ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΚ του ΕΚΠΑ: Η Ιατρική μέσα από το Μικροσκόπιο


Το ενημερωτικό φυλλάδιο 1  Το ενημερωτικό φυλλάδιο 2

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας, Ανδρέας X. Λάζαρης, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κατά την τετράμηνη διάρκεια του Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, Βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδα­κτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθο­δολογίας, ενώ η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕ, καθώς και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 25/9/2015 Έναρξη Μαθημάτων: 28/9/2015
τατρ

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επιμόρφωση - Σεμινάρια - Συνέδρια. Bookmark the permalink.