Επιστημονική Ημερίδα: «Η Γρίπη στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας» Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017, από τις 9πμ έως 3μμ, στο Αμφιθέατρο Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων.

This gallery contains 1 photo.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Gallery | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Γ1(δ)/ Γ.Π. 88445/16 18/1/2017 Ερμηνεία της έννοιας «φυσικό μεταλλικό νερό προερχόμενο από την μία και την αυτή πηγή» από το Δικαστήριο της Ε.Ε.

Το έγγραφο Σχετ. Το   υπ’   αριθμ.   πρωτ.   215-1940/Φ.2528/17.11.2016   έγγραφο   του   Ειδικού   Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίο μας διαβιβάστηκε η Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του προδικαστικού … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery | Σχολιάστε

62952/5384 ΦΕΚ 4326/30-12-2016 Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.

ΤΟ ΦΕΚ  Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην εφαρμογή των άρθρων 22 και 23 του ν. 4042/2012, καθώς και του άρ- θρου 35 του ίδιου Νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015, προκειμένου, μέσω … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery | Σχολιάστε

Οικ.: 872/13/7-1-2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4342/2015 αναφορικά με την έγκριση και κύρωση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση  με   την   Οδηγία   2008/99/ΕΚ   –   Πλαίσιο   παραγωγής   και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery | Σχολιάστε

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

This gallery contains 1 photo.

Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Marianne Thyssen, δήλωσε: «Παρουσιάζουμε σήμερα ένα σαφές σχέδιο δράσης για άριστη υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας του 21ο αιώνα, με κανόνες σαφείς, σύγχρονους και αποτελεσματικά εφαρμοσμένους στην πράξη. Υλοποιούμε … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery | Σχολιάστε

1ο Εθνικό Debate Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Εσύ θα δεχτείς την πρό(σ)κληση;

1

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Αριθμ. οικ.Γ6/357/31 ΦΕΚ 25 Β’ 16/1/2017 Διοικητική κύρωση για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τον ειδικό εξοπλισμό με τον οποίο μεταφέρονται διεθνώς ευπαθή τρόφιμα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Της παρ.1δ και παρ.2 του άρθρου 4Β και του άρθρου 4 του ν.3446/2006 (ΦΕΚ Α’ 49) όπως προστέθηκαν με το άρθρο 36 του ν.4313/2014 (ΦΕΚ Α΄261). β) Του άρθρου … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery | Σχολιάστε