Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. οικ.52384: Σχετικά με τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων


Κατεβάστε την εγκύκλιο

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Gallery | This entry was posted in Διαχείριση αποβλήτων. Bookmark the permalink.