Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Τεύχος B’ 4766/16.10.2021 Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436 Τεύχος B’ 4919/24.10.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Δ1β/ ΓΠ οικ. 59015- 27 / 9 / 2021 Διατροφή παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

More Galleries | Σχολιάστε

Εγκύκλιος: Δ1α/Γ.Π.οικ.59204: «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2021-2022 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός»

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910 Τεύχος B’ 4674/08.10.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400 Τεύχος B’ 4577/03.10.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531 Τεύχος B’ 4441/25.09.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. 119847/ΓΔ6 Τεύχος B’ 4406/24.09.2021 Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58264 Τεύχος B’ 4401/23.09.2021 Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 Τεύχος B’ 4337/18.09.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Β- / 245639/2021 – Τί ισχύει για τις μετακινήσεις με ΚΤΕΛ ανηλίκων και ταξιδιωτών άνω των 12 ετών και για τους εργαζομένους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732 Τεύχος B’ 4214/13.09.2021 Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4206).

More Galleries | Σχολιάστε

Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09-09-2021 Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 (ΦΕΚ Β’ 4187/10-09-2021 – Επανεκτύπωση λόγω σφάλματος 10-09-2021) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 226 και 227 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 Τεύχος B’ 4206/12.09.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. 98491 Τεύχος B’ 4181/09.09.2021 Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 130022/07-12-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 5387) περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002 Τεύχος B’ 4186/09.09.2021 Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

More Galleries | Σχολιάστε

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52202/24.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915).

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. 90043 Τεύχος B’ 4066/06.09.2021 Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 Τεύχος B’ 4054/04.09.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.52202/24.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915). Τεύχος B’ 4046/02.09.2021

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52796 Τεύχος B’ 3959/27.08.2021 Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατάτου κορωνοϊού COVID-19.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666 Τεύχος B’ 3958/27.08.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Legionella spp. Colonization in Water Systems of Hotels Linked with Travel-Associated Legionnaires’ Disease

by Antonios Papadakis 1,2,,Maria Keramarou 3,,Dimosthenis Chochlakis 1,3,Vassilios Sandalakis 1,Varvara A. Mouchtouri 4 andAnna Psaroulaki 1,3,*1Department of Clinical Microbiology and Microbial Pathogenesis, School of Medicine, University of Crete, Voutes-Staurakia, 71110 Heraklion, Greece2Laboratory of Hygiene and Environmental Protection, Faculty of Medicine, Democritus University of Thrace, 68100 Alexandroupoli, Greece3Regional Laboratory … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684 Τεύχος B’ 3899/21.08.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933Τεύχος B’ 3794/13.08.2021 Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.

More Galleries | Σχολιάστε