Σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και τις αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ για τις άδειες ΚΥΕ στις περιοχές αμιγούς κατοικίας

Το έγγραφο Σε συνέχεια περιπτώσεων που περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσία μας σχετικά με την αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης (πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ) για τη χορήγηση αδειών ΚΥΕ, όπως διαμορφώθηκε με το νέο δημοτικό και κοινοτικό κώδικα όπως ισχύει (άρθρο 75 ΙΙ … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2087 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.

This gallery contains 2 photos.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, και … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

Υπουργείο Υγείας: Εγκύκλιος Γ1β/Γ.Π./51144 51062,64838,61242,51130,63850

Σχετ: α) O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων. β) Ο Παγκόσμιος Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (FAO/WHO Codex Allimentarious,CAC/RCP 39-1993) για την ορθή υγιεινή πρακτική για τα … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

Πώληση προϊόντων αρτοποιίας σε περίπτωση bake-off – Πρατήριο άρτου/Εγκύκλιος Γ1β/Γ.Π./51144 51062,64838,61242,51130,63850/2015

ΣΧΕΤ: 1) Το με αρ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π./24589/24-4-2015 έγγραφό οας. 2) Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α/9-2-2007) «Παραγωγή και διάθεση προϊοντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.» 3) Υ.Α. υπ’ αρΙθ. Οικ. 4730/209/Φ.17.1 (ΦΕΚ 1519 Β/1-8-2008) «Καθορισμός δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

Ανακαλύψτε το διατροφικό θησαυρό του πράσου

This gallery contains 1 photo.

Έχει στενή συγγένεια με το κρεμμύδι και είναι ανθεκτικό φυτό με ζωηρή ανάπτυξη. Η καταγωγή του είναι από τη Μέση Ανατολή και από τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου και διαδόθηκε στην Ευρώπη από τους Ρωμαίους. Καλλιεργείται για το βολβό και … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

Ενημέρωση για Αποχωρητήρια ΑμεΑ σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Όπως είχα επισημάνει στις Απριλίου 22, 2013  δεν ήταν διευκρινισμένη η διάταξη που αφορούσε τα ΑΜΕΑ σε ΚΥΕ. Ακόμα και στις Πολεοδομίες δεν είχε αποσαφηνιστεί εάν τα 100 τ.μ. που αναφέρονται στον ΝΟΚ εννοούνταν ως χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ή συνολικό μικτό εμβαδόν … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery

Ανάκληση φρέσκων ζυμαρικών (ravioli) με γέμιση κολοκύθας

This gallery contains 1 photo.

Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σχετικά με τη διακίνηση φρέσκων ζυμαρικών (ravioli), Ιταλικής προέλευσης, στα οποία ανιχνεύτηκε η παρουσία αμυγδάλων και κάσιους χωρίς να αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος. Τα … Συνέχεια ανάγνωσης

Gallery