Ε.Ι.ΔΙ.Π. Εσπερίδα με θέμα : «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία»


EIDIP ΕΚΔΗΛΩΣΗ   23 04 2015_001

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Εικόνα | This entry was posted in Επιμόρφωση - Σεμινάρια - Συνέδρια. Bookmark the permalink.