Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Τμήμα Γ΄, Τμήμα ΣΤ΄

Αθήνα 31/7/2006Αρ. Πρωτ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων

που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Α.Ν. 2520/40(ΦΕΚ 237/τ.Α΄/5-9-1940) Περί Υγειονομικών Διατάξεων.

2.Το Π.Δ.95/10-3-2000(ΦΕΚ76 τ.Α) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως συμπληρώθηκε με τις διορθώσεις σφαλμάτων

με το (ΦΕΚ 123/24-4-2000 τ.Α ).

3.Το Νόμο 3370/11-7-2005(ΦΕΚ176 τ.Α) για την Οργάνωση και Λειτουργία των

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Λοιπές Διατάξεις

4.Την Απόφαση 30356 (ΦΕΚ 311 τ. Β΄ 15/3/2006 «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.»

5.Την συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥ (3-4)α/Γ.Π.οικ.70789/16-7-

2004(ΦΕΚ1125/Β) απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος

υπογραφής εγγράφων». «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς,

Γενικούς Διευθυντές και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.(ΦΕΚ 1845/28-12-2005 τ.Β).

6. Την Υγειονομική Διάταξη Α1Β/8577/83(ΦΕΚ 526/83 τ.Β ) άρθρο 42.

7. Την Υπουργική Απόφαση  αριθμ. Α2Ε/οικ.1653/5-6-1998(ΦΕΚ563 τ.Β). Κανόνες

Υγιεινής και καθορισμός προϊόντων που διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία.

8.Την αριθμ. 11927/Δ4/9-2-2004(ΦΕΚ 242 τ.Β) απόφαση για την λειτουργία

των κυλικείων  των Δημόσιων Σχολείων.

9.Την αριθμ. Δ.Υ 1δ/οικ.91425/1-9-2005 απόφαση για την συγκρότηση ομάδας

εργασίας για τη μελέτη, επεξεργασία και τον καθορισμό προϋποθέσεων σχετικών με

τον καθορισμό κανόνων υγιεινής καθώς και προϊόντων που διατίθενται από τα

σχολικά κυλικεία.

10. Την εισήγηση της ομάδας εργασίας για τον καθορισμό προϊόντων που θα πρέπει να

διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία της χώρας.

11. Την ανάγκη καθορισμού των προϊόντων, που πρέπει να διατίθενται από τα σχολικά

κυλικεία, με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Oρίζουμε ότι τα αναφερόμενα στους παρακάτω καταλόγους, προϊόντα, πρέπει να

πληρούν όλους τους κανόνες υγιεινής, οι δε μικροσκοπικοί και οργανοληπτικοί

χαρακτήρες τους να είναι κανονικοί.

Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ

ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

1. Σάντουιτς – τόστ τυποποιημένα

Με ψωμί ολικής αλέσεως ή λευκό. Συνιστάται ολικής αλέσεως.

Με τυρί ή και γαλοπούλα.

Από τα λαχανικά επιτρέπεται η προσθήκη ντομάτας.

Χωρίς μαγιονέζα.

Δεν συνιστάται η προσθήκη βουτύρου ή μαργαρίνης. Αν προστεθεί μαργαρίνη τότε η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.

2. Απλά αρτοσκευάσματα.

Όλα τα απλά αρτοσκευάσματα (άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Γενικό

Χημείο του Κράτους, 1998): όπως οι φρυγανιές, τα αρτίδια, τα φρατζολάκια, τα σησαμένια κουλούρια, τα παξιμάδια, τα κριτσίνια (αν περιέχονται λιπαρές ουσίες τα trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 2% των ολικών λιπιδίων), σε ατομική συσκευασία (έως 50 g.).

3. Διάφορα αρτοσκευάσματα

(άρθρο 114 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Γενικό Χημείο του Κράτους, 1998). Από την κατηγορία αυτή επιτρέπονται μόνο τα παρακάτω:

Α. Σταφιδόψωμο, σε ατομική συσκευασία, (έως 60 g.)

Β. Μουστοκούλουρα, σε ατομική συσκευασία, (έως 60 g.)

Γ. Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευασία (έως 60 g.) με τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Η περιεκτικότητά τους σε trans λιπαρά να μην υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.

2. Ανά 100 γραμμάρια προϊόντος: (α) η ζάχαρη να μην υπερβαίνει τα 10 g., (β) τα ολικά λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 10 g., (γ) τα κορεσμένα λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 5 g. και (δ) το νάτριο να μην υπερβαίνει τα 0,5 g.

Δ. Τυρόπιτα – σπανακόπιτα, (βάρους έως 200 g.)

Με τυρί φέτα ή κασέρι

4.       Γιαούρτι « παντός τύπου», χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες.

Συνιστάται γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά.

5. Φρέσκα φρούτα (μήλο, αχλάδι), καλά πλυμένα και σε ατομική συσκευασία.

6. Ξηρά φρούτα (σύκα, δαμάσκηνα, βερίκοκα χωρίς κουκούτσι), σε ατομική συσκευασία (έως 50g).

7. Γάλα χαμηλό σε λιπαρά, γάλα πλήρες και γάλα με κακάο χωρίς συνθετικές

γλυκαντικές ουσίες, σε ατομική συσκευασία (έως 250 ml για το γάλα με κακάο, έως 330 ml για το σκέτο γάλα). Συνιστάται γάλα χαμηλό σε λιπαρά

8. Ρυζόγαλο απλό, κρέμα απλή ( χωρίς προσθήκη άλλων συστατικών και έως 150ml).

9. Φυσικοί χυμοί φρούτων (100% χυμός), χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, σε ατομική συσκευασία  (έως 330 ml).

10. Εμφιαλωμένο νερό του 0,5 λίτρου.

11. Καφές και αφεψήματα μόνο για το προσωπικό.


Γ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ

ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ.

1. Σάντουιτς – τόστ  τυποποιημένα.

Με ψωμί ολικής αλέσεως ή λευκό. Συνιστάται ολικής αλέσεως.

Με τυρί ή και γαλοπούλα.

Από τα λαχανικά επιτρέπεται η προσθήκη ντομάτας.

Χωρίς μαγιονέζα.

Δεν συνιστάται η προσθήκη βουτύρου ή μαργαρίνης. Αν προστεθεί μαργαρίνη τότε η περιεκτικότητά της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.

2. Απλά αρτοσκευάσματα

Όλα τα απλά αρτοσκευάσματα (άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Γενικό Χημείο του Κράτους, 1998) όπως :οι φρυγανιές, τα αρτίδια, τα φρατζολάκια, τα σησαμένια κουλούρια, τα παξιμάδια, τα κριτσίνια, (αν περιέχονται λιπαρές ουσίες τα trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 2% των ολικών λιπιδίων), σε ατομική συσκευασία (έως 50 g.).

3 Διάφορα αρτοσκευάσματα (άρθρο 114 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Γενικό Χημείο του Κράτους, 1998). Από την κατηγορία αυτή επιτρέπονται μόνο τα παρακάτω.

Α. Σταφιδόψωμο, σε ατομική συσκευασία (έως 60 g.).

B. Μουστοκούλουρα, σε ατομική συσκευασία (έως 60 g.).

Γ. Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευασία (έως 60 g.) με τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Η περιεκτικότητά τους σε trans λιπαρά να μην υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.

2. Ανά 100 γραμμάρια προϊόντος: (α) η ζάχαρη να μην υπερβαίνει τα 10 g., (β) τα ολικά λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 10 g., (γ) τα κορεσμένα λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 5 g. και (δ) το νάτριο να μην υπερβαίνει τα 0,5 g.

Δ. Τυρόπιτα – σπανακόπιτα, (βάρους έως 200 g.).

Με τυρί φέτα ή κασέρι

4. Γιαούρτι « παντός τύπου», χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες.

Συνιστάται γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά.

5  Φρέσκα φρούτα καλά πλυμένα και σε ατομική συσκευασία

6 Ξηρά φρούτα (σύκα, δαμάσκηνα, βερίκοκα και σταφίδες ) σε ατομική συσκευασία (έως 50 g.).

7 Γάλα χαμηλό σε λιπαρά, γάλα πλήρες και γάλα με κακάο χωρίς συνθετικές

γλυκαντικές ουσίες, σε ατομική συσκευασία (έως 250 ml για το γάλα με κακάο, έως

500 ml για το σκέτο γάλα). Συνιστάται γάλα χαμηλό σε λιπαρά

8 Ρυζόγαλο απλό, κρέμα απλή (χωρίς την προσθήκη άλλων συστατικών και έως 150ml).

9 Φυσικοί χυμοί φρούτων (100% χυμός), χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, σε ατομική συσκευασία (έως 330 ml).

10 Ξηροί καρποί, ανάλατοι, σε ατομικές συσκευασίες ( έως 50 g.).

11 Μέλι, σε ατομική συσκευασία.

12 Χαλβάς και παστέλι ( παντός τύπου ), σε ατομική συσκευασία (έως 50 g.)

13 Σοκολάτα υγείας και γάλακτος, χωρίς γέμιση, σε μικρή συσκευασία (έως 30 g.).

14 Εμφιαλωμένο νερό, του 0,5 λίτρου.

15 Καφές και αφεψήματα μόνο για το προσωπικό.

Δ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ

ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

1. Σάντουιτς – τόστ  τυποποιημένα.

Με ψωμί ολικής αλέσεως ή λευκό. Συνιστάται ολικής αλέσεως.

Με τυρί ή και γαλοπούλα.

Από τα λαχανικά επιτρέπεται η προσθήκη ντομάτας.

Χωρίς μαγιονέζα.

Δεν συνιστάται η προσθήκη βουτύρου ή μαργαρίνης. Αν προστεθεί μαργαρίνη τότε η περιεκτικότητά της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.

2. Απλά αρτοσκευάσματα

Όλα τα απλά αρτοσκευάσματα (άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Γενικό Χημείο του Κράτους, 1998) όπως :οι φρυγανιές, τα αρτίδια, τα φρατζολάκια, τα σησαμένια κουλούρια, τα παξιμάδια, τα κριτσίνια, (αν περιέχονται λιπαρές ουσίες τα trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 2% των ολικών λιπιδίων), σε ατομική συσκευασία (έως 50g).

3. Διάφορα αρτοσκευάσματα (άρθρο 114 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Γενικό Χημείο του Κράτους, 1998). Από την κατηγορία αυτή επιτρέπονται μόνο τα παρακάτω:

Α. Σταφιδόψωμο, σε ατομική συσκευασία ( έως 60g).

Β. Μουστοκούλουρα, σε ατομική συσκευασία ( έως 60g).

Γ. Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευασία (έως 60 g.) με τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Η περιεκτικότητά τους σε trans λιπαρά να μην υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.

2. Ανά 100 γραμμάρια προϊόντος: (α) η ζάχαρη να μην υπερβαίνει τα 10 g., (β) τα ολικά λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 10 g., (γ) τα κορεσμένα λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 5 g. και (δ) το νάτριο να μην υπερβαίνει τα 0,5 g.

Δ. Τυρόπιτα – σπανακόπιτα, (βάρους έως 200g).

Με τυρί φέτα ή κασέρι

4. Γιαούρτι « παντός τύπου», χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες.

Συνιστάται γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά.

5. Φρέσκα φρούτα καλά πλυμένα και σε ατομική συσκευασία

6. Ξηρά φρούτα (σύκα, δαμάσκηνα, βερίκοκα και σταφίδες ) σε ατομική συσκευασία (έως

50g).

7. Γάλα χαμηλό σε λιπαρά, γάλα πλήρες και γάλα με κακάο χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες, σε ατομική συσκευασία (έως 250 ml για το γάλα με κακάο, έως 500 ml για το σκέτο γάλα). Συνιστάται γάλα χαμηλό σε λιπαρά

8. Ρυζόγαλο απλό, κρέμα απλή (χωρίς την προσθήκη άλλων συστατικών και έως 150ml).

9. Φυσικοί χυμοί φρούτων ( 100% χυμός ), χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, σε ατομική συσκευασία

(έως 330ml).

10. Ξηροί καρποί, ανάλατοι, σε ατομικές συσκευασίες ( έως 50g ).

11. Μέλι, σε ατομική συσκευασία.

12. Χαλβάς και παστέλι ( παντός τύπου ), σε ατομική συσκευασία (έως 50g).

13. Σοκολάτα υγείας και γάλακτος, χωρίς γέμιση, σε μικρή συσκευασία (έως 30g).

14. Εμφιαλωμένο νερό, των 0,5 λίτρου.

15. Καφές και αφεψήματα μόνο για το προσωπικό.

Ε. Τα προαναφερόμενα είδη, μπορούν να διατίθενται όλα ή τμηματικά, κατά την κρίση των υπευθύνων οργάνων για την καλή λειτουργία των σχολικών κυλικείων.

ΣΤ. Απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση άλλων μη προβλεπόμενων από την παρούσα προϊόντων.

Ζ. Περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται σε όλα ανεξαιρέτως τα κυλικεία και σε όλους τους χώρους εστίασης δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.

Η. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει δεκαπέντε (15) μέρες από την δημοσίευσή της, κάθε δε προηγούμενη σχετική απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΘΗΝΑ   31/7/2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Σχολική υγιεινή. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.