Ερώτημα περί : Παροχής υπηρεσιών αποτρίχωσης με κερί


Το έγγραφο

Μετά από ερωτήματα πολιτών προς την Υπηρεσία μας και μετά από αλληλογραφία με τον ΕΟΠΠΕΠ, σας γνωρίζουμε ότι, δεν προβλέπεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η απαίτηση κατοχής συγκεκριμένης επαγγελματικής άδειας για την πραγματοποίηση αποτρίχωσης με κερί (χωρίς μηχανήματα).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

α/α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Έγγραφα ερωτήματα - απαντήσεις. Bookmark the permalink.

6 Responses to Ερώτημα περί : Παροχής υπηρεσιών αποτρίχωσης με κερί

 1. Και όμως κ.Παπαδάκη υπάρχει το Νομοθετικό Διάταγμα ΝΔ 361/1969 περί επαγγέλματος Αισθητικού όπου στο άρθρο 4 παρ΄θ η αποψίλωσις (αποτρίχωση)είτε δια κηρού(κερί) είτε δια μηχανημάτων είναι στα καθήκοντα των αισθητικών!

 2. Ευχαριστώ … θα το δω και αν είναι έτσι θα ενημερώσω το Υπουργείο …

  Το βρήκα …έχετε δίκιο ..μένει μόνο να δούμε μήπως υπάρχει μεταγενεστερη τροποποίηση

 3. κε Παπαδάκη,σαν επαγγελματίς αισθητικός,Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγ/τιών Αισθητικών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων(Νοτίου Αιγαίου),Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγ/τιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδος, γνωρίζω πολύ καλά την Νομοθεσία που διέπει το επάγγελμά μου.Παρακαλώ για την άμεση αποκατάσταση των πραγμάτων.ευχαριστώ Λαμπαδάκη-Παπασάββα Κατερίνα Ρόδος

 4. Εδώ αναρτήθηκε το Νομοθετικό Διάταγμα … και οι επισημάνσεις σας …
  αυτό μπορώ να κάνω μιας και δεν είμαι ο συντάκτης του εγγράφου …..
  πέρα από αυτό νομίζω ότι αυτή τη σημασία έχει η δημοσιοποίηση δημοσίων εγγράφων για να λαμβάνει δηλαδή γνώση ο κάθε πολίτης και να εκφράζει αντιρρήσεις και προτάσεις …..τα κρυφά να φοβόμαστε…. αυτά που θα γίνουν για μας χωρίς εμάς

 5. Ο/Η Argiraki Tina λέει:

  Κε Παπαδάκη θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την αποτρίχωση με κερί αν σε κατάστημα κομμωτήριο – περιποίησης ποδιών χεριών απαιτείται κάποια άδεια ή όχι.
  Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, πριν απο ένα χρόνο στάλθηκε απο το υπουργείο Υγείας (τμήμα
  υγειονομικών κανονισμών) μια απόφαση ( Υ1γ/Γ.Π.57754/ 9-9/2014) ύστερα απο ερώτημα πολιτών και ΕΟΠΠΕΠ, , η οποία έλεγε ότι δεν προβλέπεται νομοθετικό πλαίσιο και ότι δεν απαιτείται σχετική άδεια για αποτρίχωση με κερί (χωρίς μηχανήματα)
  Πριν απο λίγους μήνες η αρμόδια διεύθυνση μιας περιφερειακής ενότητας, μπήκε στη διαδικασία υποβολής νέου ερωτήματος, σε άλλη διεύθυνση του Υπουργείου υγείας((Δ/ΝΣΗ Επαγγελμάτων υγείας) στο οποίο ζητούσε να απαντήσουν ποιο από τα δύο ισχύει η απόφαση 57754/2014 ή το Ν.Δ. 361/1969(ΦΕΚ244/Α’)28-11-1969), το όποίο αναφέρει ότι η αποτρίχωση αποτελεί επαγγελματικό δικαίωμα των αισθητικών.
  Υστερα από αυτό το ερώτημα, η υπηρεσία απάντησε ότι ισχύει το δεύτερο (επαγγελματικό δικαίωμα των αισθητικών.(Γ4β/ΓΠ7646)
  Με λίγα λόγια υπάρχουν δύο διευθύνσεις στο ίδιο υπουργείο, που δίνουν αντιφατικές απαντήσεις για το ίδιο θέμα.
  Επίσης μετα από αυτή την απόφαση, η εν λόγω υπηρεσία έστειλε σημείωμα ότι αν δεν
  απομακρυνθουν τα κρεβάτια και ο εξοπλισμός αποτρίχωσης , θα τους αφαιρεθεί η άδεια.
  Όμως με τον Ν.3919 δεν ανοίξαν τα κλειστά επαγγελματα ;
  Άλλωστε στο φεκ 78/Α’/18-06-1992 αναφέρεται ότι ο τεχνίτης -τεχνίτρια περιποίησης χεριών – ποδιών , μπορεί να παρέχει υπηρεσίες απλής αποτρίχωσης με τη μεθοδο με κερί.

 6. Καλησπέρα

  είχα και εγώ ασχοληθεί με το θέμα και θυμάμαι ότι τελικά ισχύει το 2 . Συγκεκριμένα :
  Μετά από δημοσίευση επίσημου εγγράφου που απαντούσε σε ερώτημα πολιτών οφείλω να αναρτήσω την επισήμανση της κας Λαμπαδάκη-Παπασάββα Κατερίνας η οποία είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγ/τιών Αισθητικών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων(Νοτίου Αιγαίου) καθώς και Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγ/τιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδος

  και η οποία αναφέρει ότι σύμφωνα με το ΝΔ 361/1969 περί επαγγέλματος Αισθητικού στο άρθρο 4 παρ΄θ η αποψίλωσις (αποτρίχωση)είτε δια κηρού(κερί) είτε δια μηχανημάτων είναι στα καθήκοντα των αισθητικών!

  ΦΕΚ 244/Α/1969 (άρθρ. 3 Ν.Δ. 361/1969), Περι ασκήσεως επαγγέλματος του αισθητικού

  ΑΡΘΡΟ 1
  1.Με τον όρο αισθητικός νοείται εν το παρόντι ο κατα τας κείμενα ς διατάξεις πτυχιούχος νομίμως αναγνωρισμένης υπο του κράτους σχολής αισθητικής ημεδαπής ή ισοτίμου τοιαύτης της αλλοδαπής ,εφόσον εν τη Δευτέρα περιπτώσει ,το πτυχίον τουτον έτυχεν αναγνωρίσεως εν Ελλλαδι.
  2.Υπο τον όρο αισθητική εν τη ενοία του παρόντος ,νοείται το σύνολο των ειδικών θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιότητων τας οποίας αποκτά κατα την διάρκεαι των σπουδών του ο αισθητικός και εφαρμόζει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του
  ΑΡΘΡΟ 2
  Για την απόκτηση πτυχίου αισθητικού απαιτείται ετήσια τουλάχιστον ειδική θεωρητική εκπαίδευσις και πρακτική άσκησι ς εις σχολάς αισθητικής και δοκιμασία κατα τα κείμενας διατάξεις
  ΑΡΘΡΟ 3
  Δια την άσκησιν του επαγγέλματο ς του αισθητικύ απαιτείται άδεια χορηγουμένη υπο του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών προκειμένου περι των Νομών Αττικής και Πειραιώς και υπο των οικείων Νομαρχιών για τους λοιπούς Νομούς .
  Ο αιτών δέον να υποβάλλει δικαιολογητικά εκ των οποίων να προκύπτει ότι έχει τα ακόλουθα προσόντα :
  Α)Ν α τυγχάνει πτυχιούχος αισθητικής των σχολών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή να κέκτηται πτυχίο σχολών αλλοδαπής αναγνωριζόμενο κατά τα κείμενας διατάξεις ως ισότιμο προς τα πτυχία αισθητικής ημεδαπής
  Β )να κέκτηται απολυτηρίου εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου σχολής Μέσης Εκπαίδευσεως
  Γ ) Να ειναι εγγεγραμμένος εις τα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας
  Δ ) ηλικία ουχί κατωτέρω των 19 ετών ,εφόσον πρόκειται περί προσωπικου΄υπο εποπτείαν η 21 ετών εφόσον ασκεί υπεύθυνο επάγγελμα
  Ε )Υγεία πιστοποιούμενη υπό της Πρωτοβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής κρίσεως δημοσίων υπαλληλων
  Στ )να μην έχει καταδικαστέι και να μη διώκεται για αδίκημα δια το οποιο απαγορεύται ο διορισμός σε δημόσια υπηρεσία.
  ΑΡΘΡΟ 4
  Το έργο του αισθητικού συνίσταται εις την περιποίηση και διατήρηση εις καλίσθητον εμφάνιση και κατάσταση του υγιούς ανθρωπίνου σώματος ,δια της εφαρμογής ,εξωτερικώς πάντοτε των ενδεδειγμένων προς τούτο φυσικών και τεχνηκών μέσων και μεθόδων ως κάτωθι:
  α ) Περιποίηση προσώπου και δέρματος εν γένει (καθαρισμός , καταπολέμισης ρυτιδων,βαφών κλπ ) δια της χρησιμοποιήσεως μυραλοιφών (κρεμών) ,γαλακτώματων ,βαφών και λοιπών καλλυντικών σκευασμάτων ,εγγεκριμένων υπο του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου
  β )Μάλαξις προσώπου ,λαιμού και σώματος ,δια χειρός ή την βοήθεια ηλεκτρικών συσκευών ,εφόσον δια αυτών δεν προκαλείται βλάβη του κυττάρου της επιδερμίδος
  γ )ψεκασμοί του δέρματος ,ψυχροί ή θερμοί ,δια ψεκαστήρος
  δ) προσωπίδες (μάσκαι ομορφιάς ) δι αβλαβών ουσιών
  ε )Αισθητική περιποίησις στήθους δια ειδικών συσκευών ,μαλάξεων ,υδροθεραπείας και παρασκευασμάτων νομίμως εγκεκριμένων ,εφόσον δι αυτών δεν προκαλείται βλάβη επί του μαζικού αδένος και κατόπιν ιατρικής γνωματεύσεως
  στ )απίσχνασις του σώματος δια λουτρών SAUNA κατόπιν ιατρικής γνωματεύσεως
  ζ ) Ψιμυθίωσις (καλλωπισμός)πρόσωπου σώματος
  η )ατμόλουτρα δι α την περιποίησιν του προσώπου
  θ )αποφίλωσις του δέρματος του προσώπου δια λαβίδος ,δια συστήματος χαλάουα ,δια κηρού ή φαρμάκων εγκεκριμένων ειδικώς υπό του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου ή δι ηλεκτρικού μηχανήματος ,εφόσον ο αισθητικός έχει υποστεί ειδική πρός τούτο εκπαίδευσιν σε εξάμηνο κατα τα δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών οριζόμενα
  ι) περιποίησης τριχών κεφαλής και βαφής αυτών
  ια) περιποίησης βλεβαρίδων

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.