ΔΔΠ 0007818ΕΞ2015/ 818Β Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (285Α)


H εγκύκλιος

ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (285Α)»

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. Δ10Β 1077397/2564 ΕΞ2013/10-05-2013 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου διευκρινίζουμε ότι, οι όμορες επιχειρήσεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001 δύνανται να κάνουν χρήση ενός μόνο τροχήλατου χειροκίνητου αναψυκτηρίου στον παραχωρούμενο χώρο του αιγιαλού, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την συντήρηση και μεταφορά συσκευασμένων τροφίμων και ποτών, που θα παρασκευάζονται εντός της επιχείρησης, χωρίς την δυνατότητα παρασκευής και επεξεργασίας τους σε αυτό, και το οποίο θα αποθηκεύεται εντός του εσωτερικού χώρου του καταστήματος τις ώρες που η επιχείρηση παραμένει κλειστή.

Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η σκίασή του να καλύπτεται από την ομπρέλα ενός τυπικού σετ ομπρελοκαθισμάτων αιγιαλού.

H Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών

Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.