Άρθρο 42 (Καταστήματα, τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες τρόφιμα και ποτά για άμεση κατανάλωση)


Καταστήματα, τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες τρόφιμα και ποτά για άμεση κατανάλωση

1. Στα καταστήματα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται τα καταστήματα, τα οποία προσφέρουν τρόφιμα ή/και ποτά σε περαστικούς πελάτες. Τέτοια καταστήματα είναι τα αναψυκτήρια περίπτερα, τα καταστήματα αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα, τα παγωτοπωλεία, τα οβελιστήρια για περαστικούς πελάτες, οι κινητές καντίνες και άλλα παρόμοια καταστήματα.

2. Επίσης στα καταστήματα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και τα κυλικεία, που λειτουργούν σε χώρους εργασίας ή συγκεντρώσεως πολλών ατόμων, εφόσον δεν αναπτύσσονται σ’ αυτά τραπέζια και καθίσματα (κυλικεία εργοστασίων, δημοσίων θεαμάτων, σχολείων, ιδρυμάτων, μεγάρων στα οποία στεγάζονται γραφεία ή καταστήματα, δημοτικών αγορών κλπ).

3. Ορισμοί.

α. Αναψυκτήρια περίπτερα είναι μικρά καταστήματα, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε κεντρικές πλατείες, οδικές αρτηρίες, σταθμούς αυτοκινήτων ή σιδηροδρόμων, λιμένες και αερολιμένες, ακτές ομαδικής κολυμβήσεως (πλαζ), τουριστικούς ή αρχαιολογικούς χώρους και γενικά σε χώρους στους οποίους παρατηρείται συνήθως συγκέντρωση ή διέλευση πολλών ατόμων. Τα καταστήματα αυτά επιτρέπεται να προσφέρουν αναψυκτικά ποτά και μπύρα, καφέ γενικά και άλλα ροφήματα, παγωτά τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, και ορισμένα γλυκίσματα από αυτά που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι τοποθετημένα σε χαρτί (κωκ, εκλαιρ, αμυγδαλωτά, κέϊκ, τουλούμπες κ.τ.όμ.), τοστ ή άλλα σάντουιτς και πίττες (τυρόπιττες, κ.τ.όμ.).

β. Καταστήματα αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα είναι μικρά καταστήματα τα οποία προσφέρουν σε όρθιους πελάτες ορισμένα γλυκίσματα από αυτά που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι τοποθετημένα σε χαρτί (κωκ, εκλαίρ, αμυγδαλωτά, κέϊκ, παντεσπάνι, τουλούμπες κ.τ.όμ.), παγωτά τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, τοστ ή άλλα σάντουιτς και πίττες (τυρόπιττες, σπανακόπιττες, πίτσες, μπουγάτσες, κ.τ.όμ.) καφές, αναψυκτικά ποτά και μπύρα.

Τα καταστήματα αυτά διαφέρουν από τα αναψυκτήρια περίπτερα κυρίως ως προς την κατασκευή και τον απαιτούμενο χώρο (παρ. 5 περιπτ. α και παρ. 6 του παρόντος άρθρου).

γ. Παγωτοπωλεία είναι τα καταστήματα, στα οποία προσφέρονται μόνον κάθε είδους παγωτά, τυποποιημένα ή χύμα, που παρασκευάζονται νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια ή με εγκαταστημένα στο ίδιο το κατάστημα μηχανήματα στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού, σύμφωνα με την παρ. 14 άρθρου 39 της παρούσας.

δ. Οβελιστήρια για περαστικούς πελάτες είναι μικρά καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται, ψήνονται και προσφέρονται μόνον σε περαστικούς πελάτες σουβλάκια ή και άλλα παρασκευάσματα κρέατος ή και κοτόπουλα. Τα ίδια καταστήματα μπορούν να προσφέρουν ακόμη και αναψυκτικά ποτά και μπύρα.

δ. Κυλικεία μεγάρων, σχολείων, δημοσίων θεαμάτων, ιδρυμάτων, κλινικών κλπ είναι μικρά καταστήματα, τα οποία λειτουργούν εντός μεγάρων (σε ισόγεια, ορόφους, και στοές), στα οποία στεγάζονται γραφεία ή καταστήματα, σε δημοτικές ή κοινοτικές αγορές, σχολεία, ιδρύματα, νοσηλευτήρια, κρατικά ή ιδιωτικά, δημόσια θεάματα και γενικά σε χώρους εργασίας ή συγκεντρώσεως πολλών ατόμων και προορίζονται να εξυπηρετούν το προσωπικό και τους επισκέπτες των ανωτέρω γραφείων ή καταστημάτων, το προσωπικό και τους μαθητές των σχολείων, τους θεατές των δημοσίων θεαμάτων, τους ασθενείς του νοσηλευτηρίου, κλπ.

Τα ανωτέρω καταστήματα επιτρέπεται να προσφέρουν καφέ και γενικά, και άλλα ροφήματα, ορισμένα γλυκίσματα (γλυκά ταψιού, πάστες, κωκ, αμυγδαλωτά, κέικ και άλλα παρόμοια), παγωτά τυποποιημένα ή σε χύμα, τοστ ή άλλα σάντουιτς, σοκολατοειδή, πίττες κ.τ.όμ., καθώς και ποτά αναψυκτικά και, εφόσον η χρήση αυτών δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό του φορέα που εξυπηρετούν, οινοπνευματώδη.

Ειδικότερα, προκειμένου, για τα κυλικεία των σχολείων σ’ αυτά) μπορεί να προσφέρονται τα είδη, που επιτρέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις, καθώς και χυμοί φρούτων, ξηροί καρποί, γάλα εμφιαλωμένο σε μικρές φιάλες μιας μερίδας, φρούτα πλυμένα καλά και κατά προτίμηση τοποθετημένα κατά τεμάχιο ή μερίδα σε αδιάβροχες σακούλες, κουλούρια και ψωμί με τυρί.

Στα κυλικεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π. Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου επιτρέπεται η πώληση και άλλων χρήσιμων στους ασθενείς ειδών, όπως κολώνιες, χαρτομάντιλα, χαρτί καθαριότητας, σαπούνια χεριών, κ.τ.όμ., εφόσον δεν καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο στο κυλικείο. Η άδεια λειτουργίας των κυλικείων τούτων χορηγείται με την απόκτηση της απαραίτητης άδειας σκοπιμότητας με τα άρθρα 6 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο της παρούσας.

στ. Κινητά καταστήματα (κινητές καντίνες) είναι οχήματα, αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα, κατάλληλα διασκευασμένα σε μικρά καταστήματα, τα οποία σταθμεύουν σε χώρους επιτρεπόμενους από τις σχετικές Αστυνομικές και Τουριστικές και άλλες διατάξεις και προορίζονται να εξυπηρετούν τα επισκεπτόμενα τους χώρους τούτους άτομα.

Τα κινητά καταστήματα επιτρέπεται να προσφέρουν καφέ και άλλα ροφήματα, ορισμένα γλυκίσματα, που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι τοποθετημένα σε χαρτί (κωκ, αμυγδαλωτά, κέικ, τουλούμπες, κ.τ.όμ.) και τυποποιημένα παγωτά, σάντουιτς, τοστ, πίττες, αναψυκτικά ποτά και μπύρες.

Στα κινητά καταστήματα μπορεί να προσφέρονται ακόμη και είδη άσχετα με τα τρόφιμα χαρακτηριζόμενα ως είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα είδη καπνιστή και τα τσιγάρα, αν τούτο δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και καρτ ποστάλ, κ.τ.όμ.

Αν οι κινητές καντίνες είναι εγκαταστημένες σε ακατοίκητες περιοχές, επιτρέπεται να προσφέρουν και σουβλάκια, με την προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες Αστυνομικές, Τουριστικές κ.ά. διατάξεις. Σε τέτοιες όμως περιπτώσεις δεν θα προσφέρονται γλυκίσματα και παγωτά, εκτός αν είναι τυποποιημένα.

Για τη λειτουργία κινητού καταστήματος απαιτείται άδεια της οικείας Αστυνομικής Αρχής του τόπου κατοικίας του κατόχου του, εκδιδόμενη σύμφωνα με τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις «περί υπαιθρίων επαγγελμάτων» και κατόπιν βεβαιώσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι περιγραφόμενοι στο παρόν άρθρο σχετικοί όροι.

Στην άδεια λειτουργίας του κινητού καταστήματος θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη του, τα επιτρεπόμενα να προσφέρονται είδη και αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Αν το όχημα είναι ρυμουλκούμενο, στην ανωτέρω άδεια θα αναφέρεται ο αριθμός εγκρίσεως του τύπου του από την αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών και ο αριθμός που έχει χαραχθεί σ’ αυτό από τον κατασκευαστή του.

Στο εξωτερικό του κινητού καταστήματος θα αναγράφονται ο αριθμός της άδειας λειτουργίας τούτου και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του κατόχου του.

4. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί κατά περίπτωση να εξαιρέσει ορισμένα είδη, από τα αναφερόμενα ανωτέρω ως επιτρεπόμενα να προσφέρονται σε κάθε κατάστημα του παρόντος άρθρου, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν στο κατάστημα τα απαραίτητα μέσα και προϋποθέσεις για τη διάθεση των ειδών τούτων. Πάντως τα είδη, που τελικά θα επιτραπεί να προσφέρονται σε ένα τέτοιο κατάστημα, θα αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας του.

Προκειμένου για είδη προσφερόμενα από κυλικεία σχολείων, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, σε περιπτώσεις εμφανίσεως κρούσματος εντερολοιμώξεως σε σχολείο, να απαγορεύσει προσωρινά την προσφορά από το κυλικείο του σχολείου τούτου των ειδών, που δεν είναι συσκευασμένα από την επιχείρηση παρασκευής τους ή παρασκευάζονται (π.χ. σάντουιτς ) ή συσκευάζονται (π.χ. φρούτα) από τον πωλητή τους.

Η χρονική διάρκεια της ανωτέρω απαγορεύσεως θα ορίζεται από τον ιατρό Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας ή, αν δεν υπάρχει, από άλλο αρμόδιο ιατρό της Υπηρεσίας αυτής, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου.

Στα καταστήματα των περιπτώσεων α, β, γ, και ε της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανημάτων στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτών υπό τους περιγραφόμενους στην παρ. 14 άρθρου 39 της παρούσας όρους και προϋποθέσεις.

5. Γενικά τα καταστήματα του παρόντος άρθρου θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 της παρούσας, με την επιφύλαξη των κατωτέρω περιπτώσεων. Ειδικότερα:

α. Τα αναψυκτήρια περίπτερα μπορεί να λειτουργούν σε λυόμενες κατασκευές από κατάλληλα υλικά, εφόσον θα στηρίζονται σε μόνιμη βάση από μπετόν και θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και τους τυχόν υπάρχοντες Κανονισμούς των ειδικών φορέων, που ελέγχουν την περιοχή (Ε.Ο.Τ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κ.ά.), και κυρίως παρέχουν τα εχέγγυα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο απαιτούμενος για τη λειτουργία των καταστημάτων τούτων χώρος θα είναι τουλάχιστον 8 τ.μ. με ελάχιστο ύψος 2,20 μ. Οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι σε όλη την έκτασή τους αδιαπότιστες και λείες (επικαλυμμένες με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης ή με άλλο κατάλληλο και στέρεο, αδιαπότιστο και λείο υλικό ή ελαιοχρωματισμένες).

β. Τα κινητά καταστήματα (κινητές καντίνες) λειτουργούν σε κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα, μα αμάξωμα εμβαδού 5 τ.μ. τουλάχιστον και ύψους το συνήθως συναντώμενο σε παρεμφερή οχήματα. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοιχωμάτων του αμαξώματος θα είναι αδιαπότιστες και λείες (ελαιοχρωματισμένες ή επενδυμένες με κατάλληλο και στέρεο, λείο και αδιαπότιστο υλικό).

Στα κινητά καταστήματα, αν η σύνδεσή τους με το δημοτικό ή κοινοτικό δίκτυο υδρεύσεως δεν είναι δυνατή, με την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό, θα χρησιμοποιείται υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 1/2 κ.μ.. τουλάχιστον, σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας. Μετά το τέλος της εργασίας το νερό, που ενδεχομένως απέμεινε στη δεξαμενή, θα απορρίπτεται.

Τα ακάθαρτα νερά θα συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία, τα οποία όταν γεμίζουν θα αδειάζουν στο πλησιέστερο φρεάτιο υπονόμων ή σε βάθρο ή, στην ανάγκη, θα σκορπίζονται με ραντισμό στην επιφάνεια του εδάφους μακριά από το άμεσο περιβάλλον της καντίνας και κατά τρόπο που να μην λιμνάζουν.

γ. Τα άλλα καταστήματα του παρόντος άρθρου (καταστήματα αναψυκτήρια, παγωτοπωλεία, οβελιστήρια, κυλικεία) ιδρύονται και λειτουργούν σε κτίρια μόνιμης κατασκευής, με την έννοια του άρθρου 15 της παρούσας, εμβαδού τουλάχιστον 15 τ.μ. προκειμένου για αναψυκτήρια καταστήματα και οβελιστήρια, ή 8 τ.μ., προκειμένου για παγωτοπωλεία και κυλικεία. το ύψος των καταστημάτων τούτων θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας, πλην των κυλικείων, το ύψος των οποίων μπορεί να είναι μικρότερο, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Στα αναψυκτήρια καταστήματα, αν τα προσφερόμενα γλυκίσματα και είδη πιττών παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστημα, θα υπάρχει για τον σκοπό αυτόν, πέρα από το χώρο πωλήσεως (12 τ.μ.) και ιδιαίτερος, σαφώς χωρισμένος, κατάλληλος χώρος παρασκευαστηρίου 20 τ.μ. τουλάχιστον, ο οποίος θα πληροί τους περιγραφόμενους στο άρθρο 39 παρ. 4α (2) της παρούσας όρους. Αν τα προσφερόμενα στο αναψυκτήριο κατάστημα είδη προέρχονται από αναγνωρισμένα εργαστήρια ή εργοστάσια, οι πίττες όμως μεταφέρονται ημιτελείς στο κατάστημα, όπου τελικά θα ψηθούν, ο χώρος πωλήσεως του αναψυκτηρίου τούτου, στον οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει και κλίβανος θα είναι 15 τ.μ. τουλάχιστον.

Στα παγωτοπωλεία, αν εκτός από τη χρήση μηχανημάτων στιγμιαίας παρασκευής και προσφοράς παγωτού, παρασκευάζονται και άλλα είδη παγωτών, θα υπάρχει για τον σκοπό αυτόν, πέρα από τον ανωτέρω χώρο πωλήσεως (8 τ.μ. ) και ιδιαίτερος, σαφώς χωρισμένος, κατάλληλος χώρος παρασκευαστηρίου 15 τ.μ. τουλάχιστον, ο οποίος θα πληροί τους περιγραφόμενους στο άρθρο 39 παρ. 4α (2) της παρούσας όρους, για δε την παρασκευή παγωτού θα εφαρμόζεται η παρ. 13 του ιδίου άρθρου.

6. Επιτρέπεται η λειτουργία ως μικτού καταστήματος αναψυκτηρίου και οβελιστηρίου, εφόσον διατίθεται για τον σκοπό αυτόν χώρος τουλάχιστον 25 τ.μ. ή, προκειμένου για μικτό κατάστημα οβελιστήριο και αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο 45 τ.μ., με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ιδιαίτερο για κάθε τμήμα προσωπικό και, αν το αναψυκτήριο διαθέτει παρασκευαστήριο, δεν θα παρασκευάζονται σ’ αυτό σουβλάκια.

7. Σε κατάστημα αναψυκτήριο ή οβελιστήριο ή παγωτοπωλείο ή μικτό κατάστημα αναψυκτήριο – οβελιστήριο του παρόντος άρθρου, εφόσον υπάρχει περίσσιος χώρος, πέραν από εκείνον που ορίζεται ανωτέρω για κάθε περίπτωση, επιτρέπεται να τοποθετηθεί κατά μήκος του τοίχου πάγκος με ανάλογο αριθμό (το πολύ μέχρι 10) μικρών καθισμάτων («σκαμπό») για την εξυπηρέτηση πελατών. Για κάθε τέτοιο κάθισμα θα υπολογίζεται χώρος 0,65 τ.μ. Στα καταστήματα αυτά η προσφορά των επιτρεπόμενων ειδών θα γίνεται με σκεύη, κατά προτίμηση, μιας χρήσεως.

8. Σύστημα πλύσεως σκευών. Όλα τα καταστήματα του παρόντος άρθρου θα έχουν σύστημα πλύσεως των σκευών, που χρησιμοποιούνται κατά τους οποιουσδήποτε χειρισμούς των προσφερομένων ειδών (επεξεργασία, παρασκευή, τοποθέτηση, έκθεση, λήψη, προσφορά κλπ). Ο αριθμός των λεκανών του συστήματος τούτου θα καθορίζεται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, ως ακολούθως:

α) Νεροχύτης με μια λεκάνη, αν για την προσφορά τροφίμων ή ποτών χρησιμοποιούνται σκεύη μιας χρήσεως. Στον νεροχύτη αυτόν θα πλύνονται τα χρησιμοποιούμενα κατά τους διαφόρους χειρισμούς των τροφίμων σκεύη (σπάτουλες, λαβίδες, δίσκοι, πιατέλες, ταψιά κλπ). Τα σκεύη αυτά, αφού απομακρυνθούν τα τυχόν υπάρχοντα υπολείμματα γλυκισμάτων ή άλλων παρασκευασμάτων, θα σαπουνίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό και ακολούθως θα ξεπλύνονται με άφθονο τρεχούμενο νερό.

β) Νεροχύτης με δύο λεκάνες, αν για την προσφορά των τροφίμων χρησιμοποιούνται σκεύη πολλαπλής χρήσεως. Τα σκεύη, που φέρουν υπολείμματα λίπους, αυγού, κλπ, αφού προπλυθούν στην πρώτη λεκάνη με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό, θα σαπουνίζονται στην ίδια λεκάνη και ακολούθως θα ξεπλύνονται με άφθονο τρεχούμενο νερό στη δεύτερη λεκάνη.

Για την εξασφάλιση τρεχούμενου ζεστού νερού θα υπάρχει θερμοσίφωνας επαρκούς χωρητικότητας, ανάλογης με την κίνηση του καταστήματος.

Ο χώρος, στον οποίο τοποθετείται το ανωτέρω σύστημα πλύσεως σκευών, θα αποτελεί συνήθως μέρος του κυρίου καταστήματος, εκτός αν υπάρχει παρασκευαστήριο, οπότε μπορεί να βρίσκεται σ’ αυτό. Ο διαχωρισμός του χώρου τούτου από τον χώρο του καταστήματος ή του παρασκευαστηρίου δεν είναι απαραίτητος. Κατά τα άλλα, οι διατάξεις του άρθρου 36 της παρούσας εφαρμόζονται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου.

8. Τα αποχωρητήρια δεν είναι απαραίτητα στα καταστήματα του παρόντος άρθρου, πλην των αναφερομένων στην παρ. 3 με στοιχεία β και δ, τα οποία εφόσον απασχολούνται σ’ αυτά περισσότερα από δύο άτομα και δεν υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε άλλο αποχωρητήριο, σύμφωνα με την παρ. 3 περιπτ. ε’ άρθρου 25 της παρούσας, πρέπει να διαθέτουν αποχωρητήριο για την εξυπηρέτηση του προσωπικού τους. Ο χώρος του αποχωρητηρίου τούτου, ο οποίος μπορεί να είναι μικρότερος από τον καθοριζόμενο με την παρ. 5 του άρθρου 25 της παρούσας, θα είναι επί πλέον του απαιτουμένου, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, για το κυρίως κατάστημα. Κατά τα άλλα το αποχωρητήριο θα πληροί τους όρους του άρθρου 25 της παρούσας.

9. Σύστημα απαγωγής αερίων, οσμών και καπνών. Στα οβελιστήρια θα υπάρχει απαραίτητα σύστημα απαγωγής των παραγομένων κατά το ψήσιμο του κρέατος αερίων και οσμών (κνίσα) και, αν ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιούνται ξυλάνθρακες, πετρέλαιο κ.τ.όμ., του καπνού και της αιθάλης. Η εγκατάσταση του ανωτέρω συστήματος απαγωγής των αερίων, κ.λπ., θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας.

Σε ορισμένα καταστήματα του παρόντος άρθρου η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να επιβάλει την τοποθέτηση ειδικού συστήματος φίλτρου κατάλληλου να εξουδετερώνει πλήρως τα αέρια, τις οσμές κ.λπ., το οποίο θα συντηρείται ανελλιπώς για να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία και απόδοσή του. 10.- Ψυγεία – αεροθάλαμοι. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε ηλεκτρικά ή άλλα κατάλληλα ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας, υπό σταθερή ψύξη, τουλάχιστον +7°C, ανάλογα με το είδος των τροφίμων και το επιθυμητό χρόνο συντηρήσεώς τους (σάντουιτς και πίττες , + ^C μέχρι +5°C). Αν ο καταστηματάρχης επιθυμεί την έκθεση των ανωτέρω τροφίμων, θα χρησιμοποιεί ψυγεία προθήκες.

Τα παγωτά θα συντηρούνται σε κατάψυξη -10^ τουλάχιστον.

Τα τρόφιμα, που διαθέτονται ζεστά (τυρόπιτες, μπουγάτσες, κ.τ.όμ.) θα διατηρούνται σε θερμοθαλάμους υπό θερμοκρασία ανωτέρω των +60^. Μετά το τέλος της εργασίας, τα τυχόν αδιάθετα τρόφιμα, αφού αποκτήσουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, θα τοποθετούνται στα ψυγεία για συντήρηση.

Στα κινητά καταστήματα, αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτροδότησή τους από το δίκτυο της Δ.Ε.Η., για τη λειτουργία των ψυγείων, θερμοθαλάμων εστιών, κ.λπ., θα υπάρχει ηλεκτρογεννήτρια, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, άλλα μέσα ενέργειας (υγραέριο, κ.τ.όμ.). Ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των ψυγείων των κινητών καταστημάτων, ο καταστηματάρχης οφείλει να φροντίζει για η συνέχιση της συντηρήσεώς των ευαλλοίωτων τροφίμων και μετά το τέλος της εργασίας.

Για τα ψυγεία και τους θερμοθαλάμους των καταστημάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται , πλην των ανωτέρω, και οι διατάξεις της παρ. 6 και 7 του άρθρου 38 της παρούσας.

11. Έπιπλα και σκεύη. Τα χρησιμοποιούμενα στα καταστήματα του παρόντος άρθρου έπιπλα θα είναι καλής κατασκευής με λείες, στιλβωμένες ή ελαιοχρωματισμένες, επιφάνειες και θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση κα απόλυτα καθαρά.

Για την φύλαξη ή την έκθεση κάθε είδους σκευών και των μη ευαλλοίωτων τροφίμων θα υπάρχουν απαραίτητα ερμάρια και προθήκες, που θα κλείνουν ερμητικά.

Οι επιφάνειες των πάγκων ή τραπεζιών, πάνω στις οποίες γίνονται διάφοροι χειρισμοί τροφίμων (παρασκευή, επεξεργασία κ.λπ.) θα είναι καλυμμένες με μάρμαρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, ή όπου επιβάλλεται τούτο λόγω της φύσεως της εκτελούμενης εργασίας, με σκληρό ξύλο, και δεν θα έχουν ρωγμές ή φθορές.

Τα κάθε είδους χρησιμοποιούμενα σκεύη θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο και επιτρεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία υλικό και δεν θα παρουσιάζουν οξειδώσεις ή παραμορφώσεις ή οποιεσδήποτε άλλες φθορές. Σκεύη που παρουσιάζουν οξειδώσεις ή παραμορφώσεις ή άλλες φθορές απομακρύνονται με τη φροντίδα του καταστη ματάρχη.

Μετά τη χρησιμοποίησή τους τα σκεύη θα πλύνονται επιμελώς και αφού σφουγγισθούν, θα τοποθετούνται σε κατάλληλα ερμάρια ή προθήκες για να προστατεύονται από τις ρυπάνσεις και μολύνσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο θα φυλάσσονται και τα τυχόν χρησιμοποιούμενα σκεύη μιας χρήσεως.

Αν χρησιμοποιούνται σκεύη μιας χρήσεως θα υπάρχει αναρτημένη σε εμφανές σημείο του καταστήματος επιγραφή, με την οποία θα υποδεικνύεται στους πελάτες να καταστρέφουν μόνοι τους τα ανωτέρω σκεύη.

Οι σωληνίσκοι απορροφήσεως των ποτών και τα κουταλάκια μας χρήσεως, που ενδεχομένως συνοδεύουν τα αναψυκτικά ποτά και τα παγωτά, ή άλλα παρασκευάσματα, θα έχουν αποστειρωθεί στο εργοστάσιο παραγωγής τους και τοποθετηθεί κατά τεμάχιο σε κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.

12. Τα γλυκίσματα, οι πίττες κλπ παρασκευάσματα, που προσφέρονται στα καταστήματα του παρόντος άρθρου, θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά με τα τιμολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής, ή θα παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστημα, το οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις θα διαθέτει τον απαραίτητο για τον σκοπό αυτό κατάλληλο χώρο παρασκευαστηρίου θα διαθέτει τον απαραίτητο για τον σκοπό αυτό κατάλληλο χώρο παρασκευαστηρίου με την επιβαλλόμενη συγκρότηση και εξοπλισμό, σύμφωνα με το άρθρο 39 της παρούσας.

Η μεταφορά των γλυκισμάτων, πιττών, και άλλων παρασκευασμάτων, που προέρχονται από εργοστάσια ή εργαστήρια θα γίνεται μέσα σε κλειστά κατάλληλα δοχεία ή κιβώτια από ανοξείδωτο μέταλλο ή ξύλινα ή πλαστικά ανάλογα με το είδος του προϊόντος. Τα οχήματα μεταφοράς των ανωτέρων προϊόντων θα πληρούν τους όρους της παρ. 9 άρθρου 39 της παρούσας.

13. Τα πωλούμενα στα καταστήματα του παρόντος άρθρου τρόφιμα και ποτά, καθώς και οι χρησιμοποιούμενες για την παρασκευή τους πρώτες ύλες, θα έχουν τους συνήθεις οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, γεύση, όψη) και θα πληρούν, ως προς την επίδραση τους στην υγεία του ανθρώπου, τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις, που ορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

Σε περιπτώσεις που η παρασκευή γλυκισμάτων, πιττών και άλλων παρασκευασμάτων γίνεται σε κατάστημα του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για την παρασκευή των προϊόντων τούτων υπερώριμων ή άγουρων καρπών, σιροπιών που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλοιωμένων πρώτων υλών, επιβλαβών ουσιών γενικά και μη εγκεκριμένων χρωστικών ή άλλων πρόσθετων ουσιών, καθώς και η μεταποίηση παλαιών γλυκισμάτων ή παρασκευασμάτων γενικά και η επανακατάψυξη λιωμένων παγωτών.

Η περισυλλογή ειδών ζαχαροπλαστικής κλπ, που έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη, όπως υπολειμμάτων κέικ, παντεσπανιού κλπ είναι αδικαιολόγητη και απαγορεύεται.

14. Τα γλυκίσματα και άλλα παρασκευάσματα, καθώς και όλα τα είδη που τρώγονται όπως έχουν, θα διατηρούνται σε ερμητικά κλειστές προθήκες ή ερμάρια για να προστατεύονται από τις μύγες, τις κατσαρίδες, τους ποντικούς, τον κονιορτό, και κάθε είδους ρυπάνσεις. Αν πρόκειται για είδη ευαλλοίωτα ή προσφερόμενα ζεστά θα διατηρούνται σε ψυγεία ή θερμοθαλάμους, αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 10 του παρόντος άρθρου. Η κατά αντίθετο προς τα ανωτέρω τρόπο έκθεση και διατήρηση των προαναφερομένων ειδών, καθώς και η ψηλάφηση τούτων από το προσωπικό και τους πελάτες του καταστήματος απαγορεύεται.

Η λήψη του κάθε είδους παρασκευασμάτων και άλλων τροφίμων, που τρώγονται όπως έχουν, για την προσφορά στους πελάτες θα γίνεται με ειδικά για τον σκοπό αυτό προοριζόμενα όργανα (κουτάλια, πηρούνια, λαβίδες, κ.τ.όμ.) και όχι με τα χέρια.

Τα γλυκίσματα, οι πίττες, τα σάντουιτς, τα ποτά, κ.λπ., θα προσφέρονται με καθαρά σκεύη πολλαπλής ή μιας χρήσεως ή με καθαρό αδιάβροχο χαρτί. Τα αναψυκτικά ποτά, οι μπύρες και ο έτοιμος τυποποιημένος καφές, αν δεν προσφέρονται με ποτήρια, μιας ή πολλαπλής χρήσεως, αλλά με τη συσκευασία τους, θα συνοδεύονται απαραίτητα με σωληνίσκους αναρροφήσεως μιας χρήσεως (καλαμάκια) αποστειρωμένους και τοποθετημένους κατά τεμάχιο σε κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική. Επίσης, τα συσκευασμένα σε κύπελλα παγωτά θα προσφέρονται με κουταλάκια μιας χρήσεως, ξύλινα ή πλαστικά, αποστειρωμένα και τοποθετημένα κατά τεμάχιο σε κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.

15. Οι διατάξεις των παρ. 13 και 14 του άρθρου 39 της παρούσας, οι αναφερόμενες στην παρασκευή, στη συντήρηση και στη διάθεση παγωτών, εφαρμόζονται ανάλογα και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου.

16. Όλοι οι χώροι των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα σ’ αυτά σκεύη, συσκευές, εργαλεία, έπιπλα κ.λπ. θα διατηρούνται απόλυτα καθαρά με τη φροντίδα του καταστηματάρχη.

Η παρουσία περιττών αντικειμένων και ειδών συσκευασίας (κιβώτια, καφάσια κ.λπ.) στους χώρους πωλήσεως και στα τυχόν υπάρχοντα παρασκευαστήρια των ανωτέρω καταστημάτων απαγορεύεται.

Για την απόρριψη των μεταχειρισμένων σκευών μιας χρήσεως, χαρτιών, σωληνίσκων αναρροφήσεως κ.τ.όμ. θα υπάρχει κατάλληλο μεταλλικό δοχείο επαρκούς χωρητικότητας με κάλυμμα, το οποίο θα ανοίγει με ειδικό μηχανισμό (πεντάλι) και θα κλείνει καλά.

17. Οι διατάξεις των άρθρων, 32, 33, 34, 35 και 36 της παρούσας εφαρμόζονται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου. Πέρα από τις επιβαλλόμενες με το άρθρο 36 υποχρεώσεις, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει σε καταστήματα του παρόντος άρθρου την πρόσληψη υπαλλήλου ταμία, αν κρίνει ότι η πελατειακή κίνησή τους παρέχει τέτοια δυνατότητα.

Ιδιαίτερα προκειμένου για κυλικεία σχολείων, δεν επιτρέπεται η απασχόληση σ’ αυτό προσώπων, τα οποία ασχολούνται με τον καθαρισμό των χώρων του σχολείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί στα ανωτέρω πρόσωπα να πωλούν, σαν στάσιμοι μικροπωλητές, μόνον τυποποιημένα σε ατομική συσκευασία προϊόντα αναψυκτηρίων ή εργοστασίων τροφίμων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η συσκευασία των προϊόντων τούτων και θα εξασφαλίζεται η καταλληλότητά τους και ότι τα πρόσωπα αυτά θα φροντίζουν με σχολαστικότητα για την ατομική τους καθαριότητα (τακτικό πλύσιμο χεριών, ιδιαίτερη καθαρά μπλούζα).

18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου οι αναφερόμενες στην υγιεινή και καθαριότητα των χώρων (όχι όμως και το μέγεθος τούτων), του εξοπλισμού και του προσωπικού και των αναψυκτηρίων, καθώς και στην καταλληλότητα των προσφερόμενων στα καταστήματα αυτά τροφίμων και ποτών, εφαρμόζονται ανάλογα και στα λειτουργούντα σε συγκοινωνιακά μέσα παρόμοια καταστήματα.

293 Responses to Άρθρο 42 (Καταστήματα, τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες τρόφιμα και ποτά για άμεση κατανάλωση)

 1. Ο/Η DIMITRIS λέει:

  καλησπέρα!θέλω να ανοίξω ένα μαγαζακι που να φτιαχνει μονο hot dog για περαστικους και να εχει κ 5-6 τραπεζακια η πάσο μεσα κ έξω…Και να εχω μονο hot dog απο τροφιμα και μπυρες και αναψυκτικα από ποτά.Σε ποια κατηγορια ανηκει αυτό.Τι άδειες χρειαζεται να βγαλω?ποσο ειναι το ελαχιστο εμβαδόν που πρεπει να χει το μαγαζι?και αν πω οτι βρισκω σημερα το μαγαζι σε ποσο καιρο θα μπορω να το ανοιξω βασει νομου?

 2. Καλησπέρα κ. Δημήτρη

  η νομοθεσία που ισχύει σήμερα (πρόκειται να αλλάξει σύντομα) δεν προβλέπει καταστήματα με μόνο hot dog . Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες που σας καλύπτουν ανάλογα και με το χώρο που διαθέτει το υπό ίδρυση κατάστημα .
  Ενδεικτικά σας αναφέρω :

  1)Αναψυκτήρια καταστήματα με καθίσματα είναι τα καταστήματα, στα οποία προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε περαστικούς πελάτες ορισμένα γλυκίσματα (γλυκά ταψιού, πάστες, κωκ, εκλαίρ, παγωτά κ.τ.ομ.), τοστ και άλλα σάντουιτς, πίττες και άλλα παρόμοια παρασκευάσματα, καθώς και καφές και κάθε είδους ποτά, οινοπνευματώδη και αναψυκτικά. Τα είδη αυτά, αν δεν παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστημα, θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά με βάση τα τιμολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής.
  30τμ συνολικά παρασκευαστήριο για μέχρι 50 καθίσματα 9τμ χωρίς παρασκευαστήριο

  2) Κυλικείο, αν προσφέρονται καφές ελληνικός ή άλλου είδους καφές και ροφήματα γενικά, ποτά οινοπνευματώδη και αναψυκτικά, ορισμένα είδη γλυκισμάτων, όπως γλυκά κουταλιού, γλυκά ταψιού, κώκ, εκλαίρ, πάστες και παγωτά, τοστ ή άλλα σάντουιτς, που περιέχουν είδη τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα, και πίττες γενικά. Τα οινοπνευματώδη ποτά προσφέρονται με τη συνοδεία ή μη πρόχειρου μεζέ, ο οποίος προσφέρεται όπως φέρεται στο εμπόριο χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα (ελιές, τυρί, αλίπαστα, σαλάμι, ντομάτα, κ.τ.ομ.). Τα ανωτέρω γλυκίσματα, τα παγωτά και οι πίττες θα παρασκευάζονται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά με τα τιμολόγια πωλήσεως.
  απαιτούνται 8τμ παρασκευαστήριο για μέχρι 50 καθίσματα
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Ο/Η panagiotis λέει:

  εχω ενα πρατηριο αρτου-γαλακτος-ειδη ζαχαροπλαστικης με πωληση καφε σε διερχομενους
  και θελω να ψησω τυροπιτες .τι τροποποιηση χρειαζετε η αδεια ?

 4. Μπουγατσάδικο είναι το κατάστημα, στο οποίο παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε περαστικούς πελάτες μπουγάτσα και κάθε είδους άλλες πίττες (τυρόπιττα, σπανακόπιττα, κρεατόπιττα, λουκανικόπιττα κ.τ.ομ.) με τη συνοδεία ή μη αναψυκτικών ποτών ή μπύρας.
  Απαιτείται παρασκευαστήριο 30 τμ ή 9 τμ χωρίς παρασκευαστήριο .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 5. Ο/Η Sissy λέει:

  καλησπέρα σας!θε ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.θέλω να φτιάξω ενα σνακ μπαρ για 50-100 άτομα.Συνολικά λοιπόν πρεπει να έχω 30τμ χώρο(παρασκευαστήριο πλύση κλπ).Μπορώ αυτό να το σπάσω σε δύο χώρους?στον έναν δηλαδή να έχω πάγκο με σκαμπώ για τα ποτά και στον άλλο τα υπόλοιπα?και αν ναι σε πόσα τμ θα χωριστούν?

 6. Καλημέρα

  Ο χώρος που απαιτείται είναι 30 τμ τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι ενιαία . Δεν υπάρχει όριο για τους επιμέρους χώρους . Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι ο ωφέλιμος χώρος καθισμάτων διαιρείται δια 1,40 για καθίσματα και 0,70 για σκαμπό . Τέλος εάν ο χώρος αυτός υπερβαίνει τα 100 τμ απαιτείται τουαλέτα για ΑΜΕΑ .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 7. Ο/Η Λαυράνος Γιάννης λέει:

  Ως προς τον υπολογισμό της δυναμικότητας, θα ήθελα να παρατηρήσω, έστω και καθυστερημένα, ότι κατά τη γνώμη μου τα σκαμπό μάλλον έχουν καταργηθεί, έστω άτυπα. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την διευκρινιστική περί δυναμικότητας και ΑΜΕΑ εγκύκλιο του ΥΥΚΑ, είχα παρατηρήσει ότι επεσήμαινε τον τρόπο υπολογισμού της δυναμικότητας ανάλογα με το αν το κατάστημα: Α) έχει εμβαδόν μέχρι 50τ.μ., Β) έχει εμβαδόν από 51τ.μ. έως 70τ.μ., Γ) αναπτύσσει καθίσματα μέσα ή έξω ή ταυτόχρονα μέσα-έξω, αναφέροντας παντού το εμβαδόν των καθισμάτων μόνο και ΟΧΙ των σκαμπό…. Τυχαίο ή επίτηδες? Κανείς δεν ξέρει!

 8. Ο/Η giannis λέει:

  kalimera sas!thelo na anoikso ena magazi k ithela na rotiso ti trofima mpori na exei kathe katastima analoga me tin adeia leitourgas tou.diladi ti trofima mporei na poulaei mia pitsaria,ti ena ovelistirio ,ti ena estiatorio k tetoia.

 9. Εστιατόριο, αν σ’ αυτό παρασκευάζονται ποικίλα φαγητά, τα οποία προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε περαστικούς πελάτες με την συνοδεία ή μη ποτών, κυρίως οινοπνευματωδών, καθώς και σαλατών, τυριών, φρούτων, γλυκισμάτων κλπ., ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα.

  Προκειμένου για εστιατόρια χαρακτηριζόμενα ως “εξοχικά” ή “τουριστικά” από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες ή για εστιατόρια στεγαζόμενα σε ξενοδοχεία, επιτρέπεται η προσφορά σ’ αυτά και πρωινών ροφημάτων, απλών ή σύνθετων. Το εστιατόριο, που διαθέτει λαϊκή (ποιοτικά φθηνή) συγκρότηση, λέγεται οινομαγειρείο.

  Ως ταβέρνα εννοείται το εστιατόριο ή το οινομαγειρείο, στο οποίο οι πελάτες παραμένουν επί πολύ χρόνο καταναλώνοντας φαγητά και οινοπνευματώδη ποτά, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σ’ αυτό ορχήστρας.

  β. Ψαροταβέρνα, αν σ’ αυτό προσφέρονται κυρίως ψάρια (ψημένα, τηγανισμένα, βρασμένα) και κάθε είδους άλλα αλιεύματα, με τη συνοδεία ή μη ποτών, κυρίως οινοπνευματωδών, καθώς και σαλατών, τυριών, ορεκτικών, φρούτων κλπ. ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα.

  Δεν αποκλείεται η προσφορά στις ψαροταβέρνες, περιστασιακώς, και ψημένου κρέατος “της ώρας”.

  γ. Ψητοπωλείο, αν σ’ αυτό ψήνονται ολόκληρα σφάγια ή τεμάχια τούτων ή άλλα παρασκευάσματα κρέατος (αλλαντικά, μπιφτέκια, ντονέρ, κοκορέτσι κ.τ.ομ.) ή και πουλερικά, τα οποία προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε περαστικούς πελάτες με τη συνοδεία ή μη ποτών, κυρίως οινοπνευματωδών, καθώς και τυριών, σαλατών, ορεκτικών, φρούτων κλπ. ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα.

  Δεν αποκλείεται η προσφορά στα ψητοπωλεία, περιστασιακώς, και ψαριών ή άλλων αλιευμάτων.

  δ. Οβελιστήριο (σουβλατζίδικο), αν σ’ αυτό ψήνονται μικρά τεμάχια κρέατος με τη βοήθεια μικρών οβελών (σουβλάκια) ή παρασκευάσματα κρέατος (αλλαντικά, μπιφτέκια, ντονέρ, κοκορέτσι κ.τ.ομ.) ή και πουλερικά, τα οποία προσφέρονται σε καθισμένους ή και περαστικούς πελάτες με τη συνοδεία ή μη ποτών, κυρίως οινοπνευματωδών, καθώς και σαλατών, τυριών, ορεκτικών, φρούτων κλπ., ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα.

  Στα οβελιστήρια δεν επιτρέπεται η προσφορά ούτε περιστασιακώς, ψαριών ή άλλων αλιευμάτων.

  Ψησταριά είναι η συσκευή, στην οποία ψήνονται τα κρέατα ή τα παρασκευάσματά τους ή τα ψάρια, είτε άμεσα με ξύλα ή ξυλοκάρβουνα κ.τ.ομ., είτε έμμεσα με κατάλληλη θέρμανση μεταλλικών πλακών ή ελασμάτων. Ως ψησταριά εννοείται και ο ιδιαίτερος, συνήθως εντός των ψητοπωλείων ή οβελιστηρίων, χώρος ή, σπανιότερα σε περιπτώσεις ακατοίκητων εξοχικών περιοχών, ο κατάλληλος κλειστός χώρος εκτός των ανωτέρω καταστημάτων, στον οποίον υπάρχουν η προαναφερόμενη συσκευή και τα όργανα τεμαχισμού του κρέατος. Η ψησταριά δεν πρέπει να θεωρείται κατάστημα.

  ε. Πιτσαρία, αν σ’ αυτό παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε περαστικούς πελάτες κυρίως πίτσες και δευτερευόντως άλλα συναφή παρασκευάσματα με βάση τη ζύμη (πεϊνιρλί, πιροσκί, τυρόπιττες κ.τ.ομ.), καθώς και μακαρονάδες και μπιφτέκια, με τη συνοδεία ή μη ποτών, κυρίως οινοπνευματωδών, σαλατών, τυριού και φρούτων.

  Ως πιτσαρία εννοείται το κατάστημα, στο οποίο προσφέρονται πίτσες ή και άλλα συναφή παρασκευάσματα, τα οποία προετοιμάζονται εν μέρει σε νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια.

  στ. Σνάκ – Μπάρ, αν σ’ αυτό προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε όρθιους πελάτες κάθε είδους ποτά, κυρίως οινοπνευματώδη, με τη συνοδεία ποικιλίας πρόχειρων φαγητών, ζεστών ή κρύων, συμπεριλαμβανομένου και του ψημένου κρέατος (σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζόλες κ.τ.ομ.), τα οποία παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστημα ή έχουν παρασκευασθεί σε νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια και είτε κυκλοφορούν στο εμπόριο σε τυποποιημένη μορφή, είτε φέρονται κατά τη μεταφορά τους από το εργαστήριο ή το εργοστάσιο στο κατάστημα εντός ερμητικά κλειστών κατάλληλων δοχείων. Αν τα ανωτέρω είδη δεν παρασκευάζονται στο κατάστημα, η προέλευση τούτων θα αποδεικνύεται με τα τιμολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής.

  Στα σνάκ – μπάρ μπορεί να προσφέρονται ακόμη και σαλάτες, τυρί και φρούτα, παγωτό και περιστασιακά καφές.

  Τα σνάκ – μπάρ, αναλόγως του κυρίως προσφερόμενου ποτού, χαρακτηρίζονται και ως ζυθοπωλεία ή μπυραρίες, ουζοπωλεία ή ουζερί κλπ. Στα σνάκ – μπάρ περιλαμβάνονται και τα FAST FOOD δηλαδή τα καταστήματα, που προσφέρουν γρήγορο φαγητό.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 10. Ο/Η popi λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ?ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑΝΕ ? ΚΑΙ ΑΝΜΠΟΡΩ ΝΑΒΑΛΩ ΟΡΘΙΑ ΠΑΣΑ ΜΕ ΣΚΑΜΠΩ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 11. Θα περιμένουμε γιατί η νέα υγειονομική διάταξη δεν ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις και δεν θέτει απαγορεύσεις στα προϊόντα ( Μπορεί να μην υπάρξουν και ποτέ .. αυτή την φιλοσοφία έχει μέχρι τώρα )
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 12. Ο/Η ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΧΩ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΙΝΑΙ 22.40 Τ.Μ ΔΙΑΘΕΤΗ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕ ΔΥΟ ΓΟΥΡΝΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟ
  1) ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΨΗΝΩ ΤΙΣ ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ
  2) ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΤΥΡΟΨΩΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΧΜΕΝΩ ΜΕ ΨΩΜΙ ΝΤΟΜΑΤΑ ΤΥΡΙ ΨΗΜΕΝΩ Η ΑΨΗΤΟ
  3) ΤΟΣΤ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΩ ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΕΡΝΩ ΕΤΟΙΜΑ
  4) ΛΕΜΕ ΟΤΙ Η ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΝ ΞΕΡΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΡΩΤΗΣΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΕ ΓΚΡΙΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 13. Καλησπέρα

  η λίστα με τα επιτρεπόμενα είναι γνωστή και δεν αλλάζει (άσχετο αν δεν τηρείτε)
  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
  1. Σάντουιτς και τοστ τυποποιημένα (με ψωμί ολικής αλέσεως ή λευκό) με τυρί ή και γαλοπούλα (από λαχανικά επιτρέπεται η προσθήκη ντομάτας).
  2. Απλά αρτοσκευάσματα, όπως φρυγανιές, αρτίδια φρατζολάκια, σησαμένια κουλούρια, παξιμάδια, κριτσίνια (σε ατομική συσκευασία 50g).
  3. Σταφιδόψωμο (σε ατομική συσκευασία έως 60g)
  4. Μουστουκούλουρα (σε ατομική συσκευασία έως 60g)
  5. Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση (σε ατομική συσκευασία έως 60g)
  6. Τυρόπιτα ή Σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι.
  7. Γιαούρτι «παντός τύπου».
  8. Φρέσκα φρούτα (καλά πλυμένα, σε ατομική συσκευασία)
  9. Ξηρά φρούτα, όπως σύκα δαμάσκηνα, βερίκοκα χωρίς κουκούτσι (σε ατομική συσκευασία έως 50g).
  10. Γάλα χαμηλό σε λιπαρά, γάλα πλήρες και γάλα με κακάο (έως 250ml για το γάλα με κακάο, έως 330ml για το σκέτο γάλα).
  11. Ρυζόγαλο απλό, κρέμα απλή (έως 150ml).
  12. Φυσικοί χυμοί φρούτων (100% χυμός) χωρίς πρόσθετη ζάχαρη (έως 330ml).
  13. Εμφιαλωμένο νερό του 0,5 λίτρου.
  14. Καφές και αφεψήματα (μόνο για το προσωπικό).
  Για τα σχολικά κυλικεία των Γυμνασίων, Λυκείων και Νυχτερινών Σχολείων στο παραπάνω κατάλογο προστίθενται και
  1. Ξηροί καρποί, ανάλατοι (σε ατομική συσκευασία έως 50g). :
  2. Μέλι, σε ατομική συσκευασία
  3. Χαλβάς και παστέλι «παντός τύπου» (σε ατομική συσκευασία έως 50g).
  4. Σοκολάτα υγείας και γάλακτος, χωρίς γέμιση (σε μικρή συσκευασία έως 30g
  Τα υπόλοιπα θέματα τα έχει λύσει η νέα υγειονομική διάταξη .
  Η παλιά νομοθεσία αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καταργήθηκε ( με μια μικρή εξαίρεση για καταστήματα που έχουν ήδη πάρει προ έγκριση ) και καλό θα είναι να ενημερωθούν στους Δήμους . Κατεβάστε από το εδώ το ΦΕΚ 2718 και να τους το παραδώσετε μπας και πάρουν μπροστά .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 14. Ο/Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ (ΚΑΦΕΔΕΣ,ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ,ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ,ΚΡΕΠΕΣ,ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ,ΚΑΠΟΙΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ 4-5 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΘΗΣΕΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΧΩ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΩ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ: 1.(ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΕΠΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΖΑΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ) 2.(ΚΑΠΟΙΟ ΚΕΙΚ – ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕΡΙΔΑ)
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΑ Η ΕΝΑ ΧΩΡΟΣ(Π.Χ ΚΟΥΖΙΝΑ) ΜΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ;
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.

 15. Ο/Η ΧΡΗΣΤΟΣ λέει:

  Καλησπέρα κ.Παπαδάκη.
  Έχω ένα οβελιστήριο για περαστικούς και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

  Το οβελιστήριο συνορεύει με κρεοπωλείο ιδιοκτησίας μου από το οποίο διαχωρίζεται εσωτερικά.
  Αυτή τη στιγμή το εμβαδόν του οβελιστηρίου είναι 16,5 τ.μ. μικτό, μαζί με το παρασκευστήριο.
  Θα ήθελα να μεγαλώσω το χώρο του οβελιστηρίου κατά 3 τ.μ. και να τοποθετήσω εντός του καταστήματος τρείς ορθογώνιους πάγκους
  κάθετους στο διαχωριστικό τοίχο και δέκα σκαμπώ.
  Κάτι τέτοιο θα ήταν σύμφωνο με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 16. Καλημέρα κ. Νίκο

  βρισκόμαστε σε περίοδο εφαρμογής της Νέας Υγειονομικής διάταξης . Αυτό το άρθρο που διαβάσατε δεν ισχύει πλέον μιας και καταργήθηκε όλη αυτή η διάταξη .
  Πλέον θα ισχύει η εξής κατηγορία :
  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.
  Όλες οι επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής, εκτός των γενικών όρων που περιγράφονται στο άρθρο 7 πρέπει

  να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους.

  Αίθουσα πελατών Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής που διαθέτουν αίθουσα πελατών ή και υπαίθριο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων ή όρθιων πελατών η δυναμικότητά τους σε εξυπηρετούμενα άτομα προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού του καθαρού χώρου δια του 1,20 τ.μ. Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων καθορίζει τη δυναμικότητα της επιχείρησης.

  Χώρο ανάλογης παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών (ξηρή αποθήκη- ψύξη- κατάψυξη)και ειδών συσκευασίας

  Χώρο επεξεργασίας, μεριδοποίησης, διατήρησης ετοίμων φαγητών

  Χώρο πλύσεως σκευών Ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και των σκευών που χρησιμοποιούνται , σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

  Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής σε συνδυασμό και με την ύπαρξη ή μη πλυντηρίου, ενώ απαιτείται και ένας ποδοκίνητος νεροχύτης για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.

  Ο χώρος πλύσης σκευών να είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και των χρησιμοποιουμένων σκευών , σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση

  Στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει:

  Όλες οι πρώτες ύλες να προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές.

  Η παραλαβή και η αποθήκευση των πρώτων υλών να γίνεται σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004, Κεφ. ΙΧ (διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα).

  Ο χώρος επεξεργασίας – μεριδοποίησης και διατήρησης ετοίμων φαγητών (παρασκευαστήριο) για τις επιχειρήσεις προσφοράς πλήρους γεύματος θα πρέπει να είναι κατάλληλος και επαρκής, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.

  Για τις επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς πρόχειρων γευμάτων καθώς και αναψυχής ο χώρος επεξεργασίας (παρασκευαστήριο) θα πρέπει να είναι κατάλληλο και επαρκή, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.

  Ο χώρος αποθήκης να είναι ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τα αποθηκευόμενα είδη ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 17. Καλημέρα

  πώς θα γίνει αυτή η επέκταση ? Θα είναι σε νόμιμο χώρο ? Είναι ερωτήματα σημαντικά . Σίγουρα η νέα διάταξη πάντως έχει τη φιλοσοφία να επιτρέπει συστεγάσεις που η παλιά απαγόρευε .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 18. Ο/Η panagiotis λέει:

  καλησπέρα ήθελα να ρωτήσω τι αδεια χρειαζεται για μαγαζι που θα πουλαει λουκουμαδεσ καφε και αναπσυκτικα μπυρεσ σε περαστικους και να εχει και 4-5 τραπεζακια στην πρασια του τους λουκουμαδες θα τους φτιαχνω στο καταστημα!

  Ευχαριστώ!

 19. Με την νέα υγειονομική διάταξη (αυτή που διαβάσατε καταργήθηκε) οι κατηγορίες πλέον έχουν λιγοστέψει . Αν θα παρασκευάζεται και λουκουμάδες θεωρώ πρέπει να πάτε στην παρακάτω κατηγορία .
  1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.
  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.
  Βέβαια υπάρχει και η παρακάτω :
  Επιχειρήσεις Αναψυχής
  Οι επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία, open bar, αναψυκτήρια και τα όμοια).
  Στην κατηγορία αυτή οι προϋποθέσεις είναι αντίστοιχες με τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης υποκατηγορίας παρασκευής ή και προσφοράς προχείρου γεύματος.

  Όμως αφού έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις πρέπει εσείς να αποφασίσετε τι θα επιλέξετε .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 20. Ο/Η panagiotis λέει:

  ευχαριστω για τις πληροφοριες!!θα ηθελα να ρωτησω ακομα τι προυποθεσεις πρεπει να εχει ο χωρος τ.μ παρασκευαστηριου τουαλετας λαντζας κτλ.

  ευχαριστω!

 21. Καλημέρα

  αυτή τη στιγμή η νέα διάταξη δεν προσδιορίζει ελάχιστα τετραγωνικά . Αναφέρει :με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 22. Ο/Η panagiotis λέει:

  γνωριζεται αν οι προυποθεσεις οριζονται απο την προηγουμενη νομοθεσια??που πρεπει να απευθυνθω για να μαθω??

  Ευχαριστω!!!!

 23. Δυστυχώς όχι . Η νέα διάταξη καταργεί οριστικά την προηγούμενη . Περιμένουμε όμως διευκρινήσεις .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 24. Ο/Η stamatis λέει:

  1.Tα καθίσματα εξωτερικού χώρου (π.χ. 10 τραπεζάκια σε πεζόδρομο έξω από το μαγαζί) περιλαμβάνονται (σαν καθήμενοι) σε ένα οβελιστήριο?
  2. Στο οβελιστήριο ποια είναι τα ελάχιστα τ.μ. ανά χώρο? Σάλα, παρασκευαστήριο, WC, κ.λπ.

 25. Ο/Η Δαναη λέει:

  Καλησπέρα σας!
  Πολύ ενδιαφέρον και βοηθητικό το άρθρο σας!
  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω ένα κατάστημα πώλησης παγωτού γιαούρτης στην Κρήτη! Θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Το κατάστημα θα είναι παρασκευής παγωτού μέσω μηχανής. Δεν θα υπάρχει παρασκευαστήριο καθώς δεν θα πωλείται κανένα άλλο είδος παγωτού. Θέλω να ρωτήσω αν είναι αναγκαίος ο χώρος του παρασκευαστηρίου και αν υπάρχουν προϋποθέσεις για τον χώρο πλύσης των αντικειμένων. Από το άρθρο σας κατάλαβα οτι δεν χρειάζεται σε τετραγωνικά αλλά είναι αναγκαίο να υπάρχει «λάντζα». Το κατάστημα δεν θα έχει καθίμενους.
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 26. Καλησπέρα

  όπως έχω αναφέρει η νέα υγειονομική διάταξη δεν αναφέρει πλέον ελάχιστα τετραγωνικά σε παρασκευαστήριο και αριθμό σε συστήματα πλύσεως σκευών όμως απαιτεί νέα προαπαιτούμενα .Επομένως το κατάστημα που θέλετε να ιδρύσετε ανήκει στην νέα κατηγορία : Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος(ζεστής και κρύας κουζίνας ) . Απαιτεί χώρο παρασκευαστηρίου και σύστημα πλύσεως σκευών και μερικά νέα απαιτούμενα όπως εκπαίδευση , διάγραμμα ροής , αποδυτήρια , απεντόμωση μυοκτονία .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 27. Ο/Η Δαναη λέει:

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας! Θα κάνω την έρευνά μου και πιθανώς να σας αναζητήσω εν καιρό. Καλή συνέχεια.
  Δανάη

 28. Ίσως δεν εκφράστηκα κατανοητά .. μπορείτε να πουλάτε τσιγάρα απλά δεν πρέπει να είναι σε προθήκες με διαφημίσεις κλπ

 29. Ο/Η ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ λέει:

  Καλησπερα σας! Εγω ενδιαφερομαι να ανοιξω ενα μαγαζι που θα δουλευει βραδυνες ωρες και θα πουλαει σαντουιτς αναψυκτικα και μπυρες. Δεν θελω να χρησιμοποιω τραπεζοκαθισματα. μονο μια μικρη μπαρα με μερικα σκαμπω.μπορειτε να μου πειτε,α]ποια ειναι τα ελαχιστα τετραγωνικα που χρειαζομαι? β]η κουζινα πρεπει να ειναι χωριστα?αν ναι , ποσα τετραφωνικα? και γ] τα σαντουιτς θα φτιαχνονται με καλαμακια και λουκανικα. θα χρειαστω ξεχωριστο παρασκευαστηριο? αν ναι, ποσα τετραγωνικα? Ευχαριστω πολυ!

 30. Καλημέρα

  θα σας έλεγα ότι η νέα υγειονομική διάταξη δεν απαιτεί πλέον ελάχιστα τετραγωνικά σε παρασκευαστήρια αλλά κάποια νέα πλέον προαπαιτούμενα . Φυσικά η δραστηριότητα που μου αναφέρετε απαιτεί ξεχωριστό παρασκευαστήριο .Θεωρώ σκόπιμο εφόσον είστε σίγουρος για το χώρο να προσκομίσετε το σχεδιάγραμμα του στην Υγειονομική Υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 31. Ο/Η ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΣΤΕΑ λέει:

  κ.Παπαδάκη καλησπέρα σας, είμαι η Γιάννα από την Θεσσαλονίκη, και σκέφτομαι να ανοίξω ένα μικρό κατάστημα το οποίο θα εξυπηρετεί τον κόσμο σε πακέτο, χωρίς καθίσματα. Θα πουλάω όλων των ειδών τους καφέδες, φυσικούς χυμούς, ψυγείο με αναψυκτικά και ως προς το θέμα του φαγητού σκέφτομαι να υπάρχουν cupcakes, μπισκότα, κρύα σάντουιτς, φρουτοσαλάτες σε συσκευασία στο ψυγείο, όλα συσκευασμένα με την φήρμα του καταστήματος σε ωραίες συσκευασίες, αλλά θέλω να τα φτιάχνω εγώ. Γίνεται αυτό? Να φτιάχνω εγώ τα λίγα αυτά είδη φαγητών μέσα στο κατάστημα? Αν μπορείτε να με βοηθήσετε για το πόσα τετραγωνικά πρέπει να είναι το λιγότερο το κατάστημα, αν μπορώ να κάνω εγώ τα φαγητά με συσκευασία φυσικά, και σε πιο είδος υπάγεται ένα τέτοιο κατάστημα σε φαστ φουντ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΛΥ!

 32. Καλημέρα

  φυσικά και μπορείτε να παρασκευάζετε τρόφιμα αρκει να υπάρχει επαρκής χώρος παρασκευαστηρίου ( δεν υπάρχουν ελάχιστα τετραγωνικά ) και να τηρούνται οι νέες προϋποθέσεις πχ εκπαίδευση , διάγραμμα ροής εργασιών κλπ
  Θεωρώ ότι η κατηγορία που σας καλύπτει είναι : Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης
  πρόχειρου γεύματος.
  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή
  περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως,
  αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή
  κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το
  διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και
  κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα
  που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της
  παρούσας.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 33. Ο/Η seferiadou athina λέει:

  ena katastima pou exei tin adeia san kafeneio mporei na psini tiropites etoimes dil mono psisimo kai santouits etoima kai afta kai nata poulaei

 34. Καλημέρα

  με την εναρμόνιση με την νέα υγειονομική διάταξη (εκπαίδευση , διαγράμματα ροής κλπ ) η κατηγορία
  Επιχειρήσεις Αναψυχής δίνει την δυνατότητα να προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία, open bar, αναψυκτήρια και τα όμοια).

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 35. Ο/Η SONIA λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ! ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΊΣΩ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΟΥΛΑΩ ΣΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ,ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ,ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΤΥΠΟΥ ΜΗΛΟΠΙΤΑΣ , ΡΟΦΗΜΑΤΑ , ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ . ΜΕΝΩ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 150 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ,ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΑΥΤΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΑΝΟΙΞΩ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΑΦΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΝΑ ΕΦΆΠΤΕΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ.ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΤΜ.ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΕΧΕΙ 2 – 3 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΞΑΠΟΣΤΑΣΕΙ ΛΙΓΟ. ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΑΙ ΣΕ : ΤΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ (ΠΧ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)?? ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ??

 36. Ο/Η SONIA λέει:

  ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΑ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΩ ΑΚΟΜΑ ΛΙΓΟ , ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ , ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΕΓΩ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ Η ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ , ΚΑΠΟΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΠΧ ΤΣΑΙ -ΚΑΝΕΛΑΔΑ . ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΩ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΥ ?? ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΤΙΣΩ ΘΕΛΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ , ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΕΣΚΕΥΗΣ ?? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑ , ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ !

 37. Καλημέρα

  η νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπει ελάχιστα τετραγωνικά αλλά κάποια άλλα και επίσης δεν δίνει κάποιες διευκολύνσεις σε μικρά χωριά όπως έκανε η παλιά (αν και βέβαια τώρα που καταργούνται τα ελάχιστα τμ δεν έχει σημασία ).
  Η κατηγορία που θα ανήκει το κατάστημα είναι : Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.
  Περισσότερα εδώ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 38. Συμπληρώνοντας και εγώ την απάντηση το θέμα της αδειοδότησης ξεκινάει από το Δήμο . Επομένως εκεί θα σας δώσουν πληροφορίες . Δυστυχώς δεν προβλέπεται σε οικίες να γίνεται παρασκευή τροφίμων και ποτών παρά μόνο σε αδειοδοτημένα καταστήματα όπως ο χώρος Πολεοδομικά έχει χαρακτηριστεί ως κυρίας χρήσεως .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 39. Ο/Η ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΣΤΕΑ λέει:

  κ.Παπαδάκη καλησπέρα σας, είμαι η Γιάννα από την Θεσσαλονίκη, και σκέφτομαι να ανοίξω ένα κατάστημα με είδη Delicatesen (σάλτσες, τυροκομικά, αλαντικά, και άλλα τέτοια προιόντα). Θέλω να ρωτήσω το εξής: μπορώ να έχω στο κατάστημα ένα επιπλέον δωμάτιο (παρασκευαστήριο) όπου εγώ η ίδια να παρασκευάζω κάποια παραδοσιακά προϊόντα που στην συνέχεια θα πωλούνται στο κατάστημα όπως π.χ. παραδοσιακές ποντιακές πίτες οι οποίες θα πωλούνται κατεψυγμένες σε ψυγειοκαταψὐκτες? ή να παρασκευάζω σπιτικές σάλτσες ή μαρμελάδες? και άν μπορώ να πουλάω και συσκευασμένο λάδι επειδή έχω δικό μου ελαιόνα? Όλα σε καλές συσκευασίες και ημερομηνία παρασκευής επάνω.
  Δεν το γνωρίζω γιαυτό θέλω την βοήθειά σας, αν επιτρέπεται να παρασκευάζω κάποια προιόντα και εγώ.
  Σας ευχαριστώ πολλύ εκ των προτέρων!

 40. Καλημέρα και Καλό Μήνα

  λοιπόν όσο αφορά την πώληση των τροφίμων σας καλύπτει η κατηγορία :Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

  Θα υπάρχει επάρκεια χώρων και σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα και ποτά ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση

  Ο εξοπλισμός των ανωτέρω επιχειρήσεων θα είναι ανάλογος της δραστηριότητας αυτών και ειδικότερα:

  Ψυκτικοί θάλαμοι ανάλογης δυναμικότητας για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα με καταγραφικά μηχανήματα
  Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, από κατάλληλα υλικά που θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται
  Μηχανικός εξοπλισμός (μηχανές κοπής κιμά, αλλαντικών, τυριών κ.λπ.) ανάλογα με τη δραστηριότητα
  Μηχανές έμψησης όπου απαιτούνται
  Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά
  Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων με κατάλληλη σήμανση
  Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων με ανάλογη σήμανση
  Επαρκής αριθμός νιπτήρων για το πλύσιμο των χεριών
  Συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού
  Τήρηση των ορθών συνθηκών αποθήκευσης
  Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση.
  Εσείς όμως δεν θα συσκευάζεται απλώς αλλά θα επεξεργάζεστε τρόφιμα επομένως πρέπει να προστεθεί αντίστοιχη κατηγορία για την οποία έχετε 2 επιλογές α) εργαστήριο τροφίμων και ποτών που βέβαια έχει σαφέστατα περισσότερες απαιτήσεις αλλά δίνει και την δυνατότητα χονδρικής διάθεσης και 2 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 41. Ο/Η katerina λέει:

  κυριε παπαδακη γεια σασ. εχω ενα καφεπαντοπωλειο και θελω να βγαλω αδεια να ψηνω σουβλακια εχω μια κουζινα εξωτερικα τι πρεπει να κανω κ πωσ να κινηθω/ευχαριστω

 42. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά έχουμε διάφορες εκδηλώσεις που τρέχουν και δεν υπάρχει χρόνος .
  Πρέπει να ενταχθεί νέα κατηγορία και συγκεκριμένα : Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος.
  ΤΟ έξω βέβαια δεν κατάλαβα τι εννοείτε γιατί εκτός καταστήματος δεν επιτρέπετε καμία επεξεργασία .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 43. Ο/Η katerina λέει:

  οταν εννοω εξω υπαρχει μια κουζινα η οποια μπορει να μπει μια ψυσταρια ανετα ειναι νομιμη και σκεφτομαι να βαλω σουβλακια για περαστικουσ ομωσ ειναι στο ενα μετρο απο το καφεπαντοπωλειο δεν γινεται/ευχαριστω

 44. Ο/Η katerina λέει:

  το καφεπαντοπωλειο ειναι στην ευβοια σε ενα χωριουδακι μικρο

 45. Ο/Η katerina λέει:

  κυριε παπαδακη με συνχωρειτε αλλα εχω πολλεσ αποριεσ τι εννοητε οταν λετε να ενταχθει νεα κατηγορια βγαζω παλι αδεια απο την αρχη?και πωσ?με συνχωρητε αν σασ κουρασα ευχαριστω

 46. Καλησπέρα

  αν ο χώρος είναι κύριας χρήσεως κάντε μια ερώτηση στην υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας που θα έχουν καλύτερη άποψη είτε μετά από αυτοψία είτε βάσει σχεδιαγραμμάτων . Δυστυχώς πλέον δεν έχουμε ευεργετικές διατάξεις για μικρά χωρία

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 47. Ο/Η ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ PopiPopaki λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΧΩ ΕΝΑ ΔΥΛΗΜΑ ΕΜΑΘΑ ΟΤΙ ΑΛΑΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΤΑ ΚΡΗΤΗΡΙΑ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΚΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΡΩΤΑΩ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ?ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΑΤΡΙΑΧΡΟΝΙΑ ΝΑΜΗΝΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ?ΟΠΟΤΑΝ ΕΓΩ ΧΝΩ ΤΑΛΕΦΤΑ ΜΟΥ? ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΣΩ .ΕΜΕΝΑ Η ΑΔΕΙΑΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΣΤΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΑΝ ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΑΣ

 48. Καλησπέρα

  όπως έχω ξαναγράψει δεν έχει ακόμα εκδοθεί κάτι ούτε από το Υπουργείο Υγείας ούτε (όσο γνωρίζω βέβαια ) από το Υπουργείο Εσωτερικών (Δήμοι ) επομένως ότι ακούτε μάλλον πρόκειται για παραπληροφόρηση . Πρέπει να περιμένουμε . Αν υπάρχει κάτι άλλο και μου έχει ξεφύγει όποιος το γνωρίζει παρακαλώ να μας το κοινοποιήσει .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 49. Ο/Η alexandra λέει:

  κ Παπαδάκη καταρχην τα συγχαρητιρια μου για τις χρησιμες συμβουλες που δινετε ηλεκτρονικα!
  Θα ηθελε να σας ρωτησω κατι που νομιζω εχει ξανα ρωτηθει παρα πανω αλλα δεν εχω καταλαβει την απαντηση επαρκως..
  θα ηθελα να ρωτησω τι προυποθεσεις θα επρεπε να εχει ενα καταστημα που ενδιαφερομαι ν ανοιξω και να πουλαει μονο σουτζουκακια-λουκανικα και αναψυκτικα.(αλλες αν τα παρασκευαζω εγω τα σουτζουκακια και αλλες αν τα παιρνω ετοιμα απο κρεοπωλη?)εντασετε σε καποιο συγκεκριμενω αρθρο η αδεια και σε ποιο?και με το θεμα τον καθισματων ή των »περαστικων» τη ισχυει? στο μυαλο μου εχω να μην εχει τραπεζοκαθισματα το μαγαζι.με το θεμα της τουαλετας? πιστευω να μην σας κουρασα και βασικα να σας εδωσα να καταλαβετε τους προβληματισμους μου. Σας ευχαριστω εκ των προτερων και ευλογημενο Πασχα να εχουμε !

 50. Ο/Η alexandra λέει:

  ολα τα παραπανω ισχυουν μονο για την κρητη?

 51. Καλησπέρα

  σύμφωνα με την νέα κατηγορία το κατάστημα που θέλετε να ανοίξετε είναι :Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος(ζεστής και κρύας κουζίνας ) . Περισσότερα εδώ . Δεν έχει διαφορά αν φτιάχνετε εσείς τα σουβλάκια ή άλλη επιχείρηση γιατί μας ενδιαφέρει η επεξεργασία του ψησίματος . Η τουαλέτα τώρα είναι υποχρεωτική άσχετα με το αν υπάρχουν καθίσματα . Αν υπάρχουν καθίσματα απλά αλλάζετε κατηγορία και πάτε Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος.
  Καλό Πάσχα !!!!

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 52. Αυτά που διαβάσατε ούτως αλλιώς δεν ισχύουν έχει καταργηθεί αυτή η διάταξη και φυσικά ότι σας απάντησα στην προηγούμενη μου απάντηση ισχύει για όλη την Ελλάδα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 53. Ο/Η Νίκος Δ´ημου λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλημέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ σε ποιά κατηγορία του νέου νόμου ανήκει η επιχείρηση που θέλω να κάνω ώστε να δω τις προϊποθέσεις που χρειάζονται. Θα ασχολείται με ιδία παρασκευή ζύμης και φύλλου για όλων των ειδων πίτας, κουλουράκια, κέϊκ και ψύσιμο αυτών . Τα προϊόντα θα δίνονται μόνο σε περαστικούς και με προσωπικό στα γύρω καταστήματα καθώς επιπλέον καφέδες μηχανής, τοστ, σάντουϊτς και αναψυκτικά , χυμοι , γάλατα μακρας διαρκείας που θα βρίσκονται εντός ψυγείου. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 54. Ο/Η Νίκος Δήμου λέει:

  Σας ευχαριστώ για την άμεση απαντησή σας αλλά οφείλω να ομολογήσω δεν καταλαβαίνω τίποτε διαβαζοντας τους νόμους και έχω μπερδευτεί, πρέπει και η ερωτησή μου να μην ήταν και η πρέπουσα. Θέλω να κατασκευάζω και να πουλώ εγώ ο ίδιος , πιτοειδή , κουλουράκια , κέϊκ. Να αγοράζω ψωμάκια και φέτες τις οποίες θα κάνω τοστ και σάντουϊτς. Επιπλέον να φτιάχνω καφέδες και να πουλώ αναψυκτικά. Τι άδειες πρέπει να έχω;

 55. Ο/Η Ευαγγελος συρογιαννης λέει:

  Καλησπερα σας κυριε παπαδακη και χρονια πολλα!!θα με ενδιεφερε να ανοιξω ενα σταντ σε καποια πλατεια που να παρασκευαζει ζεστα κεικ εκεινη τη στιγμη (εχω δει κατι παρομοιο στο εξωτερικο) και αν επιτρεπεται (θα μου το πειτε εσεις) καφεδες και αναψυκτικα-χυμους μεσω ενος ψυγειου! Εχω ζητησει ηδη αδεια να το τοποθετησω σε καποιο εμπορικο κεντρο (σε κλειστο χωρο δλδ) ή αν δεν μου το επιτρεψουν σε καποια πλατεια με τη βοηθεια μιας γεννητριας! Θελω να μου πειτε τι χωρος χρειαζεται και τι αδεια πρεπει να βγαλω για να αρχισω να υπολογιζω τις εργασιες μου,το κοστος μου και τι χαρτια πρεπει να μαζεψω!!σας ευχαριστω!!

 56. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

  Αναμένεται νέα εγκύκλιος μετά το Πάσχα για ότι έχει να κάνει με καντίνες και το πλανόδιο εμπόριο. Επομένως για να μην σας πω προσωπικές απόψεις καλό είναι να περιμένουμε .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 57. Ο/Η Fani λέει:

  Καλησπέρα σας κ. Παπαδάκη, Χριστος Ανεστη!!!

  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω στο νησί μου στις Κυκλάδες ένα κατάστημα με μαγειρευτό φαγητό σε πακέτο (και μόνο σε πακέτο) και μικρούς μπουφέδες για κοινωνικές εκδηλώσεις όπως παιδικά πάρτυ και βαφτίσεις (κατόπιν συνενοήσεως)..Όλα αυτά θα ετοιμάζονται από εμένα προσωπικά και αν χρειαστεί και από κάποιο επιπλέον άτομο. Θα με ενδιέφερε επίσης η παράδοση κατ’ οίκον. Θα ήθελα να με καθοδηγήσετε ως προς τη διάταξη που ορίζει ο νόμος σχετικά, τα υγειονομικά ζητήματα, τα τετραγωνικά που απαιτούνται κλπ. Το παρασκευαστήριο μπορεί να βρίσκεται και σε κάποιον ξεχωριστό χώρο πλην του κυρίως καταστήματος ή όχι? Από που θα πρέπει να ξεκινήσω να απευθύνομαι για άδειες κλπ? Όσες περισσότερες πληροφορίες μου δώσετε τόσο πιο ευγνώμων θα σας είμαι! Στις Κυκλάδες βλέπετε τα πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά περίπλοκα ειδικά με την νεανική επιχειρηματικότητα….Περιμένω με ανυπομονησία τις απαντήσεις σας.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  Με εκτίμηση Φανή

 58. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά σας εδώ στο μπλογκ!

 59. Ο/Η Φωτεινή Κασμά λέει:

  Καλησπέρα σας. Έχω πάρει μια καντίνα ρυμουλκόμενη κ την άδεια χώρου από το Δήμο. Η ιδιοκτήτρια που δούλευε την καντίνα (σε σταθερό χώρο) δεν έχει άδεια κυκλοφορίας κ βιβλίο μεταβολών, διότι ήταν με την παλαιά νομοθεσία (την δούλευε από το 2000 εώς 2011). Εγώ για να την λειτουργήσω τώρα τι διαδικασίες, δικαιολογητικά χρειάζονται?

 60. Καλημέρα συγγνώμη αλλά μια ίωση με κράτησε μακριά και έτσι καθυστερημένα σας απαντώ .

  Ακόμα και η παλιά νομοθεσία απαιτούσε να αναγράφονται τα στοιχεία του οχήματος που ρυμουλκούσε την καντίνα επομένως δεν έχει αλλάξει κάτι με την νέα νομοθεσία .

  Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 61. Ο/Η Eλένη λέει:

  Καλησπέρα κε Παπαδάκη.
  Κάπου διάβασα, αλλά δεν το βρίσκω τώρα, ότι όταν έχεις μιας χρήσης ποτήρια και πιατάκια γιά καφέ και γλυκίσματα για ορθίους, γράφεται μιά δήλωση και έτσι αρκεί η χρήση μόνο μίας λάντζας.

 62. Ο/Η Larisa λέει:

  ΓΙΑ ΣΑΣ, Η ΕΡΩΤΙΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ))) ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΜΟΥ ΓΙΝΕΤΕ Η ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΜΙΑ ΣΧΑΡΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΝΑ ΨΥΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΜΕΡΑ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ)))

 63. Ο/Η thomas λέει:

  Καλησπερα σας.Εχω ανοιξει ενα ζαχαροπλαστειο με παρασκευαστηρειο – πρατηριο αρτου με τραπεζοκαθησματα.Με ενδιαφερει να προσφερω στους πελατες μου και πιτσα.Υπαρχει αυτη η δυνατοτητα; Σας ευχαριστω πολυ.

 64. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση μιας και λόγω εξεταστικής βρισκόμουν στην Αθήνα .

  Ναι σωστά το διαβάσατε πλην όμως αυτό αναγράφονταν στην παλιά υγειονομική διάταξη ενώ στην νέα δεν έχουμε ανάλογη πρόβλεψη . Η νέα διάταξη βέβαια δεν αναφέρει ελάχιστο αριθμό γουρνών .

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 65. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση μιας και λόγω εξεταστικής βρισκόμουν στην Αθήνα .
  Όχι δεν προβλέπεται αυτό που αναφέρετε .

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 66. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση μιας και λόγω εξεταστικής βρισκόμουν στην Αθήνα .
  Όχι δεν προβλέπεται αυτό που αναφέρετε παρά μόνο αν προστεθεί νέα κατηγορία .

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 67. Ο/Η Κώστας λέει:

  Κύριε Παπαδάκη, γεια σας και συνχαρητήρια για την μεγάλη βοήθειά σας σ’ αυτή τη σελίδα.
  Έχω ζήσει για κάποια χρόνια στο εξωτερικό, και έχω παρατηρήσει πως οι κινητές καντίνες είναι διαχωρισμένες σε «παγωτατζήδικα», τα οποία πουλάνε το παγωτό μηχανής ( soft ice cream), στις καντίνες που ψήνουνε μπιφτέκια κα. Θα ήθελα να σας ρτήσω, αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τα «παγωτατζίδικα» εδώ ;
  Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα αν σας ρωτήσω και αν μπορείτε να μου πείτε για το που μπορούνε να πουλάνε ακριβώς οι κινητές καντίνες εδώ. Την απόσταση της κινητής καντίνας από τα μαγαζιά, την καθορίζουνε οι δήμοι ή είναι κάτι στάνταρ σε όλη τη Ελλάδα;
  όταν δεν υπάρχει συνγκεκριμένος χώρος στάθμευσης κινητής καντίνας, που ακριβως και πως μπορεί να πουλήσει; Να με συνχωρήσετε αν σας κούρασα με τις πολλές ερωτήσεις και σας ευχαριστώ προκαταβολικά.

  Κώστας.

 68. Ο/Η Larisa λέει:

  eyxaristw, mipws mporw na bgalw kapia adeia gia na mporw na ta poulaw?

 69. Ο/Η catrin λέει:

  Ευχαριστώ πολύ κε Παπαδάκη.

 70. Ο/Η Γιώργος Ψωμάς λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη,
  θα προσθέσω κι εγώ μαζί με τους υπόλοιπους τα συγχαρητήριά μου για την ιδιαίτερα ενημερωτική σελίδα σας.
  Αντιμετωπίζω επίσης ένα θέμα ανάλογο που αφορά την περίπτωση χρήσης καντίνας για πώληση κάποιου ειδικού τύπου παγωτού σε κυπελάκι. Αν κατάλαβα καλά επιτρέπεται μόνο το τυποποιημένο αλλά εγώ μιλώ για ένα ειδικό είδος παγωτού που αποτελείται από μικρά μπαλάκια σε θερμοκρασία -35 βαθμών. Το είδος έρχεται συσκευασμένο από τις ΗΠΑ σε σακούλες, διατηρείται σε ειδικά ψυγεία μεγάλης κατάψυξης και διατίθεται σε κυπελάκια όπου γεμίζονται επιτόπου με σέσουλα (…όπως οι φακές). Η καντίνα είναι αυτή που χρησιμοποιείται και στις ΗΠΑ και διαθέτει τον εξοπλισμό.
  Ουσιαστικά η ερώτηση είναι αν αυτό το είδος (που μάλιστα πήρε νέο ΚΑΔ, διάφορο του παγωτού) μπορεί να πωλείται από καντίνα.
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρω!

 71. Αγαπητέ κύριε Κώστα

  με τις καντίνες ούτε εγώ μπορώ να σας απαντήσω τι ισχύει σήμερα . Αναμένω εγκύκλιο από το Υπουργείο Υγείας για να μπορέσω να τοποθετηθώ . Η καντίνα στις μέρες μας (οικονομική κρίση ) έχει μεγάλη απήχηση . Για το λόγο αυτό πρέπει σύντομα να ξεκαθαριστεί τι θεωρείται καντίνα που τοποθετείται και τι πουλά …

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 72. Ο/Η Κώστας λέει:

  σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Ελπίζω να βγει γρήγορα η εγκύκλιο, για να ξεκαθαρίσουνε και τα πράγματα σ’ αυτόν τον τομέα. Γιατί απ’ ότι κατάλαβα, έχουν πάρει την εξουσιοδώτηση οι δήμοι, και αρμόζουνε τους δικούς τους νόμους όπως συμφέρουν τους «δικούς» τους ανθρώπους.
  Καλή σας μέρα.

 73. Ο/Η catrin λέει:

  Καλημέρα κε Παπαδάκη. Αντί γιά νεροχύτη με ποδοκίνητο μηχανισμό μπορώ να βάλω βρύση με φωτοκύτταρο? (είναι τα μισά χρήματα και δεν έχει σκαψίματα και ξήλωμα του ντουλαπιού που προϋποθέτει ο νεροχύτης με ποδοκ. μηχ.)

 74. Αυτό το σύστημα είναι αποδεκτό και ίσως και μια καλή ιδέα αφού όπως αναφέρετε είναι πιο φτηνό . Σκοπός της διάταξης είναι αυτός που πλένει τα χέρια του να μην ακουμπάει μετά τη βρύση .

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 75. Ο/Η Γιώργος Ψωμάς λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,
  μήπως θα σας ήταν εύκολο να μου απαντήσετε στο ερώτημα που σας έθεσα στις 13/6 ? Ή, αν σας είναι ευκολότερο, αν μπορούσατε να με ενημερώσετε για το που θα μπορούσα να απευθυνθώ προκειμένου να λάβω την πληροφόρηση που χρειάζομαι ?? Σας ευχαριστώ

 76. Ο/Η Νικολαος Βασιλειαδης λέει:

  Κυριε Παπαδακη! Επιθυμω να ανοιξω επιχειρηση που θα πουλα πιροσκι σε περαστικους στο δρομο και θα τα ψηνω επι τοπου η παρασκευη θα γινεται αλλου,θα ειναι σαν μια καντινα ρυμουλκουμενη,σε ποια κατηγορια αδειων υπαγεται?
  Τι αλλες αδειες και προυποθεσεις χρειαζονται?

 77. Ο/Η Γαβριηλίδης Δημήτριος λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,
  Συγχαρητήρια για το έργο σας και την πολύτιμη βοήθεια που παρέχετε ,
  θα ήθελα να μου απαντήσετε στο εξής ερώτημα :
  Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Τροφίμων (πρώην Ψιλικατζιδικο) επιτρέπεται να πουλά τσιγάρα σε ειδικές προθήκες αποροσπέλαστες από το κοινό με αποκλειστική παρέμβαση του πωλητή για την πώλησή τους ?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 78. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση . Αν τηρούνται οι όροι που θέτει ο αντικαπνιστικός νόμος (αυτά που αναφέρετε ) θεωρώ δεν υπάρχει άλλος περιορισμός .

 79. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση .
  Δυστυχώς αναμένουμε εδώ και καιρό κάποιες διευκρινήσεις για τις καντίνες αλλά δεν έχει ακόμα εκδοθεί .

 80. Ο/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ λέει:

  Θέλω να εγκαταστήσω σε κατοικημένη περιοχή ξύλινη καντίνα-κιόσκι στο οποίο θα παρασκευάζω και θα προσφέρω cheeseburgers, hot dogs, sandwiches, καλαμάκια κ.λ.π.
  ΜΠΟΡΩ;

 81. Καλημέρα

  θεωρώ ότι αν δεν πρόκειται για καντίνα αυτοκινούμενη ή ρυμουλκούμενη οι υπόλοιποι χώροι πρέπει να έχουν άδεια από την Πολεοδομία

 82. Ο/Η Κώστας λέει:

  Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
  Έχω καταθέσει τα χαρτιά μου για την ανανέωση της άδειάς μου κινητης καντίνας. Υπάρχει όμως μία μεγάλη καθηστέρηση από τον δήμο μου. Το τελευταίο που μου είπανε είναι πως χρειάζομαι άλλα 3 δικαιολογητικά για υγειονομικό, αλλά δεν μου έχουνε πει ακόμη ποια , και ο χρόνος περνάει. Απ’ ότι κατάλαβα, χρειάζεται ένα σχεδιάγραμμα από μηχανικό για το από που θα φεύγουνε τα νερά του νιπτήρα; έχουνε περάσει μέρες τώρα και πάντα κάποιος έχει δουλειά ή δεν είναι εκεί. Να σας πω και πως στον νησί που κατοικώ δεν υπάρχει από πέρισυ υγειονομικό τμήμα. Όταν κατέθεσα όλα τα χαρτιά που μου είχανε προζητήσει, τους παρουσίασα το παλιό χαρτί που είχα από υγειονομικό έλεγχο, και τους είπα πως δεν έχει αλλάξει κάτι στην καντίνα και πως μπορεί να τι ελέγξη κάποιος. Το αρμόδιο υγειονομικό τμήμα είναι πολύ δύσκολο να το πετύχο τηλεφωνικά.
  Σας είναι εύκολο να μου πείτε αν έχει αλλάξει κάτι στην υγειονομική νομοθεσία για τις κινητές καντίνες και αν τι άλλα δικαιολογητικά θα χρειαστώ;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 83. Καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση δυστυχώς σε σχέση με τις καντίνες ακόμα αναμένουμε διευκρίνηση από το Υπουργείο για αυτό και οι συνάδελφοι της περιοχής σας δεν σας έχουν απαντήσει

 84. Ο/Η Κώστας λέει:

  κύριε Παπαδάκη και πάλι καλησπέρα σας.
  Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Έχω βρει σε μια σελίδα το τι θα χρειατστώ, σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη.
  Διάβασα κάπου πως χρειάζετε και να περάσουμε από ένα σεμινάριο του ΕΦΕΤ. Ήθελα να ρωτήσω: έχω βγάλει την Τ.Ε.Σ.Τ.Ε.Θ.(τεχνική επαγγελματική σχολή τουριστικών επαγγελμάτων). Μετράει αυτό ή θα χρειαστεί να περάσω το σεμινάριο; Επίσης και στο εξωτερικό έχω δουλέψει σε Mac Donald’s, στα οποία για να δουλέψεις πρέπει να περάσεις κάτι παρόμοιο. Μήπως μετράει και αυτό, αν δεν μετράει το ποιστοποιητικό της σχολής μου;
  Σας ευχαριστώ πολύ.

 85. Καλησπέρα θεωρώ ότι σας καλύπτει το πρυχίο της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων

 86. Ο/Η aikaterinh kamara λέει:

  Στο δρόμο κυκλοφορούν διάφορα καροτσάκια που πουλάν μαλλί της γριάς, ποπ κορν, σπόρια κτλ τι άδεια έχουν τα συγκεκριμένα? Και πως μπορώ να πάρω και εγώ ένα καροτσάκι για να πουλώ hot dog ?

 87. Ο/Η Μάρκος Καπίρης λέει:

  Ο Αντικαπνιστικός Νόμος συνάδελφε Αντώνη δεν είναι καθόλου αντικαπνιστικός. Από πού προκύπτει οτι είναι αντικαπνιστικός όταν απλώς επιτρέπει το κάπνισμα και την πώληση ειδών καπνισματος υπό όρους που τελικά και πρακτικα δεν αλλάζουν τίποτα? Αντικαπνιστικός θα ήταν ενας νόμος αν (επί παραδείγματι) :
  α) απαγόρευε την πώληση ειδών καπνιστού γενικώς και παντού. Τι νόημα έχει να τα κρύβουμε πίσω από τις γωνίες και τις κουρτίνες?
  β) απαγόρευε την παραγωγή τσιγάρων και συναφών προϊόντων καπνοβιομηχανίας
  γ) κήρυττε παράνομες τις καπνοβιομηχανίες καπνού
  δ) κηρυττε παράνομες τις καπνοκαλλιέργειες
  ε) οριζε κίνητρα για την αντικατασταση των καπνοκαλλιεργειών με άλλα ωφέλιμα φυτα και όχι να επιδοτεί τους καπνοκαλλιεργητές (οποία υποκρισία !!!!)
  στ) Απαγόρευε διά ροπάλου την πρόσληψη καπνιστών στο Δημόσιο
  ζ) Απέλυε ή έθετε σε διαθεσιμότητα εντός 60 ημερών τους ήδη υπηρετούντες Δημόσιους Υπάλληλους εαν δεν το έκοβαν ή μεχρι να το κόψουν.
  η) Οριζε 2 βουρδουλιές στα οπίσθια για κάθε τσιγάρο που συλλαμβάνεται να καπνίζει ο οποιοσδήποτε καπνιστής, ασχέτως επαγγέλματος, ιδιότητας ή θέσεως (επιτρέπεται και η αυτομαστίγωση).
  θ) Απαγόρευε αυστηρώς την δωρεάν ιατρική περίθαλψη για τους καπνιστές στα δημόσια νοσοκομεία, ασχέτως προβλήματος υγείας.
  ι) Απαγόρευε την εμφάνιση ομιλητών, καλεσμένων, ηθοποιών και παντός άλλου μπροστά στις κάμερες με τσιγάρο.
  ια) Αφαιρούσε πάραυτα το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος υγείας από οποιονδήποτε λειτουργό υγείας. (Οι δε γιατροί που καπνίζουν και δη στα νοσοκομεία και μαλιστα εντός των θαλάμων ασθενών θα έπρεπε να υποβάλλονται σε ηλεκτρική καρέκλα – εγώ προσωπικώς μπορεί και να τους έκαιγα ζωντανούς).
  ιβ) και τελευταίο: Δεν αστειεύομαι καθόλου…..

 88. Καλημέρα και συγνώμη για την καθυστέρηση

  δεν ξέρω αν έχουν άδεια .. πρέπει να πάτε στο Δήμο και να ζητήσετε λεπτομέρειες για πλανόδιο εμπόριο

 89. Ο/Η Νικόλαος λέει:

  Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα σας.
  Ίσως έχετε απαντήσει πολλάκις σε αυτή την ερώτηση .
  Έχω ένα κατάστημα του οποίου η άδεια βγήκε σαν ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ . Στο κατάστημα πουλάω λιανικής κατεψυγμένα θαλασσινά.
  Το κατάστημά μου είναι 130 τ.μ.
  Σκέφτομαι να εγκαταστήσω μέσα στο κατάστημα και ένα θερμοθάλαμο όπου θα πουλάω έτοιμα μαγειρεμένα θαλασσινά σε περαστικούς. Θα έχω ένα χώρο 12 τ.μ. περίπου όπου θα έχω τον πάγκο μου, το φούρνο μου και τους νιπτήρες μου. Όπως τα σούπερ μάρκετ.
  1. Θα χρειαστεί τροποποίηση της αδείας μου ? Ρωτάω , γιατί σαν παντοπωλείο νομίζω ότι με το παλιό άρθρο 43 είχα δικαίωμα να πουλάω μαγειρεμένα. Βέβαια , στην κάτοψη της αδείας μου δεν το προέβλεπα.
  2. Αν θα χρειαστεί τροποποίηση θα πρέπει να φτιάξω τουαλέτα ΑΜΕΑ ?
  3. Το να προσθέσω στη άδειά μου «Παρασκευή Έτοιμου Πρόχειρου Φαγητού για όρθιους και περαστικούς» με γλιτώνει από κάποια διαδικασία ?

 90. Ο/Η THWMAS λέει:

  kalispera sas 🙂 einai neos kai den kserw sxedon tipota apo nomous pou aforoun kantines… skeptomai na anoiksw mia! na poulaw soublakia santouits kai gluka… exw ena troxospito pou tha mporousa na to diamorfosw katallilos. na balw kai 2-3 trapezia eksw… nero kai reuma apo ekei pou skeftomai na to balw exw paroxes! tha thela katarxas na mou peite apo oikonomikos apopseos gia tis adies ti xriazete kai meta oles tis proupotheseis pou prepi na plerei i kantina mou (simantiko… den exw adia kikloforias gia to troxospito) epomenos ksekinontas apo to miden 0 ti tha prepei na kanw? SAS EUXARISTW EK TWN PROTERWN EK BATHOUS!

 91. Καλημέρα

  με την παλιά νομοθεσία υπήρχε η δυνατότητα στα καταστήματα του άρθρου 43 να πουλάνε ψημένα τρόφιμα με προδιαγραφές μεν αλλά και προερχόμενα από νομίμως λειτουργούντες επιχειρήσεις (σημαίνει ότι δεν επιτρέπονταν η επεξεργασία σε αυτά ) .

  Με την νέα υγειονομική διάταξη αυτό μπορεί να γίνει με την προσθήκη νέου τμήματος και συγκεκριμένα πλήρους γεύματος και όχι πρόχειρου που αναφέρετε . Αυτή η διαδικασία προβλέπει έλεγχο από την υγειονομική Υπηρεσία .

 92. Καλημέρα

  εδώ θα βρείτε τη νέα εγκύκλιο για τις καντίνες

 93. Ο/Η Marinela λέει:

  Γεια σας,

  θα ήθελα να μου πείτε πόσα τετραγωνικά πρέπει να είναι ένα μαγαζί για προετοιμασία και πώληση λουκουμάδων

 94. Ο/Η Χριστινα λέει:

  Γεια σας,

  Ενδιαφερομαι να ανοιξω κυλικειο σε πανεπιστημιο. Τι πρεπει να εξασφαλισω, αδειες; Μιλωντας παντα για κυπρο.

  Ευχαριστω!

 95. Καλημέρα με την νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπονται πλέον ελάχιστα τετραγωνικά αλλά μια σειρά από άλλα προαπαιτούμενα

 96. Δυστυχώς θεωρώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει άλλες υγειονομικές διατάξεις και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση .

 97. Ο/Η thwmah λέει:

  καλησπερα
  θελω να ρωτησω
  εχω σκοπο να αγορασω μια καντινα
  λετε πως δεν εχει βγει εγκυλιοσ ,.μπορω να βγαλω αδεια? κ αν ναι ξερετε σε ποσο καιρο βγαινει κ ποσο κοστιζει?

 98. Καλημέρα

  η εγκύκλιος για τις καντίνες βγήκε . Θα την βρείτε εδώ .
  Οικονομικά θέματα δεν γνωρίζω να σας απαντήσω .

 99. Ο/Η παύλος λέει:

  καλημέρα σας!!! όσον αφορά τις καντίνες…εικάζω ότι το πρόβλημα το γραφειοκρατικό τους είναι τι θέση θα σου δώσει ο δήμος/νομαρχία…αν έχω εγώ κάποιο δικό μου χώρο, ιδιωτικό, τι διαφορά έχει να το στήσω εκεί? ευχαριστώ 😀

 100. Πρέπει πάλι αυτό να γίνει μέσω Δήμου ..

 101. Ο/Η παύλος λέει:

  ευχαριστώ για την απάντηση!!! πιστεύετε ότι είναι πιο εύκολο και πιο ανέξοδο?

 102. Για το αν είναι πιο ανέξοδο δεν γνωρίζω

 103. Ο/Η george kra λέει:

  Καλησπέρα!ενδιαφέρομαι να ανοίξω πρατήριο άρτου – αρτοποιήματα – καφές. Έχω κατάστημα 99 μ2 με προαύλιο χώρο 8 μ2 στον οποίο επιθυμώ να βάλω 2-3 τραπέζια με καρέκλες για τους πελάτες και διερχόμενους ,μπορώ να το κάνω?σχετική νομοθεσία για όλα αυτά?

 104. ΚΑλημέρα

  η νέα υγειονομική διάταξη σαφέστατα και δίνει πολλές δυνατότητες έχει όμως και νέες απαιτήσεις ( όχι σε τετραγωνικά ). Με την παλιά νομοθεσία τα πρατήρια άρτου εντάσσοντας έναν επιπλέον χώρο 8 τμ μπορούσαν να προσφέρουν καφέ σε ορθίους .
  Η νέα διάταξη επιτρέπει και καθίσματα εντάσσοντας όμως μια επιπλέον κατηγορία (επιχείρηση αναψυχής ) στην επιχείρηση του λιανικού εμπορίου που είναι ο άρτος . Πέρα από αυτά είναι σωστό όμως να μιλήσετε με την υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για λεπτομέρειες .

 105. Ο/Η Θ. Τσουρέκας λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,
  Με υγειονομικό έλεγχο αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας εγκατάστασης ως επιχείρηση Υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των ειδικών όρων εργαστηρίου, έχουμε σε χώρο συνολικού εμβαδού 150m (75m ισόγειο + 75m υπόγειο) άδεια για:
  1) παρασκευαστήριο σάντουιτς και σαλατών
  2) Τεμαχισμός αλιεύματος (καπνιστός σολομός)

  Επιθυμούμε να παρέχουμε βάσει της αδείας μας (1,2) να παρέχουμε τα προϊόντα που παρασκευάζουμε σε περαστικούς και ορθίους.

  Παρακαλώ ενημερώστε με εάν αυτό είναι εφικτό βάσει της υπάρχουσας άδειας, αν χρειαζόμαστε κάποια επέκταση στην άδεια μας ή ακόμη περίπτωση διαμόρφωσης του υπάρχοντος χώρου.

 106. Ο/Η VOURTSIS KOSTAS λέει:

  EΧΩ ΕΙΔΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ/ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ/ΜΠΑΡ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗ ΣΤΙΝ ΠΑΡΑΛΙΑ.ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΧΤΙΣΩ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΙΜΟ , ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.ΣΚΕΦΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΙ ΚΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΙΣΟ ΣΤΟ ΚΤΙΜΑΜΟΥ ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΩΣΤΕ ΟΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ.ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ???

 107. Καλησπέρα

  η απάντηση μου έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση αλλά βρισκόμουν σε σεμινάριο στο εξωτερικό και τώρα προσπαθώ να απαντήσω στα πολλά ερωτήματα που μαζεύτηκαν .

  Με την νέα υγειονομική διάταξη θεωρώ ότι τα πάντα μπορούν να υπάρξουν απλά πρέπει να τηρούνται οι επιπλέον προϋποθέσεις που θέτει . Αυτό όμως πρέπει να το συζητήσετε με την αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία μιας και απαιτούνται και άλλες πληροφορίες που πρέπει να δώσετε για να σας πληροφορήσουν ολοκληρωμένα .

 108. Ο/Η panos mayridis λέει:

  Γεια σας κύριε Παπαδάκη,
  Πήρα φέτος άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπόριο …. Η θέση της καντίνας δεν είναι σε δρόμο αλλά σε παραλία της Χαλκιδικής με αποτέλεσμα να μπορώ να την χρησιμοποιήσω μόνο το καλοκαίρι. Υπάρχει κάποιος τρόπος να χρησιμοποιήσω την καντίνα και τον χειμώνα σε άλλη θέση(σε λαϊκή ,γήπεδο, πάνω στο δρόμο);;;;. Δεν έχω κάποια άλλη δουλεία και το χειμώνα δεν έχω κανένα εισόδημα. Με τον δήμο δεν έχω βγάλει άκρη και δεν ξέρω που μπορώ να απευθυνθώ .

 109. Αυτό το θέμα πρέπει να το ρυθμίσετε με την αδειοδοτουσα αρχή (Δήμο ) Την υγειονομική υπηρεσία την ενδιαφέρουν τα υγειονομικά θέματα που αφού τα έχει εγκρίνει σημαίνει ότι ισχύουν για όλο το χρόνο ( εκτός αν από νέα επιθεώρηση της επιχείρησης προκύψουν προβλήματα )

 110. Ο/Η Stefanos St. λέει:

  Καλημέρα σας… Έχω ένα κυλικείο (9τμ) εντός μιας ιδιωτικής στοάς που διαθέτει κοινόχρηστη wc.
  Υπάρχει και ένας 2ος χώρος,(30τμ) μεσοτοιχία με το κυλικείο, που λειτουργεί τώρα σαν αποθήκη ο οποίος έχει
  και αυτός wc με προθάλαμο και πλήρη τις διατάξεις του νόμου…
  Ο ιδιοκτήτης τις στοάς δεν έχει πρόβλημα να εκμεταλλευτώ το χώρο (20μ χ 4μ). Για ανάπτυξη τραπεζοκαθησματων.
  Παρακαλώ θα ήθελα την συμβουλή σας για τις ενέργειες που πρέπει να κάνω για να πετύχω κάτι τέτοιο…
  1. θα μπορούσα να επεκτείνω την παρούσα άδεια…?
  2. τι γίνεται με το νέο νόμο για τους παρακείμενους χώρους για χρήση wc..?
  3. να βγάλω ξεχωριστή άδεια για το 2ο χώρο..?
  Ευχαριστώ εκ τον προτέρων …!!!!!

 111. Καλημέρα

  καταρχήν πρέπει ο νέος χώρος να είναι νόμιμος και χαρακτηρισμένος κυρίας χρήσεως . Εφόσον μιλάμε για στοά ούτως αλλιώς ο νόμος επιτρέπει ξ τουαλέτα να είναι σε κοινόχρηστο χώρο και όχι απαραίτητα εντός του καταστήματος . Τα υπόλοιπα όμως αν ζητήσετε νέα άδεια ή κάνετε επέκταση καλό είναι να το συζητήσετε με αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας και με την αδειδοτούσα αρχή .

 112. Ο/Η dimitrios λέει:

  Καλημερα σας
  καταρχην βλεπω πως κανετε παρα πολυ καλη δουλεια και θα ηθελα εαν ειναι δυνατον να βοηθησετε και εμενα σε δυο ερωτηματα που εχω¨:
  1) μπορω να πουλαω ελαιολαδο σε περιπτερο ?(ειμαι αναπηρος πολεμου)
  2) μπορει επισης να πουλαει και καποιος φιλος ελαιολαδο στο καφε μπαρ ?
  (εαν μπορει θα μπορουσατε να αναφερετε τα δικαιολογιτικα?)
  Ευχαριστώ εκ τον προτέρων.

 113. Καλησπέρα

  δυστυχώς στο περίπτερο δεν επιτρέπεται . Στο καφέ μπαρ αν προσθέσει τμήμα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών μπορεί αλλά απαιτείται νέα άδεια .
  ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου α) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

  Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.Για τα απαιτούμενα πρέπει να μιλήσετε με την υγειονομική υπηρεσία που είναι αρμόδια μιας και αυτή θα ελέγξει και την επιχείρηση .

 114. Ο/Η ΕΛΕΝΗ λέει:

  Καλησπέρα, θα ήθελα και εγώ να σας κάνω μια ερώτηση.
  Κυλικείο ιδιωτικού σχολείου υπάγεται,με τη νέα υγειονομική διάταξη, στην κατηγορία «Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος»?
  Χρειάζεται μέσα στο κυλικείο να υπάρχει w.c. ή επειδή είναι σχολείο, και τα παιδιά έτσι κι αλλιώς εξυπηρετούνται από άλλα w.c. δε χρειάζεται?
  Εκτός από την Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025 ΦΕΚ B 2135 – 29.08.2013, που ουσιαστικά καθορίζει τα προϊόντα προς κατανάλωση στα κυλικεία, υπάρχει κάποιο άλλο ΦΕΚ ή νόμος που να χρειαστεί να έχω υπ΄ όψιν μου?
  Ευχαριστώ προκαταβολικά.

 115. Καλημέρα

  ναι σωστά σε αυτή την κατηγορία υπάγεται και όσο αφορά τις τουαλέτες καλύπτεστε από του σχολείου .

  Η 1γ/ Γ.Π/οικ 81025 ΦΕΚ B 2135 – 29.08.2013 είναι η μόνη σχετική με διάθεση τροφίμων στα σχολικά κυλικεία . Από εκεί και πέρα υπάρχουν νομοθετήματα του ΕΦΕΤ

 116. Ο/Η Παντελής λέει:

  Καλημέρα και συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε!
  Θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα εντός Αττικής με λουκουμάδες (παγωτό, σοκολάτα, μέλι) τους οποίους θα παρασκευάζω εντός του καταστήματος και καφέ, αναψυκτικά, νερό κτλ. Χωρίς τραπέζια, μονο με ένα πάσο (π.χ με 5 σκαμπό). Θα ήθελα να μάθω πληροφορίες όπως τετραγωνικά, ζυμωτήριο, γούρνες, w.c., καθώς και τι άδεια χρειάζομαι για κάτι τέτοιο. Ακόμα, με έχουν ενημερώσει ότι συνήθως υπάρχει πρόβλημα με τον απορροφητήρα καθώς διπλανά σπίτια και μαγαζιά δεν στο επιτρέπουν, κάτι που δεν ξέρω αν ισχύει. Που θα πρέπει να απευθυνθώ για να πάρω όλες τις πληροφορίες που χρειάζομαι;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 117. Καλησπέρα
  σύμφωνα με το άρθρο 5 :
  ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ- ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΕΩΣ .

  Η απαγωγή των καπνών, της αιθάλης και των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, καθώς και των αερίων και οσμών, που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητών, το ψήσιμο κρέατος κλπ., θα γίνεται πλήρως με ειδικό απορροφητικό σύστημα, ώστε να μη διαχέονται στο περιβάλλον και να μην ενοχλούνται οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι περίοικοι.

  Η χοάνη του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος θα βρίσκεται πάνω από την εστία πυρός και θα είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια της εστίας. Τοαπαγωγικό σύστημα θα πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται ανελλιπώς ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του και να αποτρέπονται κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων.

  Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει αποδεικτικό συντήρησης και καθαρισμού του συστήματος.

  Η απαγωγή των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, του καπνού κλπ. θα γίνεται μέσω της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, άλλως, αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα τοποθετούνται εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία, οι οποίοι θα φθάνουν πάνω από την στέγη του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα ή εργαστήριο, και σε ύψος 0,50 μ. ψηλότερα από αυτήν ή, αν υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτίριο, από τη στέγη του γειτονικού τούτου κτιρίου, ώστε να μην ενοχλούνται οι περίοικοι γενικά.

  Στις περιπτώσεις που παρόλα αυτά δημιουργούνται οχλήσεις στους περίοικους η επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα τεχνικά μέτρα( φίλτρα, κ.λπ.) ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή οχλήσεων στους περίοικους. Στις επιχειρήσεις τις οποίες χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές εστίες ή ηλεκτρικοί κλίβανοι, ή ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιείται υγραέριο , αντί του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος μπορεί να επιτραπεί η εγκαταστάτη ειδικού συστήματος φίλτρων κατάλληλων για την εξουδετέρωση των αερίων οσμών κ.λπ. και το οποίο να συντηρείται ανελλιπώς για να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία του και το επιθυμητό αποτέλεσμα της όλης εγκατάστασης.

  Το είδος των φίλτρων και του όλου εν γένει συστήματος θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί από υπεύθυνο μηχανικό και θα πρέπει επίσης να συντηρείται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

  Τέλος σχετικά με το είδος του καταστήματος αυτό που μπορώ να σας πω είναι η κατηγορία . Περισσότερα θεωρώ πρέπει να ζητήσετε από την Υγειονομική Υπηρεσία της Περιοχής σας μιας και δεν υπάρχουν πλέον ελάχιστα τετραγωνικά αριθμός γουρνών κλπ αλλά μια σειρά από άλλα προαπαιτούμενα .
  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.

 118. Ο/Η Evangelos λέει:

  Καλησπέρα σας!

  Με ενδιαφέρει να στήσω ένα κιόσκι (υπάιθριο εντός αυλής ιδιωτικού εμπορικού χώρου ή σε υπάιθριο δημόσιο χώρο) το οποίο θα ετοιμάζει ροφήματα «πακέτο» και θα πωλεί μόνο τυποποιημένα αναψυκτικά και γλυκίσματα χωρίς καθήσματα ίσως με 3 σκαμπώ αναμονής. Δεν θα είναι αυτοκινούμενο, ούτε ριμουλκούμενο αλλά δεν θα είναι ούτε και μόνιμα εγκατεστημένο. Ας πούμε ότι θα μπορεί να μεταφέρεται με τρίτα μέσα (πάνω σε φορτηγό).
  Ως τι τύπου επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί κάτι τέτοιο (καντίνα σταθερή, κιλυκείο κτλ) και από ποίες διατάξεις διέπεται ως προς το υγειονομικό και το αδειοδοτικό κομμάτι. Θεωρώ ότι χρειάζεται κάποιου είδους οικοδομική άδεια και δεν μπορεί να θεωρηθεί καντίνα.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση

  Βαγγέλης

 119. Καλημέρα

  θεωρώ ότι δεν προβλέπεται αυτό που μου αναφέρετε .. θα πρότεινα να ρωτήσετε στην υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας όπου θα το περιγράψετε

 120. Ο/Η 44986287 λέει:

  Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας

 121. Ο/Η Κώστας λέει:

  καλησπέρα κύριε Παπαδάκη. Έχω μια κινητή καντίνα στην οποία πουλάω και παγωτ’ο μηχανής ( soft ice cream ) . Το μοίγμα του παγωτού το ετοιμάζω καθημερινά στο σπίτι μου και το λίγο που δεν χωράει στην παγωτομηχανή το βάζω σε ανοξοίδωτα δοχεία και το χρησιμοποιώ αργότερα την ίδια μέρα, ή το αργότερο την επόμενη μέρα. Μου έχουνε πει όμως πως δεν επιτρέπεται να το παρασκευάζω στην κουζίνα του σπιτιού μου. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε ποια είναι η σψστή διαδικασία από υγειονομικής άποψης;
  Σας ευχαριστώ προκαταβολικά.

 122. Καλημέρα

  δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν προβλέπεται η λειτουργία δραστηριότητας υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός οικίας .

 123. Ο/Η Κώστας λέει:

  Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση κύριε Παπαδάκι.
  Θα ρίχνω το μίγμα μου σε ένα ανοξείδωτο δοχείο,θα το ανακατεύω με έναν ανοξοίδωτο αναδευτήρα,νκαι μετά θα το ρίχνω στην παγωτομηχανή. Όλα αυτά βέβαια μέσα στην Καντίνα. Αυτή η διαδικασία είναι αποδεκτή από υγειονομικού ενδιαφέροντος ;
  Έχω και κάτι μεγάλα παγούρια , που χρησημοποιούντε συνήθως για λάδι κτλ.,. Θα μπορούσα να τα χρησημοποιώ και αυτά για το μίγμα μου ή πρέπει να είναι ανοξοίδωτα τα δοχεία μου :
  Σας ευχαριστώ και πάλι.
  Υ.Σ είστε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για τους πολίτες, σ ‘ ένα «δύσκολο» κομμάτι των επιχηρήσεων και ελπίζω να έχετε λάβει αρκετή εκτίμηση από τους αναγνώστες του μπλοκ.

 124. Ο/Η Χρήστος λέει:

  καλησπερα κ. Παπαδακη! Εχω ενα καταστημα με τσιγαρα και ψιλικα. Ηθελα να σας ρωτησω επειδη ο χωρος είναι περιπου 50 τετραγωνικα αν μπορω να το διαχωρησω στην μεση και να συστεγασω ενα καταστημα με hot dog χωρις καθισματα. Ευχαριστω

 125. Καλημέρα

  συγγνώμη που καθυστέρησα αλλά βρισκόμουν εκτός .

  Η όποια διαδικασία πρέπει να γίνεται μέσα στην καντίνα . Η καντίνα όμως έχει συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων προς διάθεση εξαιτίας του περιορισμένου χώρου . Πρέπει να μιλήσετε με την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για επίσημη απάντηση .

 126. Καλημέρα

  συγγνώμη που καθυστέρησα αλλά βρισκόμουν εκτός έδρας .

  Θεωρητικά η διάταξη επιτρέπει κάτι τέτοιο : Συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει :Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Περισσότερα όμως για το τι απαιτείται θα τα ζητήσετε από την Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας .

 127. Ο/Η Παναγιωτοπούλου Περσεφόνη λέει:

  Καλησπέρα, θα ήθελα ένα υπάρχων περίπτερο να το μετατρέψω σε περίπτερο-αναψυκτήριο. Ποια είναι η διαδικασία?

 128. Ο/Η Βασίλης λέει:

  καλησπέρα κε Παπαδάκη, συγχαρητήρια τόσο για τη δουλειά σας και το χρόνο σας όσο και για τη γενικότερη στάση βοήθειας αλληλεγγύης που έχετε υιοθετήσει. Το εκτιμούμε, μας κάνει να χαμογελάμε και προσπαθούμε και οι ίδιοι να εκπέμπουμε τέτοια ενέργεια.

  Θα ήθελα παρακαλώ να σας απευθύνω μία ερώτηση σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις (τετραγωνικά, χώροι κλπ) επιχείρησης που θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παρασκευή και παροχή ροφημάτων (καφέ, τσάι, φυσικούς χυμούς) και στην εμπορία μικρών γευμάτων συσκευασμένων ή παρασκευασμένων (κουλούρια, ντόνατς κλπ).

  Ευχαριστώ πολύ

 129. Ο/Η Ευγένιος Κουρτσίδης λέει:

  Καλησπέρα σας, έχω μια ερώτηση σχετικά με το ποία άδεια λειτουργίας αρμόζει σε ένα παρασκευαστήριο προϊόντων ζύμης όπως πιροσκί, πεϊνιρλι, σκεπαστές πίτες με γέμισμα από κιμά, κοτόπουλο, πατάτα, μπέικον, τυριά, ελιές, αυγό κτλ. τα υλικά γέμισης θα επεξεργάζονται εντός του παρασκευαστηρίου σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Προοριζόμενος χώρος είναι 25 τ.μ. ισόγειο και 25 τ.μ. βοηθητικός υπόγειος. Δεν θα έχει καθόλου καθούμενους παρά μόνο διερχομένους πελάτες.
  Ευχαριστώ πολύ!

 130. Ο/Η john m λέει:

  kalispera kyrie Papadaki,
  ithela na rwtisw an mporw na vgalw adeia pwlisis kAfe,santouits,ntonats kai granitas se periptero,kai tin paragwgi tous ekei.
  sas eyxaristw poly,perimenw nea sas!

 131. Ο/Η tipopan2013 λέει:

  γεια σας.ηθελα και εγώ να κανω μια ερωτηση .πηρα ένα σχολικο κυλικειο από ένα πλειοδοτικο διαγωνισμο.θα ηθελα να μαθω αν μπορω να ανοιξω το κυλικειο μεχρι να εκδοθεί η σχετικη αδεια,

 132. Ο/Η tipopan2013 λέει:

  γεια σας.ηθελα και εγω να σας κανω μια ερωτηση.εχω παρει ένα σχολικο κυλικειο από πλειοδοτικο διαγωνισμο.μπορω να το ανοιξω μεχρι να εκδοθεί η σχετικη αδεια?η αδεια μπορει να κανει μεχρι 3 μηνες γιατι το σχολειο εδώ και 10 χρονια λειτουργουσε χωρις αδεια και θα βγαλουν τωρα.ο σλογος γονεων μπορει να το λειουργει χωρις αδεια λειτουργειας?ευχαριστω για το χρονο σας.

 133. ΚΑΛΗΜΕΡΑ

  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΩΣΗ ΚΑΤΟΡΘΩΝΩ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΩ … ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ

  ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 134. Καλημέρα

  Ύστερα από μια εβδομάδα εκτός Ελλάδας και από μια ίωση κατορθωθώ να σας απαντήσω … Ζητάω συγνώμη …

  Η κατηγορία αφού πρόκειται για λιανική πώληση είναι κατά τη γνώμη μου :
  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος.

  Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται και διατίθενται σε καθισμένους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, πλήρη γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) τα οποία περιλαμβάνουν κάθε είδος τροφίμου, γλυκίσματος, ροφήματος, αναψυκτικού ή αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

 135. Καλημέρα

  Ύστερα από μια εβδομάδα εκτός Ελλάδας και από μια ίωση κατορθωθώ να σας απαντήσω … Ζητάω συγνώμη …
  Δεν προβλέπονται τα είδη που αναφέρατε σε περίπτερο και ειδικά να παρασκευάζονται εκεί …

 136. Καλημέρα

  Ύστερα από μια εβδομάδα εκτός Ελλάδας και από μια ίωση κατορθωθώ να σας απαντήσω … Ζητάω συγνώμη …

  Θα σας απαντήσω λέγοντας ότι τα μισά κυλικεία σχολείων που έχω δει δεν έχουν άδεια ….. . Επίσημα σας απαντώ ότι δεν επιτρέπεται να λειτουργεί επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας .

 137. Καλημέρα

  Ύστερα από μια εβδομάδα εκτός Ελλάδας και από μια ίωση κατορθωθώ να σας απαντήσω … Ζητάω συγνώμη …

  Θα σας απαντήσω λέγοντας ότι τα μισά κυλικεία σχολείων που έχω δει δεν έχουν άδεια ….. . Επίσημα σας απαντώ ότι δεν επιτρέπεται να λειτουργεί επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας .

 138. Ο/Η Ευγένιος Κουρτσιδης λέει:

  Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Κατα την γνώμη σας τα 25 τ.μ κυρίως χώρου + 25 τ.μ βοηθητικού αρκούν για το προοριζομενο σκοπό?

 139. Καλημέρα

  αν μιλάτε ότι τα 25 τμ θα είναι παρασκευαστήριο φυσικά και αρκούν … κατά την γνώμη μου πάντα

 140. Ο/Η Νίκος Κοκονάς λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα.
  Διατηρώ ένα σχολικό κυλικείο και θέλω να μάθω αν μπορώ να βάλω φουρνάκι να ψήνω τις κατεψυγμένες τυρόπιτες….Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχει???? Το κυλικείο είναι 8 τετραγωνικά μέτρα…..
  Σας ευχαριστώ πολύ.

 141. Καλησπέρα

  Σχολικό κυλικείο είναι ο χώρος εντός σχολικού συγκροτήματος, στον
  οποίο προετοιμάζονται και διατίθενται ή απλά διατίθενται τρόφιμα, χυμοί, αφεψήματα έτοιμα προς κατανάλωση από τους μαθητές, το προσωπικό και τους επισκέπτες του σχολείου.
  τήματος.
  Ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί ως σχολικό κυλικείο,
  καντίνα (σταθερή) ή ως χώρος εστίασης, θα βρίσκεται
  εντός των ορίων του σχολικού συγκροτήματος και θα
  πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υγειονο−
  μικής Διάταξης Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/
  8−10−2012) όπως ισχύει, κατά περίπτωση χρήσης, καθώς
  επίσης θα διαθέτει ύδρευση από το δίκτυο ύδρευσης,
  ζεστό νερό και θα είναι συνδεδεμένος με το υπάρχον
  αποχετευτικό δίκτυο ή εν ελλείψει αυτού, με νόμιμο
  βόθρο.

  Αυτά αναφέρει ο νέος νόμος …. θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσετε με την υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για περισσότερες λεπτομέρειες

 142. Ο/Η Νικος Κοκονάς λέει:

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλές γιορτές….

 143. Ο/Η Μανωλης λέει:

  καλημέρα σας κυριε Παπαδάκη. θέλω να ανοίξω ένα μαγαζί όπου οι πίτες θα παρασκευάζονται και θα ψήνονται στο κατάστημα, αυτο χρειάζεται αδεια σαν μπουγατσάδικο με εργάστηριο? Δεν θα έχει καθίσματα απλά ένα προθάλαμο για παραλαβεί από το κατάστημα. υπάρχει χώρος δύο πατώματα, ισόγειο και υπόγειο, στο σύνολο 50 m2. έχει παλιότερη άδεια εμπορικού καταστήματος. μπορεί να εκδοθεί άδεια για ΚΥΕ? Απαιτήται φούσκα? το wc και το αποδυτήριο μπορούν να γίνουν στο υπόγειο καθώς και καποια απο τις απαιτούμενες λάτζες? ο κάτω χώρος θα έχει ψυγείο και κατάψυξη αποθήκευσεις τροφίμων και πάγκο για παρασκευή της εκάστοτε γέμισης. Σας ευχαριστω εκ των προτερων

 144. Καλημέρα

  πολλά τα ερωτήματα σας και αν βλέπω από το άρθρο δυστυχώς διαβάσατε την παλιά διάταξη που έχει πλέον καταργηθεί . Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία το κατάστημα που θέλετε ανήκει στην κατηγορία ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.

  Τα υπόλοιπα επειδή η διάταξη αυτή είναι ευέλικτη και εφαρμόζεται διαφορετικά από την κάθε υπηρεσία σας προτείνω τα ερωτήματα σας να τα μεταφέρεται στην Υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε . Επίσης να δείτε γιατί άλλο πράγμα είναι εμπορικό κατάστημα και άλλο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου ο χώρος απαιτείται να είναι χαρακτηρισμένος ως ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 145. Ο/Η Γιάννης λέει:

  καλημέρα κ. Παπαδάκη,ενδιαφέρομαι να βγάλω άδεια λειτουργίας καταστήματος πώλησης εμφιαλωμένων νερών και ψάχνομαι να βρώ σε ποιά κατηγορία καταστήματος ανήκω.μήπως στη κάβα ποτών?ευχαριστώ

 146. Καλησπέρα και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

  συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά οι εορτές αναγκαστικά με απομάκρυναν από το διαδίκτυο …

  ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

 147. Ο/Η Γιάννης λέει:

  ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον! καλή χρονιά!

 148. Ο/Η marios λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΝΙΡΛΙ.ΠΙΤΣΑΣ,ΠΙΡΟΣΚΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ?ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Κ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΑ’ΝΑΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΕΤ.Μ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 149. Καλησπέρα
  για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν είναι υγειονομική απαίτηση και δεν ξέρω κάτι .Επίσης σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη ελάχιστα τετραγωνικα δεν υπάρχουν . Υπάρχουν άλλες απαιτήσεις τις οποίες θα τις ρωτήσετε στην αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας .

 150. Ο/Η Χρηστος λέει:

  Καλημέρα κύριε Παπαδακη και καλη χρονια,θελω να ανοιξω μια επιχειρηση στην οποία θα αγοράζω διάφορα τυριά κασερια αλλαντικά κτλ κ θα το πουλαω σε super market εστιατόρια πιτσαρίες κτλ.θελω να σας ρωτήσω σε ποια κατηγορία ανηκει μια τέτοιου είδους επιχειρηση κ τι απαιτείται απο χώρους εξοπλισμού κτλ.ευχαριστω

 151. Καλημέρα και Καλή Χρονιά !!!!

  Σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη η επιχείρηση που μου αναφέρετε ανήκει στην κατηγορία:
  ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα νωπά ή επεξεργασμένα συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο .Επίσης ανήκουν οι Μεταφορείς – Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών και τα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

  Την άδεια την χορηγεί η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας αν έχετε (που θα έχετε ψυκτικούς θαλάμους ) . Θεωρώ όμως ότι η ισχύ θα είναι κάτω από 10 kw οπότε δεν χορηγείται άδεια (υπάρχει ένα νομικό κενό για την ώρα ) .

  ) Διανομείς – Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών.

  Ως αποθήκες τροφίμων και ποτών νοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο.

  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν αυτά μετά από εντολή τους (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο.

  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

  Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ 852/2004

  Περισσότερα

 152. Ο/Η Mambo Tango λέει:

  Καλησπέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα παντοπωλείο με κρητικά προϊόντα που σκοπεύω ν’ ανοίξω, όπου αργότερα θα διαθέτω ντάκο σε πακέτο, γιαούρτι με μέλι, σφακιανές πίτες (θέλουν τηγάνι) κτλ. τί είδους άδεια πρέπει να βγάλω ώστε να καλύπτομαι με τις λιγότερες δυνατές προδιαγραφές και να μη χρειαστεί να κάνω αλλαγή χρήσης; π.χ. παντοπωλείου-κυλικείου; θα έχω και κάποια τραπεζοκαθίσματα και συσκευασίες μίας χρήσης αλλά σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει μόνο σαν παντοπωλείο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 153. Ο/Η Ανδρεας λέει:

  Γεια σας.Θα ήθελα να κανω μια ερώτηση.Εχω μια Καντινα με άδεια για στάσιμο εμπόριο στην επαρχία με κατοίκους λιγότερους απο δυο χιλιάδες.Υπαρχει μια καφετέρια στα ογδόντα μέτρα.Θελει ο δήμος να μου παραχωρήσει το χώρο,αλλα ο ιδιοκτήτης της καφετέριας ενυσταται.ενημερωστε με σας παρακαλώ αν υπάρχει κάποιο όριο μετρων στην αποσταση ανάμεσα στις καντίνες (στάσιμο εμπόριο) και σε καταστήματα με ομοειδη προϊόντα.ευχαριστω.

 154. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη που δεν σας απάντησα … δεν υπάρχει θεωρητικά δικαιολογία .. όμως από την μια η παραμονή στον Έβρο αλλά και τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου μου με απέτρεψαν να απαντήσω ως όφειλα .
  Πρέπει να προσθέσετε τμήμα πρόχειρου γεύματος (κατά την άποψη μου πάντα ) Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

 155. Δεν το γνωρίζω μιας και δεν είναι υγειονομική απαίτηση ή προαπαιτούμενο

 156. Ο/Η Μανολης λέει:

  Γεια σας,
  Σε κατάστημα πωλησης λιανικου και χονδρικού εμπορίου παραδοσιακών προιοντων χωρις καθημενους πελάτες, δηλαδή μονο περαστικούς, που αγοράζουν και φεύγουν, η τουαλέτα και ο προθάλαμος πρέπει να είναι 2,50 τ.μ?. Υπάρχουν κατασκευασμένα από το προηγούμενο κατάστημα στα 1,70 τ.μ.
  Ευχαριστώ

 157. Καλημέρα

  αυτά είναι πολεοδομικά θέματα κυρίως .. η νέα υγειονομική διάταξη δνε ορίζει κάπου ελάχιστα τετραγωνικά για τα αποδυτήρια .
  Αποχωρητήρια
  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι
  κατασκευασμένοι σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω σχετικής (6) Υγειονομικής
  Διάταξης.
  Ο προθάλαμος μπορεί να είναι κοινός κατά την κρίση του επιχειρηματία, αλλά θα
  υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, τουλάχιστον ανάλογος του αριθμού αποχωρητηρίων.
  Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ
  σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (αρ 26) όπου αυτό προβλέπεται .
  Ο αριθμός αποχωρητηρίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των καθήμενων
  πελατών, που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν στην επιχείρηση (δυναμικότητα) ή των
  απασχολουμένων στην επιχείρηση κατά την κρίση της υγειονομικής υπηρεσίας με
  γνώμονα την εξυπηρέτηση όλων των πελατών, τον μη συγχρωτισμό και τη δυνατότητα
  εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.
  ΑΔΑ: ΒΕΦ8Θ-8Ψ310

 158. Ο/Η Allexia λέει:

  Kalimera sas Kirie Andoni Papadaki…
  Efxaristo Protistos gia tin filoksenia sti selida sas…
  Tha ithela na anikso ena magazi pou na poulai ektos apo anapsiktika ke pota…
  etimo protiganismeno – propsimeno idos…pou tha ine Katepsigmeno…
  kati se grigoro fagito tipou kotopoulo kreas patates protiganismenes souvlakia giro k.l.p
  Tha ithela na matho se pia katigoria aniki i adia pou tha prepi na vgalo…
  To magazi ine 30 tetragonika…
  ke an mporo na valo pali propsimena -ptotiganismena idi opos garides ke kalamarakia…Efxaristo Poli…!!!

 159. Ο/Η Γιαννης λέει:

  Γεια σας
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω για μια νέα επιχείρηση που θέλω να ανοίξω με βασικό προϊόν φυσικούς χυμούς θα ήθελα να έχω και καφέ όπως και μερικά σφολιατοειδή έτοιμα
  Δεν θα έχει τραπέζια παρα μονο ορισμένα σκαμπό εάν κάποιος θέλει να σταματήσει για λίγο
  Το μαγαζί έχει 2 ορόφους από 45 τετραγωνικά ο καθένας(2 όροφος μονο για αποθήκη)
  Από που prpei να ξεκινήσω ?

 160. Καλημέρα

  θα χρειαστείτε μηχανικό για να ελέγξει την νομιμότητα του κτιρίου και ετοιμάσει στην συνέχεια τα απαιτούμενα σχεδιαγράμματα . Κατόπιν στον Δήμο που ανήκετε που είναι και η αδειοδοτούσα αρχή και τέλος στην Υγειονομική Υπηρεσία .

 161. Ο/Η Allexia λέει:

  …tha ta agorazo apo eteries se sakoulakia katepsigmena…ke ego apla tha ta tignizo…i tha ta zesteno mono…kati san to fast food…Efxarito ke pali…!!!

 162. Ο/Η Τελης Χατζηδημητριου λέει:

  Γεια σας, έχω ένα αναψυκτήριο και ενδιαφέρομαι να πουλάω τσιγάρα. Απο δήμο και νομαρχία δεν έχω πάρει κάποια σαφή απάντηση. Γνωρίζετε άν επιτρέπετε και αν ναι , τι ακριβώς πρέπει να κάνω?Ευχαριστώ

 163. Ο/Η ΚΩΣΤΑΣ Γ. λέει:

  κ.Παπαδάκη γεια σας απο την Στερεά Ελλάδα !

  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω κάποιο κατάστημα πώλησης Κρητικών προϊόντων (deli) σε συνδυασμό με έτοιμα αρτοσκευάσματα-σφολιατοειδή-γλυκά καθώς επίσης και να παρασκευάζω κάποια φαγητά. .

  Το κατάστημα θέλω να είναι ΛΥΟΜΕΝΗ δίκη μου κατασκευή σε ΠΛΑΤΕΙΑ του Δήμου ή σε πεζοδρόμιο… ( 15 τμ + τραπεζοκαθίσματα )

  Θα ήθελα την βοήθεια σας στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω :

  1. Συνεργασία με πολιτικό μηχανικό με σκοπό την έκδοση πολεοδομικής άδειας ?
  2. Κατάθεση της πολεοδομικής άδειας στον Δήμο και αναμονή έγκρισης απο το Δ.Σ.?
  3. Έγκριση απο την Υγειονομική Υπηρεσία ?

  Υπάρχει περίπτωση να μην εγκρίνει το Δ.Σ το σημείο ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό είχε εγκρίνει τραπεζοκαθίσματα στο σημείο αυτό ?

  Μπορεί το λυόμενο να είναι 3 όροφο , όπως ισχύει δηλ και για τα φυσικά καταστήματα ;?
  Η κάλυψη των τ.μ σε αυτή την περίπτωση είναι επί 3 φορές ?

  Επίσης , λόγο ότι μέχρι τώρα εργάζομαι στο εξωτερικό (σε χώρα της Ευρώπης) και έχω τον ανάλογο ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) της χώρας αυτής , μπορώ στην Ελληνική μου εταιρεία να πάρω απαλλαγή απο την Υγειονομική Υπηρεσία και τον ΟΑΕΕ ?

  Σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σας και τον χρόνο σας ! ,

 164. Ο/Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣ. λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,
  Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΓΙΑ ΜΑΓΑΖΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΜΟΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ(ΞΥΛΑΚΙ),ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩ ΕΤΟΙΜΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ.(ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ).
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.

 165. Καλημέρα

  πολλά και πολύπλοκα τα ερωτήματά σας … το αρχικό και βασικό για εμένα ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα είναι η απάντηση του πρώτου ερωτήματός σας : Συνεργασία με πολιτικό μηχανικό με σκοπό την έκδοση πολεοδομικής άδειας ? Χωρίς άδεια και βεβαίωση ότι ο χώρος είναι ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ δεν μπορούμε να συζητάμε υγειονομικά τίποτα . Τα δε χρηματοοικονομικά ασφαλιστικά ερωτήματα δεν έχω καμιά γνώση ώστε να σας απαντήσω αξιόπιστα .

 166. Εφαρμογή Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων.
  Αρ.Πρωτ.: ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ. 82881
  Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες καταστημάτων, εξαιρουμένων των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, των περιπτέρων και των καταστημάτων που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού.
  Εξαίρεση αποτελούν οι διατάξεις του νόμου 4093/ 2012 όπου επιτρέπεται η πώληση προϊόντων καπνού στις υπεραγορές τροφίμων σε κλειστές προθήκες εντός του καταστήματος μετά τα ταμεία.

 167. Καλησπέρα σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη ανήκει στην κατηγορία Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος(ζεστής και κρύας κουζίνας )
  όπου περιλαμβάνονται τα οβελιστήρια για όρθιους και διερχόμενους .Αν έχετε καθίσματα στην κατηγορία Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος(ζεστής και κρύας κουζίνας ) .
  Περισσότερα εδώ

 168. Ο/Η Σαριδης Κωνσταντινος λέει:

  Κυριε Παπαδακη
  Εχω μια επιχειρηση που αποτελειται απο καταστημα αναψυκτηριο και εντος στοας του ιδιου κτιριου παρασκευαστηριο τυροπιτων για ιδία χρηση.(2 διαφορετικες αδειες)
  Η συνολικη επιφανεια καταστηματος και παρασκευαστηριου ειναι 94 τ.μ ενω του παρασκευαστηριου 20 ισογ. και 20 υπογειο,το οποιο ειναι σφραγισμενο και δεν χρισιμοποιειται.
  Θα ηθελα να με διαφωτισετε για το αν μπορω να λαβω αδεια χονδρικης πωλησης των προιοντων που παρασκευαζω, αφου φυσικα προβω στις οποιες απαραιτητες εργασιες στο χωρο.
  Ευχαριστω για το χρονο σας

 169. Για χονδρική διάθεση απαιτείται νέα άδεια ή απαλλαγή από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας .Εκεί θα σας πληροφορήσουν περισσότερα .

 170. Ο/Η καπετανάκη μαρία λέει:

  Γεια σας.. πείτε μου σας παρακαλώ, τι άδεια χρειάζομαι για να λειτουργήσω καντίνα σε ιδιωτικό χώρο και παράλληλα να έχω το δικαίωμα να την μεταφέρω κάποιες φορές σε εκδηλώσεις τύπου πανηγύρι κτλ. Αν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συνδυαστεί, τότε ποια άδεια χρειάζεται για κάθε περίπτωση? Οι καντίνες που βρίσκονται σε παραλίες ή σε χώρους όπως λιμάνια ή κτελ, τι άδεια έχουν εφοδιαστεί? Ευχαριστώ πολύ..

 171. Καλημέρα

  τη χωροθέτηση για τις καντίνες την ορίζει ο Δήμος . Περισσότερα δεν γνωρίζω .Πρέπει να ξέρετε ότι συνήθως οι καντίνες για τον ένα ή άλλο λόγο είναι παράνομες για κάτι (πχ άλλες δεν έχουν καθόλου άδεια , άλλες καθίσματα κλπ ) .

 172. Ο/Η καπετανάκη μαρία λέει:

  σας ευχαριστώ πολύ.. καλή συνέχεια..

 173. Ο/Η kostas λέει:

  kalispera.xereis kaneis ti xartia xreiazetai gia na valw kantina se proavlio xwro spitiou?episis ti adeia tha prepei na vgalw?

 174. Καλημέρα

  η καντίνα (αυτοκινούμενη ή ρυμουλκούμενη ) αρχικά ταξινομείται από τη Δ/νση Συγκοινωνιών και μετά πάτε στο Δήμο για να σας παραχωρήσει άδεια για το χώρο και το υπαίθριο εμπόριο . Ρωτήστε λοιπόν στο Δήμο σας αν θα σας επιτρέψει σε αυτό το χώρο

 175. Ο/Η Παρις λέει:

  Καλησπερα , εχω ταβερνα σταθερη καντινα και ενοικιαζομενα δωματια . ολα στον ιδιο χωρο. Στα 50 μετρα απο εμενα εγκατασταθηκε μια κινητη καντινα . Υπαρχει νομοθεσια που να με προστατευει ? που να καθοριζει τις αποστασεις των καταστηματων ? μπορει να εγκατασταθει εκει επ αοριστον? καποτε υπηρχε ενας νομος που ελεγε οτι μπορει να σταθμευσει για 1 μερα και μετα αλλου , Ιχυει ?

 176. Ο/Η thomas λέει:

  kalhsperaskeftomai melontika na anoixo rock cafe,pou mporo na vro thn katallhlh diakosmhsh -karekles,trapezia,skampo k.a.?

 177. Ο/Η Costas λέει:

  φίλε, έχω την εντύπωση πως είσαι σε λάθος σελίδα. Δες σε αγγελείες, στο ίντερνετ ή σε μαγαζιά.

 178. Ο/Η Αρβανίτης Κων/νος λέει:

  Καλησπέρα
  Διαθέτω ένα camping στο οποίο διαθέτω άδεια καφέ αναψυκτηρίου (για κτήριο το οποίο είναι στο κέντρο του camping).
  Θέλω να δημιουργήσω ένα καινούργιο χώρο υπαίρθιο κιόσκι στα 500 μέτρα μέσα στο camping και συγκεκριμένα ακριβώς στο φράκτη στον οποίο θα πουλάω καφέ αναψυκτικά στους περαστικούς.
  Μπορώ να λειτουργήσω ως παράρτημα με την παλιά άδεια και ποιες προυποθέσεις θα πρέπει να πληρεί το υπαίθριο κιόσκι?
  Ευχαριστώ

 179. Καλησπέρα

  δυστυχώς δεν προβλέπεται προετοιμασία και διάθεση τροφίμων και ποτών σε χώρους μη πολεοδομικά χαρακτηρισμένους ως ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( το κιόσκι συγκεκριμένα δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πάντα βέβαια κατά την γνώμη και την εμπειρία μου….. ρωτήστε μηχανικό για σιγουριά ) Τα δε 500 μέτρα απόσταση από το αδειοδοτημένο σας κατάστημα τα θεωρώ απαγορευτικά για να γίνει χρήση αυτής της άδειας … πέρα από αυτό μιλήστε με την υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε για επίσημη απάντηση στην ερώτησή σας .

 180. Ο/Η χρηστος λέει:

  καλησπερα σας.θα ηθελα να ρωτησω σε χωρο υγειονομικου ενδιαφεροντων χωρις καθισματα οι σκαμπο ειναι υποχρεωτικο το wc.πχ snack bar-πρατηριο αρτου

 181. Ο/Η χρηστος λέει:

  καλησπερα σας.συνχαρητηρια για την προσφορα σας.η ερωτηση μου ειναι αν σε καταστημα 45 τμ μπορω να συνδιασω πρατηριο αρτου στο οποιο τα σφολιατοειδη θα ψηνονται εντος τα οποια θα προμηθευονται νομιμα απο αλλο καταστημα με ειδη καβας και ζαχαροπλαστειου.δεν θα διαθετοι καθισματα οι σκαμπο.χρειαζομαι wc?ακομα τη αλλα προιοντα διατροφης και ποτων μπορω να διαθετω.ευχαριστω

 182. Ο/Η spuros λέει:

  kalhspera sas exw ena magazi me upodoxh 10tm kai to wc 2,5 ti mporw na to kanw gia perastikous…???snak mpar h kulikeio apenanti einai ekklhsia me plateia….kai ti mporw na poulaw???? euxaristw…

 183. Καλησπέρα

  Σύμφωνα με την νομοθεσία σε όλα τα καταστήματα Θα υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα αποχωρητήρια με προθάλαμο και υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

  Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, με υγειονομικά αποδεκτούς μηχανισμούς στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένους με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών μέσα.

  Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:

  α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

  β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων.

  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .

 184. Καλησπέρα
  πλέον με την νέα Νομοθεσία όλοι σχεδόν οι συνδυασμοί καταστημάτων επιτρέπονται . Πρέπει όμως να μιλήσετε με συναδέλφους της υγειονομικής Υπηρεσίας που ανήκετε για τις λεπτομέρειες μιας και δεν είναι πλέον μόνο θέμα τμ ( τα οποία ελάχιστα τετραγωνικά έχουν καταργηθεί )
  όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει πλέον να έχουν τουαλέτα . Η νομοθεσία αναφέρει :

  Σύμφωνα με την νομοθεσία σε όλα τα καταστήματα Θα υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα αποχωρητήρια με προθάλαμο και υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

  Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, με υγειονομικά αποδεκτούς μηχανισμούς στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένους με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών μέσα.

  Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:

  α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

  β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων.

  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .

 185. Καλησπέρα
  ρωτήστε στην Υγειονομική υπηρεσία της περιοχής πού βρίσκεται προσκομίστε μία κάτοψη του καταστήματος και οι συνάδελφοι θα σας ενημερώσουν επίσημα .

 186. Ο/Η irene g λέει:

  Καλησπερα κυριε Παπαδακη
  Θα ηθελα την βοηθεια σας,εχω ενοικιαζομενα δωματια και υπαρχει ενας χωρος 12 τμ μεσα στο οικοπεδα το οποιο θελουμε να το φτιαξουμε για να πουλαμε καφε,αναψυκτικα,, φαγητα τυπου -fast food-τι ειδος αδειας να βγαλουμε (για σνακ μπαρ-καφετερια-αναψυκτηριο?) ποσα τετραγωνικα χρειαζεται να εχουμε για να παρουμε αδεια απο το υγειονομιο?η τουαλετες?υπαρχει1 τουαλετα μεσα στην ρεσεψιον του κτιριου το οποιο εναι γυρω στα 10 μετρα απο τον χωρο που θελουμε να φτιαξουμε χρειαζεται και αλλη?σας ευχαριστω εκ των προτερων για την απαντηση σας

 187. Ο/Η Maria Meli λέει:

  geia sas thelo na kano ena ergasthrio salaton rosikh taramosalata ktlp ti xreiazomai parakalo apanthste mou euxaristo

 188. Καλησπέρα

  έστω και καθυστερημένα (φόρτος εργασίας και σπουδές ) θα σας απαντήσω θεωρώ ότι τα 12 τμ είναι λίγα (προσωπική μου άποψη μιας και πλέον η διάταξη δεν απαιτεί ελάχιστα τμ ) ειδικά για snak μπαρ . Πέρα από αυτό πρέπει να μιλήσετε με την υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για να σας απαντήσουν επίσημα .
  Ο αριθμός αποχωρητηρίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των καθήμενων
  πελατών, που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν στην επιχείρηση (δυναμικότητα) ή των
  απασχολουμένων στην επιχείρηση κατά την κρίση της υγειονομικής υπηρεσίας με
  γνώμονα την εξυπηρέτηση όλων των πελατών, τον μη συγχρωτισμό και τη δυνατότητα
  εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.
  ΑΔΑ: ΒΕΦ8Θ-8Ψ310

  Για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της Χώρας, του
  αριθμού των αποχωρητηρίων, σε συνάρτηση με τα εξυπηρετούμενα άτομα της
  επιχείρησης, και βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας από την εφαρμογή προηγουμένων
  Διατάξεων, προτείνεται:
  Αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων
  Απαραίτητος αριθμός
  αποχωρητηρίων
  Μέχρι 40 1 αποχωρητήριο (ανδρών και
  γυναικών)
  Από 41 μέχρι 120 2 αποχωρητήρια (1 ανδρ. και 1.
  γυναικ.)
  Από 121 μέχρι 250 4 αποχωρητήρια (2 ανδρ. και 2
  γυναικ.)
  Από 251 μέχρι 500 6 αποχωρητήρια (3 ανδρ. και 3
  γυναικ.)

 189. Καλησπέρα
  Θα πρέπει να ρωτήσετε στην Δ/νση Ανάπτυξης της περιφέρειας που ανήκετε

 190. Ο/Η irene g λέει:

  SAS EYXARISTO POLY!

 191. Ο/Η Χρηστος Ανδρεου λέει:

  Καλημέρα κε Παπαδάκη.
  Διατηρώ οπωροπαντοπωλειο και θέλω να βάλω μία μηχανή να κάνω χυμό τα πορτοκάλια και να το διαθετω στους πελάτες σε μπουκάλι ή ποτήρι μιας χρήσης. Γίνεται και αν ναι τι πρεπει να κανω ;

 192. Ο/Η Irida λέει:

  Καλησπέρα σας κε Παπαδάκη!
  Ενδιαφερομαι να ανοίξω καντίνα που θα πουλάει καφέδες..περιμένω να βγούνε οι άδειες και ακουσα πως μπορούμε να τραβήξουμε ρευμα απο στύλο της Δεη εφόσον απέχει κάποια συγκεκριμένα μετρα απο το όχημα. Μήπως γνωρίζετε να μου πείτε ποιά είναι η μέγιστη απόσταση που θα πρέπει να έχει το όχημα απο την κολόνα; Γιατί κάποιος μου είπε 30 μετρα ενω κάποιος άλλος 50μ..
  Ευχαριστώ

 193. Ο/Η Costas λέει:

  Φίλε Ανδρέα, αν βρήκες άκρη στο πρόβλημά σου, μπορείς σε παρακαλώ να με ενημερ[ωσεις ; Έχω παρόμοια προβλήματα.

 194. Καλημέρα

  δεν νομίζω ότι υγειονομικός υπάλληλος μπορεί να σας απαντήσει σε αυτή την ερώτηση . Ρωτήστε στην Πολεοδομία ? ΔΕΗ ή Δήμο . Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η υγιεινή και ασφάλεια των προσφερομένων τροφίμων

 195. Ο/Η κωνσταντινα λέει:

  Καλησπέρα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορώ να πουλήσω από την καντίνα φαγητό (μαγειρευτό) που παρασκευάζω σε άλλον χώρο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 196. Καλημέρα

  δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη

 197. Ο/Η Αλεξάνδρα λέει:

  Καλό Πάσχα!Ενδιαφέρομαι να αγοράσω ένα κινητό παγωτατζίδικο. Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια γραφειοκρατική διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω?Θα πρέπει να κινούμαι αποκλειστικά στα όρια του δήμου μου ή και του νομού?Κατοικώ σε ορεινό και δυσπρόσιτο χωριό,με λίγους κατοίκους και αυτό δε θα με συνέφερε καθόλου,γι»αυτό και ρωτώ.Το παγωτό θα πρέπει να είναι συσκευασμένο ή και χύμα ? Γενικότερα, η νομοθεσία που περιλαμβάνει τα σχετικά περί κινητού παγωτατζίδικου,ποια είναι?Για να μη σας ζαλίζω περισσότερο. Ευχαριστώ.

 198. Καλημέρα Χριστός Ανέστη

  Θα πρέπει αρχικά να μιλήστε με τον Δήμο που ανήκετε ο οποίος χορηγεί και τις άδειες πλανόδιου εμπορίου . Ακολούθως η υγειονομική νομοθεσία είναι η παρακάτω : Η υγειονομική διάταξη Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012) και η Εγκύκλιος 6 Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

 199. Ο/Η Stavros λέει:

  Καλησπερα. Μια ερωτηση θα ηθελα να αγοραζω ειδη αρτοποιιας. Ψωμι, ψωμακια κλπ. Και να πηγαινω σε διαφορα χωρια στα οποια δεν υπαρχει φουρνος και να πουλαω σπιτη σπιτη. Αυτα θα τα αγοραζω κατεψυγμενα και θα τα ψηνω μονος μου. Το κανουν στην Γερμανια. Υπαρχει τροπος να το κανω εδω. που πρεπει να απευθηνθω. Ευχαριστω

 200. Ο/Η nikos λέει:

  καλησπερα,εχω ενα καταστημα με τουριστικα-ειδη δωρων και διαθετω κ παγωτα(εβγα ετοιμα)και αναψυκτικα-νερα ….χρειαζομαι καποια αδεια ξεχωριστα για αυτα….??????

 201. Καλημέρα πρέπει να επισκεφθείτε το Δήμο προκειμένου να σας ενημερώσει για τις ενέργειες που απαιτούνται για την νομιμοποίηση της επιχείρησης σας όσο αφορά τα τρόφιμα (απαιτείται άδεια )

  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β:Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

 202. Ο/Η VOKOLOS GIANNHS λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΣΑ ΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΝΑ ΑΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ

 203. Καλημέρα

  η χωροθέτηση των καντινών είναι θέμα Δήμου

 204. Ο/Η stavroula λέει:

  Ειναι θεμα του δημου αλλα γενικα πρεπει να απεχει 100 μετρα απο τα ορια του αλλου μαγιαζιου και αν η καφετερια που λες εχει και αδεια ενοικιαζομενων δωματιων η ξενοδοχειου ξενωνα κτλ πρεπει να εχεις αποσταση 150 μετρα απο τα ορια του μαγαζιου του . Το θεμα ειναι οτι πριν καταθεσεις τοπογραφικο πρεπει να δεις τι υπαρχει στο μερος που ενδιαφερεσαι γιατι αν υπαρχει κατι που δεν το ξερεις πχ Ξενοδοχειακη μοναδα θα σου το ακυρωσουν και θα χρειαστει να το ξανα πληρψσεις .Προσοχη με τις αποστασεις .. ειναι στην 2 σελιδα του νομου

 205. Ο/Η ΜΑΡΙΑ λέει:

  καλησπέρα κ. Παπαδάκη
  θα ήθελα μου διευκρυνήσετε για μια επιχείρηση μαζικής εστίασης που θέλει να εφαρμόσει haccp αν όλοι οι νιπτήρες πρέπει να είναι ποδοκίνητοι, αν οι καδοι στις τουαλέτες πρέπει να είναι επίσης ποδοκίνητοι και αν μπορεί στην αποθήκη τροφιμων κ ποτών να υπάξει χώρος κλειστός αποδυτηρίου προσωπικου εφόσον δεν διέρχεται απο την κουζίνα το προσωπικό
  ευχαριστώ.

 206. Ο/Η Costas λέει:

  Σταυροπυλα, ποιος σου είπε για αυτά τα μέτρα ;; Ποια είναι αυτή η σελίδα 2 του νόμου;
  Έχω και εγώ κινητή Καντίνα και γι’ αυτό ρωτάω. Εδώ τα μέτρα μας τα έχουνε αλλάξει πολλές φορές. Γραπτός πάντος δεν είδα ποτέ και πουθενά κάτι συγκεκριμένο.Μόνο πως ο δήμος είναι αρμόδιος γι’ αυτό και καθορίζει αυτός τα μέτρα που νομίζει.
  Περιμένω απάντησή σου σε παρακαλώ. 🙂

 207. Ο/Η evi agrianidou λέει:

  καλημερα.ηθελα να ρωτησω κατι για καφετεριες καφε-μπαρ.υπαρχουν διαφορετικες αδειες κωδικοι που εξηγουν το τι ειναι καφε η καφε-μπαρ η ειναι το ιδιο?τι πρεπει να εχουμε -κανουμε για να ειμαστε οκ απο θεμα υγειονομικου.ο μεσα χωρους του καταστηματος ειναι περιπου 25-30 τμ εξω επισης εχει χωρο για περιπου 6-8 τραπεζια…υπαρχουν μια αντρικη και μια γυναικεια τουαλετα στον επανω οροφο και η κουζινα η οποια εχει μια λαντζα,εναν νεροχυτητη δηλαδη,χρειαζεται και δευτερος?.επισης μπορουμε να κανουμε τοστ και να πουλαμε απλο σε μια τοστιερα?τι αλλο πρεπει να προσεξουμε.ευχαριστω πολυ

 208. Καλημέρα

  όλα αυτά που ρωτάτε μπορούν να απαντηθούν μόνο από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε

 209. Ο/Η Σουλα λέει:

  γεια σας κ.Παπαδακη,θελω να ανοιξω ενα μαγαζι το οποιο θα εχει 4-5 τραπεζακιαγια για οποιον θελει να καθησει και θα φτιαχνω διαφορες πιτες,καποια γλυκα,λουκουμαδες,σαντουιτς με οσο γινεται αγνα παραδοσιακα υλικα και απο ποτα-ροφηματα θα προσφερω καφε,σοκολατα,φυσικο χυμο και καποια αναψυκτικα.επισης θα ηθελα να ρωτησω αν γινεται να παρασκευαζω στον ιδιο χωρο μερμαλεδες και γλυκα κουταλιου και να τα πουλαω.Σε ποια κατηγορια ανηκει αυτό?Τι άδειες χρειαζεται να βγαλω?ποσο ειναι το ελαχιστο εμβαδόν που πρεπει να χει το μαγαζι?και αν πω οτι βρισκω σημερα το μαγαζι σε ποσο καιρο θα μπορω να το ανοιξω βασει νομου?Σας ευχαριστω πολυ!

 210. Καλημέρα

  η νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπει πλέον ελάχιστα απαιτούμενα τμ αλλά μια σειρά από άλλα προαπαιτούμενα για τα οποία θα μιλήσετε με την υγειονομική Υπηρεσία της Περιοχής σας . Επίσης θα χρειαστείτε τις συμβουλές Μηχανικού μιας και απαιτείται η νομιμότητα του χώρου και ο χαρακτηρισμός του ως χώρος ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.
  Εγώ από αυτά που μου περιγράφετε θεωρώ ότι απαιτείται άδεια για κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών (παντοπωλείο ) και άδεια Επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (αναψυκτήριο ) .

 211. Ο/Η θανασης Παληοθοδωρος λέει:

  καλημερας σας τι ακριβως θα χρειαζομουν να ανοιξω ενα ψητοπωλειο και να δινω μονο κοτοπουλα ψημενα με ειδικη κοτοπουλιερα και οχι στη σχαρα με καρβουνα αναψυχτικα και πατατες …..τηγανητες …. πακετο ……θα υπηρχε διαφορα να εαν εβαζα και 5 μικρα τραπεζια ??
  ευχαριστω εκ των προτερων

 212. Ο/Η κασιαρασ κυριακος λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΧΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΜΠΟΡΩ ΕΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΕΑΝ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ?

 213. Ο/Η Πάνος αθανασιου λέει:

  Καλημέρα, γνωρίζετε αν υπάρχει διάταξη για ελάχιστα τετραγωνικά σε σχολικό κυλικείο, και αν υπάρχει ελάχιστη απόσταση από τουαλέτες ?

 214. Καλησπέρα

  και συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά βρισκόμουν στην Αλεξανδρούπολη χωρίς δυνατότητα χρήσης υπολογιστή για να σας απαντήσω ….

  δεν είναι κάτι απλό για να σας απαντήσω … απαιτείται επαγγελματικός χώρος (νόμιμος και ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ) και μια σειρά από υγειονομικές απαιτήσεις που αρμόδια να σας απαντήσει είναι η υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας .
  Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι οτι το κατάστημα αυτό ανήκει στην κατηγορία :ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ .
  Εδώ θα βρείτε περισσότερα

 215. Καλησπέρα

  και συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά βρισκόμουν στην Αλεξανδρούπολη χωρίς δυνατότητα χρήσης υπολογιστή για να σας απαντήσω ….

  Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει : 12.Σε περιπτώσεις αφαίρεσης δραστηριότητας δεν απαιτείται αντικατάσταση
  της άδειας και καμία άλλη ενέργεια αλλά νέο διάγραμμα ροής και τήρηση
  στο αρχείο της επιχείρησης προς ενημέρωση των αρχών ελέγχου

  για περισσότερα μόνο από την υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε

 216. Καλησπέρα …

  η απόσταση από τουαλέτες ποτέ δεν ορίζονταν ρητά στην υγειονομική νομοθεσία όσο αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι όμως στην κρίση της υγειονομικής υπηρεσίας .
  Επίσης σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ : Οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ρυθμίζονται από την Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967(ΦΕΚ2718/τ.Β/
  8−10−2012), όπως αυτή ισχύει
  Η ΔΙΆΤΑΞΗ ΑΥΤΉ ΔΕΝ ΘΈΤΕΙ ΕΠΊΣΗς ΕΛΑΧΙΣΤΑ τμ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ

 217. Ο/Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΓΩΝΗ λέει:

  Καλησπέρα Κύριε Παπαδάκη
  Διατηρώ κατάστημα με άδεια Παντοπωλείου, Γαλακτοπωλείου, Πρατήριο Άρτου, Πρατήριο Γάλακτος και ειδών Ζαχαροπλαστικής και θα ήθελα να ρωτήσω εάν δικαιούμαι να βγάλω άδεια διάθεσις σε περαστικούς πελάτες, τρόφιμα και ποτά για άμεση κατανάλωση (δηλαδή για διάθεση καφέ στο χέρι)
  Ευχαριστώ εκ’ τον προτέρων.

 218. Καλημέρα

  πρέπει να το ρωτήσετε στην υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας η οποία είναι και η μόνη αρμόδια .

 219. Ο/Η georgia christou λέει:

  Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε εάν απαιτείται οποιασδήποτε μορφής άδεια για την διάθεση σε χώρο διεξαγωγής εκδηλώσεως/εκθέσεως μόνο κατά την διάρκεια της εκθέσεως αναψυκτικών, νερού και τυποποιημένων προϊόντων (πχ τυποποιημένα snacks ή τυποποιημένα σάντουιτς) χωρίς παρασκευή. Η απάντηση τροποποιείται σε περίπτωση διάσθεσης και καφέ;
  Ευχαριστώ

 220. Η νομοθεσία που διέπει την δραστηριότητα αυτή Αριθμ. Κ1−3508
  Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας.

  και ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4264
  Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις:Άρθρο 36-39
  Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων και άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων .
  Από κει και πέρα κάθε επιχείρηση επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων και ποτών απαιτεί άδεια μετά από σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας

 221. Ο/Η Παπαδόπουλος Γεώργιος λέει:

  Καλημερα Κ. Παπαδακη και χρονια πολλα
  Διαθέτω ενα καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα ήθελα να μάθω εάν υπάρχει καποιος νομος ο οποίος με υποχρεώνει να επιτρέπω την χρήση του αποχωρητηριου σε μη πελατες δηλαδή σε περαστικούς.
  Σας ευχαριστω.
  Καλη χρονια να έχουμε με υγεία!

 222. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  Καλησπέρα σας και καλή χρονιά να έχετε,
  θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα που θα πουλάει ποπ κορν σε διάφορες γέυσεις. Ισχύουν όλα όσα χρειάζονται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιφέροντος?Και επίσης τι άλλα προιόντα μπορώ να πουλάω?
  Σας ευχαριστώ πολύ

 223. Καλημέρα

  δυστυχώς είναι κάτι που δεν προβλέπει η υγειονομική διάταξη αλλά είναι σίγουρα πρόβλημα ειδικά σε καταστήματα που βρίσκονται σε πολυσύχναστα σημεία πχ Σύνταγμα όπου οι ιδιοκτήτες έχουν κλειδώσει τις τουαλέτες κάτι που θεωρώ φυσιολογικό . Ο κάθε Δήμος έπρεπε να φροντίσει σε τέτοια σημεία να λύσει το μεγάλο αυτό πρόβλημα .

 224. Καλημέρα

  ναι είναι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος . Δεν μπορώ να σας δώσω άλλες πληροφορίες (πχ επιπλέον προσφερόμενα είδη ) γιατί πρέπει να καταλήξετε σε τι είδους κατάστημα θα προχωρήσετε και αυτό το καθορίζει η χρήση και η επεξεργασία των τροφίμων .

 225. Ο/Η makis zlatanidis λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΣΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΑΠΟ ΘΕΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΖΙ?

 226. Καλημέρα

  Ναι αρκεί να εφοδιαστείτε με την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή αναγγελία (γνωστοποίηση ) έναρξης

 227. Ο/Η ΝΙΚΟΣ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΘΑ ΜΠΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΜΟΥ
  ΘΑ ΝΟΙΚΙΑΣΩ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 88ΤΜ ΕΧΕΙ ΚΟΥΖΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 30ΤΜ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΡΥΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΥΠΟΛΕΙΠΟ 50ΤΜ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ? ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΗΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΕΞΩ ΘΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 40 ΑΤΟΜΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ? ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΟΝΟ.

 228. Καλημέρα

  συγγνώμη αλλά αυξημένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να σας απαντήσω ΑΜΕΣΑ .
  Καταρχήν πλέον με την νέα υγειονομική διάταξη επιτρέπεται η ανάπτυξη μικτής δραστηριότητας τροφίμων και μη . Σε όλα τα καταστήματα απαιτείται τουαλέτα με προθάλαμο . Πέρα από τις γενικές αυτές πληροφορίες θα μιλήσετε με την αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε για να σας δώσουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές . Τέλος το ότι δεν θα έχετε καθίσματα μέσα δεν παίζει κάποιο ρόλο ούτε πλέον προβλέπεται κάτι για τα εποχιακός λειτουργούντα καταστήματα .

 229. Ο/Η Anna Cambani λέει:

  Καλησπερα, εχω βρει ενα καταστημα 7 τμ. σε κεντρικο τουριστικο σημειο. θελω να πουλαω φυσικους χυμους, σαντουιτσ και αραβικες πιτες σε περαστικους. Μπορει να θεωρηθει περιπτερο αναψυκτηριο? Εχω την δυνατοτητα να παρω την αδεια ακομα και αν μου λειπει 1 τμ? Ευχαριστω

 230. Ο/Η Anna Cambani λέει:

  Γεια σας παλι, μαλλον πηρα απαντηση διαβαζοντας αλλες απαντησεις. Δεν υπαρχει πια οριο τετραγωνικων, σωστα?

 231. Καλημέρα

  έχετε διαβάσει άρθρο που έχει καταργηθεί . Θα σας πρότεινα πριν ξεκινήσετε την όποια κίνησή σας να επισκεφτείτε την υγειονομική Υπηρεσία για να πάρετε περισσότερες και έγκυρες πληροφορίες . Τα 7 τμ μάλλον είναι λίγα .. δεν ξέρω επίσης αν διαθέτει τουαλέτα με προθάλαμο ?

 232. Άργησα να σας απαντήσω .. σωστά διαβάσατε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση σε τμ όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Υγειονομική Υπηρεσία θα δεχθεί τόσο μικρά καταστήματα μιας και ο νόμος αναφέρει την λέξη επαρκής χώρος επομένως είναι στην κρίση της Υπηρεσίας να κρίνει

 233. Ο/Η πετρος κωσταδημας λέει:

  καλησπερα!!!

 234. Ο/Η πετρος κωσταδημας λέει:

  καλησπερα κυριε Παπαδακη,μπορω να παρασκευαζω σε κινητη καντινα παγωτο και να το διαθετω σε χωνακι η κυπελακι;σε ποια υπηρεσια πρεπει να παω για να με κατατοπησουν,ειμαι απο μικρη επαρχιακη πολη.ευχαριστω εκ των προτερων!!!

 235. Ο/Η Ναταλια λέει:

  Καλησπερα κυριε Παπαδακη. Ενδιαφερομαι να ανοιξω ενα μαγαζι που θα πουλαει και να παρασκευαζει πιροσκι, αναψυκτικα και χυμους. Σε ποια κατηγορια ανοιγει το μαγαζι; ποσα τετραγωνικα πρεπει να ειναι το καταστημα; αν μπορει το παρασκευαστηριο να ειναι μαζι με το χωρο πωλησεως(να χωριζεται με τον παγκο); τι αδειες πρεπει να βγαλω; απο ποια υπηρεσια πρεπει να ξεκινησω; Ευχαριστω!!!

 236. Καλημέρα

  να απολογηθώ και πάλι για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά ο φόρτος εργασίας αποτρεπτικός ….

  θα ρωτήσετε στην Υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε καθώς και στο Δήμο που είναι και η αδειοδοτουσα αρχή (για εντός της περιοχής ευθύνης του)

  Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

  Οι θέσεις λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων καθορίζονται από τις αδειοδοτούσες αρχές (Δήμοι, Λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

  Ο προβλεπόμενος χώρος τους, θα είναι αναλόγου εμβαδού ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των παρασκευαζόμενων και προσφερόμενων τροφίμων ή και ποτών και να διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.

  Η κατασκευή θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να παρεμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.

  Οι εσωτερικοί χώροι των παραπάνω κατασκευών μετά το πέρας της εργασίας θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται και στη συνέχεια να κλείνονται ερμητικά ώστε να προστατεύεται ο εξοπλισμός στο σύνολό του.

  Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων αποκομιδή

  στερεών αποβλήτων κλπ. Οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες) πρέπει να έχουν τις

  κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα αναγράφονται τα προσφερόμενα είδη (π.χ. παγωτό, μαλλί της γριάς, λουκάνικα, κ.λπ.) ώστε να ελέγχεται η διασφάλιση των συνθηκών παρασκευής και προσφοράς σύμφωνα με την αρχική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

 237. Καλημέρα

  και συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά στην παρούσα φάση οι δραστηριότητες που τρέχουν με απέτρεψαν ..
  ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

  εκεί θα βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει

 238. Ο/Η mixo1970 λέει:

  iasas itela nakano mia rotisi telo naanikso ena katastima napoyliso tsigara,pota,zaxarodi,trofima,tipopoimena allantika kai tirokomika,idi doron,idi ikiakes xrisi ,
  kai an epitrepete navtiakso kafedes gia perastika pelatia. an epitrepete ti kategoria magazi prepi naanikso an den epitrepete separakalo namepite akrivos ti de epitrepete apodo oti telo napoyliso magazimy evxaristo poli gia voitia

 239. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στον χρόνο απάντησης αλλά αδυνατούσα λόγω φόρτου εργασίας και επιμορφωτικών υποχρεώσεων ,

  για τα τρόφιμα απαιτείται άδεια παντοπωλείου ενώ για καφέδες απαιτείται άδεια επιχείρησης αναψυχής .

 240. Ο/Η mixo1970 λέει:

  evxaristo poli gia apandisi akoma mia rotisi se ena katastima an epitrepete naexo dio adia ,adia pandopolio kai adia anapsixis evxaristo gia voitia

 241. Γειά σας κύριε Παπαδάκη .Ονομάζομαι Γιάννης Δημητρίου και θα ήθελα να μάθω τι χρειάζεται για να ανοίξω ένα μαγαζάκι που θα πουλάει λουκουμάδες και κρέπες και αναψυκτικά φυσικά.Σας ευχαριστώ!

 242. Ο/Η danai1234567890 λέει:

  Καλησπερα σας ηθελα να ρωτησω το εξης..ενδιαφερομαι να αγορασω μια καντινα για να την βαλω σε ενα δικο μου χωρο (οχι του δημου). Ομως θελω να τοποθεφησω κ τραπεζοκαθισματα.μπορω να το κανω αυτο? Δεν ειναι σε παραλια..

 243. Ο/Η κωστας βουτσας λέει:

  καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω αν οι υποτιθεμενες καντινες που εχουν μετατραπει σε εστιατορια και σε μπιτς μπαρ υπο την ανοχη των δημων και της αστυνομιας εχουν το δικαιωμα να πουλουν μοχιτο αςπουμε;εχουν δικαιωμα να πουλανε μοκατσινο φρεντο και αλλων ειδων καφεδες;μπορουν να τα παρασκευαζουν οι ιδιοι δηλαδη οι εχουν δικαιωμα να πουλουν τετοια ειδη μονο συσκευασμενα.διαβασα την νομοθεσια και αναφερει οτι οι καντινες επιτρεπετε να πουλουν καφεδες και ποτα αλλα δεν καταλαβα αν ενοει κουτακια μπυρας η τζιν τονικ.σας παρακαλω ενημερωστεμε εμενα κι αλλους συναδελφους γιατι οπως παμε θα κλεισουν οι νομιμες επιχειρησεις για να δουλευουν οι καντινες που μακαρι να δουλευαν ως καντινες.ανταυτου εχουν γινει κανονικα μαγαζια με τραπεζια ξαπλωστρες μπαρμαν ντιτζει κλπ

 244. Ο/Η Vaggs Vaggelis λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλημέρα σας! Διατηρώ μια επιχείρηση λιανικλης διαθεσης τροφιμων και ποτών( αμιγες πρατηριο ειδων ζαχαροπλαστικης με εργαστηριο , το οποιο ειδικευεται στο κολλυβο μνημοσυνων.Εγω επιθυμω καθως ειναι χωρισμενο σε πρατηριο και εργαστηριο, να ενταξω και καφε.Κυριως για take away γιατι δεν εχω τραπεζια κτλ.Δωστε μου τα φωτα σας σας παρακαλω επι του θεματος!Πρεπει να μετατρεψω την αδεια σε κατι αλλο;
  Ευχαριστω εκ των προτερων!

 245. Καλημέρα

  απαιτείται προσθήκη δραστηριότητας πχ καφέ ή αναψυκτήριο με τις αντίστοιχες υγειονομικές απαιτήσεις. Για περισσότερα όμως μιλήστε με την υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε να σας δώσουν τις απαιτήσεις και να σας ενημερώσουν για τις ενέργειες πχ νέα σχεδιαγράμματα διάγραμμα ροής κλπ.

 246. Ο/Η Vaggs Vaggelis λέει:

  Ευχαριστω πολυ!

 247. Ο/Η danai1234567890 λέει:

  Καλησπερα σας κυριε Παπαδακη. Εαν θα μπορουσατε να μου απαντησετε κ σε μενα στην ερωτηση που σας εκανα παραπανω. Ευχαριστω..

 248. Καλημερα! Εχω δει πολλα μικρα μαγαζακια στο κεντρο (μια μικρη αιθουσα, πρωην μπουτικ ρουχων κτλ) που ενοικιαζονται. Ειμαι ιδιοκτητης εργαστηριου ζαχαροπλαστικης και σκεφτομαι να ανοιξω ενα καταστημα στο κεντρο ειτε με παγωτο, ειτε με γλυκα και παγωτο , ισως και καφε στο χερι, ισως και 2-3 τραπεζακια εξω να το τρωνε εκει. Τι χρειαζομαι; Ειναι αλλο το παγωτατζιδικο αλλο το μαγαζι με γλυκα και παγωτο πχ?

 249. Καλημέρα

  πρέπει να ορίσετε τι ακριβώς θα κάνετε. Αφού έχετε εργαστήριο φαντάζομαι το νέο κατάστημα απλά θα τα πουλάτε και δεν θα παρασκευάζετε κάτι. Πιθανά ένα αναψυκτήριο θα σας κάλυπτε. Όμως για επίσημη απάντηση θα απευθυνθείτε στην υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε

 250. Ο/Η Stella Pilitsidoy λέει:

  Καλησπερα σας ,ηθελα να ρωτησω και γω κατι .Εχουμε καταστημα στο κεντρο της Θεσσαλονικης ψιλικατζιδικο-καπνοπωλειο ,για να εχουμε εξω μπροστα απο το μαγαζι μας ενατραπεζακι για προσωπικη χρηση χρειαζετε αδεια??Σας ευχαριστω εκ των προτερων

 251. Καλημέρα

  αν εφαρμόσουμε απόλυτα την νομοθεσία θα σας έλεγα ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Δεν ξέρω επίσης αν προβλέπεται αν πρόκειται για δημοτικό χώρο (θέμα Δημοτικής αστυνομίας και Δήμου.

 252. Ο/Η Kwstis Doumos λέει:

  καλησπερα κυριε Παπαδακη…εχω ενα γυραδικο σε ενα χωριο…καθε χρονο στο πανηγυρι του χωριου ερχονται και στηνονται απεναντι και γυρω μου καντινες με αποτελεσμα να μου κανουν ζημια…υπαρχει καποιος νομος που να αναφερει την ελαχιστη αποσταση που μπορουν να εχουν οι καντινες απο ενα μαγαζι μαζικης εστιασης?ευχαριστω…

 253. Καλησπέρα

  η υγειονομική νομοθεσία δεν αναφέρει κάτι …. δεν ξέρω αν προβλέπεται από άλλη νομοθεσία (αστυνομική ή δημοτική διάταξη)

 254. Ο/Η Kritolaos Rethimno λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλημέρα σας και καλό φθινόπωρο εύχομαι, έχω δύο προβλήματα και θα ήθελα την βοήθεια σας
  Γνωρίζεται μήπως αν με άδεια καντίνας σταθερής σε ιδιωτικό χώρο δικαιούμαι:
  Τραπεζοκαθίσματα η έστω σκαμπό για την εξυπηρέτηση των πελατών με την ύπαρξη χημικής η έστω κανονικής τουαλέτας;
  Δικαιούμαι κάποιο σκέπαστρο η στέγαστρο τύπου πέργκολας μεταλλικής η ξύλινης στερεωμένο πάντα στη καντίνα και λειώμενη κατασκευή π.χ. με τεντοκάλυψη για την προστασία των πελατών απ το κρύο ; και μέχρι πόσα τετραγωνικά ;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας

 255. Καλησπέρα λεγομαι Σταθης!θέλω να ανοίξω ένα μαγαζακι που να φτιαχνει μονο hot dog, μπυρες και αναψυκτικα για περαστικους.Σε ποια κατηγορια ανηκει αυτό και τι άδειες χρειαζεται να βγαλω?

 256. Καλησπέρα

  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.
  (πχ Αναψυκτήριο)
  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  Την άδεια την χορηγεί ο Δήμος μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας

  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.

 257. Ο/Η Anna Polichroniou λέει:

  καλησπέρα θα ηθελα να ρωτήσω αν μπορω να ανοιξω μαγαζι που θα πουλαει γλυκα και αλμυρα τα οποια θα τα φτιαχνω μονη μου δλδ με παρασκευαστηριο πρεπει να εχω καποιο πτυχιο ζαχαροπλαστικης?ευχαριστω εκ των προτέρων

 258. Η υγειονομικη νομοθεσια δεν απαιτει πτυχιο ζαχαροπλαστικης παρα μονο τα σεμιναρια του ΕΦΕΤ για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων

 259. Ο/Η Alexia Grigoratou λέει:

  Καλησπέρα σας,

  θα ήθελα να ρωτήσω τι απαιτείται για να μετατραπεί μια κατοικία που βρίσκεται σε νησί σε χώρο δεξιώσεων και εκδηλώσεων?

  Σας ευχαριστώ,

  Α. Γ.

 260. Όσο αφορά τα υγειονομικά θέματα και μόνο η σχετική υγειονομική διάταξη αναφέρει:
  Στεγασμένοι και Υπαίθριοι χώροι Εκδηλώσεων

  Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (παρασκευαστές συσκευαστές -εργαστήρια τροφίμων κ.λπ.) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση.

  Οι χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ως Στεγασμένοι ή Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Για τους στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων στα εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λ.π στις ανωτέρω ιδρυόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα προσκομίζεται η βεβαίωση νομιμότητας της κατασκευής της οικοδομής, του ειδικού κτηρίου, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία καθώς και η βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως. Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των επιχειρήσεων θα προσκομίζεται βεβαίωση νομιμότητας ή τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων.

  Οι βοηθητικοί χώροι των εν λόγω επιχειρήσεων είναι ανάλογοι με τους προβλεπόμενους στους γενικούς όρους της παρούσας.

  Τα πάσης φύσεως προσφερόμενα τρόφιμα και ποτά σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων θα μεταφέρονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για δε τους υπαίθριους χώρους θα διατηρούνται σε κατάλληλο εξοπλισμό, τροχήλατο ή αυτοκινούμενο ώστε να πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ειδικά η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται με καταγραφικά μηχανήματα ή χειρόγραφη καταγραφή.

 261. Ο/Η Alexia Grigoratou λέει:

  Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Δεν απαιτείται και αλλαγή χρήσης εφόσον πρόκειται για κατοικία?Επίσης, δεν υπάρχουν περιορισμοί και για τη μουσι΄κ αν βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή?

  Με εκτίμηση,

  Αλεξάι Γρηγοράτου

 262. Καλησπέρα

  συγγνώμη αλλά δεν απάντησα άμεσα λόγω φόρτου εργασίας …. ΤΑ καταστήματα – επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος Πολεοδομικά πρέπει να είναι νόμιμα χαρακτηρισμένα κυρίας χρήσεως και να προβλέπεται η δραστηριότητα στις χρήσεις Γης. Αυτό από πλευράς των υγειονομικών Υπηρεσιών. Για την μουσική απαιτούνταν γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας που με τον Ν 4442/2016 καταργήθηκε και γίνεται πλέον με γνωστοποίηση (δεν έχουν όμως αποσαφηνιστεί οι λεπτομέρειες)

 263. Ο/Η Alexia Grigoratou λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ!

 264. καλησπερα σας – και ευχαριστω εκ των προτερων για τον χρονο που θα διαθεσετε για μενα
  ειμαι προσφατα 3κνος και σκεφτομαι να κανω αυτοκινουμενο που θα εχει καφε -μπυρες και ποτα .
  Οι ερωτησεις μου ειναι
  α΄) για να μου δωθει η αδεια πρεπει πρωτα να αγορασω και να διαμορφωσω το παραπανω αυτοκινηνουμενο ?
  β) θα μπορω να το εχω καλοκαιρι σε εναν δημο και χειμωνα σε αλλον? θελει ξεχωριστες αδειες γα καφε σημειο που θα το παρκαρω ? χρειαζετε αδεια δημου-τουριστικου και αστηνομικου φορεα ?

 265. Καλημέρα.και συγχαρητήρια για το έργο σας.
  Διαθέτω ένα αναψυκτήριο με άδεια παρασκευής προχείρου γεύματος.
  Είμαι σε πεζόδρομο έχω άδεια με λίγα τραπεζάκια και πουλάω καφέ τυρόπιτες hot dog κρύα σάντουιτς παγωτά και ποτά.
  Επιθυμώ να ψήνω μπέργκερ και σουβλάκια είται σε γκριλιέρα ηλεκτρική η μέσα στο φούρνο που ψήνω τις τυρόπιτες (ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΡΒΟΥΝΑ)
  Θα πρέπει να βγάλω άλλη άδεια και να γίνουν όλα από την αρχή πχ (σχέδια μηχανικού χρήση γής κτλ) η υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος?
  Σας Ευχαριστώ

 266. Τα σουβλάκια δεν θα τα παρασκευάζω.
  Θα τα αγοράζω έτοιμα και θα τα ψήνω στον φούρνο
  Ευχαριστώ

 267. Καλησπέρα

  πρέπει να πάτε από αναψυκτήριο σε ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ και επειδή είναι μεγαλύτερη κατηγορία από πλευράς προϋποθέσεων απαιτείται προσθήκη δραστηριότητας με αίτηση στο Δήμο και γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Και φυσικά οι απαιτούμενοι χώροι παρασκευαστηρίου και συστήματος πλύσεως σκευών

 268. Καλησπέρα

  ναι πρέπει να ταξινομηθεί και για να γίνει αυτό απαιτείται βεβαίωση καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το δουν οι συνάδελφοι. Όμως στην συνέχεια απαιτείται άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου που αυτές δίδονται με κοινωνικά κριτήρια επομένως πρέπει να ρωτήσετε πρώτα στον Δήμο πριν επενδύσετε χρήματα. Αν αλλάζετε Δήμους τότε μάλλον θα απαιτείται άδεια από την οικεία Περιφέρεια και λέω μάλλον γιατί ο νόμος αλλάζει συνέχεια και δεν έχω ασχοληθεί πρόσφατα με τέτοιο θέμα μιας και εμάς μας ενδιαφέρουν μόνο οι υγειονομικές απαιτήσεις και όχι η άδεια

 269. Ο/Η Peter Peter λέει:

  εαν ολοι ειχαν την διαθεση σας για προσφορα στην δουλεια τους κυριε παππαδακη ελβετια θα ειμασταν…

 270. Ο/Η Menios Antoniou λέει:

  Καλησπέρα σας Κύριε Παπαδάκη είμαι ο Μένιος και θέλω να σας ρωτήσω σε κατάστημα 165 τμ με άδεια αναψυκτήριο για όρθιους και διερχομένους και με 7 άτομα προσωπικό πόσες τουαλέτες πρέπει να έχω ευχαριστώ.

 271. Ο/Η Chloe Arte λέει:

  Αγαπητέ κ Παπαδάκη,
  έχω ένα κατάστημα 12τμ που θέλω να ανοίξω παγωτοπωλείο σε διερχόμενους. Υπάρχει κάποιος νομος που το επιτρέπει; Δεν θα έχει παρασκευαστήριο.
  Απο κάτω (συνδέεται με εξωτερική είσοδο) έχει άλλα 12τμ που θα είναι αποθήκη αποδυτηρια και τουαλέτα.
  Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων

 272. Καλησπέρα

  αν πληροί τις υγειονομικές απαιτήσεις σε εξοπλισμό και χώρους αλλά και πολεοδομικά είναι χώρος κυρίας χρήσεως χωρίς παραβάσεις επιτρέπεται.
  Για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων
  απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με
  το Παράρτημα Β. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται
  όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δρα-
  στηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα
  δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα (παράρτη-
  μα 1 της γνωστοποίησης). Μετά την πλήρη λειτουργία
  του ΟΠΣ-ΑΔΕ δεν θα απαιτείται συμπλήρωση του πα-
  ραρτήματος 1 της γνωστοποίησης.
  2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή
  σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης
  (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του Ολοκληρω-
  μένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστη-
  ριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του
  ν. 4442/2016 κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίη-
  ση των καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού.

 273. Ο/Η RENA DAFNIA λέει:

  Κ. Παπαδάκη, καλημέρα!
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε την απόσταση που πρέπει να έχει σταθερή καντίνα σε ιδιωτικό χώρο (με καφέ, πρόχειρα γεύματα κ.λ.π.) από πλησιέστερα παρόμοιου τύπου καταστήματα.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 274. Καλημέρα

  δεν προβλέπεται απόσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
  4 α. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

  Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του ΕΚ 852/2004 όρους.
  Ο καθορισμός των θέσεων και η διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές (Δήμοι, Λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 275. Ο/Η Disquiet λέει:

  Καλήσπερα Κ.Παπαδάκη. Θα ήθελα να ρωτήσω εαν μπορώ με την άδεια κινητής καντίνας που εχω βγάλει πχ. Απο τη Θεσσ/νικη, να πάω και να δουλέψω στην Ρόδο,Κέρκυρα για 1-2 μήνες? Ευχαριστώ για τον χρόνο σας !!

 276. Ο/Η Iliana Giourga λέει:


  https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsΓεια σας, εχώ μια μεταβιβαση αδειας »αναψυκτηριο χωρις παρασκευαστηριο» και ο νεος ιδιοκτητης θελει να κανει παραγωγη χυμων φρουτων. Υπαρχει καποια δεσμευση σε αυτο? του επιτρεπεται?
  Ευχαριστω πολυ

 277. Ο/Η σπυριδης αποστολος λέει:

  Σχετικά με τα αναψυκτήρια περίπτερα ,ο νόμος περιγράφει ότι . Αναψυκτήρια περίπτερα είναι μικρά καταστήματα, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε κεντρικές πλατείες κτλπ.. Δεν διευκρινίζεται αν γίνεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο/κοινόχρηστο χώρο . Μπορώ να ιδρύσω ΚΥΕ αναψυκτήριο σε ιδιωτικό οικόπεδο σε τσιμεντένια νόμιμη βάση όπως διευκρινίζει παρακάτω ; Ευχαριστώ

 278. Καλησπέρα,

  το άρθρο που διαβάσατε έχει καταργηθεί πέραν τούτου η υγειονομικές προδιαγραφές είναι οι ίδιες είτε πρόκειται για ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο

 279. Ο/Η dbinos λέει:

  Καλησπερα, μια γρηγορη ερωτηση. Πρατηριο αρτου που θα διαθετει καφε σε διερχομενους και οπου γινεται απλουστευμενη γνωστοποιηση βασει του αρθ 11 της ΚΥΑ 16228/2017 , επιβελεται να εχει λάντζα ? Προφανως ναι αλλα ηθελα να το επιβεβαιωσω.
  ευχαριστω!

 280. Καλημέρα,

  ναι απαιτείται αρχικά ποδοκίνητος για τα χέρια του προσωπικού και το ανάλογο σύστημα πλύσεως για την παρασκευή καφέ.
  Το σχετικό άρθρο αναφέρει:
  • Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων και το πλύσιμο χεριών με ανάλογη σήμανση.

  Το Άρθρο 11 αφορά: Απλουστευμένη διαδικασία για την παρασκευή
  και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών
  ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία

 281. Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ καλησπερα σας,
  Ενδιαφερομαι να ανοιξω καταστημα με καθισματα (5-7) κυριως με γλυκια και αλμυρη κρεπα , σαντουιτς φτιαχτο, καφε, χυμους, αναψυκτικα, ποτο, και επεισης να μπορω να πουλαω καποια απο τα ειδη οπως αναψυκτικα, πατατακια, caprice και να να μπορω ισως να πουλαω και ζαμπον τυρι δηλαδη καποια υλικα οπως σε παντοπολειο. τι ΚΑΔ χρησιμοποιω? η ποια κατηγορια η ποιες κατηγοριες ανηκω? υποχρεουμε να εχω τουαλετα ΑΜΕΑ και ποτε? σιγουρα wc πρεπει να εχω αλλα και με χωρο πλυσης χεριων πριν. σας ευχαριστω προκαταβολικα.
  ΜΑΡΙΑ Α.

 282. Ο/Η Laskarina Diamantara λέει:

  Καλημερα σας.Εχω αποφασισει να παρω μια ρυμουλκομενη καντινα με ολες της τις προυποθεσεις που απαιτουντε νομιμα και σωστα και να την τοποθετησω σε ιδιοκτητο παραθαλασιο οικοπεδο.Γνωριζω οτι απαγορευοντε τα τραπεζοκαθισματατα.Ψαχνωντας στο ιντερνετ για περισοτερες πληροφοριες βρηκα αυτο το αρθρο. Η πρόταση έχει σκοπό την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των καντινών κατέθεσε ο Δημήτρης Μάρδας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης στον Υπουργό Υγείας τον Κο Ανδρέα Ξανθό. Αφορά την αλλαγή του περιεχομένου της Παραγράφου 4B του Άρθρου 14 της Υπουργικής Απόφασης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 – ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017, με την προσθήκη παραγράφων μετά το τέλος του άρθρου 14.( Επίσης προτείνεται να εξακολουθήσει η απαγόρευση χρήσης των τραπεζοκαθισμάτων, αλλά να επιτρέπεται η χρήση στρόγγυλων τραπεζιών διαμέτρου επιφάνειας τραπεζιού μέγιστο 0,80 μέτρου, στηριγμένων σε κυλινδρικές βάσεις, πλαστικές ή μεταλλικές ύψους το ελάχιστο 1,00 μ., με υποδοχή στη μέση για στήριξη ομπρέλας με συγκεκριμένες διαστάσεις. Κατά την πρόταση, επιτρέπονται μόνο τέσσερα τέτοια τραπέζια μέγιστο ανά καντίνα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίσουν τη διέλευση των πεζών). Απαγορεύεται τέλος, η χρήση κάθε υλικού (νάυλον κ.λπ) με τη βοήθεια του οποίου δημιουργείται τεχνητά περίκλειστος χώρος πλησίον ή πέριξ της καντίνας. Οποτε πιστευετε οτι αν χρησιμοποιησω αυτα τα τραπεζια ετσι οπως αναφεροντε θα εχω προβλημα και θα μου τα απαγορευσει η υγειονομικη υπηρεσια? Περιμενω την απαντηση σας με εκτιμηση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

 283. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) : περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με απλές διεργασίες.
  Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα (για καθήμενους πελάτες), σχολικά κυλικεία, κυλικεία, παγωτοπωλεία, καφενεία. καφετέριες, ιντερνέτ καφέ ,μπαρ, open bar
  Σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να υπάρχει ανάλογος αριθμός αποχωρητήριων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των πελατών της.

  Τα αποχωρητήρια και οι προθάλαμοι (επιτρέπεται κοινός προθάλαμος) πρέπει να διαθέτουν υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

  Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων με υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό, οι οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών καθώς και κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων.

 284. Όπως είπατε μέχρι στιγμής απαγορεύονται τα καθίσματα στις καντίνες

 285. Ο/Η mailmanhalkidiki λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη και εκ μέρους όλων σας ευχαριστούμε για τον κόπο και τον χρόνο σας…
  Προσωπικά θέλω σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων να λειτουργήσω κατάστημα διάθεσης καφέ και σνακ και πιτοειδη αγορασμενα σε τελική μορφή από παρασκευαστηρια….Αν μπορείτε ενημερώστε με για απαραίτητους χώρους διάθεσης, αν χρειάζεται αποχωρητήριο και αν γίνεται αναφέρετε και το άρθρο που με ενδιαφέρει ώστε να το κρατήσω….
  Ευχαριστώ εκ προοιμίου….

 286. Ο/Η βεργος νικολαος λέει:

  καλημερα!!!!!θελω να φτιαξω ενα »οβελιστηριο για περαστικους σε σκευη μιας χρησης» σε στεγασμενο εξωτερικο χωρο στην προσοψη του κρεοπωλειου μου.διαβασα οπως οτι το αρθρο 42 δεν ισυει πλεον.τι ακριβως ισχυει τωρα διοτι στην αρμοδια υπηρεσια ζητανε προδιαγραφες ‘ζεστης γωνιας’ ενω τους διευκρινησα οτι ειναι μονο για πακετο μονο για περαστικους μονο ψητα σουβλας.ουτε πληρες γευμα ουτε παροχη σερβιρισματος ουτε αλλα τροφιμα.
  σας ευχαριστω εκ των προτερων.

 287. Ο/Η Ελπιδα Νικολοπουλου λέει:

  Καλησπερα εχω ενα καταστημα με αξεσουαρ και θελω να το γυρισω σε ολα τα σφολιατοειδη τι ακριβως χρειαζετε να κανω

 288. Καλημέρα

  ξεκινήστε με τη βοήθεια μηχανικού ω΄στε να δείτε αρχικά τα πολεοδομικά θέματα και προυποθέσεις και στην συνέχεια θα μιλήσετε με την υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε για τα υγειονομικά θέματα

 289. Καλησπέρα, έχω ένα περίπτερο σε κεντρικό δρόμο και θέλω να το μετατρέψω σε σημείο πώλησης καφέ και αναψυκτικών για τους περαστικους. Είναι εφικτό να γίνει αυτό?

 290. Καλημέρα,

  τα περίπτερα διαθέτουν προς πώληση συγκεκριμένα είδη όπως α. Τυποποιημένων προιόντων καραμελλοποιίας, σοκολατοποίιας και μπισκοτοποιίας.

  β. Τυποποιημένων παγωτών
  γ. Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών πο­τών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών ή συμπυκνωμέ­νων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή λαχανικών καθώς και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων μπυρών, τυποποιημένου έτοιμου καφέ και παστεριωμέ­νου γάλακτος, γιαούρτης και προϊόντων γαλακτοβιομη­χανίας (πλην τυροκομικών), φρουτοσαλάτας, σάντουιτς, κ.τ.ομ, σε τυποποιημένες μορφές.

  Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λει­τουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνε­ται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεώς τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυ­σμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του πε­ριβάλλοντος και της έκθεσης στον ήλιο.

 291. Σασ ευχαριστω πάρα πολύ

 292. Ο/Η Zante Zante λέει:

  Γεια σας παιδιά, θέλω να ρωτήσω εάν ένα καφέ-μπαρ αναψυκτήριο που θα πουλά μόνο στους περαστικούς χωρίς τραπέζια ανήκει στην κατηγορία της εστίασης η όχι? ευχαριστώ.

 293. Καλημέρα,
  άσχετα αν έχετε καθίσματα ή όχι ανήκει στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΚΥΕ και υπάγεται στις υγειονομικές διατάξεις (απαιτείται αδειοδότηση με τη διαδικασία της γνωστοποίησης)

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.