Ημερίδα με θέμα: Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία


11024686_10200328782738342_2997504741376853979_o

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Ασφάλειας του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας διοργανώνει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Αθήνας, Ημερίδα με θέμα: «Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία» με συμμετοχή του Υπουργείου Εργασίας, του ΣΕΠΕ ( Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας) και άλλων φορέων της Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.
Η πρωτοβουλία μας έχει 3 στόχους:
– Nα τονιστεί η παρουσία του κλάδου μας , με ισχυρή συμμετοχή, στους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων φορέων ,ενισχύοντας τη χρόνια διεκδίκησή μας για ένταξή μας στις ειδικότητες των Τεχνικών Ασφαλείας για επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας.
-Να ενισχυθεί η παρουσία του Υγιεινολόγου Τ.Ε ως ειδικότητα μέσα στα ΤΕΙ ,ιδιαίτερα σε μία περίοδο ,όπου ενισχύονται φήμες για νέα σχέδια συγχωνεύσεων στα ΑΕΙ.
– Να εδραιωθεί η ειδικότητα του Υγιεινολόγου Τ.Ε στον ιδιωτικό τομέα ,ως κατάλληλη και προτεινόμενη για τη διαχείριση θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας. Έχουν κληθεί και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας από δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις με στόχο την ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες του Υγιεινολόγου Τ.Ε. στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.
Επισυνάπτεται το ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Καλούνται οι συνάδελφοι να στηρίξουν μαζικά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Κωνσταντίνος Ντελέζος
Καθηγητής Εφαρμογών
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
ΤΕΙ Αθήνας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνδιοργάνωση Τμ. Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας,
Σ.Ε.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. Αθήνας – Pro.ex.

Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Δευτέρα 30/3/2015

ΩΡΑ ΘΕΜΑ
09:15-09:30 Προσέλευση- Εγγραφές
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συντονιστής Περικλής Λύτρας
09:30-09:45 Χαιρετισμοί
Καθηγήτρια Αρετή Λάγιου, Πρόεδρος Τμήματος Δημόσιας Υγείας
και Κοινοτικής Υγείας

09.45:10:00 Η ανάδειξη της σπουδαιότητας των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αντώνης Χριστοδούλου –Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

10:00-10:15 Μυοσκελετικές Διαταραχές – Εκτίμηση της Ραχιαλγίας κατά την προσέλευση του Ασθενούς
Εργαζόμενου –Αρχές Αξιολόγησης Κινδύνου
Καθηγητής Χαρίλαος Κουτής

10:15-10:30 Ψυχοπαθολογία και Χώρος Εργασίας Καθηγητής Ευάγγελος
Παπαγεωργίου

10.30-10.45 Ο ρόλος του Σ.ΕΠ.Ε. στην εφαρμογή των διατάξεων για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Υπουργείο Εργασίας/ Σ.ΕΠ.Ε., Χρύσα Τουφεκούλα –
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

10:45-11:15
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – coffee break

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ : Συντονιστής Χαρίλαος Κουτής
11.15-11.30
Ο Ρόλος Παροχής Υπηρεσιών Υγιεινής και Ασφάλειας από Φορείς Εργασίας
Χρήστος Καλέας -Πρόεδρος ή ΠΑΣΥΜΕΠ/ΕΞΥΠΠ

11:30-11:45 Προστασία Εγκαταστάσεων- Διαχείριση Κρίσεων PRO.EX. O.E.
Γρηγόρης Μούκας Protection Expert

11:45-12:00 Η Εκπαίδευση των Υγιεινολόγων Τ.Ε. στην Υλοποίηση Μελέτης
Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Κωνσταντίνος Ντελέζος- Kαθηγητής Εφαρμογών

12:00-12:20 Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στην Εργασία PRO.EX. O.E.
Γιώργος Τσαντάκης Ειδικός Παθολόγος

12:20-12:40 Οργάνωση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου σε
Επιχείρηση Γ΄ Κατηγορίας από Υγιεινολόγο Τ.Ε. -Μελέτη Περίπτωσης φοιτητών
Τ.Ε.Ι. Αθήνας

12:40-12:50 Εργασία ανειδίκευτων σε εργασίες στις Ιχθυοκαλλιέργειες –Επικίνδυνα Περιστατικά
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ -Γιώργος Πετρόπουλος-Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου

12:50-13:00 Υγεία & Ασφάλεια – Κοινοτική Ευθύνη στο χώρο της
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Αναστάσιος Τραυλός- Διευθυντής Προσωπικού

13:00-13:10
Πολύτιμη Υγεία και Ασφάλεια για την
PRESSIOUS ARVANITIDIS ΑΕΒΕΕ
Βασίλης Μαργέλης -Υπεύθυνος Τμήματος Διασφάλισης Πρότυπων Συστημάτων
.
13:10-13:50 Συζήτηση – Συμπεράσματα
Λήξη Ημερίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ_001

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επιμόρφωση - Σεμινάρια - Συνέδρια. Bookmark the permalink.