Δ1δ/ Γ.Π. οικ. 30961 Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης περιόδου 2018

Η εγκύκλιος Ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου και με δεδομένη την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και την προστασία της υγείας των λουομένων παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για την προστασία και διασφάλιση … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Δ1δ/Γ.Π οικ. 11439/7-2-2018 Περί εμφιάλωσης επιτραπέζιου και φυσικού μεταλλικού νερού στην ίδια γραμμή παραγωγής

Η Εγκύκλιος α)Η υπ’ αριθμ. Α1β/4841/79 Υγειονομική Διάταξη περί της Ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1263/99 (ΦΕΚ 1070/ Β/1999) και τις Γ1(δ) /ΓΠ οικ. 80012/19.10.2015 (ΦΕΚ 2273/Β’/2015) και Γ1(δ) /ΓΠ οικ. 83217/30.10.2015 (ΦΕΚ 2344/Β/2015) Υπουργικές Αποφάσεις. … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Δ1δ/ΓΠ.11611/ 11-4-2018 Αδειοδότηση δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών”

Η εγκύκλιος ΣΧΕΤ: α) Η Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 87/Β’/73) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και οι σχετικές εγκύκλιοι β) Ο Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Δ1γ/Γ.Π/82105 (ΑΔΑ: ΩΠ7Μ465ΦΥΟ-ΡΡΙ): Έκδοση πιστοποιητικού υγείας για εξαγωγή τροφίμων σε τρίτες χώρες σε επιχειρήσεις αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Η εγκύκλιος Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό (13) ερώτημα της Δ/νσης Υγείας της Π.Ε. Ηλείας αναφορικά με τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών υγείας (Health Certificate) εξαγωγής προϊόντων σε μεταποιητικές δραστηριότητες από τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: • Οι … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Δ1γ/ ΓΠοικ. 27385: Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα ΑΔΑ: ΩΞΗΙ465ΦΥΟ-6Σ1

Η εγκύκλιος ΘΕΜΑ: «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα ». ΣΧΕΤ: 1) Η Υγειονομική Διάταξη με Υ1γ/ΓΠ/οικ. 47829 (Φ.Ε.Κ. 2161 τ.β ), 23/6/2017. «Υγειονομικοί Όροι & προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών & άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2)     Η … Συνέχεια

Gallery | 1 σχόλιο

Εκδικητική προς τον πολίτη η Δημόσια Διοίκηση – Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Ανεπαρκής, εγκλωβισμένη στην πολυνομία και ενίοτε εκδικητική προς τον πολίτη είναι η εικόνα της δημόσιας διοίκησης, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, που παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση. Τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που παρατίθενται καταδεικνύουν … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Η φυματίωση, που προσβάλει τον άνθρωπο εδώ και 70.000 χρόνια, εξακολουθεί να υπάρχει και να αποτελεί ακόμη και σήμερα την πρώτη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα.

This gallery contains 1 photo.

Το 1/3 του πληθυσμού της γης έχει μολυνθεί με το μυκοβακτήριο της φυματίωσης το οποίο έχει την μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα από όλα τα παθογόνα του ανθρώπου και έχει κοινή εξελικτική πορεία με τον άνθρωπο. Τα παραπάνω ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε