Πρόταση υλοποίησης προγράμματος διάθεσης αποκλειστικά και μόνο, επιτρεπόμενων ειδών στα σχολικά κυλικεία της Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σχολικά κυλικεία στις μέρες μας έρχονται αντιμέτωπα με πολλές προκλήσεις, πιθανά δυσανάλογες των δυνατοτήτων των ιδιοκτητών τους. Αφενός καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα ευαίσθητο χώρο όπως είναι το σχολείο με ένα πληθυσμό ιδιαίτερα ευάλωτο  και αφετέρου να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές προκλήσεις  που θέτει η έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια εποχή μεγάλης και διαρκούς οικονομικής κρίσης. Οικονομική κρίση που επηρεάζει και το επίπεδο διαβίωσης  με ολέθριες συνέπειες για την σωματική και ψυχική υγεία του πληθυσμού της χώρας μας. Ανάμεσα σε αυτά τα προβλήματα καταγράφεται και   η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα, η οποία σύμφωνα και με επιστημονικές μελέτες παραμένει σε υψηλά επίπεδα αφού  ένα στα δύο παιδιά 7 έως 12 ετών εξακολουθούν να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται προβλήματα τόσο υποσιτισμού όσο και κατανάλωσης  τροφών υψηλής θερμιδικής, αλλά χαμηλής διατροφικής αξίας.

Όπως μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί στην πράξη, λύση στο πρόβλημα της διατροφής των παιδιών στα σχολικά κυλικεία δεν έχει βρεθεί. Βασικότερος λόγος είναι ότι   επικεντρώνεται αποκλειστικά σε απαγορεύσεις που απορρέουν από νομοθετικές ρυθμίσεις  και κυρώσεων για τους παραβάτες ιδιοκτήτες των κυλικείων (για την διάθεση τροφίμων που η εκάστοτε υγειονομική διάταξη απαγορεύει).

Επομένως μόνο ένα πρόγραμμα ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, με στόχο την ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα από πλευράς ευαισθητοποίησης των μαθητών και γονέων και ταυτόχρονα   δεν θα είναι ζημιογόνο οικονομικά  για τον ιδιοκτήτη του κυλικείου. Ένα πρόγραμμα που για να επιτύχει  απαιτεί την κοινή δράση Ιδιοκτητών Σχολικών Κυλικείων, Διδακτικού προσωπικού και Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Πρόγραμμα που θα  ενισχύει   τις θετικές  στάσεις  των  μαθητών  ως προς  τις  διατροφικές τους  συνήθειες,  μέσα  όμως από τη   συγκεκριμένη ουσιαστική παρέμβαση και διαμέσου   ομαδοσυνεργατικής  αλληλεπίδρασης.

Σύμφωνα και με τον ΟΔΗΓΟ KΑΤΑΡΤΙΣΗΣ YΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ «η οικογένεια, το σχολείο, το φιλικό περιβάλλον και η ευρύτερη κοινωνία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών και των εφήβων. Το σχολείο θεωρείται διεθνώς ως ιδανικός χώρος και μέσο για την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα διατροφής. Το σχολικό κυλικείο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχολικού περιβάλλοντος, γι’ αυτό και η διασφάλιση της παροχής υγιεινών τροφών επιτρέπει την ενίσχυση θετικών μηνυμάτων που πρέπει να δίδονται και στην τάξη».

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η δημιουργία Προγράμματος Εφαρμογής Διατροφής με επιτρεπόμενα προϊόντα (προερχόμενα κυρίως από Κρητικούς παραγωγούς)  στα σχολικά κυλικεία της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τους παρακάτω φορείς: το Σύλλογο Μισθωτών Κυλικείων Δημοσίων Σχολείων Ν. Ηρακλείου, τη Μονάδα Κλινικής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης,   τη Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων και Περιβάλλοντος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τις αρμόδιες Αντιδημαρχίες Παιδείας των Δήμων, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιούν δράσεις για την παιδική διατροφή και τις αρμόδιες κρατικές Αρχές (Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας, ΕΦΕΤ κλπ). Οι φορείς δύναται με εμπλουτιστούν και με άλλους μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς ή φορείς και με γνώμονα την ενίσχυση της προτεινόμενης δράσης.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η  προτυποποίηση δράσεων που εφαρμόζονται στα σχολικά κυλικεία με σκοπό:

 1. Τη διάθεση επιτρεπόμενων προϊόντων διατροφής (σύμφωνα με τις εκάστοτε υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις), κατά προτίμηση και προτεραιότητα προερχόμενα από παραγωγούς της Κρήτης οι οποίοι  πληρούν τις ισχύουσες  υγειονομικές διατάξεις (πχ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή αναγγελία έναρξης, πιστοποιητικά υγείας, τήρηση αυτοελέγχου κλπ),
 2. τη συμμόρφωση και τον αυτοέλεγχο των σχολικών κυλικείων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αναφορικά με την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων,
 3. την διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των ιδιοκτητών σχολικών κυλικείων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, νομοθετικών απαιτήσεων και συμμόρφωσης σε αυτά,
 4. την ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και φυσικά μαθητών σε δράσεις με κατεύθυνση την Αγωγή Υγείας αναφορικά με την διατροφή τόσο στο σχολείο όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητές τους,
 5. την ενίσχυση των δράσεων αυτών από τις αρμόδιες Αντιδημαρχίες Παιδείας αλλά και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, ώστε αυτές να καταστούν βιώσιμες ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα εφαρμογής τους,
 6. τη χορήγηση ειδικού σήματος με τον τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ» το οποίο θα πιστοποιεί αφενός την εφαρμογή του προγράμματος και αφετέρου ότι πληροί τις υγειονομικές νομοθετικές απαιτήσεις τόσο αναφορικά με τα διατιθέμενα τρόφιμα και ποτά και αφετέρου τις συνθήκες υγιεινής χώρων και προσωπικού.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο μιας και απαιτεί την κοινή δράση πολλών φορέων προτείνεται αρχικά η ΠΙΛΟΤΙΚΗ εφαρμογή του. Η εφαρμογή του προγράμματος είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ και όχι υποχρεωτική.

Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα κυλικεία που θα εφαρμοστεί αρχικά ως πιλοτικό είναι:

 • Σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του Σχολικού Κυλικείου, μιας και είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος τήρησης του προγράμματος,
 • σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων εντός των οποίων βρίσκεται το κυλικείο,
 • σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολικών μονάδων εντός των οποίων βρίσκεται το κυλικείο,
 • διαθέτει σε ισχύ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή αναγγελία έναρξης από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή,
 • πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές απαιτήσεις σε σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Για το λόγο αυτό συμμετέχει σε πρόγραμμα παρακολούθησης από τη Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων και Περιβάλλοντος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης από οποίο συλλέγονται τρόφιμα και υλικό επιφανειών με σκοπό την διαπίστωση του επιπέδου μικροβιακής υγιεινής. Οι δειγματοληψίες αυτές αποσκοπούν στον  αυτοέλεγχο του κυλικείου και πέραν των αποτελεσμάτων  θα παρέχονται από τους ειδικούς επιστήμονες του εργαστηρίου συμβουλές και όπου κρίνεται απαραίτητο εκπαίδευση με σκοπό την βελτίωση και συμμόρφωση με την νομοθεσία και εν γένει με το πρόγραμμα ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ,
 • τη σύμφωνη γνώμη της Αντιδημαρχίας Παιδείας και την πιθανή χρηματοδότηση των δράσεων σε περίπτωση που η εφαρμογή του καθίσταται ζημιογόνος
 • Τέλος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ διάθεση μόνο επιτρεπόμενων ειδών κατά προτίμηση από παραγωγούς της Κρήτης
Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Σχολική υγιεινή. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.