Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1β/4841/12.6.1979 Υγειονομικής Διάταξης «Περί της ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών» (ΦΕΚ 696/Β΄/1979)


Κατεβάστε το ΦΕΚ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 11 της Α1β/4841/79 (ΦΕΚ 696/ Β΄/1979) Υγειονομικής Διάταξης, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Όλα τα εργοστάσια εμφιάλωσης διενεργούν τις προβλεπόμενες στα Κεφάλαια Δ και Ζ εργαστηριακές εξετάσεις σε διαπιστευμένα εργαστήρια». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.