Υπουργείο Υγείας εγκύκλιος Γ4/ΓΠ 53127  Έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ιατρού από τις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες


ΣΧΕΤ:

α) Το άρθρο 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Τα άρθρα 2 και 4 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

γ) Το άρθρο 6 του ΒΔ 11 Οκτ/7 Νοεμβρίου 1957 (ΦΕΚ 225 Α) «Περί τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του ΑΝ 1565/1939».

Σε συνέχεια της αρ. Γ4β/ΓΠοικ.17015/2-3-2016 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας και με αφορμή ερωτήματα από Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας Περιφερειών της Χώρας, αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και ειδικότερα με την άσκηση της αρμοδιότητας της παράδοσης της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ιατρού στον ενδιαφερόμενο (οι Περιφέρειες ή οι Ιατρικοί Σύλλογοι, λόγω του άρθρου 2 του ΑΝ 1565/1939), σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το (α) σχετικό στις αρμοδιότητες των Περιφερειών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η χορήγηση άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ιατρού. Σύμφωνα με το (β) σχετικό, άρθρο 2, προβλέπεται ότι: «Τα διοικητικά όργανα οφείλουν να προβαίνουν αυτεπαγγέλτως στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ενέργειες μέσα στις τυχόν ειδικώς οριζόμενες προθεσμίες, αλλιώς μέσα σε εύλογο χρόνο» και άρθρο 4 «Οι διοικητικές αρχές, όταν υποβάλλονται αιτήσεις οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματα τους…».

Επίσης, σύμφωνα με το (γ) σχετικό προβλέπεται ότι: «Η αίτησις εγγραφής… δέον να συνοδεύεται δια κεκυρωμένου αντιγράφου του πτυχίου… και αδείας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος εν Ελλάδι…».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι νεώτερες διατάξεις (σχετικά α, β και γ) έχουν ρυθμίσει το θέμα διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του ΑΝ 1565/1939, αρμόδιες υπηρεσίες να χορηγούν και ως εκ τούτου να παραδίδουν την άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ιατρού στους ενδιαφερόμενους είναι οι οικείες Περιφέρειες. Η διαδικασία αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6ΞΑΜ465ΦΥΟ-91Η

09.09.2016

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
Ι. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.