Ε.Ι.ΔΙ.Π. Εσπερίδα με θέμα : «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία»


EIDIP ΕΚΔΗΛΩΣΗ   23 04 2015_001

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.(c) Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Εικόνα | This entry was posted in Επιμόρφωση - Σεμινάρια - Συνέδρια. Bookmark the permalink.