Το έργο της Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

β. του Π.Δ. 25/105 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

γ. του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α/23-12-1985), άρθρο 8.

δ. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/9-3-1999), άρθρα 13, 14 και 15.

2. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.95509/03-11-2014 υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α.: ΩΣΡΡΘ-91Ο) με περιεχόμενο τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. Α1β/Γ.Π.103064/28-11-2014 όμοια (Α.Δ.Α: ΩΒΟΝΘ-Ξ6Μ).

3. Το από 04-02-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ανασυγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κατωτέρω:

α. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο.

β. Γενικό Γραμματέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

γ. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας.

δ. Πρόεδρο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

ε. Γενικό Διευθυντή του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ..

στ. Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.).

ζ. Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας.

η. Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

θ. Βατόπουλο Αλκιβιάδη, Καθηγητή Καθηγητή Τομέα Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

ι. Τσιόδρα Σωτήριο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Παθολόγο – Λοιμωξιολόγο.

ια. Τσακρή Αθανάσιο, Καθηγητή Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ιβ. Αντωνιάδη Αντώνιο, Ομότιμο Καθηγητή, Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ξεναρίου Στεφανία, υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας του κλάδου ΠΕ Βιολόγων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, με αναπληρώτρια την Τσίπηρα Παναγιώτα, υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

2. Έργο της Επιτροπής είναι :

– Η αξιολόγηση των περιστατικών εκτάκτου ανάγκης ή κρίσεως που προκαλούνται στον τομέα της υγείας από ιογενείς αιμορραγικούς πυρετούς (π.χ. ιό Ebola, κλπ).

– Η λήψη διαχειριστικών μέτρων.

– Ο εν γένει συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων για την ασφαλή και αποτελεσματική υλοποίηση των εκάστοτε ληφθέντων μέτρων.

– Η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την ολοκληρωμένη διαχείριση των κρίσεων.

3. Στην Επιτροπή δύναται να συμμετέχει κατά περίπτωση και οποιοσδήποτε εκπρόσωπος εμπλεκομένου φορέα ή άλλος εμπειρογνώμονας έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου.

4. Τα μέλη της Επιτροπής είναι άμισθα.

5. Η παρούσα απόφαση καταργεί την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.95509/03-11-2014 υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α.: ΩΣΡΡΘ-91Ο) με περιεχόμενο τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. Α1β/Γ.Π.103064/28-11-2014 όμοια (Α.Δ.Α: ΩΒΟΝΘ-Ξ6Μ).

ΑΔΑ: 7Χ9Ζ465ΦΥΟ-Ρ5Φ

16/02/2015

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Δημόσια Υγεία - Υγιεινή. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s