ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας κα­ταργούνται:

1. Η υπ’ αριθμ. Α1 β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 526/τ.Β’/1983) «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύ­σεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών».

2. Η υπ’ αριθμ. 2805/1960 (ΦΕΚ 179/τ.Β’/27-4-1960) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Περί αστιατρικών επιθεωρή­σεων και υγειονομικού ελέγχου τροφίμων.

3. Η υπ’ αριθμ. Α1 β/3659/82 (ΦΕΚ 297/82 τ.Β’) «Λειτουρ­γία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου».

4.  Η υπ’ αριθμ. Α1β/10337/82 (ΦΕΚ 915/82 τ.Β’) «Κρίση καταστημάτων και εργαστηριών τροφίμων, που άρχισαν να ιδρύονται πριν από τις 24-2-1982, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τους».

5. Η υπ’ αριθμ. Α1β/11804/83 (ΦΕΚ 683/83 τ.Β’) «Συμπλή­ρωση της Α1 β/3659/27-4-82 Υγειονομικής Διάταξης «για τη λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου».

6.  Η υπ’ αριθμ. Α1 β/6285/87 (ΦΕΚ 343/87 τ.Β’) «Τρο­ποποίηση της Α1 β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, για τη χρήση υπογείων χώρων ως τμημάτων των κατα­στημάτων».

7. Η υπ’ αριθμ. Α1/4162/92 (ΦΕΚ 367/92 τ.Β’) «Λειτουργία open bar – συμπλήρωση άρθρου 37 της Υγειονομικής Διάταξης Α1 β/8577/83».

8.  Η υπ’ αριθμ. 8405/29/92 (ΦΕΚ 665/92 τ.Β’) «Αντικα­τάσταση άρθρου 14 της Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ 526/83 τ.Β’) Υγειονομικής Διάταξης».

9.  Η υπ’ αριθμ. Υ1 β/6020/93 (ΦΕΚ94/93 τ.Β’) «Ειδικοί οροί και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας κα­ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των κρατικών αερολιμένων – τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της υπ’ αριθμ. Α1 β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης».

10. Η υπ’ αριθμ. Υ.Δ Υ1 β/5628/1994 (ΦΕΚ760/94 τ.Β’) «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α1 β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα.

11.        Η υπ’ αριθμ. 87539/06 (ΦΕΚ1086/06 τ.Β’) «Συμπλήρω­ση της υπ’ αριθμ. Α1 β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονο­μικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο κλπ.)».

12.Η υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.139057/07 (ΦΕΚ 2204/07 τ.Β’) «Συμπλήρωση του άρθρου 47 της υπ’ αριθμ. Α1 β/8577/83/ (ΦΕΚ 526/83 τ.Β’) Υγειονομικής Διάταξης «περί υγειονο­μικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρο­ντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηριών και καταστημάτων τροφίμων η/και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί με­ταγενέστερα».

13. Η υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./95236/09 (ΦΕΚ1467/09 τ.Β’) «Συ­μπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1 β/8577/83/ (ΦΕΚ 526/83 τ.Β’) Υγειονομικής Διάταξης «περί υγειονο­μικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρο­ντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηριών και καταστημάτων τροφίμων η/και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί».

14.Από την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη Διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με αυτή.

1 Response to ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Ο/Η Αγγελος Σπιτιερης Διπλωματουχος Πολιτικος Μηχανικος λέει:

    Συγχαρητηρια..Αν ειχαν ολοι το μερακι και τη διαθεση προσφορας που εσεις επιδεικνυεται η Ελλαδα θα ηταν σε τελειως διαφορετικη θεση. Συγχαρητηρια και παλι.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.