Ημερίδα με θέμα : «Κουνούπια κίνδυνος για τη δημόσια υγεία με όχημα την κλιματική αλλαγή»


Έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του εδ. εε της παρ. 3δ του άρθρου 19 του ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/28-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

β) Τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 11 του Ν.2889/01 (ΦΕΚ 37/τ. Α/2-3-2001) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4272/14(ΦΕΚ 145/Α/11-7-14) περί ρυθμίσεως θεμάτων εκπαιδευτικών αδειών.

γ) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/1-3-2012)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α΄/17.2.2014)

ε) Το αριθμ. πρωτ. 6337/09-11-2015 έγγραφο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά

τίθεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, η Ημερίδα με θέμα : «Κουνούπια κίνδυνος για τη δημόσια υγεία με όχημα την κλιματική αλλαγή», η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE CONORS με το συντονισμό του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Η εν λόγω Ημερίδα, θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2015 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, θα παρουσιαστούν θέματα και απόψεις που άπτονται της διαχείρισης των κουνουπιών.

Επίσης επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις χορήγησης Αιγίδων και έκφρασης αρωγής και στήριξης από το Υπουργείο Υγείας αναφέρεται ρητά μία εκ των διατυπώσεων αυτών, με τον τίτλο του Υπουργείου Υγείας.

Απαγορεύεται η χρήση του σήματος – λογότυπου του Υπουργείου Υγείας, εφόσον η εν λόγω εκδήλωση-δράση δεν έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί με ευθύνη και συμμετοχή αυτού.

ΑΔΑ: 7Ω2Σ465ΦΥΟ-Ρ3Ν

16/11/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επιμόρφωση - Σεμινάρια - Συνέδρια. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ημερίδα με θέμα : «Κουνούπια κίνδυνος για τη δημόσια υγεία με όχημα την κλιματική αλλαγή»

  1. Παράθεμα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 | Prisma Radio

  2. Παράθεμα: Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου | ΝΕΑ των ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.