Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 74727 Tροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354/7.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β’ 4911).

To ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 73325 Τεύχος B’ 5060/17.11.2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/ 6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).

To ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72989 Τεύχος B’ 5043/14.11.2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας απότον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας γιατο διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. 155689/ΓΔ4 Τεύχος B’ 5044/14.11.2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού καιτης Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μεθέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση γιατο σχολικό έτος 2020-21» (Β’ 3882).

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72991Τεύχος B’ 5045/14.11.2020 Tροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71354/ 7.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911).

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. 1029/8/18 Τεύχος B’ 5046/14.11.2020 Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

To ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Υπ. Υγείας Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. Δ1α/ΓΠ οικ 72844 13/11/2020Υπενθύμιση αναφορικά με τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η εγκύκλιος Η υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη της χειμερινής περιόδου και την συνακόλουθη πτώση της θερμοκρασίας αλλά και την αύξηση των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 και άλλων κρουσμάτων ιογενούς αιτιολογίας (εποχική γρίπη … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 427 Αριθμ. Πρωτ.: 77440 Α.Δ.Α.: Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid 19 και κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020

Το έγγραφο Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι αφενός η ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του Covid 19 και αφετέρου για τα ειδικά μέτρα που ισχύουν κατά … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72687 Τεύχος B’ 4999/12.11.2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).

To ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Aριθμ. 113278 Τεύχος B’ 4973/11.11.2020 Προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές ή διατάξεις) επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 Τεύχος B’ 4946/10.11.2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71606 Τεύχος B’ 4945/09.11.2020 Tροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71354/7.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομώνκαι Μεταφορών και Ναυτιλίας και ΝησιωτικήςΠολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινούπεριορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημείαελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19» (Β’ 4911).

To ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. Δ1α/ΓΠ οικ 71404 9-11-2020 Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

Η Εγκύκλιος Βάσει των διαθέσιμων έως σήμερα επιδημιολογικών δεδομένων οι τρέχουσεςκατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχου πρόληψης διασποράς του SARS-Cov-2 στηνκοινότητα, περιλαμβάνουν: σωστή υγιεινή χεριών, φυσική απόσταση (κατά προτίμηση τουλάχιστον 2 μέτρων) χρήση προστατευτικής μάσκας, καλό αερισμό, απολύμανση επιφανειών, έγκαιρη … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 7/11/2020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Η Εγκύκλιος ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝΚατόπιν έκδοσης της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899)«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τουκορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο,7Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354 Τεύχος B’ 4911/08.11.2020 Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71352 Τεύχος B’ 4910/07.11.2020Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην τωνκρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράςτου κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από τις 9.11.2020 έως και τις 30.11.2020.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71350 Τεύχος B’ 4909/07.11.2020 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινής απόφασης τωνΥπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B’ 4018).

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71348 Τεύχος B’ 4908/07.11.2020 Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχουκαι του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71346 Τεύχος B’ 4907/07.11.2020 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3557).

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. 151978/ΓΔ4 Τεύχος B’ 4900/07.11.2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος2020-2021» (Β’ 3882).

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 Τεύχος B’ 4899/06.11.2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Το νέο ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Επανεκτύπωση ΦΕΚ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 Τεύχος B’ 4829/02.11.2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413 3-11-2020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς τουκορωνοϊού

Η Εγκύκλιος Σχετική εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316-20-9-2020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. 44921/1377 Τεύχος B’ 4830/02.11.2020 Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 Τεύχος B’ 4831/02.11.2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς τουκορωνοϊού COVID-19.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε