Αξιολόγηση και για τους διοικητές στο ΕΣΥ


Μπορεί ο υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής να πρόλαβε να περάσει την περασμένη Τετάρτη τροπολογία με την οποία απομακρύνονται αζημίως και αναιτιολογήτως οι τωρινοί διοικητές και αναπληρωτές του ΕΣΥ και να επιφύλασσε για τον εαυτό του το «προνόμιο» της επιλογής των νέων αξιωματούχων, ωστόσο μετά την χθεσινή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και θεσμών, ο τρόπος αξιολόγησης και επιλογής των επικεφαλής των δημόσιων νοσοκομείων ανοίγει και παλι.

Και τούτο διότι μέχρι τις 20 Ιουλίου η ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να έχει καταθέσει την πρότασή της για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την εφαρμογή ενός προγράμματος, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την αποπολιτικοποίηση της διοίκησης και την έμφαση στις ικανότητες των στελεχών της.

Η ΕΕΜΥΥ, θεωρώντας ότι «ο Υπουργός Υγείας είναι πλέον υποχρεωμένος να προβεί στην προκήρυξη των θέσεων και την αξιοκρατική επιλογή των Διοικητών των κρατικών Νοσοκομείων» συνδράμει στη σχετική διαδικασία καταθέτοντας τη δική της πρόταση για την επιλογή των αξιωματούχων του ΕΣΥ, πρόταση που θα μπορούσε να ληφθεί οπως τονίζει υπόψην των αρμοδίων και να ψηφιστεί άμεσα.

Τι προτείνει η ΕΕΜΥΥ 

«Με το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο διασφαλίζεται η δημοκρατική διαφάνεια, αξιοποιείται το υπάρχον ειδικευμένο δυναμικό και ενισχύονται τα νοσοκομεία με τα ικανότερα στελέχη διοίκησης και οικονομίας της υγείας, που υπηρετούν ήδη στον δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, θα απαλλαγούν τα κρατικά νοσοκομεία από τον κομματισμό, τη διοικητική αναξιοκρατία, τη σπατάλη και τη διαφθορά» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΕΕΜΥΥ, οικονομολόγος κ. Γιώργος Στάθης.

Σύμφωνα με την πρόταση της τροπολογίας που καταθέτει η ΕΕΜΥΥ οι υποψήφιοι διοικητές των νοσοκομείων πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ η ΤΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου, να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διετούς διαρκείας με αντικείμενο την Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Οικονομικών ή Πολιτικής ή Σχεδιασμού ή Ποιότητας ή Πληροφορικής Υγείας ή Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Management, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκησης Εφοδιασμού ή Logistics,  Λογιστικής ή Ελεγκτικής Επιστήμης ή άλλο ισότιμο Μεταπτυχιακό τίτλο σε γνωστικό αντικείμενο απολύτως συναφές προς τα παραπάνω. Επισης, να είναι γνώστες μιας ξένης γλώσσας, και να έχουν εργασιακή εμπειρία είτε έξι χρονων για το δημόσιο είτε εννέα χρονων για τον ιδιωτικό τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για νοσοκομεία μέχρι τριών(3) Υγειονομικών Περιφερειών και για τις θέσεις μέχρι δεκαπέντε(15) νοσοκομείων.

Ειδική πενταμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον  Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Υπουργείου, ως Πρόεδρο, έναν εν ενεργεία Καθηγητή α΄ βαθμίδας ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, στα γνωστικά αντικείμενα Διοίκησης/Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας ή Οικονομικών της Υγείας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Management ή Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, έναν εν ενεργεία Αντιπρόεδρο ή Σύμβουλο του ΑΣΕΠ, προτεινόμενο από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, με τον αναπληρωτή του, ένα εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος ιδιωτικού φορέα, με απασχολούμενο προσωπικό τουλάχιστον 200 ατόμων και με δραστηριότητα μη συναφή με τις μονάδες και υπηρεσίες υγείας, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, προτεινόμενο από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του και έναν Ειδικό Εμπειρογνώμονα, πρώην ή εν ενεργεία στέλεχος του δημόσιου τομέα υγείας, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε(15) ετών συνολικά σε θέσεις Διοικητή ή Υποδιοικητή υγειονομικών περιφερειών ή Προέδρου Δ.Σ. ή Διοικητή ή Διευθυντή υπηρεσίας νοσοκομείων του ΕΣΥ, με τον αναπληρωτή του, συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται τέσσερα(4) τουλάχιστον τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη και οι αποφάσεις θεωρούνται έγκυρες εφόσον υπερψηφίζονται από τρεις(3) τουλάχιστον παρόντες.

Πηγή: www.defencenet.g

– See more at: http://www.newsone.gr/ellada/97104-e-symphonia-allazei-kai-toys-dioiketes-sto-esy?ref=yfp#sthash.VzMxdoBv.dpuf

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Γενικά. Bookmark the permalink.