Η Ι Ρ Ο Ν Project : ένα πολύτιμο διαδικτυακό εργαλείο Ιστοπαθολογίας για φοιτητές Ιατρικής ερευνητές & επαγγελματίες στο χώρο της Υγείας


Εικόνα1

Κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας HIPON
κάνει την εκπαίδευση μία
συναρπαστική διαδικτυακή εμπειρία
Δ Ι Α Δ ΡΑ Σ Τ Ι Κ Η Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α
ΓΝΩΣΕΩΝ
Το ΗΙΡΟΝ αποτελεί μία διαδρα-
στική τράπεζα γνώσεων στον
τομέα της Ιστοπαθολογίας,
μέσω της χρήσης μιας καινο-
τόμου πλατφόρμας διεθνούς
εκπαίδευσης και απόκτησης
επαγγελματικών δεξιοτήτων.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Παρουσιάζει συστήματα
& όργανα του ανθρώπινου
σώματος:
• Η βασική φυσιολογική
αρχιτεκτονική επισημαίνε-
ται με κατάλληλα, σύντομα
σχόλια
• Τα βασικά μορφολογι-
κά πρότυπα ιστολογικών
αλλοιώσεων αναλύονται
μέσω πολλαπλών εικό-
νων
• Ακολουθεί παράθεση
δεδομένων που περιορί-
ζουν τη διαφορική διάγνω-
ση
• Παρουσιάζεται ένα εκπαι-
δευτικό σενάριο κλινικής
περίπτωσης στο οποίο
συσχετίζονται ιστοπαθολο-
γικά και κλινικά δεδομένα
Βασικοί στόχοι του HIPON
• Απόκτηση ιατρικής εμπειρίας πάνω σε θέματα διαγνωστικής
πρακτικής στο πεδίο της Ιστοπαθολογίας
• Παροχή ενός καινοτόμου και ελκυστικού συστήματος τεχνολογίας
πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) το οποίο συνδυάζει πηγές,
γλωσσάριο, διαδικτυακές υποενότητες και πολυμεσικά διαδικτυακά
παιχνίδια
• Παραγωγή ενός πολυγλωσσικού εκπαιδευτικού προϊόντος στο
πεδίο της Ιστοπαθολογίας έτσι ώστε να αξιοποιηθεί από όλους
τους εκπαιδευτικούς τομείς, είτε κατά τη διαδικασία εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης είτε κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης με φυσική
παρουσία
• Ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας της ευρύτερης
κοινότητας της Ιστοπαθολογίας μέσω ενός μέσου κοινωνικής
δικτύωσης, του ‘ιστο-βιβλίου’ (histo–book)
• Παραγωγή μίας αξιόπιστης τράπεζας δεδομένων που θα
περιέχει πραγματικές μελέτες περιπτώσεων με εικόνες και υλικό
τα οποία είναι δύσκολο να βρεθούν υπό την κατοχή όλων των
Ευρωπαϊκών κέντρων
Γιατί το πρόγραμμα Η Ι Ρ Ο Ν
Παρά την πληθώρα πηγών πληροφόρησης σε θεωρητικό
επίπεδο, υπάρχει έλλειψη σε:
• Μια αξιόπιστη εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα
μεταδίδει το σωστό τρόπο σκέψης στο πεδίο της Ιστοπαθολογίας
• Μιας μεθόδου που θα δείχνει τον τρόπο οργάνωσης των
κλινικοϊστοπαθολογικών ευρημάτων έτσι ώστε να φτάσει κανείς
στην ασφαλή διάγνωση
Η διαδικτυακή πλατφόρμα του ΗΙΡΟΝ αντανακλά επαγγελματική
εμπειρία και προωθεί την εκπαίδευση στην Ιστοπαθολογία μέσω
της υιοθέτησης αυθεντικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, οι οποίες
βασίζονται στην επίλυση υπό μελέτη περιπτώσεων αναλόγων με
εκείνες της καθημερινής ιατρικής πράξης.
Η εκπαιδευτική μας προσέγγιση βασίζεται σε διαδικτυακές μελέτες περιπτώσεων
και σε διαδραστικές συζητήσεις, μέσω μιας καλά δομημένης και φιλικής προς το
χρήστη, πολυγλωσσικής, εξ αποστάσεως πλατφόρμας, η οποία προσφέρει ένα
πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο ως προς την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
στο πεδίο της Ιστοπαθολογίας και η οποία αξιοποιεί τη σύγχρονη εικονική τεχνολογία.
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του σύγχρονου εργαλείου είναι:
1 Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις υπό καθοδήγηση οι οποίες αντανακλούν υψηλή
παιδαγωγική εμπειρία
2 Εκτενείς συλλογές εικόνων μικροσκοπίου υψηλής ευκρίνειας
3 Εκπαιδευτικά βίντεο
4 Ψηφιοποιημένα πλακίδια βασικής και συστηματικής ιστοπαθολογίας

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επιμόρφωση - Σεμινάρια - Συνέδρια. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s