Οβελιστήρια


Οβελιστήριο (σουβλατζίδικο), αν σ’ αυτό ψήνονται μικρά τεμάχια κρέατος με τη βοήθεια μικρών οβελών (σουβλάκια) ή παρασκευάσματα κρέατος (αλλαντικά, μπιφτέκια, ντονέρ, κοκορέτσι, κ.τ.όμ.) ή και πουλερικά, τα οποία προσφέρονται σε καθισμένους ή και περαστικούς πελάτες με τη συνοδεία ή μη ποτών, κυρίως οινοπνευματωδών, καθώς και σαλατών, τυριών, ορεκτικών, φρούτων κ.λπ., ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα. Στα οβελιστήρια δεν επιτρέπεται η προσφορά, ούτε περιστασιακώς, ψαριών ή άλλων αλιευμάτων. Ο μέγιστος αριθμός των καθισμάτων, που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στην αίθουσα πελατών των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, ισοδυναμεί με το πηλίκον της διαιρέσεως του ωφέλιμου εμβαδού αυτής δια του απαιτουμένου για κάθε κάθισμα χώρου 1,40 τ.μ., αν τα καθίσματα είναι κινητά, ή 0,70 τ.μ., αν τα καθίσματα είναι σταθερά. Ο χώρος του παρασκευαστηρίου θα είναι ιδιαίτερος, χωρισμένος από την αίθουσα πελατών, όπως ορίζεται κατωτέρω (σημείο β), και θα έχει εμβαδόν προκειμένου για καταστήματα που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως από 51 μέχρι 100 καθισμάτων, 20 τ.μ. τουλάχιστον πλην των οβελιστηρίων, των οποίων το παρασκευαστήριο επιτρέπεται να είναι 10 τ.μ. τουλάχιστον. Αν κατάστημα έχει δυνατότητες αναπτύξεως περισσότερων από 100 καθισμάτων, το ανωτέρω ελάχιστον εμβαδόν του παρασκευαστηρίου του θα είναι αυξημένο κατά 4 τ.μ. για κάθε μια επί πλέον 100/τάδα ή μέρος αυτής καθισμάτων. Ως μέρος της 100/τάδας καθισμάτων θα θεωρείται αριθμός τούτων μεταξύ 20-100. Τα καταστήματα που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι και 50 καθισμάτων, το εμβαδόν του παρασκευαστηρίου τούτων θα είναι 15 τ.μ. τουλάχιστον. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει δεκτό παρασκευαστήριο 8 τ.μ. στα οβελιστήρια δυναμικότητας κάτω των 50 καθισμάτων και σε πολύ μικρά οινομαγειρεία ή άλλα παρόμοια καταστήματα λαϊκής μορφής (κουτούκια, πατσατζίδικα κ.τ.όμ.) δυναμικότητας μέχρι 20 το πολύ καθισμάτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές αγορών, εργοστασίων ή άλλων χώρων εργασίας και σε λαϊκές γειτονιές, και στα οποία προσφέρονται μέχρι δύο το πολύ είδη φαγητών (δεν θεωρούνται φαγητά οι κάθε είδους σαλάτες, και τα τηγανιστά λαχανικά, όπως πατάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες κ.τ.όμ., τα οποία μπορεί να διαθέτονται χωρίς περιορισμούς). Προκειμένου για ψητοπωλεία ή οβελιστήρια, η ψησταριά μπορεί να βρίσκεται στην άκρη της αίθουσας πελατών, σε απόσταση τουλάχιστον 1,50 μ. από τις θύρες ή τα παράθυρα ή προκειμένου μόνον για εξοχικές περιοχές, σε κατάλληλο κλειστό χώρο εκτός του καταστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές ο χώρος της ψησταριάς προσμετρείται στον χώρο, στον οποίο γίνεται η προετοιμασία του κρέατος και των παρασκευασμάτων του καθώς και Η απαγωγή αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, των καπνών και της αιθάλης καθώς και των αερίων και οσμών που παράγονται κατά την παρασκευή των φαγητών ή το ψήσιμο κρεάτων ή ψαριών θα γίνεται πλήρως με ειδικό απαγωγικό σύστημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 της παρούσας ώστε να μη διαχέονται στο περιβάλλον και να μην ενοχλούνται οι πελάτες και οι εργαζόμενοι στο κατάστημα καθώς και οι περίοικοι. Χώρος πλύσεως σκευών, ο οποίος, προκειμένου για καταστήματα που έχουν δυνατότητα αναπτύξεως από 51 μέχρι 100 καθισμάτων, θα έχει εμβαδόν 6 τ.μ. τουλάχιστον. Αν κατάστημα έχει δυνατότητες αναπτύξεως περισσοτέρων των 100 καθισμάτων το ανωτέρω ελάχιστον εμβαδόν του χώρου πλύσεως σκευών θα είναι αυξημένο κατά 1 τ.μ. για κάθε μία επί πλέον 100/τάδα ή μέρος αυτής (μεταξύ 20 και 100) καθισμάτων. Στα καταστήματα που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι και 50 καθισμάτων το εμβαδόν του ανωτέρω χώρου θα είναι τουλάχιστον 5 τ.μ. Στο χώρο πλύσεως των σκευών θα υπάρχουν ένα τριπλό σύστημα πλύσεως πιάτων και μαχαιροπήρουνων, ένα διπλό σύστημα πλύσεως ποτηριών και ένας μεγάλος νεροχύτης για το πλύσιμο των μαγειρικών σκευών (κατσαρόλες, ταψιά, κτ.όμ.). Εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν ιδιαίτερο νεροχύτη πλύσεως των μαγειρικών σκευών τα ψητοπωλεία, τα οβελιστήρια και οι πιτσαρίες, στα οποία δεν χρησιμοποιούνται τέτοια σκεύη, καθώς και εστιατόρια, οινομαγειρεία, ψαροταβέρνες και σνακ μπαρ που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι 50 καθισμάτων, και στα οποία το πλύσιμο των σκευών μαγειρικής επιτρέπεται να γίνεται στην πρώτη λεκάνη του συστήματος πλύσεως των πιάτων και μαχαιροπήρουνων. Άρθρο 27 Απαγωγή καπνών, αερίων καύσεως, κλπ. 1. Η απαγωγή των καπνών, της αιθάλης και των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, καθώς και των αερίων και οσμών, που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητών, το ψήσιμο κρέατος κλπ. θα γίνεται πλήρως με ειδικό απορροφητικό σύστημα, ώστε να μη διαχέονται στο περιβάλλον και να μην ενοχλούνται οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι περίοικοι. Η χοάνη του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος θα βρίσκεται πάνω από την εστία πυρός και θα είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια της εστίας. 2. Η απαγωγή των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, του καπνού, κλπ, θα γίνεται μέσω της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, άλλως, αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα τοποθετούνται ιδιαίτεροι εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, οι οποίοι θα φθάνουν πάνω από τη στέγη του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα ή το εργαστήριο, και σε ύψος 0,50 μ. ψηλότερα από αυτήν ή, αν υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτίριο, από τη στέγη του γειτονικού τούτου κτιρίου, ώστε να μην ενοχλούνται οι περίοικοι γενικά 3. Στα καταστήματα ή εργαστήρια, στα οποία χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές εστίες ή ηλεκτρικοί κλίβανοι ή ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιείται υγραέριο ή φωταέριο, αντί του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος, μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση ειδικού συστήματος φίλτρων, κατάλληλου για την πλήρη εξουδετέρωση των αερίων, οσμών, κ.λπ., το οποίο θα συντηρείται ανελλιπώς, για να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία του και το επιθυμητό αποτέλεσμα αυτής. Για την εξακρίβωση του βαθμού αποδόσεως και γενικά της καταλληλότητας του ανωτέρω συστήματος φίλτρων, η Υγειονομική Υπηρεσία ζητεί από τον ενδιαφερόμενο να της προσκομίσει σχετική δήλωση Ν.Δ. 105/69 του εγκαταστάτη τεχνικού ή/και να ζητήσει τον έλεγχο τούτου από την αρμόδια Μηχανολογική Υπηρεσία. 4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν το ανωτέρω απαγωγικό σύστημα ή το σύστημα φίλτρων εξουδετερώσεως των αερίων, οσμών, κλπ, ορισμένα καταστήματα, εφόσον τούτο αναφέρεται ρητώς στα οικεία άρθρα της παρούσας ή σε άλλη Υγειονομική Διάταξη.

27 Responses to Οβελιστήρια

 1. Ο/Η ΕΥΘΑΛΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ λέει:

  Καλησπέρα,θα ηθελα να ρωτήσω σε περιπτωση αρνητικης προεγκρισης απο τον Δήμο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (οβελιστήριο)ποιό είναι το επόμενο βήμα που μπορεί να κάνει κάποιος?
  Ρωτάω ως ιδιοκτήτης διαμερίσματος που ενώ υπήρχαν ενστάσεις και τις αναφέραμε και στην Γενική Συνέλευση ,ο καταστηματάρχης επιμένει ,πηγαμε και στον δημο δεν του το ενέκρινε και τώρα θελουμε να ξερουμε τι ακολουθει,η πως μπορουμε να κινηθουμε εμείς.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 2. Καλημέρα
  είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ακούω ότι δεν δίνεται προέγκριση από Δήμο .
  Πρέπει όμως να ζητήσετε το λόγο απόρριψης για να δρομολογήσετε τις ενέργειές σας . Μήπως δεν το επιτρέπει πχ η χρήση γης στη συγκεκριμένη περιοχή γιατί αυτό είναι όρος απαράβατος και επομένως δεν μπορείτε να κάνετε κάτι επ΄ αυτού .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Ο/Η Κατερίνα λέει:

  Μπορεί ο καταστηματάρχης να κάνει ένσταση στην Περιφέρεια και εάν ο Δήμος δεν έχει αιτολογήσει επαρκώς την απόρριψη να την κερδίσει. Ενα κατάστημα μπορεί να μην προεγκριθεί λόγω υπερσυγκέντρωσης ή εάν λείπει κάποιο χαρτί. Γενικά τα χαρτιά που ζητάνε για την προέγκριση δυστυχώς είναι πολύ λίγα (πραγματικά δεν κατανοώ τον λόγο για τον οποίο υπάρχει αυτή η προσχηματική διαδικασία), ενώ όταν δίνουν την άδεια αποφασίζουν ουσιαστικά οι υπάλληλοι, οι οποίοι αδιαφορούν για όλη τη νομοθεσία σχετικά με την λειτουργία της πόλης ή την παραβατικότητα του ιδιοκτήτη.
  Απ’ότι κατάλαβα οι ένοικοι δεν θέλετε το κατάστημα αυτό. Μπορείτε να στείλετε εξώδικο στον ιδιοκτήτη του καταστήματος (όχι στον καταστηματάρχη) ή να κινηθείτε με αγωγή εάν το δώσει τελικά για την χρήση που δεν θέλετε στηριζόμενοι στον κανονισμό της πολυκατοικίας που λέει για όχληση κτλ.

 4. Καλημέρα πάντα υπάρχει η δυνατότητα ένστασης και στα καταστήματα μετά από ένσταση γίνεται επανελεγχος από δευτεροβάθμια επιτροπή. Τώρα όσο αφορά τον κανονισμό πολυκατοικίας είναι σημαντικός και λαμβάνεται υπόψη. Τέλος όσο αφορά την προεγκριση είναι όντως κάτι ουσιαστικα ανούσιο και πολλές φορές μάλιστα απορρίπτεται το κατάστημα που έχει προεγκριση

 5. Ο/Η ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ λέει:

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ
  ΕΧΩ ΚΟΙΝΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΟΙΓΗ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΚΑΠΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑς

 6. ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ- ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΕΩΣ .

  Η απαγωγή των καπνών, της αιθάλης και των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, καθώς και των αερίων και οσμών, που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητών, το ψήσιμο κρέατος κλπ., θα γίνεται πλήρως με ειδικό απορροφητικό σύστημα, ώστε να μη διαχέονται στο περιβάλλον και να μην ενοχλούνται οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι περίοικοι.

  Η χοάνη του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος θα βρίσκεται πάνω από την εστία πυρός και θα είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια της εστίας. Τοαπαγωγικό σύστημα θα πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται ανελλιπώς ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του και να αποτρέπονται κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων.

  Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει αποδεικτικό συντήρησης και καθαρισμού του συστήματος.

  Η απαγωγή των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, του καπνού κλπ. θα γίνεται μέσω της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, άλλως, αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα τοποθετούνται εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία, οι οποίοι θα φθάνουν πάνω από την στέγη του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα ή εργαστήριο, και σε ύψος 0,50 μ. ψηλότερα από αυτήν ή, αν υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτίριο, από τη στέγη του γειτονικού τούτου κτιρίου, ώστε να μην ενοχλούνται οι περίοικοι γενικά.

  Στις περιπτώσεις που παρόλα αυτά δημιουργούνται οχλήσεις στους περίοικους η επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα τεχνικά μέτρα( φίλτρα, κ.λπ.) ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή οχλήσεων στους περίοικους. Στις επιχειρήσεις τις οποίες χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές εστίες ή ηλεκτρικοί κλίβανοι, ή ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιείται υγραέριο , αντί του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος μπορεί να επιτραπεί η εγκαταστάτη ειδικού συστήματος φίλτρων κατάλληλων για την εξουδετέρωση των αερίων οσμών κ.λπ. και το οποίο να συντηρείται ανελλιπώς για να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία του και το επιθυμητό αποτέλεσμα της όλης εγκατάστασης.

  Το είδος των φίλτρων και του όλου εν γένει συστήματος θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί από υπεύθυνο μηχανικό και θα πρέπει επίσης να συντηρείται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 7. Ο/Η Δημήτρης Πούλης λέει:

  Καλησπέρα σας κ. Παπαδάκη. Τα γραπτά σας και οι πληροφορίες που δίνεται είναι κάτι παραπάνω από θετικές και εύχρηστες. Βοηθάτε όλους μας να κατανοήσουμε ή να μάθουμε ότι μας ενδιαφέρει. Στο προκείμενο: Έχω ενα συγγενή που έχει ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ για ορθίους και περαστικούς με παρασκευαστήριο (όπως αναγράφεται και στο συγκεκριμένο άρθρο). Η ερώτησή του είναι αν μπορεί είτε να παρασκευάζει καθημερινά, και μαγειρευτό φαγητό (εκτός των κρεατοσκευασμάτων που έτσι κιαλλιώς μπορεί να παρασκευάσει) και αν υπάρχει περιορισμός σταα είδη μαγειρευτων (από όσπρια και μακαρόνια έως σούπες – διαβάζοντας στο άρθρο αναφέρει ότι ΔΕΝ μπορεί να παρασεκυάσει φαί με ψάρι – δηλαδή ούτε ψαρόσουπα?) Μήπως θα έπρεπε να αλλάξειτην άδεια λειτουργία του και αντί ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ να γίνει ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ? ή Από την άλλη μήπως είναι δυνατόν (για να μην εμπλακεί στην παραγωγή, να αγοράζει έτοιμες μερίδες από catering και να τις μεταπουλάει (σύνηθες σε μικρά εστιατόρια) αλλάζοντας απλά τον ΚΑΔ στην εφορία του?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 8. Καλησπέρα

  δυστυχώς διαβάσατε την παλιά Νομοθεσία την οποία την έχω αναρτημένη για να υπάρχει σύγκριση με την νέα υγειονομική διάταξη . Ένα οβελιστήριο είναι καθαρά για σουβλάκια , γυρο και τα σχετικά . Για να λειτουργήσει για μαγειρευτά φαγητά απαιτείται νέα άδεια μετά από έλεγχο από το υγειονομικό και απαιτεί περισσότερο εξοπλισμό και χώρο . Περισσότερα θα ρωτήσετε στην υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας . Η αλλαγή στην εφορία από μόνη της δεν λέει κάτι .

 9. καλημέρα σας
  θα ήθελα να ρωτήσω εάν ειιναι εφικτό με άδεια Οβελιστηριου να πουλιετε και νωπά είδη πχ. νωπή κότα

 10. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά βρισκόμουν εκτός για μια εβδομάδα χωρίς υπολογιστή λόγω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων …….

  θεωρώ ότι δεν προβλέπεται

 11. Ο/Η vkonst λέει:

  Καλησπέρα Κε Παπαδάκη.
  Σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 καταργήθηκε η Α1β/8577/83.
  Οι απαιτούμενες επιφάνειες για κατάστημα μαζικής εστίασης γενικά αλλά και ειδικά για οβελιστήριο που μπορούν να βρεθούν ?

 12. Καλησπέρα

  σωστά όλα αυτά που αναφέρετε για την κατάργηση της 8577/83 .. η νέα διάταξη δεν έχει πλέον ελάχιστα τετραγωνικά για κανένα είδος καταστήματος

 13. Ο/Η Αναστασιος λέει:

  Καλησπέρα Κε Παπαδακη.
  Ενδιαφέρομαι για μια επιχείρηση που έχει ήδη άδεια οβελιστηρίου, θα ήθελα να αλλάξω την άδεια σε καφε – μπαρ (η ακομη και μικτη να γινει) αλλα με παρασκευη και κρυων πιατων και καποιων ζεστων (σαντουιτσ και κλπ.) . που θα βρω πληροφορίες γιατι οι γνωσεις ειναι ελαχιστες..
  Σας ευχαριστω πολυ εκ των προτέρων!!

 14. Καλημέρα

  όπως βλέπω από την ημερομηνία σας ξέχασα και ζητώ συγγνώμη …

  με άδεια καφέ μπαρ δεν θα μπορείτε να προσφέρετε τα κρύα πιάτα όπως αναφέρετε …. πρέπει πέρα από την άποψή μου όμως να μιλήσετε με την αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας προκειμένου αφού δουν (σχεδιαγράμματα ) τους χώρους που διαθέτετε να σας πληροφορήσουν σχετικά .

 15. Ο/Η κωστας λέει:

  σε περιπτωση που ο ιδιοκτήτης
  του καταστηματος αδιαφορη ποια ειναι η νομιμη διαδικασια ΄΄΄΄΄΄πως μπορουμε να απαλλαγουμε απο τις μυρωδιες βαση νομου

 16. ΘΑ κάνετε αναφορά στην υγειονομική Υπηρεσία

 17. Ο/Η ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ λέει:

  Καλησπέρα,
  σε ίδρυση νέου οβελιστηρίου < 50 καθισμάτων και 2 εργαζομένων ανα βάρδια μας ζητήθηκε λάντζα ποδοκίνητη αυτό που ακριβώς αναφέρεται ότι απαιτείται?
  Ακόμα μας ζητήθηκε αποδυτήρια προσωπικού θεωρείται απαραίτητό?
  ευχαριστώ

 18. Καλημέρα

  σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία απαιτείται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ποδοκίνητος νιπτήρας (αποκλειστικά για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού ) και αποδυτήρια προσωπικού με 1 ερμάριο ανά εργαζόμενο . Όταν αναφέρουμε προσωπικό εννοείται και ο ιδιοκτήτης αν δεν έχει άλλο προσωπικό .

 19. Ο/Η Ted Tsiftsis λέει:

  Χαίρετε κύριε Παπαδάκη! Συγχαρητήρια για την εμπεριστατωμένη σας δουλειά πάνω στα θέματα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Λειτουργεί οβελιστήριο στο ισόγειο οικοδομής, το οποίο χρησιμοποιεί φίλτρα ενεργού άνθρακα για την απορρόφηση των οσμών. Παρά ταύτα η κατάσταση είναι πλέον ανυπόφορη διότι εξ όσων γνωρίζω, δεν έχουν αντικατασταθεί, τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 χρόνια!
  Η νομοθεσία κάνει λόγο για «τακτική» συντήρηση, δίχως να υφίσταται πλέον η υποχρέωση και για την σύγχρονη προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων των τεχνικών που επιλαμβάνονται των εργασιών. Πόσο τακτική πρέπει να είναι αυτή η συντήρηση και πώς αποδεικνύεται από πλευράς καταστηματάρχη; Υπάρχει κάποια κατευθυντήρια οδηγία;
  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων!

 20. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση (ιδιαίτερα μεγάλη αυτή τη φορά). Νομοθετικά δεν υπάρχει κάποια κατευθυντήρια οδηγία όμως αν εκ του αποτελέσματος δημιουργούνται προβλήματα από την λειτουργία πρέπει να παρέμβει η Δ/νση Δημόσιας Υγείας, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία και θα δοθούν οδηγίες για την ορθή προσαρμογή του ιδιοκτήτη.

 21. Ο/Η Giannis Gialelis λέει:

  Καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω αν επιτρεπετε σε χωρο βενζιναδικου διπλα σε χωρο 60 τμ αν επιτρεπετε ψησταρια καλαμακια ,(μπριζολακια παρασκευη και ψησιμο)….😕

 22. Καλημέρα

  η όποια δραστηριότητα που εμπεριέχει την επεξεργασία και διάθεση τροφίμων και ποτών απαιτεί την έγκριση από την υγειονομική Υπηρεσία μετά από σχετικό αίτημα στην αδειοδοτούσα αρχή. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις τόσο από πλευράς χώρου και εξοπλισμού αλλά και άλλων θεμάτων πχ νομιμότητα πολεοδομικά κλπ

 23. Ο/Η Alexandros Mamoukaris λέει:

  Καλημέρα κ Παπαδάκη,

  Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την αδειοδότηση επιχείρησης μαζικής εστιάσης και αναψυχής εντός χώρου εμπορικού κέντρου. Υπάρχει σχετικό άρθρο που αναφέρει μέτρα και περιορισμούς ή ισχύουν οι γενικές διατάξεις,
  Και κάτι ακόμα, αν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης της δραστηριότητας με τη δημιουργία του παρασκευαστηρίου και λάντζας σε υπόγειο χώρο (δηλωμένο ως κύρια χρήση) και της υπόλοιπης δραστηριότητας στον επάνω .

  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

 24. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  αναφορικά με επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εμπορικό κέντρο δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τις υγειονομικές απαιτήσεις. Αυτό που επιτρέπει είναι τη χρήση κοινόχρηστων αποχωρητηρίων. Αν ο χώρος είναι κυρίας χρήσεως και επικοινωνεί εσωτερικά με το υπόλοιπο κατάστημα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα (είναι όμως καθαρά προσωπική άποψη).

 25. Ο/Η Argiris Petrou λέει:

  Παρακαλω ενημερώστε με εαν ενα οβελιστήριο μπορεί να έχει βαγονέτο ή κοτοπουλιέρα στη πρασιά του καταστήματός έτσι ώστε να δημιουργεί μια εγγύτητα με τους περαστικούς πελάτες. Προφανώς αυτές οι κατασκευές θα είναι πανω σε τροχούς και το βράδυ θα αποσύρονται εντός του καταστήματος. Ως προς το πιθανό καπνό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φίλτρα άνθρακα?

 26. Καλησπέρα,

  σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπεται από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να αναπτύσσουν εκτός αυτών προθήκες και ακόμα περισσότερο παρασκευαστήρια.

 27. Ο/Η Bill Master λέει:

  Καλησπέρα σας. Θέλω να ανοίξω ενα σουβλατζίδικο το οποίο θα είναι μόνο για ορθίους ο χώρος μου είναι πολύ περιορισμένος 13 τετραγωνικά με ένα μικρό πατάρι στο οποίο υπάρχει μία τουαλέτα αλλά η σκάλα είναι σταθερή πτυσσόμενη.
  Τι απαιτήσεις υπάρχουν για την τουαλέτα Είναι απαραίτητη να δηλωθεί εφόσον δεν υπάρχουν καθήμενοι πελάτες;

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.