Αρμόδιες Αρχές εφαρμογής 4235/2014


Άρθρο στη στήλη Αγορανομικά & Υγειονομικά logo

 

Με την έκδοση του Νόμου 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» δημιουργήθηκε ένα νομικό κενό όσο αφορά την εφαρμογή κυρώσεων στα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι με το άρθρο 64 – Καταργούμενες διατάξεις παράγραφος 20 του εν λόγω νόμου καταργήθηκε το άρθρο 17 της αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/ 8.10.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (Β’ 2718).

Αυτό σε συνδυασμό με το ότι ενώ στην αρχική διαβούλευση του Νόμου 4235/2014 ορίζονταν σαφέστατα ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του και οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας – Υγιεινής για άγνωστους λόγους στην τελική του μορφή αφαιρέθηκαν όλες οι συναρμόδιες Υπηρεσίες και παρέμεινε μόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και διαμέσου αυτού ο ΕΦΕΤ .

Έτσι αναγκαζόμαστε σήμερα δια της πλαγίας οδού να βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ναι και οι Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας , Εμπορίου κλπ είναι αρμόδιες να εφαρμόσουν τον νόμο αλλά και τις κυρώσεις αυτού δεδομένου ότι το δικό τους κυρωτικό έχει καταργηθεί .

Σύμφωνα λοιπόν με το υπ. Αριθμ. 15334/18.09.2014 έγγραφο του ΕΦΕΤ σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παράγραφος 1β και παράγραφος του 1.γ του Ν. 4235/2014 όπου αναφέρεται ρητά ότι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των άρθρων 1-36 είναι οι υπηρεσίες στις οποίες έχει γίνει ανάθεση αρμοδιοτήτων επισήμων ελέγχων από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή και ότι η προκειμένη διάταξη δεν θίγει και δεν καταργεί αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων ή φορέων που η κείμενη νομοθεσία ήδη ρυθμίζει προκύπτει ότι Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών της χώρας συγκαταλέγονται στις αρμόδιες αρχές ελέγχου των τροφίμων κατ’εξουσιοδότηση της παρ. 4, του άρθρου 3, της ΚΥΑ 15523/2006, όπου προσδιορίζεται σαφώς το αντικείμενο μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και το οποίο τελεί εν ισχύ, χωρίς να έχει διαφοροποιηθεί από την έναρξη ισχύος του Ν. 4235/14.

Σύμφωνα δε με το έγγραφο του ΕΦΕΤ :»Επιπλέον, οι εν λόγω υπηρεσίες είναι αποδέκτες διαχρονικά όλων των σχετικών δράσεων, κατευθυντήριων οδηγιών, ενημερωτικών & ερμηνευτικών εγκυκλίων που εκπονεί ο ΕΦΕΤ  αναφορικά με τους επίσημους ελέγχους. Ως εκ τούτου γίνεται σαφές ότι για τις ανωτέρω υπηρεσίες δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στο πεδίο αρμοδιοτήτων και επομένως αποτελούν  αρμόδιες αρχές εφαρμογής του Νόμου 4235/2014 στον τομέα των τροφίμων».
«Οι επίσημοι έλεγχοι στο τομέα των τροφίμων που  εκπορεύονται από την ως άνω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ως γνωστόν, υπαγορεύονται από  εναρμονισμένο, δεσμευτικό Κανονιστικό Πλαίσιο βασισμένο στην Ενωσιακή Νομοθεσία που απαιτεί  ομοιόμορφη προσέγγιση ως προς τη διενέργεια των ελέγχων (μεθοδολογία, τεχνικές κ.τ.λ.) και ως
προς την επιβολή μέτρων & κυρώσεων. Όλοι οι έλεγχοι τακτικοί ή έκτακτοι ανεξάρτητα από το αν  υποστηρίζουν προτεραιότητες ή ειδικές δράσεις συμπεριλαμβάνονται και εμπεριέχονται στο  Πολυετές Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ), όπως αυτό κάθε φορά επικαιροποιείται  και ισχύει.» Οι έλεγχοι που διενεργούν οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής  Μέριμνας σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό τους ή/και τις προκύπτουσες  έκτακτες ανάγκες στο εξής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4235/2014.

Απομένει να ρυθμιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας με την έκδοση κυρωτικού  αναφορικά με επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν σχέση με τρόφιμα και αφορούν πχ την παροχή Υπηρεσιών , καθώς και τι θα ισχύει σε περιπτώσεις τροποποίησης των όρων λειτουργίας των ΚΥΕ όπως αυτές ορίζονται  στην Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/ 8.10.2012 . Αυτό θα γίνει πιθανά με την νέα Υγειονομική διάταξη που το Υπουργείο με την αρμόδια επιτροπή ετοιμάζει και ελπίζω  σύντομα θα θέσει σε διαβούλευση μιας και θα λύσει πολλά προβλήματα.  

Αντώνιος Παπαδάκης

Υγιεινολόγος – Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Απόψεις. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.