ΑΡΘΡΟ 18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκο­νται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρού­σας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεως τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπό­τε θα εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις.

2.  Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκα­ταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ή/και ποτών η Υγειονομική Υπηρεσία θα ορίσει εύλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερο­μηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

3.  Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων τροφί­μων και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της παρούσας και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα, όπως είναι ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται στην αίθουσα πελατών των καταστημάτων της κατηγορίας «επιχειρήσεις μαζι­κής εστίασης και αναψυχής», ο οποίος έχει υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες κατά τη διαδικασία της έκδο­σης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικές διατάξεις.

Για τα παραπάνω καταστήματα εφαρμόζονται οι δια­τάξεις της παρούσας ως προς τα προσφερόμενα είδη με βάση την άδεια λειτουργίας τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη κατηγορία της νέας κατάταξης του είδους του καταστήματος.

4.  Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που άρχισαν να ιδρύονται πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον η αίτηση για τη χορήγηση της προέγκρισης της άδειας λειτουργίας τους θα έχει κατατεθεί στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εντός πενταμήνου από την ημέρα αυτή, κρίνονται ως προς τους όρους τους αναφερόμενους στους χώρους τους (εμβαδόν, κατα­σκευή αποχωρητηρίων, αποστάσεις κ.λπ.) με βάση το νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε κατά την έναρξη της ιδρύσεως τους, αν οι απαιτήσεις της παρούσας είναι αυστηρότερες ως προς τους ανωτέρω όρους

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό­ζονται και σε περιπτώσεις επανεξετάσεως των αναφερό­μενων σε αυτή καταστημάτων, είτε για τη διαπίστωση της συμπληρώσεως ελλείψεων, που είχαν επισημανθεί κατά την αρχική κρίση τους, είτε λόγω του αποτελέσματος της πρωτοβάθμιας κρίσεως τους, έστω και αν κατά την ημέρα καταθέσεως στην αρμόδια Υπηρεσία της αιτήσεως ή της ενστάσεως του ενδιαφερόμενου είχε περάσει πεντάμηνο χρονικό διάστημα, που ορίζει η ανωτέρω παράγραφος.

6. Οι φορείς εκμετάλλευσης των επιχειρήσεως τροφί­μων και ποτών, εφόσον επιθυμούν μπορούν με αίτηση τους προς την αδειοδοτούσα αρχή συνοδευόμενη από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας να ζητήσουν την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με νέα άδεια στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με την αναφε­ρόμενη στις διατάξεις της παρούσας κατάταξη. Ειδικό­τερος προσδιορισμός του είδους της επιχείρησης θα γίνεται μόνο αν στην ανωτέρω αίτηση γίνεται σχετική αναφορά και αυτή θα τίθεται εντός παρενθέσεως

7.  Διατάξεις Νόμων ή Κανονιστικών Πράξεων της Διοίκησης που παραπέμπουν σε είδη καταστημάτων όπως αυτά είχαν κατηγοριοποιηθεί με την Υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.Β’/1983) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνεχίζουν να ισχύουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες καταστημάτων.

3 Responses to ΑΡΘΡΟ 18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Ο/Η saint976 λέει:

  Κεντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ μπορεί να ζητήσει προσδιορισμό τραπεζοκαθισματων σε κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με την νεα υγειονομικη διάταξη;;
  Κ αν όχι σε ποια εγκύκλιο αναφέρεται η εξαίρεση αυτών των καταστημάτων;;;
  Δεδομένο οτι θα τηρεί τους όρους περί ηχορυπανσης.

 2. Ο/Η saint976 λέει:

  Τα κέντρα διασκέδασης μπορούν να ζητήσουν προσδιορισμό καθισμάτων σε εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο με την νεα υγειονομικη διάταξη;;κ αν όχι σε ποια εγκύκλιο υπάρχει η εξαίρεση τους;;;

 3. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση λιγάκι δύσκολο το ερώτημά σας … Τα κέντρα διασκέδασης όπως γνωρίζετε αδειοδοτούνται με άλλη διαδικασία (από την ειδική επιτροπή θεάτρων και κινηματογράφων ). Τα καθίσματα δίνονται με την αρχική άδεια όπως και η άδεια μουσικών οργάνων . Αν λοιπόν μιλάμε για κλειστό κέντρο διασκέδασης δεν μπορεί να γίνει χρήση εξωτερικού ή άλλου παρακείμενου χώρου . Αυτό όμως αποτελεί προσωπική μου άποψη και πρέπει για να έχετε επίσημη απάντηση να μεταφέρετε το ερώτημα στην Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας .

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.