Περί ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων με πρόσθετη πράξη σε κατάστημα πρατήριο ζαχαροπλαστικής με πρατήριο άρτου


Σχετ: α) Η με Α.Δ.Α:4ΑΣΒΘ-9ΞΕ /16/6/2011 εγκύκλιος «Πώληση άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων από Ζαχαροπλαστεία»

β) Το με αριθμ. πρωτ: οικ 3951/4-4-2012 έγγραφο σας. γ) Το με αριθμ. πρωτ. Υ1 γ/Γ.Π/70579/2-6-2009 έγγραφο μας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (β) αναφορικά με το αν επιτρέπεται η πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων σε πρατήριο ζαχαροπλαστικής με πρατήριο άρτου σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τη σχετ.(α) «Τα καταστήματα που διαθέτουν άδεια ζαχαροπλαστείου με παρασκευαστήριο ή άνευ παρασκευαστηρίου, με τραπεζοκαθίσματα (άρθρο 39 σχετ. β) καθώς και πρατήριο ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο ή άνευ παρασκευαστηρίου, (άρθρο 43 σχετ. β) εφόσον διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο όπως ορίζεται σαφώς στο σχετ. (α) μπορεί να επιτραπεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου προκειμένου να εφοδιάζουν τους πελάτες τους με ψωμί».

Επομένως μπορεί να επιτραπεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθριο χώρο σε πρατήριο ζαχαροπλαστικής, με πρατήριο άρτου εφόσον διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο και η συγκρότηση και ο εξοπλισμός τους ανταποκρίνεται στην δυναμικότητα. Σας επισυνάπτουμε επίσης το με αριθμ. πρωτ. Υ1 γ/Γ.Π/70579/2-6-2009 έγγραφο μας προς την Δ/νση Δημόσιας Υγείας Λαμίας της Π.Ε Φθιώτιδας (σχετ. γ) με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για τα καταστήματα του άρθρου 43 της Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ 526 τ.Β’) που λειτουργούν εποχιακά, προς ενημέρωσή σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΡΡΟΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για καταστήματα του άρθρου 43 που λειτουργούν ως εποχιακά.

Σχετ. α) Η Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ526 Β) Υγειον. Διάταξη περί υγειονομικού :           ελέγχου και αδειών ίδρυσης & λειτουργίας εγκαταστάσεων υγειονομικού

ενδιαφέροντος, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.94643/3-8-2007(φεκ1384τ.β) Υ.Δ.

β)Η Κ.Υ.Α με αριθμ.10551/26Γ2-2007(φεκ 246 τ.β’)«Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων».

γ)Το με αριθμ. πρωτ.ΥΙγ/Γ.Π/50960/28-4-2Ό09 έγγραφο μας προς την Δ/νσή σας.

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής αλληλογραφίας και κατόπιν της σχετ.(γ) απάντησης μας, επανερχόμενοι στο θέμα θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 39 της σχετ.(α) παρ. 4 εδαφ. 2 ορίζεται ότι:

« Προκειμένου για ζαχαροπλαστεία ή γαλακτοπωλεία χωρίς εργαστήριο, στα οποία δεν παρασκευάζονται τα προσφερόμενα σ’ αυτά γλυκίσματα ή άλλα παρασκευάσματα, αλλά προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια ο χώρος των παρασκευαστηρίων τούτων, προοριζόμενος μόνο για τη θέρμανση του προσφερόμενου γάλακτος, την παρασκευή καφέ ή άλλων ροφημάτων, την προετοιμασία πρωινών γευμάτων, την παρασκευή ρυζόγαλου και κρέμας ή για άλλες παρόμοιες εργασίες θα είναι 8 τ.μ. τουλάχιστον αν έχουν δυναμικότητα από 51- 100 καθισμάτων, αυξανόμενο κατά 2 τ.μ. για κάθε μία επί πλέον 100/τάδα ή μέρος αυτής καθισμάτων αν η δυναμικότητα τούτων είναι μεγαλύτερη των 100 καθισμάτων. Αν τα ανωτέρω καταστήματα έχουν δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι και 50 καθισμάτων, το εμβαδόν του παρασκευαστηρίου θα είναι 7 τ.μ. τουλάχιστον».

Στο άρθρο 43 παρ.5 εδαφ 2 επισημαίνεται επίσης:«Παρασκευαστήριο, εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ., προκειμένου για καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται τα προσφερόμενα, ή ακόμη και ορισμένα από αυτά, είδη (γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία). Η κατασκευή του παρασκευαστηρίου τούτου 6α ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρ. 4 εδ, α περίπτ. (2) άρθρου 39 της παρούσας».

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι εφ’όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τα καταστήματα αυτά εποχιακά μπορούν να μετατραπούν και να λειτουργούν ως καταστήματα που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες σε υπαίθριο χώρο & να προσφέρουν τα ανάλογα είδη

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΡΡΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.(c) Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s