Περί ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων με πρόσθετη πράξη σε κατάστημα πρατήριο ζαχαροπλαστικής με πρατήριο άρτου


Σχετ: α) Η με Α.Δ.Α:4ΑΣΒΘ-9ΞΕ /16/6/2011 εγκύκλιος «Πώληση άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων από Ζαχαροπλαστεία»

β) Το με αριθμ. πρωτ: οικ 3951/4-4-2012 έγγραφο σας. γ) Το με αριθμ. πρωτ. Υ1 γ/Γ.Π/70579/2-6-2009 έγγραφο μας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (β) αναφορικά με το αν επιτρέπεται η πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων σε πρατήριο ζαχαροπλαστικής με πρατήριο άρτου σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τη σχετ.(α) «Τα καταστήματα που διαθέτουν άδεια ζαχαροπλαστείου με παρασκευαστήριο ή άνευ παρασκευαστηρίου, με τραπεζοκαθίσματα (άρθρο 39 σχετ. β) καθώς και πρατήριο ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο ή άνευ παρασκευαστηρίου, (άρθρο 43 σχετ. β) εφόσον διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο όπως ορίζεται σαφώς στο σχετ. (α) μπορεί να επιτραπεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου προκειμένου να εφοδιάζουν τους πελάτες τους με ψωμί».

Επομένως μπορεί να επιτραπεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθριο χώρο σε πρατήριο ζαχαροπλαστικής, με πρατήριο άρτου εφόσον διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο και η συγκρότηση και ο εξοπλισμός τους ανταποκρίνεται στην δυναμικότητα. Σας επισυνάπτουμε επίσης το με αριθμ. πρωτ. Υ1 γ/Γ.Π/70579/2-6-2009 έγγραφο μας προς την Δ/νση Δημόσιας Υγείας Λαμίας της Π.Ε Φθιώτιδας (σχετ. γ) με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για τα καταστήματα του άρθρου 43 της Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ 526 τ.Β’) που λειτουργούν εποχιακά, προς ενημέρωσή σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΡΡΟΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για καταστήματα του άρθρου 43 που λειτουργούν ως εποχιακά.

Σχετ. α) Η Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ526 Β) Υγειον. Διάταξη περί υγειονομικού :           ελέγχου και αδειών ίδρυσης & λειτουργίας εγκαταστάσεων υγειονομικού

ενδιαφέροντος, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.94643/3-8-2007(φεκ1384τ.β) Υ.Δ.

β)Η Κ.Υ.Α με αριθμ.10551/26Γ2-2007(φεκ 246 τ.β’)«Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων».

γ)Το με αριθμ. πρωτ.ΥΙγ/Γ.Π/50960/28-4-2Ό09 έγγραφο μας προς την Δ/νσή σας.

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής αλληλογραφίας και κατόπιν της σχετ.(γ) απάντησης μας, επανερχόμενοι στο θέμα θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 39 της σχετ.(α) παρ. 4 εδαφ. 2 ορίζεται ότι:

« Προκειμένου για ζαχαροπλαστεία ή γαλακτοπωλεία χωρίς εργαστήριο, στα οποία δεν παρασκευάζονται τα προσφερόμενα σ’ αυτά γλυκίσματα ή άλλα παρασκευάσματα, αλλά προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια ο χώρος των παρασκευαστηρίων τούτων, προοριζόμενος μόνο για τη θέρμανση του προσφερόμενου γάλακτος, την παρασκευή καφέ ή άλλων ροφημάτων, την προετοιμασία πρωινών γευμάτων, την παρασκευή ρυζόγαλου και κρέμας ή για άλλες παρόμοιες εργασίες θα είναι 8 τ.μ. τουλάχιστον αν έχουν δυναμικότητα από 51- 100 καθισμάτων, αυξανόμενο κατά 2 τ.μ. για κάθε μία επί πλέον 100/τάδα ή μέρος αυτής καθισμάτων αν η δυναμικότητα τούτων είναι μεγαλύτερη των 100 καθισμάτων. Αν τα ανωτέρω καταστήματα έχουν δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι και 50 καθισμάτων, το εμβαδόν του παρασκευαστηρίου θα είναι 7 τ.μ. τουλάχιστον».

Στο άρθρο 43 παρ.5 εδαφ 2 επισημαίνεται επίσης:«Παρασκευαστήριο, εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ., προκειμένου για καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται τα προσφερόμενα, ή ακόμη και ορισμένα από αυτά, είδη (γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία). Η κατασκευή του παρασκευαστηρίου τούτου 6α ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρ. 4 εδ, α περίπτ. (2) άρθρου 39 της παρούσας».

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι εφ’όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τα καταστήματα αυτά εποχιακά μπορούν να μετατραπούν και να λειτουργούν ως καταστήματα που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες σε υπαίθριο χώρο & να προσφέρουν τα ανάλογα είδη

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΡΡΟΣ

12 Responses to Περί ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων με πρόσθετη πράξη σε κατάστημα πρατήριο ζαχαροπλαστικής με πρατήριο άρτου

 1. Ο/Η Panagiotis giannopoulos λέει:

  Γεια σας,διατηρώ και εγω ένα κατάστημα του άρθρου 43,και θα ήθελα να μάθω εάν ισχύουν ακόμα τα παραπάνω που διάβασα η αλλαξε κάτι με καινούριο νομό.
  Ευχαριστω πολυ!

 2. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά μια ίωση με κράτησε μακριά .

  Έχουν καταργηθεί αυτά που διαβάσατε αλλά με το νέο νόμο H επιχείρησή σας ανήκει πλέον στην κατηγορία : Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών όπου σύμφωνα με το άρθρο 13 : Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Ρωτήστε στην Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας περισσότερα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Ο/Η ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΔΙΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΝΑ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ 7 ΣΚΑΜΠΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 7,25 ΚΑΙ 42 ΑΙΒ 8577/83) ΚΑΙ ΠΡΙΝ 1 ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ. ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΔΕΙΑ. ΟΛΑ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ! ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΤΕ ΑΝ ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΤΙ? ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΚΑΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ?

 4. Καλημέρα

  σωστά τότε σας αρνήθηκαν γιατί η διάταξη που ίσχυε είχε σε άλλο άρθρο το οβελιστήριο για περαστικούς (άρθρο 42) και σε άλλο για καθήμενους (άρθρο 38) και φυσικά με άλλες προϋποθέσεις οπότε ουσιαστικά απαιτούνταν νέα άδεια .
  Σήμερα η διάταξη έχει αλλάξει και η κατηγορία του καταστήματος είναι η ίδια : Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας )
  Όμως υπάρχουν νέες υποχρεώσεις που και αλλαγή να μην κάνετε πρέπει εντός το αργότερο 6 μήνες να προσαρμοστείτε σε αυτή .
  Συγκεκριμένα :
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων .
  Τι αλλαγές φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά :
  • Από τώρα και μετά ,με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος. Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις:
   Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης του προσωπικού.
   Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
   Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
   Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
   Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
   Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ.
   Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
   Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 5. Ο/Η Tsouvelekakis Harris λέει:

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας,
  Θα ήθελα να σας θέσω το εξης ερώτημα για τις «πρόσθετες πράξεις προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων»
  Σε ένα κατάστημα με αδεια λειτουργίας «Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής» μπορεί ο ιδιοκτήτης να ζητήσει πρόσθετη πράξη προσδιορισμου τραπεζοκαθισμάτων εντός του καταστήματος;
  γιατι συμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.Υ1γ/ Γ.Π./ 66803 (εγκύκλιο)
  » Σε ήδη λειτουργούντα με άδεια καταστήματα, μπορεί να επιτραπεί η
  προσθήκη εκ των υστέρων, τόσο υπαίθριων χώρων (δημοτικά πεζοδρόμια
  μετά από άδεια της ημοτικής Αρχής, πλατείες, πεζόδρομοι, πρασιές και
  άλλοι υπαίθριοι χώροι, εφόσον φυσικά υπάρχει δικαίωμα χρήσης τους), όσο
  και νομίμως υφισταμένων στεγασμένων αιθουσών, που βρίσκονται σε
  συνέχεια του κατ/τος και εκπληρώνουν τους προβλεπόμενους όρους και
  προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπάρχοντες βοηθητικοί χώροι ο
  εξοπλισμός και η συγκρότηση γενικά του καταστήματος πρέπει να
  καλύπτουν τη νέα δυναμικότητα αυτού, που προκύπτει από την προσθήκη
  των νέων χώρων.»
  Διότι η ερμηνεία που μου δόθηκε στην φράση «που βρίσκονται σε
  συνέχεια του κατ/τος» ώστε να αρνηθούν την πρόσθετη πράξη και να ζητήσουν νέα άδεια δεν με έπεισε.
  Σας ευχαριστω εκ των προτέρων

 6. Καλησπέρα

  έχετε διαβάσει άρθρο που αναφέρετε στην καταργημένη υγειονομική διάταξη . Η νέα απλουστεύει τα θέματα και φυσικά ευνοεί την επιχειρηματικότητα .
  Επομένως με προϋποθέσεις μπορεί ένα κατάστημα όπως αυτό που αναφέρετε να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 7. Ο/Η Tsouvelekakis Harris λέει:

  Το γνωρίζω οτι τον Οκτώβριο του 12 βγήκε καινουρια Υ.Δ αυτο που ακομα δεν εχω κατασταλλάξει ειναι η διαδικασια που πρέπει να ακολουθηθει δλδ
  α) προσθετη πράξη προσδιορισμου τραπεζοκαθισμάτων;
  β) αντικατάσταση αδειας;
  γ) νέα δραστηριότητα;
  γιατι κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις έχει διαφορετική προετοιμασία
  Οι προϋποθέσεις που αναφέρετε εαν πρόκειται για χώρους οπως WC, παρασκευαστήριο, λάντζες, αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνται

 8. Καλησπέρα θεωρώ νέα δραστηριότητα που θα επιτρέπει την ανάπτυξη καθισμάτων . Οι προδιαγραφές όμως πλέον δεν είναι παρασκευαστήριο λάντζες κλπ μόνο που λέτε ότι είναι εντάξει … έχουμε επιπλέον πιστοποιημένη εκπαίδευση , αρχές HACCP , τήρηση αρχείων καταγραφής κλπ .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 9. Ο/Η ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ λέει:

  ΚΑΛΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ. ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΤΩΡΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ (ΑΙΒ 8577). ΕΧΩ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΚΑΠΟΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ. ΞΕΡΕΤΕ ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ?

 10. η πρόσθετη πράξη όμως απαιτεί επανέλεγχο του καταστήματος

 11. Καλησπέρα κ. Παπαδάκη και συγχαρητήρια για την ενημέρωση που παρέχετε!

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν σε ένα κατάστημα με άδεια «ΜΕΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ( ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΖΑΧ/ΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)» μπορεί να γίνει πράξη προσδιορισμού για τραπεζοκαθίσματα ή χρειάζεται αντικατάσταση της άδειας με προσθήκη νέας δραστηριότητας;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Γαλανός Δημήτρης

 12. Καλησπέρα

  νομίζω απλά θα γίνει πρόσθετη πράξη τραπεζοκαθισμάτων … εξαρτάται όμως που θα μπουν αυτά και αν θα επηρεάσουν χώρο των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχετε αδειοδοτηθεί γιατί τότε υπάρχει πρόβλημα . Μιλήστε με την υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.