Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015, Αμφιθέατρο Maroussi Plaza: To Water Conference έρχεται να «ταράξει τα νερά»


Η Ετήσια Συνάντηση για την Αειφόρο Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Η έννοια των βασικών απαιτήσεων νερού για την κάλυψη των θεμελιωδών ανθρώπινων αναγκών καθιερώθηκε για πρώτη φορά στο Μαρ ντελ Πλάτα της Αργεντινής, το 1977, στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τα ύδατα. Το σχέδιο δράσης της Διάσκεψης υποστήριξε ότι όλοι οι λαοί, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξης, των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών τους, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε πόσιμο νερό, σε ποσότητες επαρκείς για τις βασικές ανάγκες τους.

Το 2015 μεγάλο μέρος των κατοίκων του πλανήτη δεν έχει ακόμη πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της βιομηχανικής, εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας στο νερό και το περιβάλλον, αποτελούν αναγκαίες και επείγουσες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συνεπώς, η συνεχής προσπάθεια και η χρήση τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, η βελτίωση της νομοθεσίας και των πρακτικών για τη διαχείριση των υδάτων (ύδρευση, αποχέτευση, ενεργειακή αξιοποίηση, επαναχρησιμοποίηση), παράλληλα με την αντιμετώπιση της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, είναι οι νέες απαιτητές προσεγγίσεις για την Αειφόρο Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων.

Στο 2nd Water Conference πρόκειται να γίνει ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας από τους πλέον ειδικούς για το θέμα και να συζητηθούν οι τρέχουσες προκλήσεις ώστε:

 • Να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της διαχείρισης υδάτων και λυμάτων και να επισημανθούν τα σημεία που απόψεις και πρακτικές συγκλίνουν, αποκλίνουν ή συγκρούονται.
 • Να δομηθούν νέες συνεργασίες και σχέσεις.
 • Τα αποτελέσματα του συνεδρίου να συμβάλλουν καθοριστικά στην Αειφόρο Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων.

Η θεματολογία

Bασικές Ενότητες του συνεδρίου είναι οι παρακάτω:

 • Water Supply & Quality – Drinking Water
 • Water Μanagement & Water Efficiency
 • Waste Water Treatment
 • Water Security
 • Blue Cities

Aνάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 • Οι προτεραιότητες που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους
 • Οι κανονισμοί σχετικά με το πόσιμο νερό και την ποιότητά του
 • Οι μέθοδοι επεξεργασίας πόσιμου νερού
 • Η βελτίωση της αξιοπιστίας των συστημάτων ύδρευσης
 • Οι ασφαλείς πρακτικές και διαδικασίες σε μονάδες επεξεργασίας νερού
 • Τα δίκτυα διανομής και η λειτουργία τους
 • Ο έλεγχος των διαρροών των δικτύων ύδρευσης
 • Η διαχείριση του «χαμένου» νερού
 • Οι νέες προσεγγίσεις για σχεδιασμό και διαχείριση των αστικών/βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας τους
 • Διαχείριση υγρών αποβλήτων σε μονάδες παραγωγής (βιομηχανία ποτών, κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομικές μονάδες, ελαιοτριβεία κ.λπ.).

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο «ενώνει» σε μία μόνο ημέρα όλους τους ενδιαφερόμενους για την υπεύθυνη αειφορική διαχείριση του νερού, όπως:

 • Υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων των μεταποιητικών και βιομηχανικών κλάδων (χημικών εταιρειών, πετροχημικών, τσιμεντοβιομηχανιών, φαρμακευτικών, διατροφικών προϊόντων κ.λπ.)
 • Στελέχη εταιρειών παραγωγής εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και ποτών
 • Υψηλόβαθμα στελέχη από τους κλάδους κατασκευής και συντήρησης υποδομών
 • Υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και στελέχη ΟΤΑ
 • Υψηλόβαθμα στελέχη οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
 • Στελέχη εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης υδάτινων πόρων (Μηχανικούς & Μελετητές, Ειδικούς συμβούλους)
 • Προμηθευτές καινοτόμων τεχνολογιών & υπηρεσιών

Ομιλητές

Dr. Oriana RomanoDr. Oriana Romano is Policy Analyst at the OECD Water Governance Programme and holds a Ph.D in “Institution, Economics and Law of Public Services’’. Her work mainly focuses on urban water governance and water governance indicators.

Επιβεβαιωμένοι ομιλητές

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επιμόρφωση - Σεμινάρια - Συνέδρια. Bookmark the permalink.