Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971 Τεύχος B’ 650/20.02.2021 Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

To ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969 Τεύχος B’ 648/20.02.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

To ΦΕΚ το ενανεκτυπωμένο ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769 Τεύχος B’ 586/13.02.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534).

To ΦEK

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 Τεύχος B’ 534/10.02.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Το ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.8381 Τεύχος B’ 461/06.02.2021 Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

Το ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378 Τεύχος B’ 454/05.02.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

Το ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Επόπτες δημόσιας υγείας προσλαμβάνει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω πανδημίας

Την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, ανακοινώνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ώστε να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες από την εμφάνιση και την … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού (covid 19), στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (4/2/2021)

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού (covid 19), στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (4/2/2021) Οδηγίες αποστολής αιτήσεων: Το σύνολο των επισυναπτόμενων αρχείων να … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.7062 Τεύχος B’ 363/01.02.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/ 29.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 341).

Το ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 7114 Τεύχος B’ 362/01.02.2021Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/24.11.2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–CoV–2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου» (Β’ 5198).

Το ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877 Τεύχος B’ 341/29.01.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

To ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/ 29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 341).

Το ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. 1029/8/18- κδ Τεύχος B’ 242/25.01.2021Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις.

To ΦΕΚ α. Την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας (άρθρο 11 του Συντάγματος και ν. 4703/2020, Α’131), στις οποίεςσυμμετέχουν πλέον των εκατό (100) ατόμων.β. Την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, υπό την … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Υπ. Υγείας Εγκύκλιος «Στοιχεία υγειονομικών ελέγχων για το έτος 2020»

Η εγκύκλιος Ο σχετικός πίνακας που πρέπει να συμπληρωθεί

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992 Τεύχος B’ 186/23.01.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

To ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 Τεύχος B’ 89/16.01.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Το ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Κολυμβητικές δεξαμενές την εποχή της COVID-19 Eρωτηματολόγιο εφαρμοσιμότητας των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Το link Αξιότιμε κύριε/κυρία, Η επιδημία COVID-19 έχει επαναπροσδιορίσει τον υγειονομικό χάρτη του πλανήτη και της χώρας μας. Μέτρα δημόσιας υγείας που μέχρι χθες είχαν κριθεί ως επαρκή για την ασφαλή διαβίωση των πολιτών και την περιβαλλοντική προστασία, χρειάστηκε να … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Η πορεία της πανδημίας COVID-19 και οι προοπτικές που δημιουργούνται με τον εμβολιασμό / Covid-19 Vaccines: Moving forward

Event information Ημερομηνίες διεξαγωγής: 15 Ιανουαρίου 2021 Τόπος διεξαγωγής: Live Webinar Οργάνωση: Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής Ιστοσελίδα: conferre.tv/covid19vaccine Κατεβάστε: Αφίσα Επιστημονικό Πρόγραμμα Online Υπηρεσίες Ζωντανή Παρακολούθηση On Line Εγγραφή Επιστημονικό Πρόγραμμα Newsletters Α’ Ανακοίνωση – Επιστημονικό Πρόγραμμα Social … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293 Τεύχος B’ 30/08.01.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Το ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 608 Τεύχος B’ 11/05.01.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακταμέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τονκίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 καιώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021και ώρα 6:00» (Β’ 1).

Το ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 961 Τεύχος B’ 16/07.01.2021 Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου,του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχουκαι του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 963 Τεύχος B’ 15/07.01.2021 Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου,του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχουκαι του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 959 Τεύχος B’ 14/07.01.2021 Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της xώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη xώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από τηναλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς τουκορωνοιού COVID-19.

To ΦΕΚ

More Galleries | Σχολιάστε

Υπ. Υγείας Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ: Δ1 / ΓΠ οικ.986/8-1-2021 Συστάσεις για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με έμφαση στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων τους κατά τη χειμερινή περίοδο με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS CoV-2.

Η Εγκύκλιος ΘΕΜΑ:     Συστάσεις για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με έμφαση στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων τους κατά τη χειμερινή περίοδο με απώτερο σκοπό τον  περιορισμό της διασποράς  του ιού SARS CoV-2. Σχετ:         α. Η Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 26335/23-04-2020 … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2

Το αρχείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ COVID-19

More Galleries | Σχολιάστε