Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 10586/15.06.2021 Τεύχος B’ 2621/30.05.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Υγείας «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 2654).

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. 65006 Τεύχος B’ 3364/30.06.2022 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083 Τεύχος B’ 3367/30.06.2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Πρόσκληση σε Webinar

This gallery contains 1 photo.

Κυρίες και Κύριοι, σας προσκαλoύμε σε διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00-12:00 π.μ.  για το ερευνητικό έργο «RIS3  – Mosquito Vision»  που υλοποιείται από την Οικοανάπτυξη Α.Ε. και τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 10:00-12:00 π.μ. για το ερευνητικό έργο «RIS3 – Mosquito Vision» που υλοποιείται από την Οικοανάπτυξη Α.Ε. και τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

This gallery contains 2 photos.

More Galleries | Σχολιάστε

Επίκαιρη νομοθεσία: Αριθμ. 10586 Τεύχος B’ 2654/18.06.2021 Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων.

Αριθμ. 10586   (3) Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές … Συνέχεια

More Galleries | Σχολιάστε

Νέα Εγκύκλιος: Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας: – παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών – Ατόμων με Αναπηρίες – Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692 Τεύχος B’ 3004/14.06.2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32225 Τεύχος B’ 2763/02.06.2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/31.5.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 2676).

More Galleries | Σχολιάστε

Οδηγίες απομόνωσης-καραντίνας κρουσμάτωνCOVID-19 και επαφών τους

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. 10204 Τεύχος B’ 2587/25.05.2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β’1996), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 10197/10.06.2021 (Β’ 2504), 19469/01.11.2021 (Β’ 5118), 4634/09.03.2022 (Β’ 1223), 8646/29.04.2022 (Β’ 2134) και 9014/06.05.2022 (Β’ 2270) όμοιες αποφάσεις.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 Τεύχος B’ 2676/31.05.2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397 Τεύχος B’ 2368/13.05.2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Aριθμ. Φ.251/55062/Α5 Τεύχος B’ 2368/13.05.2022 Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 – Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

More Galleries | Σχολιάστε

ΗΜΕΡΙΔΑ «Ασφαλές Νερό» Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, 14.00-19:00 Συνεδριακό Κέντρο Σχολής Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα)

This gallery contains 2 photos.

Αίτηση Συμμετοχής: https://forms.gle/qMfWJi1K8rjuugxx8

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983 Τεύχος B’ 2137/30.04.2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. 48760/Ζ1 Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

More Galleries | Σχολιάστε

Νέο ΦΕΚ πρωτόκολλα λειτουργίας σχολείων

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. 8646 Τεύχος B’ 2134/30.04.2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης ’’Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19’’ (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β’ 1996).

More Galleries | Σχολιάστε

29/04/2022 Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23999 Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARSCoV-2»

More Galleries | Σχολιάστε

Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ 22455 Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορτής του Πάσχα».

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22207 Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206 Αρ. Φύλλου 1882 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20355 Τεύχος B’ 1723/09.04.2022 Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

More Galleries | Σχολιάστε

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354 Τεύχος B’ 1724/09.04.2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.

More Galleries | Σχολιάστε