ΚΥΑ 543/34450 ΦΕΚ 1145/3-4-2017 Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα


Το ΦΕΚ

Αυτό το κομμάτι του σχετικού άρθρου μου δημιουργεί απορίες:

  1. Απουσία σαφούς αναφοράς στις  υγειονομικές Υπηρεσίες  αναφορικά τον τον έλεγχο των υγειονομικών όρων.
  2. Αντίθεση με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής Υγειονομικής διάταξης

Άρθρο 5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ

Χώρος εστίασης- παρασκευής γευμάτων: Στην περίπτωση που το Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα διαθέτει χώρο εστίασης και παρασκευής γευμάτων πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και οι διατάξεις του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/2013) όπως κάθε φορά ισχύει και της υπουργικής απόφασης Α2-718/28.7.2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 2090/Β/2014) όπως κάθε φορά ισχύει.

Επιτρέπονται επίσης, τα υπαίθρια μαγειρεία και οι παραδοσιακές τεχνικές μαγειρικής που αναδεικνύουν τις τοπικές/παραδοσιακές συνήθειες μαγειρέματος (π.χ. ξυλόφουρνοι, γάστρες κ.λπ.), καθώς και οι υπαίθριοι χώροι εστίασης (π.χ. κιόσκια). Για την παρασκευή των γευμάτων προτιμώνται τα παραγόμενα προϊόντα του αγροκτήματος, προϊόντα από το καλάθι της οικείας Περιφέρειας, καθώς και άλλα τοπικά προϊόντα προερχόμενα από γειτνιάζουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις μεταποίησης και μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής. Εφόσον το 50% τουλάχιστον των παρεχόμενων γευμάτων αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα ή τοπικές διατροφικές συνθήκες, τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως γαστρονομικός.

9)  β) επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, με στόχο την μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων τους,

Άρθρο 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Για τη χορήγηση του σήματος οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α. Αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στην οποία δηλώνονται: i) τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ii) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), iii) η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει, iv) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και του νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική διεύθυνση), και v) η έδρα του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης. Επιπλέον, αναγράφονται αναλυτικά: α) οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, β) περιγράφεται η τοποθεσία του αγροκτήματος και γ) επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη), στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Προαιρετικά, μπορεί να δηλώνεται ο προσανατολισμός του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, όπως περιγράφεται στο αρ. 5 της παρούσας. Στην περίπτωση που ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα περιλαμβάνει χώρο εκπαίδευσης/επίδειξης /παρακολούθησης θα πρέπει στην αίτηση να δηλώνεται και η δυναμικότητα του χώρου ως προς τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των εκπαιδευόμενων και αν επιθυμεί ο/η δικαιούχος να χαρακτηριστεί ως επιδεικτικός αγρός, βάσει του αρ. 5 της παρούσας απόφασης. β. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση σύμπραξης μεταξύ φυσικών προσώπων ή/και νομικών προσώπων κατατίθεται σχετικό συμφωνητικό έγγραφο καθώς και αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της σύμπραξης. γ. Επιχειρηματικό σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης τριετούς δράσης. δ. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα ε. Οικοδομικές άδειες των κτηρίων του αγροκτήματος ή σχετική νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων (εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων). στ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο του αγροκτήματος. ζ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ. η Αντίγραφο της τελευταίας χρονικά κατατεθείσας Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης. θ. Πιστοποιητικά απεντόμωσης και μυοκτονίας για τους κύριους και αποθηκευτικούς χώρους. ι. Σκαρίφημα ή κάτοψη του αγροκτήματος όπου θα σημειώνονται όλα τα κτίσματα και οι περιοχές δραστηριοτήτων του αγροκτήματος

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.