Υπ. Υγείας: Εγκύκλιος Γ1β/Γ.Π/43458-22/8/2016 – Επιβολή Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.


Η εγκύκλιος 

ΣΧΕΤ:   Α)Ο Ν.3463/2006, αρ. 80 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

Β)Ο Α.Ν 2520/1940 & Ν.4025/2011 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Γ)Ο Ν.4235/2014(ΦΕΚ32/τα/14) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, …. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Δ) Η ΥΔΥ1γ/Γ.Ποικ.96967/ΦΕΚ2718/τβ/2012 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις και άλλες Διατάξεις».

Ε) Η αρ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.4476/14 με ΑΔΑ: ΒΕΦ8Θ-8Ψ3 Εγκύκλιος μας.

ΣΤ)Τα αρ. πρωτ. 11493/12-5-2016 &17175/19-5-2016  έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοίκητικής Ανασυγκρότησης του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μετά τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοίκητικής Ανασυγκρότησης προς την υπηρεσία μας αναφορικά με την επιβολή προστίμων σε Κ.Υ.Ε και για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος σε όλη την επικράτεια σας ενημερώνουμε ότι: Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δήμοι της χώρας όταν πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα, κατά δέσμια αρμοδιότητα (ΣΤΕ 1429/1993,1443/1996) και δεν καταλείπεται σε αυτούς διακριτική ευχέρεια στην επιμέτρηση και επιβολή της κύρωσης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4, του Α.Ν 2520/40, προβλέπεται ότι «Τα άνευ αδείας λειτουργούντα καταστήματα κλείονται υπό της Αστυνομικής Αρχής (σήμερα Δήμοι) αυτεπαγγέλτως».

Όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε ενέργεια η πρακτική των επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τα τρόφιμα και συνιστά μη συμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν.4235/2014 και συγκεκριμένα: Το άρθρο 9 του Ν.4235/2014 προβλέπει τις περιπτώσεις Αναστολής ή Ανάκλησης της άδειας λειτουργίας με εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αφορά διαπιστωθέντα προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγή ή/και διάθεση τροφίμων.

Στις περιπτώσεις  μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, ή επέκτασης του χώρου αυτής ή αλλαγής κατηγορίας (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς  υπαλλήλους )Εφόσον η επιχείρηση συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τις έγγραφες συστάσεις και την ολιγοήμερη προθεσμία που δίδεται από τους Υγειονομικούς υπαλλήλους, ανακαλείται η άδεια της και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (σχετ.Ε). στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νέα άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας (σχετ.β)

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

One Response to Υπ. Υγείας: Εγκύκλιος Γ1β/Γ.Π/43458-22/8/2016 – Επιβολή Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.

 1. Ο/Η Μάρκος Καπίρης λέει:

  Απορίες …..

  Απορία πρώτη:
  Όταν λέμε «Μεταφορά της επιχείρησης σε άλλο χώρο», για ποιο λόγο χρειάζεται να βεβαιωθεί από υγειονομικούς υπαλλήλους ?
  Απλώς θα είναι ένα νέο κατάστημα χωρίς άδεια που διαπιστώνεται και από οποιονδήποτε συναρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό και κλείνεται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή. Αυτό το «οποιονδήποτε» πρέπει να το προσθέσουμε και να το τονίσουμε, διότι ο Δήμος δεν το έχει σε τίποτα να βρίσκει καταστήματα χωρίς άδεια και να μου τα στέλνει να του επιβεβαιώσω αν είναι ….»από μεταφορά» ώστε να υποδείξω κυρώσεις !!!!

  Απορία – μπέρδεμα 2ο:

  Επίσης κάποτε πρέπει να κατασταλάξουμε τι ακριβώς είναι «επέκταση», και όχι να καταφεύγουμε στην φαντασία μας ή στην υπό έκδοση διάταξη που δεν ξέρουμε και αν αλλάξει μέχρι να βγει στο ΦΕΚ.
  (καλά, για την άλλη, την χιλιοειπωμένη «ουσιώδη τροποποίηση» δεν έχουμε καμία ελπίδα να μάθουμε τι είναι αλλά και τι ΔΕΝ είναι ώστε να σταθούμε ευθαρσώς και να την κατηγορήσουμε ή υποστηρίξουμε ανάλογα ενώπιον δικαστηρίου).

  Ενδεικτικό παράδειγμα:
  Αφού η παράνομη τοποθέτηση καθισμάτων σε πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο χωρίς δικαίωμα χρήσης είναι «επέκταση» και η μη συμμόρφωση μετά από σύσταση καθιστά ξεκάθαρα άκυρη την άδειά του (ανάκληση της άδειας και έκδοση νέας γράφει το χαρτί, προφανώς επειδή το θεωρεί νέο κατάστημα) (η οποία ανάκληση γίνεται από το Δήμο ως γνωστόν αυτεπάγγελτα για τα καταστήματα χωρίς άδεια), για ποιο λόγο πρέπει να διαπιστωθεί (η συγκεκριμένη επέκταση σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς δικαίωμα χρήσης) και από τον υγειονομικό υπάλληλο, ενώ είναι προφανέστατο και στον αστυνόμο της ΕΛ.ΑΣ. και στον αστυνόμο του Δήμου και στον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο και στο νομοθέτη ότι η εν λόγω επέκταση καθιστά ανίσχυρη την άδειά του?

  Η λεπτομέρεια αυτή πρέπει να ξεκαθαριστεί και να γραφτεί σαφώς.
  Ήτοι, και εάν/εφόσον η παράνομη τοποθέτηση επιπλέον καθισμάτων σήμερα θεωρείται όντως επέκταση και αυτό σκοπεύουμε να το συμπεριλάβουμε και στη νέα υπό έκδοση αύριο διάταξη, θα πρέπει να προσθέσουμε συμπληρωματικώς στο παραπάνω έγγραφο:

  «Καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα άνευ αδείας πέραν του αδειοδοτημένου χώρου, σε επιπλέον κοινόχρηστο, χωρίς δικαίωμα χρήσης αυτού, δεν απαιτείται διαπίστωση και από υγειονομικό υπάλληλο, αλλά σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μετά από σύσταση από οποιαδήποτε Αρχή, αυτεπάγγελτα τους ανακαλείται η άδεια λειτουργίας από την αδειοδοτούσα αρχή άνευ υποδείξεως της Υγειονομικής Υπηρεσίας».

  Είπαμε να μην μας πάρουν τα αντικείμενα εργασίας, αλλά όχι να γίνουμε εμείς οι κακοί που θα φαίνεται ότι κλείνουμε τις επιχειρήσεις, επειδή ο κάθε Δήμος ανέχεται ή αρέσκεται να αφήνει να του καταπατάνε τους κοινόχρηστους χώρους για δεν ξέρω και ούτε θέλω να μάθω ποιους λόγους.

  Και το αστείο είναι (αστειότατο, όχι απλά αστείο), οτι ο ίδιος ο Δήμος με τη Δημοτική Αστυνομία διαπιστώνει οτι του έχουν τοποθετήσει δεκάδες επιπλέον της άδειας καθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς δικαίωμα χρήσης, και στέλνουν σε εμάς χαρτιά να υποδείξουμε τις διοικητικές κυρώσεις.

  Νισάφι πια!!!

  Η λέξη «νισάφι», είναι τουρκικής προέλευσης και πιο συγκεκριμένα, αποτελεί παραφθορά τής τουρκικής λέξης «insaf», που σημαίνει «έλεος».

  Αποτελεί επιφώνημα αγανάκτησης, απελπισίας και δυσφορίας. Η χρήση της συναντάται μόνο στην φράση «Νισάφι πια!» (ή απλά «Νισάφι!»).
  Διαβάστε περισσότερα: Τί είναι το νισάφι; (Νισάφι πια!) | Πάρε-Δώσε http://www.pare-dose.net/3348#ixzz4OOTiic00

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.