Διαχρονική η προσπάθεια κατάργησης υγειονομικών διατάξεων


Κοινότυπο αποτελεί πλέον ότι κάθε νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) καταργεί και μια υγειονομική διάταξη που ρυθμίζει την λειτουργία τους (και μάλιστα με συν υπογραφή του εκάστοτε Υπουργού Υγείας).

Γιατί άραγε τόση προσπάθεια;

Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523/2006 – ΦΕΚ 1187/Β/31-8-2006

Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 24

Καταργούμενες Διατάξεις

1.Από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας καταργείται ………….

 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Φ.Ε.Κ. 892/Β/2001) και η ΥΔ ΑΙβ/8577/83 «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών», εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους με την έκδοση νέων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και ΥΔ, οι οποίες θα ρυθμίζουν τα σχετικά θέματα με μέριμνα της κατά περίπτωση Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής. Επίσης, καταργείται κάθε διάταξη του εθνικού δικαίου που ρυθμίζει θέματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων των Κανονισμών του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης και είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (ΦΕΚ Α’ 32/11-02-2014)

  1. Το άρθρο 17 της αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/ 8.10.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (Β’ 2718).

Νόμος ν.4442/2016

Νόμος 4442/2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

καταργεί:

1)την υπ’ αριθμ. 12710/860/Φ15/2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1026) εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην Α5α/5333/1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 721) και τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.

2) α) Οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συμβουλίων που περιγράφονται στους α. ν. 445/1937 (Α’ 32) και 446/1937 (Α’ 23) αναφορικά με την αδειοδότηση των θεάτρων και κινηματογράφων. Η αρμοδιότητα των συμβουλίων για την αδειοδότηση των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου 81 του ν. 3463/2006 παραμένει εν ισχύι.
β) Το εδάφιο τρίτο του σημείου 2 της παραγράφου Β’ του άρθρου 14 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας (B’2718).
Τα κέντρα διασκέδασης εξακολουθούν να αδειοδοτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 3463/2006.

και πολλές άλλες περιπτώσεις που σε πολλά άρθρα μου έχω αναρτήσει ….. 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Γενικά. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.