Κόκκινη κάρτα στον ΕΦΕΤ απο το Υπουργείο Υγείας


«Αναρμόδιο» για θέματα ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε επιχειρήσεις τροφίμων, χαρακτηρίζει το υπουργείο Υγείας τον ΕΦΕΤ. Με έγγραφό του ο υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής υπογραμμίζει ότι «η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, αποτελεί κατασταστική αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας και ρυθμίζεται από πλήθος υγειονομικών διατάξεων».

Όπως σημειώνει, «ο ΕΦΕΤ εξέδωσε αναρμοδίως έγγραφο το οποίο περιέχει ανακρίβειες σε σχέση με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού της ανθρώπινης κατανάλωσης». Για το λόγο αυτό ο υπουργός Υγείας καλεί τις αρμόδιες αρχές για άμεσες ανέργειες «ώστε να μην δημιουργούνται ασάφειες και συγχύσεις και να εφαρμόζονται ορθά από τους υπέυθυνους ύδρευσης και τις αρμόδιες αρχές η η ισχύουσα νομοθεσία».

Και υπογραμμίζει ότι η παράβαση των ρυθμίσεων του νομοθετικού πλαισίου για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης συνεπάγεται διοικητικό, πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο για τους παραβάτες.

http://www.healthview.gr

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Γενικά. Bookmark the permalink.