Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού σε Αστικά Οικιστικά Συγκροτήματα-Holistic» Επιμελητήριο Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης), Αίθουσα Καστελάκη. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015


Πρόγραμμα Εσπερίδας «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού σε Αστικά Οικιστικά Συγκροτήματα-Holistic» Επιμελητήριο Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης), Αίθουσα Καστελάκη. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 19:30-19:50 Παρουσίαση του έργου, Δρ. Διαλυνάς Εμμανουήλ, Διαλυνάς Α.Ε., Πρόεδρος 19:50-20:10 Επαναχρησιμοποίηση υγρών απόβλητων στον αστικό χώρο, Δρ.Θρασύβουλος Μανιός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Υπεύθυνος Εργαστήριου Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων, Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων. 20:10-20:30 Ο ρόλος των φυτεμένων δωμάτων στη διαχείριση νερού Θεόφιλος Ματσουκάς, LANDCO E.Π.Ε. Γεωπόνος MSc Αρχιτέκτων Τοπίου To έργο Holistic υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»και συγχρηματοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ και των Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Εικόνα1

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επιμόρφωση - Σεμινάρια - Συνέδρια. Bookmark the permalink.