Υπ. Υγείας Εγκύκλιος Γ1δ/ Γ.Π. 37193 « Υπολειμματικό χλώριο στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»


Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: « Υπολειμματικό χλώριο στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»

ΣΧΕΤ:       α) Η Υ2/οικ. 2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/Β/11-7-01) για την ποιότητα του   νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  της 3ης  Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β) Η ΥΜ 5673/57(ΦΕΚ 5/τ.β/9-1-58) «περί απολύμανσης του ύδατος των υδρεύσεων…»

γ)  Το  65918/30-3-2017  έγγραφο  του  Τμήματος  Περ/κής  Υγιεινής  & Υγειονομικού ελέγχου   της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου

Με αφορμή το σχετικό (γ) έγγραφο, αναφορικά με την τιμή του υπολειμματικού χλωρίου που πρέπει να ανιχνεύεται στο ακρότατο σημείο του δικτύου ύδρευσης επισημαίνονται τα εξής   :

Α. Σύμφωνα με τη (β) σχετική Υγειονομική Διάταξη, η απολύμανση του ύδατος υδρεύσεων είναι υποχρεωτική για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Στην περίπτωση  απολύμανσης του νερού των υδρεύσεων με χλωρίωση ισχύουν τα ακόλουθα:

Ø Το ποσό του εισαγόμενου χλωρίου εξαρτάται από την ποιότητα του νερού και θα είναι τόσο, ώστε να παρέχει υπόλειμμα ελεύθερου χλωρίου στο νερό στα ακρότατα σημεία του δικτύου ύδρευσης  τουλάχιστον 0,2 mg/l .

Ø Η  χλωρίωση  του  νερού  θα  διενεργείται  σε  θέση  και  κατά  τρόπο  ώστε  να εξασφαλίζεται δράση του χλωρίου μέσα στο νερό τουλάχιστον επί διάστημα 20΄της ώρας, από την εισαγωγή αυτού μέχρι της λήψης του νερού από τους καταναλωτές .

Ø Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της χλωρίωσης δεν διαπιστώνεται παρουσία ελεύθερου χλωρίου στο νερό σε σημείο του δικτύου θα ενεργείται έρευνα σε περισσότερα σημεία προς εξεύρεση των αιτιών και άρση αυτών.

Β. Διευκρινίζεται ότι η θέσπιση της παραμέτρου του υπολειμματικού χλωρίου για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης γίνεται για την έγκαιρη ανίχνευση ενδεχόμενης απότομης μείωσης της τιμής του υπολειμματικού χλωρίου και γενικότερα για λόγους ελέγχου της υπολειμματικής δράσης της απολύμανσης.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του πόσιμου νερού θα πρέπει,

ü   σε όλο το μήκος του δικτύου ύδρευσης, να μετράται υπολειμματικό χλώριο και μάλιστα στα άκρα του δικτύου η συγκέντρωσή του να μην είναι χαμηλότερη του 0,2 mg/l

ü      να ελέγχεται πιθανή εμφάνιση τριαλογονομεθάνιων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, τα οποία   είναι δυνατόν να σχηματιστούν ως παραπροϊόντα της χλωρίωσης με ανώτατη παραμετρική τιμή ίση με 100 μg/L,   (Μέρος Β «Χημικές Παράμετροι» του Παραρτήματος Ι της (α) σχετ). Εάν είναι δυνατόν, οι υπεύθυνοι ύδρευσης σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Υγείας των Π.Ε. θα πρέπει να επιδιώκουν χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση.

Γ.  Σε κάθε περίπτωση όμως, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της (α) σχετικής:

«οι  υπεύθυνοι  ύδρευσης  λαμβάνουν  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα,  ώστε  να εξασφαλίζεται ότι κάθε ουσία ή κάθε υλικό νέων εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την τεχνογνωσία και τα επισήμως αναγνωρισμένα  μέσα και τις αρχές ελέγχου και πιστοποίησης, για την παραγωγή ή τη διανομή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς οι προσμίξεις που προέρχονται από αυτές τις ουσίες ή υλικά νέων εγκαταστάσεων δεν παραμένουν στο  νερό  ανθρώπινης  κατανάλωσης  σε  συγκεντρώσεις  μεγαλύτερες  από  εκείνες που απαιτούνται για τους σκοπούς της χρήσης τους και δεν υποβαθμίζουν, άμεσα ή έμμεσα την προστασίας της ανθρώπινης υγείας»

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.