Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925 Τεύχος B’ 1969/14.05.2021 Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 Τεύχος B’ 1944/13.05.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου2021 και ώρα 6:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 29926 : Διενέργεια ελέγχων α) σε εμφιαλωτήρια νερού και β) εμφιαλωμένων νερών στο εμπόριο. Εξέταση επισήμανσης. Αποστολή αποτελεσμάτων ελέγχων.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29696 Τεύχος B’ 1903/13.05.2021 Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την επαναλειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), τουΠροπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείαςτων ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας(Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγίων και τη διενέργεια τηςπρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28501 Τεύχος B’ 1871/08.05.2021Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588).

More Galleries | Σχολιάστε

Δ1α/Γ.Π.οικ.28690 10 /05/2021«Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS

More Galleries | Σχολιάστε

Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης, ικανοποίησης από την εργασία και εκτίμηση κινδύνου στους Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας

O σύνδεσμος της έρευνας Υπάρχουν επανειλημμένα στοιχεία στη βιβλιογραφία που επισημαίνουν την ισχυρή σχέση μεταξύ επαγγελματικών κινδύνων, εργασιακού στρες και συναισθηματικής εξάντλησης, ειδικά σε επαγγέλματα που σχετίζονται με υπηρεσίες υγείας. Επίσης, οι επαγγελματικοί κίνδυνοι έχουν σχέση με τη δυσαρέσκεια στην … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Αριθ. πρωτ. Δ1δ/ Γ.Π. οικ. 28307-7/5/2021 Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης θερινής περιόδου 2021

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 Τεύχος B’ 1872/08.05.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28499 Τεύχος B’ 1870/07.05.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26390/24.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686).

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 Τεύχος B’ 1866/07.05.2021 Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊόCOVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπόπροσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683 Τεύχος B’ 1814/29.04.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021και ώρα 6:00

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706 Τεύχος B’ 1823/29.04.2021Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών,πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καιτης Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από τηναλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς τουκορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες.

More Galleries | Σχολιάστε

Ανακοίνωση ΔΣ ΕΡΓΑΝΗ: Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦAΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 02.05.2021

1. Προς διευκόλυνση των εργαζομένων και των εργοδοτών, η μεταβατική περίοδος του άρθρου 8 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/18-4-2021 ΚΥΑ (1588 Β΄) για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στους εργαζόμενους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εργοδοτών στους οκτώ (8) κλάδους που … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Υπουργείου Τουρισμού: Α.Π. : 7227/27-4-2021 Εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων σε τουριστικά καταλύματα

Σε συνέχεια ερωτημάτων που ετέθησαν υπ’ όψιν μας, αναφορικά με την εφαρμογή των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου στα τουριστικά καταλύματα για το τρέχον έτος, διευκρινίζουμε τα εξής: Άρθρο 3: Εκπαίδευση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων Είναι υποχρεωτική … Συνέχεια

More Galleries | 1 σχόλιο

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ : Διευκρινήσεις για την υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου «Covid-tests»

More Galleries | Σχολιάστε

Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΕΔΥ): Ένταξη του κλάδου Ε.Δ.Υ. στο εμβολιαστικό πρόγραμμα για την COVID-19

Όλοι οι συνάδελφοι, τόσο όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί αλλά και όσοι έχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έγγραφο ώστε η ΠΕΕΔΥ να λάβει γνώση και προωθήσει αρμοδίως το αίτημα αλλά και για να μπορέσει να αξιολογήσει την πορεία του εμβολιασμού … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Ερωτήματα για απάντηση στη σωρεία αντικαταστατικών ενεργειών των 4 μελών του προεδρείου του ΔΣ του ΣΕΔΥ

Το ιστολόγιο Περιβαλλοντική Υγιεινή και Δημόσια Υγεία έλαβε έγγραφο αίτημα δημοσίευσης της ανωτέρω επιστολής. Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για συνδικαλιστικό μέσο ενημέρωσης αλλά για καθαρά ενημερωτικό και όσο το δυνατόν επιστημονικό μέσο, παρόλα αυτά αφού αφορά επόπτες Δημόσιας υγείας θα … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 Τεύχος B’ 1682/24.04.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388 Τεύχος B’ 1684/24.04.2021 Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών,πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καιτης Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από τηναλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς τουκορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26389 Τεύχος B’ 1685/24.04.2021 Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊόCOVID-19 σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατώνκαι εμπορευμάτων

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390 Τεύχος B’ 1686/24.04.2021 Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊόCOVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόποεργασίας

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26393Τεύχος B’ 1687/24.04.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα6:00» (Β’ 1678) .

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380Τ εύχος B’ 1682/24.04.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044 Τεύχος B’ 1678/23.04.2021 Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςέως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

More Galleries | Σχολιάστε