Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΕΦΕΤ κατά το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008


Το έργο για την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του ΕΦΕΤ που καλύπτει τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις) και ISO 17020:2012 (Γενικά κριτήρια για την λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν έλεγχο) ολοκληρώθηκε στις 31-10-2013 με την πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 για το πεδίο εφαρμογής:
«Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διενέργεια και Εποπτεία Επισήμου Ελέγχου για την Διασφάλιση της Υγιεινής και της Ασφάλειας των Τροφίμων και την Προστασία της Υγείας των Καταναλωτών»

Με την εφαρμογή του ΣΔΠ ο ΕΦΕΤ βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών, που προσφέρει στο τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων με σκοπό:

την ικανοποίηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την διενέργεια επισήμων ελέγχων σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες

την ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικών προτύπων και προδιαγραφών που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του

την κάλυψη των αναγκών της πολιτείας και των επιχειρηματιών στον κλάδο των τροφίμων που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του και

την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης και προστασίας των καταναλωτών

Η Διαχείριση της Ποιότητας απαιτεί:

την δέσμευση της Διοίκησης και την ενεργό συμμετοχή της στην εφαρμογή της πολιτικής για την ποιότητα και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων του φορέα

την δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων του φορέα για α) την αποτελεσματική τήρηση των απαιτήσεων του ΣΔΠ β) την ενσωμάτωση των αρχών διαχείρισης της ποιότητας στην άσκηση των καθηκόντων τους για την επίτευξη των πολιτικών, των στόχων και του ρόλου του ΕΦΕΤ και γ) τη χρήση των διαδικασιών του ΣΔΠ ως εργαλείο διεκπεραίωσης του επισήμου ελέγχου και των άλλων δραστηριοτήτων τους για την βελτίωση της λειτουργίας του φορέα

την συνεχή παρακολούθηση και την μέτρηση της επίδοσης του φορέα, καθώς και την εισαγωγή μηχανισμών βελτίωσης.

1) Πολιτική Ποιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ.

2) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 GR EN

3) Εγχειρίδιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. (Περιεχόμενα)

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Ε.Τ. με την υπ’ αριθμό 17284/06-11-2013 απόφαση έχει εγκρίνει το πενταετές πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων που θα διενεργηθούν από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών, σύμφωνα με την διαδικασία που εφαρμόζεται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 του ΕΦΕΤ και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των πολιτικών και των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και στη συνεχιζόμενη συμμόρφωση με  τις προβλέψεις της ισχύουσας Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας. To Πενταετές Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων δημοσιεύεται για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας ελέγχου στα πλαίσια υλοποίησης της Απόφασης 2006/677/ΕΚ.

Πενταετές Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων 2014 – 2019

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επιμόρφωση - Σεμινάρια - Συνέδρια, ΕΦΕΤ. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s