Υπ. Υγείας Εγκύκλιος Δ1(δ)/ΓΠοικ. 10655/19-2-2020 Συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από επεισόδια αιθαλομίχλης


Η Εγκύκλιος 

Με αφορμή τα συχνά παρατηρούμενα επεισόδια αιθαλομίχλης λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές και τοπογραφικές συνθήκες, κατά τους χειμερινούς μήνες και με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
I. Για τους σκοπούς της παρούσας ως, αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) ορίζονται τα σωματίδια των οποίων η αεροδυναμική διάμετρος είναι ίση ή μικρότερη των δέκα μικρομέτρων (10μm) και είναι δυνατόν να εισέλθουν στο εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισμού διαμέσου της αναπνευστικής οδού. Η ατμόσφαιρα περιέχει αιωρούμενα σωματίδια τα οποία βρίσκονται σε στερεή ή υγρή μορφή.
II. Κύριες ανθρωπογενείς πηγές αιωρούμενων σωματιδίων θεωρούνται οι εξής:
 Εστίες καύσης (για παραγωγή ενέργειας και για θέρμανση)
 Βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες
 Κυκλοφορία οχημάτων

Σε συνέχεια των ανωτέρω:

1) Με σκοπό την μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων από τις ως άνω αναφερόμενες πηγές, υπενθυμίζουμε τις οδηγίες του ΥΠΕΝ1 σχετικά με την ορθή χρήση στερεών καυσίμων βιομάζας και εστιών καύσης ως ακολούθως:
 Επιλογή οικονομικών τρόπων θέρμανσης, που παράλληλα όμως δεν βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον.
 Επιλογή πιστοποιημένων και φιλικών προς το περιβάλλον συσκευών και συστημάτων θέρμανσης και πιστή τήρηση των οδηγιών χρήσης και συντήρησής του κατασκευαστή.
 Αποφυγή χρήσης ιδιοκατασκευών για θέρμανση.
 Τις ημέρες με αιθαλομίχλη για τις οποίες ανακοινώνονται μέτρα από την πολιτεία για τον περιορισμό της ρύπανσης αξιοποίηση των εκπτώσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα για χρήση
εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης.
 Ενημέρωση για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ:
http://www.ypeka.gr
 Εξασφάλιση ότι τα καυσόξυλα που αγοράζονται είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και πωλούνται σύμφωνα με τον οδηγό για τη διακίνηση καυσόξυλων. ((δ) σχετ.).
 Εξασφάλιση ότι τα καύσιμα στερεής βιομάζας που αγοράζονται (pellets, μπριγγέτες κλπ) είναι κατάλληλα για το σύστημα θέρμανσης διαθέτει κάθε οικία (τα συνιστά ο κατασκευαστής) και ότι είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
 Αποφυγή καύσης ξύλων εμποτισμένων με χημικά και βερνίκια, όπως είναι τα παλιά έπιπλα, παντζούρια, πόρτες, ξύλα από οικοδομές κ.ά.
 Αποφυγή χρήσης προσαναμμάτων κηροζίνης και γενικότερα παραγώγων πετρελαίου.
 Αποφυγή καύσης των οικιακών απορριμμάτων, πλαστικών, σελίδων περιοδικών με χρωματιστά μελάνια, κουτιών και χαρτιών περιτυλίγματος. Απελευθερώνονται επικίνδυνες τοξικές και χημικές ουσίες.
 Έγκαιρη αγορά καυσόξυλων. Η προμηθευόμενη ξυλεία οφείλει να έχει κοπεί τουλάχιστον έξι μήνες πριν, ώστε να έχει προλάβει να αποβάλει την περιεχόμενη υγρασία.
 Αποθήκευση των στερεών καυσίμων σε στεγασμένο χώρο (ώστε να προστατεύονται από τη βροχή) που αερίζεται καλά και να αποφεύγεται η απευθείας επαφής με το χώμα στο έδαφος.
 Καλύτερα είδη καυσόξυλων για θερμαντική απόδοση και περιορισμό των εκπομπών θεωρούνται η ελιά, η οξιά και η δρύς.
 Σε συνθήκες συνδυασμού κρύου και άπνοιας, όπου οι κάθε είδους καύσεις για θέρμανση
αυξάνονται, να αποφεύγεται, εφόσον είναι εφικτό, η χρήση τζακιού ή ξυλόσομπας, ως μέσου θέρμανσης.
 Ρύθμιση και συντήρηση τουλάχιστον κάθε χρόνο του συστήματος κεντρικής θέρμανσης των οικιών. Προτεινόμενη περίοδος για τη συντήρηση – ρύθμιση, είναι μετά το τέλος της θερμαντικής
περιόδου (Απρίλιο – Μάϊο)
 Μόνωση των οικιών για αποφυγή σπατάλης ενέργειας.
 Διατήρηση σε καλή κατάσταση του συστήματος απαγωγής καυσαερίων και τακτικός καθαρισμός (τουλάχιστον ανά 2 χρόνια)
2) Υπενθυμίζουμε τη (β) σχετ. εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας αναφορικά με:
 συστάσεις προς τον πληθυσμό καθώς και
 μέτρα για την προστασία του πληθυσμού,
ανάλογα με τα επίπεδα συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων , όπως αυτά ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 50μg/m3.
Ανάλογα με το επίπεδο των εκτιμώμενων 24ωρων συγκεντρώσεων, οι συστάσεις και τα μέτρα περιλαμβάνουν:

 Για τις προτεινόμενες συστάσεις και μέτρα προστασίας του πληθυσμού για την Περιφέρεια Αττικής, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
 Για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας η αρμοδιότητα ανήκει στον οικείο Περιφερειάρχη.
3) Στα άρθρα 4,5,6 της (α) σχετ. αναφέρονται αναλυτικά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα με τη μέση 24ωρη τιμή της συγκέντρωσης ΑΣ10, για τη μείωση των εκπομπών,
εκπομπές από:
 εστίες καύσης
 βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες
 κυκλοφορία οχημάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της (α) σχετ. η κήρυξη εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων περιορισμού
των εκπομπών για την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Περιφερειάρχες.
4) Σε περίπτωση εκδήλωσης επεισοδίου αιθαλομίχλης υπενθυμίζονται οι συστάσεις της (γ) σχετ., για τα
μέτρα προφύλαξης από τον καπνό:
 Παραμονή σε κλειστούς χώρους. Σε περίπτωση όπου κατοικημένες περιοχές βρίσκονται εντός της ζώνης εκδήλωσης του επεισοδίου κι επηρεάζονται από τον καπνό προτείνεται η ελάττωση των άσκοπων μετακινήσεων και η παραμονή σε κλειστούς χώρους χωρίς απευθείας επικοινωνία με τον εξωτερικό αέρα (κλείσιμο παραθύρων, πορτών και λοιπών διόδων αέρα προς το εσωτερικό).
 Εφόσον οι κατοικίες διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, προτείνεται η χρήση του στη λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Η επιλογή εισαγωγής «φρέσκου αέρα» που παρέχεται από ορισμένα συστήματα κλιματισμού πρέπει να απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια του επεισοδίου για να αποφευχθεί η εισροή καπνού από το εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, είναι απαραίτητη η σωστή συντήρηση των φίλτρων των συστημάτων κλιματισμού και, αν είναι εφικτή, η αντικατάστασή τους με φίλτρα πιστοποιημένα για κατακράτηση ΑΣ2.5
 Μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα στο εσωτερικό των κατοικιών, το μαγείρεμα με τη χρήση ψησταριάς, η χρήση τζακιού για ψήσιμο/μαγείρεμα/θέρμανση, η χρήση αεροζόλ και οποιασδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.
Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώσουν το κοινό και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες όταν απαιτείται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ

About Αντώνης Παπαδάκης

Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.