Διευκρινήσεις αναφορικά με την παρ. 20 του άρθρου 64 του ν. 4235/2014(ΦΕΚ 32/τ.Α΄)


Το έγγραφο   

Με τον Α.Ν. 2520/1940 «Περί υγειονομικών διατάξεων» ορίσθηκε ότι η εκτέλεση αυτών ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά και αστυνομικά όργανα.

Ομοίως όλες οι υγειονομικές διατάξεις, που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα κατ΄ εξουσιοδότηση του ανωτέρω Α. Ν., όριζαν ότι η εφαρμογή τους ανατίθεται στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, άσχετα με τη διοικητική τους εξάρτηση. Δηλαδή τις υγειονομικές υπηρεσίες των Νομαρχιών που τελούσαν υπό την διοικητική εξάρτηση του Υπουργείου Υγείας και στη συνέχεια, στις υγειονομικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων (με τις διατάξεις του Ν. 2218/94 Φ.Ε.Κ. 90/94 τ. Α΄) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ….. και άλλες διατάξεις) και σήμερα στις υγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών (με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011,ορίζονται: «Ως αρμόδια υγειονομικά – ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων ορίζονται οι υγειονομικοί υπάλληλοι (Ιατροί Δημόσιας Υγείας, Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, Υγιεινολόγοι Μηχανικοί και Υγιεινολόγοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΣΕΥΥΠ του ΕΟΦ, του ΕΦΕΤ, καθώς και υπάλληλοι άλλων κρατικών φορέων (Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Εμπορίου, ΕΟΤ, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών κ.λπ.)».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκδόθηκε και η υπ΄αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012(ΦΕΚ Β΄2718) Υγειονομική Διάταξη «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 16 αυτής περιγράφεται η διενέργεια των Υγειονομικών Ελέγχων από τους αρμόδιους υπαλλήλους εκτός των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και :

  • γενικά στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (νοσοκομεία, γηροκομεία, ιδιωτικές κλινικές, παιδικοί σταθμοί δημόσιοι ή ιδιωτικοί, ξενοδοχεία ύπνου, αίθουσες δημόσιων θεαμάτων, κομμωτήρια, κουρεία, λουτρά, χώροι υγιεινής και κυλικεία υπαίθριων δημοσίων θεαμάτων, όπως θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, αθλητικών γηπέδων, κ.τ.όμ., καθώς και κάθε είδους κατασκηνώσεις, κατοικίες-χώροι διαβίωσης πολλών ατόμων κλπ).
  • Στα κάθε είδους συγκοινωνιακά μέσα (ξηράς, θάλασσας και αέρος).
  • Στα κάθε είδους εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήματα, οι συνθήκες λειτουργίας των οποίων είναι δυνατό να επιδράσουν δυσμενώς τη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον γενικότερα .
  • Στις υδρεύσεις, αρδεύσεις, αποχετεύσεις και σε κάθε είδους άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Στον τρόπο και στα μέσα συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και στους χώρους διαθέσεως τούτων.
  • Στις πτηνοτροφικές ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (βουστάσια, χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφία, κ. τ.όμ.), καθώς και στα σφαγεία, στα εργαστήρια κατεργασίας νωπών δερμάτων και σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις.
  • Στα οποιαδήποτε μεταχειρισμένα είδη ιματισμού, υποδήσεως, κλινοστρωμνής, βιβλίων κ.τ.ομ., τα οποία προορίζονται για εμπορία ή επεξεργασία και στους χώρους διαθέσεως, αποθηκεύσεως και επεξεργασίας αυτών.
  • Στους ανοικτούς, δημοσίους ή ιδιωτικούς, χώρους (δρόμοι, πλατείες, φυσικές ή τεχνητές κοιλότητες του εδάφους, αγροί, θερμοκήπια, αυλές, φωταγωγοί πολυκατοικιών και μεγάρων, ακτές ομαδικής κολυμβήσεως, κολυμβητικές δεξαμενές κ. τ.όμ.), καθώς
  • και στις κατοικίες, σε περιπτώσεις δημιουργίας ανθυγιεινών εστιών, εφόσον οι ένοικοι τούτων δέχονται τον υγειονομικό έλεγχο ή επί αρνήσεως τους, εφόσον υπάρχει έγγραφη παραγγελία της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Επομένως το άρθρο 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/96967(ΦΕΚ2718/Β/8-10-2012) αφορούσε κυρώσεις και πρόστιμα όχι μόνο στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, αλλά σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται ανωτέρω.

Θεωρώντας αδικαιολόγητη την κατάργηση του ανωτέρω άρθρου με τον σχετ (α) νόμο, (χωρίς να ζητηθεί η άποψη της υπηρεσίας μας) παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και τις διευκρινήσεις σας ως προς τη διευθέτηση του νομοθετικού κενού που προέκυψε από την ρύθμιση αυτή.

Ενδεικτικά σας αποστέλλουμε δύο έγγραφα από την πληθώρα των ερωτημάτων(γραπτών και προφορικών) των Δήμων και των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Π.Ε της χώρας.

Τέλος θεωρούμε ότι το άρθρο 65 του σχετ.(α) νόμου που αναφέρεται στην εφαρμοστέα Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία είναι ελλιπές καθότι δεν συμπεριλαμβάνεται νομοθεσία όπως π.χ η νέα Υγειονομική διάταξη , η Αγορανομική διάταξη κ.λπ.

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

                

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.