Υπ. Υγείας: Εγκύκλιος Γ1.δ/Γ.Π. οικ.26958 Αποστολή στοιχείων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της τριετίας 2014, 2015 και 2016 για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Η Εγκύκλιος

Σε εφαρμογή του άρθρου 13 της Οδηγίας 98/83/ΕΚ (σχετ.- α-) και  της κείμενης νομοθεσίας για την « ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της χώρας για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα στοιχεία της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όλης της επικράτειας σε τριετή βάση, παρακαλείσθε όπως:

αποστείλετε   στην υπηρεσία μας τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της τριετίας 2014, 2015, και 2016 το συντομότερο δυνατό και  τ ο αργότ ερο μέχρι  τις  20-5-2017.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:

  • Oι εκθέσεις που αποστέλλονται στην Ε.Ε συντάσσονται σύμφωνα με τα συνημμένα πρότυπα πινάκων με βάση τον υδροδοτούμενο πληθυσμό
  • Ο καθορισμός του υδροδοτούμενου πληθυσμού γίνεται βάσει  της ζώνης παροχής νερού που εξυπηρετεί αυτόν .

Ως ζώνη παροχής νερού του υδροδοτούμενου πληθυσμού νοείται η περιοχή εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες

πηγές και εντός της οποίας η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ζώνη δεν συμπίπτει πάντοτε με την διοικητική υποδιαίρεση της χώρας ( δηλ. ο πληθυσμός ενός Δημ. Διαμερίσματος, ή Δήμου), ο οποίος πιθανόν υδροδοτείται από περισσότερες της μιας παροχών, με ανομοιόμορφη ποιότητα πόσιμου νερού.

  • Τα στοιχεία που θα αποσταλούν θα αφορούν στα αποτελέσματα των αναλύσεων πόσιμου νερού κυρίως από το σημείο παροχής νερού στον καταναλωτή, αλλά και από το  δίκτυο  ύδρευσης,  μετά  την  ενδεχόμενη  επεξεργασία  του,  απολύμανση κ.λ.π. δηλαδή από τη δεξαμενή συγκέντρωσης του νερού ως το δίκτυο διανομής του νερού.

Επιπλέον τονίζεται ότι για την ομοιόμορφη παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατά την σύνταξη της σχετικής έκθεσης της τριετίας, η αποστολή των στοιχείων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να γίνεται από τους Υπεύθυνους ύδρευσης εντός της τεθείσας προθεσμίας :

Α) μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένου ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εισάγονται   σε   ενιαία   ηλεκτρονική   βάση   δεδομένων,   ώστε   να   αποτυπώνεται   η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κάθε χώρας εντός της Ε.Ε

Β) με ορθή και υπεύθυνη αναγραφή των στοιχείων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες καταγραφής, ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν συστηματικά λάθη καταγραφής

Οι πίνακες καταγραφής βρίσκονται αναρτημένοι υπό μορφή υπολογιστικού φύλλου

(excel) στον επίσημο ιστοχώρο του Υ.Υ. (www.moh.gov.gr/Υγεία/Δημόσια   Υγεία/Υγιε ινή  Περιβάλ λ οντος  ) και σε αυτή τη μορφή θα πρέπει να συμπληρωθούν .

Μετά τη συμπλήρωσή τους οι πίνακες θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ymp-posimo@moh.gov.gr.

Τέλος παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Υγιεινής των Π.Ε., να αποστείλουν αντίστοιχα στοιχεία ως ανωτέρω, στο πλαίσιο του εποπτικού ελέγχου που ασκούν για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Ι. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Ι. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Πόσιμο νερό. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s