Εγκύκλιος Δ1γ/Γ.Π/82105 (ΑΔΑ: ΩΠ7Μ465ΦΥΟ-ΡΡΙ): Έκδοση πιστοποιητικού υγείας για εξαγωγή τροφίμων σε τρίτες χώρες σε επιχειρήσεις αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.


Η εγκύκλιος

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό (13) ερώτημα της Δ/νσης Υγείας της Π.Ε. Ηλείας αναφορικά με τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών υγείας (Health Certificate) εξαγωγής προϊόντων σε μεταποιητικές δραστηριότητες από τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
• Οι Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (νυν Περιφερειακών Ενοτήτων), κατά τη διάρκεια των υγειονομικών ελέγχων, που γίνονται στις επιχειρήσεις τροφίμων που εμπίπτουν στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις (8,9,10 σχετ.), έχουν την ευθύνη εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 882/2004 και. 852/2004.

• Ο Ε.Φ.Ε.Τ., με το υπ’ αρίθμ 9558/27.05.2014 έγγραφο του (σχετ.12) δίνει κατευθυντήριες οδηγίες στις Περιφερειακές του υπηρεσίες σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών υγείας (Health Certificate) στην περίπτωση εξαγωγής τροφίμων (εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης). Επίσης σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. πρωτ. 11699/30-7-2008 έγγραφο του (σχετ.12) η αδειοδότηση εργαστηρίων τροφίμων παρασκευής προϊόντων (φρυγανιές, μπισκότα και διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής, είδη σοκολατοποιΐας και ζαχαρωτών, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά κ.λπ.) λειτουργούσαν κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
• Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο [σχετ.(6)] η σύμφωνη γνώμη των Υγειονομικών Υπηρεσιών αντικαταστάθηκε με εκ των υστέρων έλεγχο στις ανωτέρω μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μετά την διαδικασία της γνωστοποίησης (εγκύκλιος ΑΔΑ: ΨΥΘΛ465ΦΥΟ-5Λ5). Σημειώνεται ότι, για λόγους προσαρμογής στο Ευρωπαϊκό δίκαιο εξακολουθεί να ισχύει η σχετική υποχρέωση της σύμφωνης γνώμης για τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών».
• Το Υπουργείο Υγείας μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο (σχετ. 5) για τη μελέτη και τον καθορισμό των υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και της λήψης των υγειονομικών μέτρων που αφορούν κάθε είδους επιχείρηση που από τη λειτουργία της επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία, καθώς επίσης αποτελεί εποπτεύουσα Αρχή για τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων (σχετ. 4).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους σε μεταποιητικές επιχειρήσεις του τομέα ευθύνης τους και χορηγούν πιστοποιητικά υγείας για τις εξαγωγές των προϊόντων τους σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα πιστοποιητικά υγείας εκδίδονται από τις υγειονομικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα τους (σχετ. 8,9,10,11) κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξάγουν τρόφιμα εκτός της Ε.Ε., για να βοηθήσουν τους τοπικούς εξαγωγείς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υγιεινής των τροφίμων. Ο υγειονομικός έλεγχος των εγκαταστάσεων της επιχείρησης τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, καθώς επίσης οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων, στα συνοδευτικά έγγραφα (τιμολόγια κ.λπ.) και να είναι ακριβή πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας. Οι υγειονομικές υπηρεσίες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που προορίζονται για αποστολή σε άλλο κράτος μέλος ελέγχονται με την ίδια επιμέλεια όπως εκείνα που προορίζονται για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά.
Τέλος σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (σχετ. 4), οι εποπτεύουσες αρχές συντονίζουν τις δράσεις τους με σκοπό την αποφυγή των αλληλοεπικαλύψεων και τη μη επιβολή μέτρων ή ελέγχων για το ίδιο ζήτημα από περισσότερες από μία κάθε φορά αρχές και ως εκ τούτου οι συναρμόδιες αρχές πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία για τον συντονισμό των δράσεων τους.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του θέματος έκδοσης Πιστοποιητικών Υγείας για εξαγωγή τροφίμων, καθώς επίσης και για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητας μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 

About Αντώνης Παπαδάκης

Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.