ΕΦΕΤ : Απάντηση σε ερώτηση σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Ν. 4235/2014


ΘΕΜΑ: Ζητήματα εφαρμογής του Ν. 4235/2014

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.: Ε.Μ.-οικ. 1231/5-8-2014 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό στο οποίο τίθενται ζητήματα γενικότερου χαρακτήρα, άλλα και σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων εκ μέρους Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας, σε εφαρμογή του Ν. 4235/2014 τονίζονται τα εξής:

Α. Ζητήματα αρμοδιοτήτων

Σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 2 του Ν. 4235/2014, αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των άρθρων 1-36 είναι οι υπηρεσίες στις οποίες έχει γίνει ανάθεση αρμοδιοτήτων επισήμων ελέγχων από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή.

Τα Τμήματα Εμπορίου των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας συγκαταλέγονται στις αρμόδιες αρχές ελέγχου των τροφίμων κατ’εξουσιοδότηση της παρ. 4, του άρθρου 3, της ΚΥΑ 15523/2006, όπου προσδιορίζεται σαφώς το αντικείμενο μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και το οποίο τελεί εν ισχύ, χωρίς να έχει διαφοροποιηθεί από την έναρξη ισχύος του Ν. 4235/14.

Επιπλέον, οι εν λόγω υπηρεσίες είναι αποδέκτες διαχρονικά όλων των σχετικών δράσεων, κατευθυντήριων οδηγιών, ενημερωτικών & ερμηνευτικών εγκυκλίων που εκπονεί ο ΕΦΕΤ αναφορικά με τους επίσημους ελέγχους.

Ως εκ τούτου γίνεται σαφές ότι για τις ανωτέρω υπηρεσίες δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στο πεδίο αρμοδιοτήτων και επομένως αποτελούν αρμόδιες αρχές εφαρμογής του Νόμου 4235/2014 στον τομέα των τροφίμων.

Β. Εύροο ελέννων

Οι επίσημοι έλεγχοι στο τομέα των τροφίμων που εκπορεύονται από την ως άνω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ως γνωστόν, υπαγορεύονται από εναρμονισμένο, δεσμευτικό Κανονιστικό Πλαίσιο βασισμένο στην Ενωσιακή Νομοθεσία που απαιτεί ομοιόμορφη προσέγγιση ως προς τη διενέργεια των ελέγχων (μεθοδολογία, τεχνικές κ.τ.λ.) και ως προς την επιβολή μέτρων & κυρώσεων. Όλοι οι έλεγχοι τακτικοί ή έκτακτοι ανεξάρτητα από το αν υποστηρίζουν προτεραιότητες ή ειδικές δράσεις συμπεριλαμβάνονται και εμπεριέχονται στο Πολυετές Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ), όπως αυτό κάθε φορά επικαιροποιείται και ισχύει.

Είναι προφανές ότι κάθε έλεγχος των αρχών για εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς την κείμενη νομοθεσία των τροφίμων είναι επίσημος έλεγχος και κατά συνέπεια δεν έχει έννοια ο προβληματισμός αν ανήκει ή όχι στα πλαίσια του ΠΟΕΣΕ. Είναι έλεγχοι που στο σύνολό τους εντάσσονται στους επισήμους ελέγχους των αρμοδίων αρχών της χώρας και τα αποτελέσματα τους αποδίδονται μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις στα αρμόδια Κοινοτικά όργανα.

Γ. Παράλληλη ισχύς του Νόμου 4235/2014 και 4177/2013

Ο νόμος 4235/2014 ως πιο πρόσφατος και ειδικός έχει ενιαίο χαρακτήρα εφαρμογής από τις όλες τις αρμόδιες αρχές τις χώρας που ασκούν επίσημο έλεγχο στα τρόφιμα και ως εκ τούτου και από τις υπηρεσίες Εμπορίου. Ο Νόμος αυτός εκπονήθηκε κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 & 55 του Κανονισμού ΕΕ 882/2004 και στη βάση της αναγκαιότητας για τη λειτουργία ενός αναλογικού, αποτελεσματικού και αποτρεπτικού συστήματος επιβολής μέτρων και κυρώσεων ενιαίας  εφαρμογής για το σύνολο των τομέων της τροφικής αλυσίδας. Με τη θέσπισή του ικανοποιήθηκε μια πάγια απαίτηση των Κοινοτικών Οργάνων προς τη χώρα μας για συμμόρφωση, η οποία παρέμενε εκκρεμής για αρκετά χρόνια. Σημειώνουμε ότι για τη διαμόρφωση του νόμου σε διάφορα προκαταρτικά στάδια υπήρξε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των αρμόδιων αρχών και μεταξύ αυτών συμμετείχαν και υπηρεσίες Εμπορίου των Δ/νσεων Ανάπτυξης.

Αναγνωρίζοντας ότι η παράλληλη ισχύς του Νόμου 4177/2013 δημιουργεί πεδίο συγχύσεων, εξαιτίας ορισμένων σημείων που έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 4235/20014, σάς ενημερώνουμε ότι ήδη έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες προς άρση αυτών.

Παρόλα αυτά όμως, είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν τα εξής:

α) Στο άρθρο 1 – πεδίο εφαρμογής – του Ν. 4177/2013 αναφέρεται ρητά ότι τα οριζόμενα στο νόμο ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων που απορρέουν από την Εθνική ή Ενωσιακή Νομοθεσία, υπονοώντας έτσι ότι ένας ειδικότερος νόμος υπερισχύει.

Ο Ν. 4235/2014 ως μεταγενέστερος και ειδικός εμπεριέχει – μεταξύ άλλων – χαρακτηρισμούς για τα τρόφιμα & μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σύμφωνα με την Ενωσιακή Νομοθεσία, προβλέπει όσο το δυνατό δικαιότερο προσδιορισμό του χρηματικού προστίμου λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιμέτρησης, προβλέπει πάντα την εκπλήρωση του δικαιώματος ένστασης από πλευράς του υπευθύνου της επιχείρησης, ενώ συγκεκριμένες μόνο μη συμμορφώσεις οδηγούνται πλέον προς επιβολή ποινικών κυρώσεων.

β) Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4177/2013 αναφέρεται ρητά ότι «οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που δε συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί τροφίμων καθορίζονται από τις διατάξεις των ειδικότερων περί ελέγχου τροφίμων νόμων και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που έχουν θεσπίσει οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές».

Επομένως, με βάση τα προαναφερθέντα, και τα Τμήματα Εμπορίου των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων – μεταξύ των λοιπών αρμοδίων αρχών – κατά τη διεξαγωγή επισήμων ελέγχων στα τρόφιμα οφείλουν να εφαρμόζουν απρόσκοπτα το Νόμο 4235/2014 (νέο κυρωτικό σύστημα), το απαιτούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του οποίου, ως γνωστόν, έχει ολοκληρωθεί.

Είμαστε στην διάθεση σας για όποια περαιτέρω διευκρίνιση

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.