Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης): Πρόγραμμα Πρόληψης Mετάδοσης Mικροβίων

Στο πλαίσιο της υπογραφής Πλαισίου Αντίληψης και Συνεργασίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες και σε συνέχεια της υπ’ αρ.  Φ10α/4407/Δ4/11-1-2018 έγκρισης των προγραμμάτων από το … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Δ1ε/Γ.Π. 75725 Διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

Η εγκύκλιος Με αφορμή τα σχετ. (9) και (10) έγγραφα, καθώς και τηλεφωνικά αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που παράγονται στις Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ), και με στόχο την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, λαμβάνοντας … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΠ

This gallery contains 1 photo.

To τέταρτο Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Διαχείριση των αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί 23-27 Ιουλίου, 2018 στο ΕΑΠ, μετά από την επιτυχή διοργάνωση των τριών προηγούμενων Θερινών Σχολείων. Το Θερινό Σχολείο  θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως για μια εβδομάδα και σε αυτό θα … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 3Κ/2018

H προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τα- κτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015

To έγγραφο Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος , σας πληροφορούμε τα εξής: Από 1-1-2018 αίρεται η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Εργαζόμενοι ΟΤΑ: Άμεσα οι κρίσεις προϊσταμένων -Υπάλληλοι χωρίς προσόντα στις θέσεις

Κραυγή αγωνίας υψώνουν εργαζόμενοι σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας, καθώς, όπς τονίζουν, δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων και γραμματέων με το νέο αξιοκρατικό και διάφανο σύστημα, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε πολλές από αυτές τις … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Αποδοχή υπ’ αριθ. 250/2017 Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.

To έγγραφο ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπ’ αριθ. 250/2017 Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. Σχετ.: α) Το αριθ. πρωτ. 18301/21-6-2016 έγγραφό μας β) Το αριθ. πρωτ. 22496/12-7-2016 έγγραφό μας Με το α σχετικό, στο πλαίσιο της εποπτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, δόθηκαν, κατόπιν υποβολής ερωτήματος … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε