Εγκύκλιος Δ1γ/Γ.Π/οικ.10223 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο μεταποιητικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας των Υγειονομικών Υπηρεσιών


Η Εγκύκλιος

Το Υπουργείο Υγείας, ως αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων
λειτουργίας και των μέτρων ελέγχου των επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία και ειδικότερα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων συντονισμού δράσεων των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής (σχετ. γ) εκδίδει την παρούσα διευκρινιστική εγκύκλιο(σύμφωνα & με το σχετ.θ)

Αναφορικά με τη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων και ειδικότερα
τα εργοστάσια και τα εργαστήρια που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», οι διατάξεις του νόμου απαιτούσαν τη χορήγηση άδειας των επιχειρήσεων τροφίμων που εμπίπτουν στην υγειονομική νομοθεσία. Επίσης για τη λειτουργία των άνωτέρω επιχειρήσεων, προβλεπόταν η λήψη της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας.
Κατόπιν της έκδοσης του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου (σχετ. δ, ε) εφαρμόζεται
εφεξής το σύστημα γνωστοποίησης για τις μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων &
ποτών, όπου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
https://notifybusiness.gov.gr την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας του [σχετ.(η)]. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ανωτέρω σχετ.(δ) «…δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης
γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην οικ.483/35/Φ.15/2012
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». Ωστόσο,
διατηρείται κατ’ εξαίρεση σε ισχύ η σχετική υποχρέωση για τη δραστηριότητα «Παραγωγή
και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει
στον ΚΑΔ 11.07.
Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των
τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου που βασίζεται στις αρχές HACCP
(σχετ. δ). Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, ως αρμόδιοι φορείς υγειονομικού ελέγχου στο τομέα
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων τροφίμων, ασκούν τα καθήκοντα τους στις
επιχειρήσεις (πίνακας 1) μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων έναρξης των οικονομικών
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (σχετ. ε, στ, ζ).
Ο υγειονομικός έλεγχος στις μεταποιητικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα των Υγειονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει επιθεωρήσεις σε εργοστάσια και εργαστήρια που παράγουν σύνθετα τρόφιμα τα οποία μπορούν να καταναλωθούν χωρίς άλλη επεξεργασία ή να χρησιμοποιηθούν σε περεταίρω παραγωγική διαδικασία.
Ειδικότερα, ο έλεγχος πρέπει να εστιάζεται στις συνθήκες υγιεινής του
περιβάλλοντος χώρου, του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων,
των μεταφορών, των τροφίμων, των χειρισμών και της υγιεινής του προσωπικού,
καθώς και της διατήρησης των υλικών συσκευασίας, της καταλληλότητας των
προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, των διαδικασιών εξυγίανσης και
συντήρησης, και των διαδικασιών HACCP στα όρια των ευθύνης των επιχειρήσεων.
Για την αποφυγή και την άρση επικαλύψεων σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, παρατίθεται
σχετικός πίνακας (1) που περιλαμβάνει τις μεταποιητικές δραστηριότητες του
Παραρτήματος Ι (Κωδικός αριθμός δραστηριότητας) στις οποίες ο έλεγχος διενεργείται
από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της χώρας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

About Αντώνης Παπαδάκης

Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.