ΕΦΕΤ : Οδηγός Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής για τα Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε Επαφή με Τρόφιμα


Πολύτιμο βοήθημα για την παραγωγή ασφαλών συσκευασιών τροφίμων τίθεται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. στη διάθεση των ενδιαφερομένων

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., στοχεύοντας πάντα στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων τροφίμων και στην υποστήριξη των εξαγωγών αυτών των προϊόντων και μέσω της ασφαλούς συσκευασίας, θέτει στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων το πρώτο εγκεκριμένο κείμενο Οδηγού Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής («Ο.Π.Π.») για τα Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε Επαφή με Τρόφιμα («Υ.Α.Ε.Τ.»).

Πρόκειται για προϊόν πενταετούς συνεργασίας του Ε.Φ.Ε.Τ. με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας («ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.»), το οποίο προβλήθηκε σε εκθέσεις και συνέδρια σχετικά με τα τρόφιμα, υποβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αποτελεί πλέον την πρώτη ηλεκτρονική έκδοση Οδηγού Ο.Π.Π. που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για την παραγωγή ασφαλών συσκευασιών τροφίμων σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού με αριθμό 2023/2006.

Ο Οδηγός Ο.Π.Π. για τα Υ.Α.Ε.Τ. είναι διαθέσιμος δωρεάν για  μεταφόρτωση στην ακόλουθη υπερσύνδεση :

http://portal.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/practice_guides?par=GUIDES

Σημειώνεται ότι στη σελίδα 2 του Οδηγού είναι δυνατή η επιλογή του κειμένου που ενδιαφέρει τον αναγνώστη με ένα «κλικ» πάνω στον τίτλο του.

Ο Οδηγός Ο.Π.Π. για τα Υ.Α.Ε.Τ. θα βρίσκεται αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.:

http://www.pac.gr

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Ασφάλεια τροφίμων. Bookmark the permalink.