Νομοθεσία Επαγγελμάτων Υγείας

Το έγγραφο  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 206/1947 (ΦΕΚ 11 A) άρθρα 8-19, Π.Δ. 38/2010 άρθρα 44, 45 και άρθρο 54 παρ.3, εγκύκλιος Γ4β/Γ.Π. 22837/5-5-2017 (Επάρκεια Ελληνικής Γλώσσας), εγκύκλιος Γ4Β/Γ.Π. οικ. 28892/11-4-2017 (έκδοση βεβαιώσεων άσκησης επαγγελμάτων υγείας), εγκύκλιος Γ4β/Γ.Π. οικ. 21572 (Σχετικά με τον … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Αριθμ. 2132.17/80476/18 Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίας ζώνης λιμένα ή θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων.

This gallery contains 1 photo.

Το ΦΕΚ

Gallery | Σχολιάστε

Εγκύκλιος Δ1(δ)/ΓΠοικ. 28420 – Διαπίστευση εργαστηρίων ανάλυσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα το αργότερο έως 19/9/2022

Η εγκύκλιος ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Διαπίστευση εργαστηρίων ανάλυσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα το αργότερο έως 19/9/2022 Σχετ: α. Η Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3282/Β’/19-09-2017) με θέμα «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της … Συνέχεια

Gallery | 1 σχόλιο

Special Issue «Epidemiology, Prevention and Control of Legionellosis: New Trends and Perspectives»

A special issue of International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601). Deadline for manuscript submissions: 30 December 2019 Share This Special Issue     Special Issue Editors Guest Editor  Prof. Anna Psaroulaki University of Crete, Unit of Food, Water and Environment, … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Μυστηριώδες μικρόβιο εξαπλώνεται «αθόρυβα» σε όλο τον κόσμο Η προέλευσή του είναι άγνωστη, αλλά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Τον κίνδυνο που συνιστά μια διαφαινόμενη «αντεπίθεση» των βακτηρίων ενάντια στα αντιβιοτικά υπογραμμίζει δημοσίευμα των New York Times σχετικά με την άνοδο του Candida Auris: Ένα είδος μικροβίου που αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και εξαπλώνεται σε όλο … Συνέχεια

Gallery | 1 σχόλιο

Υπ. Υγείας: Αρ.Πρωτ. Γ5β/ Γ.Π. οικ. 25700 Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας

Το έγγραφο Θέμα: «Παρέχονται πληροφορίες». Κατόπιν πολλών ερωτημάτων στην υπηρεσία μας από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: Η βεβαίωση άσκησης … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε

Συγχωνεύεται η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει τη συγχώνευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ειδικότερα, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει τα εξής: Ένταξη της Ε.Σ.Δ.Υ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Άρθρο 57 … Συνέχεια

Gallery | Σχολιάστε