Άρθρο : Όλοι να συμβάλλουμε για την προστασία του περιβάλλοντος!


ΑΠΟΨΕΙΣ

 Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ*

• Προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, αποτελεί η  προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου. 
Ως περιβάλλον ορίζεται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων, που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. Οικολογικά ή περιβαλλοντικά προβλήματα ονομάζονται οι διαταραχές στη γήινη  βιόσφαιρα και στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες συνηθίζεται να αποδίδονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα.
Στα περιβαλλοντικά προβλήματα συγκαταλέγονται η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η τρύπα του όζοντος, η αποδάσωση (αποψίλωση των δασών), η ερημοποίηση, η εξαφάνιση βιολογικών ειδών, η όξινη βροχή κ.λ.π. 
Στα μεγάλα κοινά προβλήματα, όπως είναι η περιβαλλοντική κρίση, είμαστε όλοι μέρος του προβλήματος και πρέπει να συμμετέχουμε στη λύση. Ο εθελοντισμός, η προσφορά δηλαδή προσωπικής ενέργειας και χρόνου σε δράσεις προστασίας του κοινού μας περιβάλλοντος, είναι η πιο αποτελεσματική μορφή συμμετοχής μας στα κοινά. 
Μπορούμε όλοι να οργανώσουμε, ή να συμμετέχουμε σε δράσεις εθελοντισμού για το περιβάλλον, εντοπίζοντας τις προτεραιότητες στην περιοχή μας και αναλαμβάνοντας δράση, ώστε να δηλώνουμε με το παράδειγμά μας πως υπάρχει ένας πλανήτης, ένας κόσμος, ένας σκοπός!
Στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής συμπεριλαμβάνονται:
• Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση, η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία από την αέρια ρύπανση, καθώς και η προστασία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της ηχορύπανσης και των ακτινοβολιών.
• Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων  και η προστασία από τη βιομηχανική ρύπανση, η διαχείριση κινδύνων, τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, η διαχείριση χωρικών περιβαλλοντικών δεδομένων, η διευκόλυνση της δημόσιας πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία, η παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος.
Οι εκατοντάδες δράσεις περιβαλλοντικού εθελοντισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος δίνουν σε όλους μας ευκαιρία για συμμετοχή. Το ΥΠΕΚΑ, πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση της προσπάθειας προστασίας του περιβάλλοντος, καλώντας κοντά του όλους να συμμετάσχουν. Επιδιώκει να ενθαρρύνει τις τοπικές κοινωνίες και εθελοντικές οργανώσεις να αναπτύξουν συνεργασίες και να αναλάβουν πρωτοβουλίες διοργάνωσης περιβαλλοντικών δράσεων.

***
• Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί το κύριο όχημα του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

* Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Συγκοινωνιακών – Υδραυλικών Έργων Υποδομής.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Περιβάλλον. Bookmark the permalink.