Άρση απαγόρευσης κολύμβησης–αλιείας, στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ηρακλείου


Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης με σχετική απόφαση ανακαλεί την απαγόρευση κολύμβησης – αλιείας, στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ηρακλείου που ίσχυε από 16 Ιανουαρίου 2015. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση:

Ανακαλείτε η υπ. απόφαση 854/16-1-2015 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΨΑΡΙΩΝ –ΕΔΩΔΙΜΩΝ –ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ, ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΩΝ (ΑΧΙΝΩΝ), ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, λόγω της επαναλειτουργίας της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου και της εξάλειψης των λόγων της απαγόρευσης.

Η απαγόρευση κολύμβησης εξακολουθεί να υφίσταται 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού «ΓΙΟΦΥΡΟΥ» Ηρακλείου, αφενός μεν λόγω της εκβολής του ποταμού και αφετέρου δε λόγω του χαρακτηρισμού της περιοχής αυτής ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού σταθμού Ηρακλείου (διαμέσου υποθαλάσσιου αγωγού) σύμφωνα με το (10) σχετικό.

Επίσης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Υ.Α. 226/78 (ΦΕΚ B/258/27.03.1978) «περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λιμένος Ηρακλείου» άρθρο 231, απαγορεύεται η αλιεία σε ακτίνα 500 μέτρων από το σημείο εκβολής του αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, σύμφωνα με το (11 )σχετικό .

Σχετικές διατάξεις

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6 2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την υπ΄αριθμ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισμού του Υπουργείου Υγείας &Πρόνοιας

4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών)σε εναρμόνιση 0δηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά µε την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ»του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.

6. Το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»

7. Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας

8. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων θαλασσίου ύδατος που ελήφθησαν από τον κόλπο του Ηρακλείου , τόσο από την Υπηρεσία μας όσο και από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ )

9. Την υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 854/16-1-2015 απόφαση «Απαγόρευση Κολύμβησης –Αλιείας ψαριών, εδωδίμων, Οστρακοειδών & εχινοδέρμων (αχινών) στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ηρακλείου».

10. Την υπ΄ αρ. πρωτ.: οικ. 7521/30-6-2014 απόφαση «Χαρακτηρισμός Ακτών Κολύμβησης Π.Ε. Ηρακλείου».

11. Την υπ΄ αριθμ. Υ.Α. 226/78 (ΦΕΚ B/258/27.03.1978) «περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λιμένος Ηρακλείου» άρθρο 231.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Ακτές Κολύμβησης. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s