Άρθρο 43 (Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεως τους)


‘Αρθρο 43

Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεως τους

1. Στην κατηγορία των καταστημάτων του παρόντος άρθρου ανήκουν τα παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, πτηνοπωλεία-αυγοπωλεία, καφεκοπτεία, πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστείου, αμιγή γαλακτοπωλεία, πρατήρια άρτου, καταστήματα πωλήσεως κατεψυγμένων προιόντων καταστήματα πωλήσεως εμφιαλωμένων οινοπνευματωδών και μη ποτών (κάβες), καταστήματα πωλήσεως ειδών αλλαντοποιίας και τυροκομίας, πρατήρια ελαίου και μαγειρικών λιπών και κάθε άλλο παρόμοιο με τα ανωτέρω κατάστημα.
2. Ορισμοί:
α. Παντοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται όλα γενικά τα είδη τροφίμων και ποτών, πλην των αναφερομένων στο επόμενο εδάφιο ειδών, καθώς και τα οριζόμενα κατωτέρω άσχετα με τα τρόφιμα είδη.
Δεν επιτρέπεται να πωλούνται στα παντοπωλεία: – Νωπά ή κατεψυγμένα κρέατα, ορνιθοειδή και ψάρια. – Οπωρικά και κηπευτικά, πλην των ξηρών καρπών, των πατατών και των ξηρών κρεμμυδιών. – Είδη ζαχαροπλαστικής πλην των τυποιημένων γλυκισμάτων (μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά κουταλιού, λουκούμια, κουραμπιέδες κ.τ.ομ.) και τυποποιημένων προιόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποίας. – Γάλα χύμα, εμφιαλωμένο παστεριωμένο γάλα και παραδοσιακή γιαούρτη. – Είδη αρτοποιίας, πλην των επιτρεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η πώληση στα παντοπωλεία τυποιποιημένων κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών, θηραμάτων, ψαριών, χορταρικών κ.τ.ομ., συσκευασμένων κατάλληλα σε πλαστικά σακίδια ή σε άλλες επιτρεπόμενες συσκευασίες, εφόσον τα είδη αυτά προσφέρονται σε μικρές ποσότητες και περισσεύει στο κατάστημα χώρος επαρκής για την τοποθέτηση των απαραίτητων, ιδιαίτερων για κάθε είδος, θαλάμων καταψύξεως. Στα παντοπωλεία επιτρέπεται να πωλούνται και είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας γενικά (κάθε είδους σαπούνια, απορρυπαντικά, σφουγγάρια, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, οδοντόπαστες κ.τ.ομ.), αποσμητικά χώρων, είδη Κρατικού Μονοπωλείου, οινόπνευμα, βενζίνη και υγραέριο σε φιάλες, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, χαρτικά κ.τ.ομ. με την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά θα εκθέτονται σε μικρές ποσότητες, ώστε να μην προκαλείται συμφόρηση στο κατάστημα, και θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο του καταστήματος μακρυά από τα τρόφιμα.
β. Οπωρολαχανοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται είδη οπωρικών και κηπευτικών, νωπών ή και συντηρημένων (κονσέρβες οπωρικών ή κηπευτικών, κατεψυγμένα κηπευτικά κ.τ.ομ.).
Στο οπωρολαχανοπωλείο επιτρέπεται επίσης η πώληση και αυγών.
Οπωροπωλείο είναι το κατάστημα, το οποίο πωλεί μόνον οπωρικά, νωπά ή οπωσδήποτε συντηρημένα (κονσέρβες κ.τ.ομ.) και ξηρούς καρπούς, καθώς και αυγά.
γ. Κρεοπωλείο, είναι το κατάστημα στο οποίο πωλούνται κάθε είδους νωπά και κατεψυγμένα κρέατα (ολόκληρα σφάφια ή τμήματα τούτων των θερμόαιμων ζώων και πτηνών κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση), καθώς και παραπροιόντα σφαγίων (εδώδιμα σπλάχνα, γλώσσα, κεφαλή κλπ.). Στο κρεοπωλείο επιτρέπεται επίσης η πώληση και αλλαντικών, τα οποία παρασκευάζονται σε νομίμως λειτουργούντα αλλαντοποιεία και προσφέρονται σε ολόκληρα τεμάχια.
δ. Πτηνοπωλείο – αυγοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο σφαγμένα ορνιθοειδή κλπ. πτηνά, νωπά και κατεψυγμένα καθώς και αυγά.
ε. Ιχθυοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται νωπά και κατεψυγμένα ψάρια αλλά και αλιεύματα.
στ. Καφεκοπτείο είναι το κατάστημα, στο οποίο γίνεται φρύξη, κοπή και πώληση καφέ.
Εκτός του κομμένου, σε χύμα ή τυποποιημένου καφέ, στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται η πώληση και προϊόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας, καθώς και φυτικών προϊόντων ή σκευασμάτων αυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ροφημάτων (τσάι κ.τ.ομ.) και μπαχαρικών.
ζ. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται γάλα εμφιαλωμένο παστεριωμένο, γάλα αποστειρωμένο, γάλα αφυδατωμένο (εβαπορέ) και συμπυκνωμένο (σακχαρούχο) σε κουτιά, προϊόντα γάλακτος (πλην των τυροκομικών), αυγά, παγωτά τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, σύμφωνα με την παρ. 14 άρθρου 39 της παρούσας, και γλυκίσματα, προϊόντα σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας, αρτοσκευάσματα, εμφιαλωμένα ποτά, οινοπνευματώδη και μη, κ.τ.ομ..
η. Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, παρασκευαζόμενα σε παρασκευαστήριο τούτου ή προερχόμενα από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, καθώς και εμφιαλωμένα οινοπνευματώδη ποτά και εμφιαλωμένοι ή έγκυτιομένοι χυμοί φρούτων και αναψυκτικά. Στο κατάστημα τούτο μπορεί να εγκατασταθεί και μηχάνημα στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού.
Η κατανάλωση των ανωτέρω ειδών μέσα στο κατάστημα απαγορεύεται.
θ. Αμιγές γαλακτοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται γάλα εμφιαλωμένο παστεριωμένο, γάλα αποστειρωμένο, γάλα αφυδατωμένο (εβαπορέ) και συμπυκνωμένο (σακχαρούχο) σε κουτιά, ακόμη και γάλα χύμα, προκειμένου για περιοχές, στις οποίες δεν έχει επιβληθεί η παστερίωση του γάλακτος, καθώς και κάθε είδους γαλακτοκομικά προϊόντα, παρασκευαζόμενα σε παρασκευαστήριο τούτου ή προερχόμενα από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια και τυροκομικά προϊόντα, αυγά, παγωτά τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, τυποποιημένα γλυκίσματα και προϊόντα σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας και καραμελλοποιίας, καθώς και διάφορα αρτοσκευάσματα. Στο κατάστημα αυτό μπορεί να εγκατασταθεί και μηχάνημα στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού.

ι. Πρατήριο άρτου είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται μόνον άρτος και άλλα προϊόντα αρτοποιίας και κουλουροποιίας όπως αυτά καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα Αγορανομική Νομοθεσία.
ια. Καταστήματα κατεψυγμένων προϊόντων είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κατεψυγμένα προϊόντα, φυτικής ή ζωικής προελεύσεως (κρέατα, πουλερικά, αλιεύματα, κηπευτικά κ.τ.ομ.).
ιβ. Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους ξηροί καρποί και ορισμένα προϊόντα με γλυκαντικές ύλες, από τα αναφερόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως είναι οι μαρμελάδες, τα γλυκά κουταλιού, οι κομπόστες, ο χαλβάς, και τα λουκούμια, τα οπωροζαχαρωτά και οι ζαχαρωμένοι καρποί (φρουί γλασέ), οι πολτοί και οι πηκτές φρούτων, τα είδη καραμελλοποιίας και σοκολατοποιίας, τα μπισκότα, κουραμπιέδες, παστέλια, μαντολάτα, τυποποιημένα παγωτά κ.τ.ομ. πλην των γλυκισμάτων ταψιού, παστών, παγωτών χύμα κ.τ.ομ. Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται να πωλούνται μικρές ποσότητες εμφιαλωμένων οινοπνευματωδών ποτών και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων χυμών φρούτων και αναψυκτικών.
ιγ. Κατάστημα εμφιαλωμένων ποτών (κάβα) είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους εμφιαλωμένα ποτά, οινοπνευματώδη και μη, και εμφιαλωμένοι ή και εγκυτιωμένοι χυμοί φρούτων, καθώς και οινοπνευματώδη ποτά σε χύμα για κατ’ οίκον μόνον κατανάλωση.
Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται να πωλούνται σε μικρές ποσότητες και ξηροί καρποί, για την έκθεση των οποίων θα χρησιμοποιείται μικρή υαλόφρακτη προθήκη.
ιδ. Κατάστημα προιόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται είδη αλλάντων και τυροκομικά προιόντα, καθώς και κονσερβοποιημένα τρόφιμα ζωικής κυρίως προελεύσεως.
ιε. Πρατήριο ελαίου και μαγειρικών λιπών είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται ελαιόλαδο, συσκευασμένο ή χύμα, πυρηνέλαια και σπορέλαια συσκευασμένα, και μαγειρικά λίπη, με τους όρους που καθορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις και ο Κώδικας Τροφίμων. Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται και η πώληση λιωμένου βουτύρου γάλακτος, αν τούτο δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις, και σάπωνος.
3. Απαγορεύεται η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων και ποτών εντός των καταστημάτων του παρόντος άρθρου. Επίσης απαγορεύεται η αποθήκευση και η πώληση άλλων ειδών άσχετων με τα τρόφιμα, πλην εκείνων που ρητώς αναφέρονται στην περίπτωση α της προηγούμενης παραγράφου, προκειμένου για παντοπωλεία, και στην παρ. 3 άρθρου 39 της παρούσας, προκειμένου για αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστείου.
Μπορεί να επιτραπεί η πώληση τυποποιημένων ζωοτροφών σε παντοπωλεία, εφόσον υπάρχει περίσσιος χώρος με ράφια, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την τοποθέτηση των ζωοτροφών και ενδεχομένως ορισμένων από τα άσχετα με τα τρόφιμα είδη, τα οποία επιτρέπεται να πωλούνται στα παντοπωλεία, σύμφωνα με την περίπτ. α της προηγούμενης παραγράφου. Στα ράφια με τις ζωοτροφές θα υπάρχει πινακίδα με την σχετική ένδειξη («Ζωοτροφές»), για ενημέρωση των πελατών.
4. Επιτρέπεται η λειτουργία στον ίδιο χώρο περισσότερων του ενός καταστημάτων του παρόντος άρθρου, κατά τρόπο που να αποτελούν ένα ενιαίο κατάστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσα τμήματα, όσα είναι τα είδη των λειτουργούντων στον ίδιο χώρο καταστημάτων (μικτό κατάστημα), με τον όρο ότι σε κάθε τμήμα θα απασχολείται ιδιαίτερο προσωπικό. ‘Ολα τα τμήματα του μικτού καταστήματος θα ανήκουν στον ίδιο επιχειρησιακό φορέα. Από τα καταστήματα του παρόντος άρθρου μπορούν να λειτουργήσουν ως μικτά:
α. Τα παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία (με την προυπόθεση ότι τα λαχανικά θα είναι απαλλαγμένα από τις ρίζες τους), κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία αυγοπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων προιόντων, καταστήματα προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας και πρατήρια ελαίου και μαγειρικών λιπών.
β. Τα παντοπωλεία, καφεκοπτεία, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων και καταστήματα εμφιαλωμένων ποτών.
γ. Τα κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, πτηνοπωλεία – αυγοπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων προϊόντων και οπωρολαχανοπωλεία (με την προϋπόθεση ότι τα λαχανικά θα είναι απαλλαγμένα από τις ρίζες τους).
δ. Τα πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστείου, καταστήματα εμφιαλωμένων ποτών, καφεκοπτεία, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων και πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής.
ε. Τα πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής και τα αμιγή γαλακτοπωλεία με καταστήματα τυποποιημένων ειδών παντοπωλείου, εφόσον, κατά την κρίση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, δεν απαγορεύεται τούτο από τη σχετική νομοθεσία άλλων Κρατικών Φορέων.
Εξάλλου, επιτρέπεται η συστέγαση κρεοπωλείου και ψητοπωλείου η οβελιστηρίου υπό τον όρο ότι τα καταστήματα αυτά θα είναι χωρισμένα μεταξύ τους με τοίχο, επικοινωνούντα με εσωτερική θύρα, και το καθένα θα πληρεί τους όρους που περιγράφονται στα οικεία άρθρα της παρούσας.
5. Πλην των καθιζομένων με τις διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου όρων και προϋποθέσεων, τα καταστήματα του παρόντος άρθρου θα πληρούν και τους ακόλουθους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις:
α. Θα διαθέτουν τους εξής χώρους:
1. Αίθουσα πωλήσεων (κυρίως κατάστημα) επαρκούς χωρητικότητας, ανάλογα με την πελατειακή κίνηση του καταστήματος, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η άνετη κυκλοφορία των πελατών και ο εύκολος καθαρισμός της, και πάντως δεν θα είναι μικρότερη των 15 τ.μ. πλην των κρεοπωλείων, στην οποία η αίθουσα πωλήσεων θα είναι 30 τ.μ. τουλάχιστον. Εξαιρούνται, ως προς το ανωτέρω ελάχιστο εμβαδόν: – τα καταστήματα του παρόντος άρθρου, που στεγάζονται σε δημοτικές ή Κοινοτικές αγορές ή σε κτιριακά συγκροτήματα, που έχουν ανεγερθεί ειδικά για τη στέγαση τέτοιων καταστημάτων από Συνεταιρισμούς Καταστηματαρχών Λαϊκών Αγορών. – Μικρά Καταστήματα, στα οποία πωλούνται μόνον εμφιαλωμένα ποτά ή ξηροί καρποί, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. – τα κρεοπωλεία, που ιδρύονται σε κωμοπόλεις και πόλεις με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, στα οποία η αίθουσα πωλήσεων μπορεί να είναι μικρότερη μέχρι 20 τ.μ. τουλάχιστον. – Τα πρατήρια άρτου, των οποίων το ελάχιστο εμβαδόν ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου (12 τ.μ.).
Προκειμένου για μικτό κατάστημα, το κάθε τμήμα του (συστεγαζόμενο κατάστημα) θα είναι εγκαταστημένο σε ιδιαίτερο χώρο, νοητώς χωρισμένο από τα άλλα τμήματα, εμβαδού ίσου με το ανωτέρω καθοριζόμενο για κάθε είδος καταστήματος ελάχιστο εμβαδόν (15 τ.μ. πλην των κρεοπωλείων, για τα οποία ορίζεται εμβαδόν 30 τ.μ. ή αν βρίσκονται σε κωμοπόλεις και πόλεις κάτω των 10.000 κατοίκων 20 τ.μ.). Η συνολική έκταση της αίθουσας πωλήσεων του μικτού καταστήματος θα είναι ίση με το άθροισμα, τουλάχιστον, των απαραίτητων για κάθε τμήμα του ελάχιστων εμβαδών.
2. Παρασκευαστήριο, εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ., προκειμένου για τα καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται τα προσφερόμενα, ή ακόμη και ορισμένα από αυτά, είδη (γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία). Η κατασκευή του παρασκευαστηρίου τούτου θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρ. 4 εδ. α περ. (2), άρθρου 39 της παρούσας.
3. Αποθήκη, ανάλογης με την εμπορική κίνηση του καταστήματος εκτάσεως. Η αποθήκη δεν είναι απαραίτητη στα μικρά καταστήματα εμβαδού 20 τ.μ., αν είναι αμιγή, ή 40 τ.μ., αν είναι μικτά ή κρεοπωλεία.
4. Αποχωρητήρια προσωπικού, ο αριθμός και η κατασκευή των οποίων θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας.
Προκειμένου για μικρά καταστήματα του παρόντος άρθρου, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της, να απαλλάξει αυτά από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήριο, εφόσον εμπίπτουν στην περ. ε’ παρ. 2 του άρθρου 25 της παρούσας, ή να δεχθεί, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου τούτου, αποχωρητήριο χωρίς προθάλαμο, εφόσον προβλέπεται ότι θα απασχοληθούν στο κατάστημα μέχρι δύο το πολύ άτομα και με την προϋπόθεση ότι η θέση του αποχωρητηρίου (π.χ. σε απομονωμένο χώρο) ή, κυρίως, η κατασκευή του (απαραίτητα πλήρης αερισμός, επένδυση τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, τοποθέτηση στην θύρα μηχανισμού αυτόματου κλεισίματός της κλπ.) παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την εξασφάλιση του περιβάλλοντος του καταστήματος από τις δυσμενείς επιδράσεις του αποχωρητηρίου (δυσοσμίες κλπ.).
5. Οι ανωτέρω χώροι θα χωρίζονται μεταξύ τους με τοίχους ή με άλλη στέρεη κατασκευή, που θα παρέχει τις δυνατότητες εύκολου καθαρισμού της και δεν προσφέρεται για τη δημιουργία εστιών αναπτύξεως ποντικιών, κατσαρίδων κλπ. Οι επιφάνειες των τοίχων των ιχθυοπωλείων και κρεοπωλείων θα είναι απαραίτητα επενδυμένες με πλακίδια πορσελάνης ή ελαιοχρωματισμένες, αδιαπότιστες και λείες σε ύψος 2 μ. τουλάχιστον.
6. Τα πωλούμενα είδη θα είναι τοποθετημένα με τάξη μέσα στο κατάστημα. Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, που τρώγονται κατόπιν αποφλοιώσεως, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από το οπωραλαχανοπωλείο, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων κλπ.
Οι σάκκοι και τα κάθε είδους δοχεία, κιβώτια κλπ., που περιέχουν τρόφιμα, δεν θα τοποθετούνται απευθείας στο δάπεδο, αλλά πάνω σε ξύλινα βάθρα ύψους 0,30 μ. τουλάχιστον και σε ικανή απόσταση από τους τοίχους, ώστε να αερίζονται επαρκώς.
Στα παντοπωλεία τα επιτρεπόμενα να πωλούνται είδη καθαρισμού, αποσμητικά χώρων, εντομοκτόνα, είδη Μονοπωλίου και τυποποιημένες ζωοτροφές θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο, μακριά από τρόφιμα, κατά τρόπο που να μην είναι δυνατό να τα επηρεάσουν.
Στα οπωρολαχανοπωλεία, τα οποία λειτουργούν σε μικτά καταστήματα, δεν επιτρέπεται η πώληση λαχανικών (μαρούλια, αντίδια, σέσκουλα κ.τ.ομ.) εκτός αν δεν έχουν αφαιρεθεί οι ρίζες τους.
Στα μικτά καταστήματα τα εμπορεύματα θα είναι τοποθετημένα με τάξη κατά τμήμα και δεν επιτρέπεται η ανάμειξη των εμπορευμάτων ενός τμήματος με τα εμπορεύματα άλλου.
7. Τα εγκυτιωμένα συντηρημένα τρόφιμα (κονσέρβες) θα τοποθετούνται σε δροσερά μέρη, τα οποία δεν θα επηρεάζονται από τις ηλιακές ακτίνες και γενικά από τις υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Τα χονδρικής πωλήσεως καταστήματα θα διατηρούν τα εγκυτιωμένα τρόφιμα σε ξηρές αποθήκες σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας, κατά προτίμηση +10ο C, που θα αερίζονται καλά.

8. Στα κρεοπωλεία ο κιμάς θα παρασκευάζεται κατά την παρουσία του πελάτη, η δε προορισμένη για την κοπή του κιμά μηχανή θα είναι τοποθετημένη σε κατάλληλο ύψος, το πολύ 1,50 μ. από το δάπεδο, ώστε να μπορεί ο πελάτης να ελέγχει εύκολα την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων για την παρασκευή του κιμά τεμαχίων κρέατος. Η διατήρηση έτοιμου κιμά στα κρεοπωλεία επιτρέπεται μόνο με τις προϋποθέσεις, που καθορίζει η σχετική Αγορανομική Νομοθεσία.
9. Στα ιχθυοπωλεία οι πάγκοι εκθέσεως των ψαριών κλπ. αλιευμάτων θα είναι τοποθετημένοι μέσα στο κατάστημα και σε απόσταση 0,50 μ. τουλάχιστον από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, οι δε επιφάνειες τούτων, στις οποίες τοποθετούνται τα ψάρια και τα άλλα αλιεύματα, θα είναι αδιαπότιστες και λείες με κατάλληλη κλίση προς υδρορροές προσαρμοσμένες στους πάγκους, κατά τρόπο που να δέχονται τα προερχόμενα από το λιώσιμο του πάγου συντηρήσεως των ψαριών νερά. Τα νερά αυτά θα διοχετεύονται απευθείας, με κλειστούς αγωγούς, σε υπόνομο ή βόθρο.
10. Τα μη συσκευασμένα τρόφιμα, τα οποία τρώγονται όπως έχουν, χωρίς προηγουμένως να βρασθούν ή ψηθούν ή αποφλοιωθούν, θα διατηρούνται σε ερμητικά κλειστές προθήκες, κατά τρόπο που να προφυλάσσονται από τις μύγες, τις κατσαρίδες, τους ποντικούς, τον κονιορτό, τα καυσαέρια και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις. Τα φρούτα, που τρώγονται χωρίς προηγουμένως να αποφλοιωθούν, θα προφυλάσσονται κατά το δυνατό από τις ανωτέρω ρυπάνσεις τοποθετούμενα απαραίτητα στο εσωτερικό του καταστήματος.
Απαγορεύεται η ψηλάφιση των ανωτέρω τροφίμων από τους πελάτες και το προσωπικό του καταστήματος με την ευθύνη του καταστηματάρχη.
11. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη, ανάλογα με το είδος των τροφίμων και τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεώς τους, σταθερή χαμηλή θερμοκρασία κατώτερη των +7ο C. Για το γάλα εφαρμόζεται η παρ. 12 άρθρου 39. Απαγορεύεται η έκθεση ευαλλοίωτων τροφίμων εκτός ψυγείων. Αν ο καταστηματάρχης επιθυμεί την έκθεση των ευαλλοίωτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των ωμών κρεάτων, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα ψυγεία προθήκες. Προκειμένου για συσκευασμένα ευαλλοίωτα τρόφιμα, μπορεί για την έκθεσή τους να χρησιμοποιούνται ειδικά ανοικτά ψυγεία.
12. Για τη συντήρηση των ψαριών με απλή ψύξη θα χρησιμοποιούνται τρίμματα καθαρού πάγου μέσα σε ειδικά κιβώτια (ψαροκασέλες, τελλάρα), ως ακολούθως: Ο πυθμένας των κιβωτίων καλύπτεται με ικανού πάχους στρώμα τριμμένου πάγου, πάνω στο οποίο τοποθετείται αλληλοδιαδόχως ένα στρώμα ψαριών και ένα στρώμα τριμμένου πάγου και τελικά η επιφάνεια των ψαριών θα καλύπτεται με στρώμα τριμμένου πάγου πάχους 8-10 εκατοστόμετρα. Αν για τη συντήρηση των ψαριών με απλή ψύξη χρησιμοποιούνται ψυγεία, οι χώροι αυτών θα έχουν θερμοκρασία γύρω στους 0ο μέχρι +5ο C και υγρομετρική κατάσταση περιβάλλοντος 90 μέχρι
100%.
Κατά την έκθεση των ψαριών, είτε αυτά βρίσκονται σε ανοικτά κιβώτια (τελλάρα), είτε τοποθετούνται πάνω στους ειδικούς πάγκους, ο καταστηματάρχης θα φροντίζει ώστε να μη διακόπτεται η συντήρησή τους με ικανή ποσότητα τριμμένου πάγου και να μην είναι εκτεθειμένα στις ηλιακές ακτίνες.
13. Προκειμένου για κατεψυγμένα είδη (κρέατα, πουλερικά, θηράματα, ψάρια και άλλα αλιεύματα, κηπευτικά κλπ.), η συντήρησή τους θα γίνεται σε ειδικά ψυγεία καταξύψεως, ανάλογης με την κίνηση του καταστήματος χωρητικότητας, με ιδιαίτερο για κάθε πωλούμενο συναφές είδος ψυκτικό θάλαμο, και υπό σταθερή ψύξη τουλάχιστον -15ο C για τα κρέατα και κηπευτικά και -18ο C για τα ψάρια, τα πτηνά, τα θηράματα και τα σπλάχνα. Η έκθεση των ανωτέρω κατεψυγμένων ειδών εκτός ψυγείων καταψύξεως, καθώς και η απόψυξη και επανακατάψυξή τους, απαγορεύεται. Η συντήρηση του νωπού κρέατος με απλή ψύξη θα γίνεται σε ηλεκτρικά ψυγεία υπό σταθερή θερμοκρασία κάτω των +7ο C των δε πτηνών, θηραμάτων και σπλάχνων κάτω των + 4ο C.
14. Γενικά, τα κάθε είδους ψυγεία θα πληρούν τους όρους και τις προυποθέσεις, που καθορίζει το άρθρο 29 της παρούσας.
15. Τα κάθε είδους τρόφιμα πρέπει να έχουν τους συνήθεις οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, γεύση, όψη) και να πληρούν, ως προς την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, τους υγειονομικούς όρους και προυποθέσεις, που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα.
Τα πωλούμενα στα καταστήματα του παρόντος άρθρου τρόφιμα και ποτά, τα οποία είναι προιόντα κατεργασίας ή αναμείξεως τροφίμων ή έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία (παστερίωση, συσκευασία κλπ.), πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών. Η προέλευση των ανωτέρω ειδών θα αποδεικνύεται κάθε φορά βάσει των τιμολογίων πωλήσεως.
Τα δοχεία συσκευασίας των κονσερβοποιημένων τροφίμων δεν θα παρουσιάζουν οποιαδήποτε διόγκωση ή σύνθλιψη σε σημαντικό βαθμό ή οξιδώσεις ή μεταγενέστερες συγκολλήσεις σε διάφορα σημεία τους ή οποιαδήποτε λύση της στεγανότητάς τους και θα πληρούν όλους τους όρους των σχετικών με τα υλικά συσκευασίας τροφίμων διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα αρμόδια όργανα υγειονομικού ελέγχου οφείλουν να απομακρύνουν από την κατανάλωση τις κονσέρβες, των οποίων τα δοχεία παρουσιάζουν τις ανωτέρω εκτροπές, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 της παρούσας για τη χρήση δοχείων, που περιείχαν άλλοτε δηλητήρια, ως περιεκτών τροφίμων εφαρμόζεται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου.
16. Το χαρτί, που χρησιμοποιείται για την περιτύλιξη τροφίμων, τα οποία τρώγονται όπως έχουν, θα είναι αμεταχείριστο, λευκό και απόλυτα καθαρό και, αν τα τρόφιμα περιέχουν μεγάλο ποσοστό υγρασίας, αδιάβροχο.
Για τον αποχωρισμό του χαρτιού τούτου από τη δέσμη, στην οποία ανήκει, θα χρησιμοποιείται κατάλληλος δακτυλοβρεκτήρας, δηλ. καθαρό σφουγγάρι, φυσικό ή συνθετικό (αφρολέξ), τοποθετημένο σε κατάλληλη θήκη με ανάλογη ποσότητα καθαρού νερού.
Πλησίον κάθε χρησιμοποιούμενης δέσμης χαρτιού περιτυλίξεως θα υπάρχει ένας δακτυλοβρεχτήρας. Η διαβροχή του δακτύλου με σάλιο για τον αποχωρισμό του χαρτιού από τη δέσμη του απαγορεύεται.
Τα χρησιμοποιούμενα για τη συσκευασία γλυκισμάτων κουτιά ή δίσκοι από χαρτόνι θα καλύπτονται εσωτερικά με αμεταχείριστο, λευκό, αδιάβροχο και απόλυτα καθαρό χαρτί ή άλλο παρόμοιο υλικό.
Το κρέας και τα ψάρια θα περιτυλίσσονται με αμεταχείριστο και απόλυτα καθαρό χαρτί ή άλλο παρόμοιο υλικό, που θα πληρεί τους καθοριζόμενους με τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις όρους. Το χρησιμοποιούμενο για την παρασκευή χαρτοσακουλών, προοριζόμενων για την τοποθέτηση φρούτων, κηπευτικών κ.τ.ομ., χαρτί θα είναι απόλυτα καθαρό και αμεταχείριστο. Απαγορεύεται η κατασκευή τέτοιων σακουλών από παλιό χαρτί ή έντυπα ή χειρόγραφα.
17. ‘Ολοι οι χώροι των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έπιπλα, τα ψυγεία, τα εργαλεία, τα σκεύη κλπ. θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρά. Τα εργαλεία, τα σκεύη, και οι συσκευές, που χρησιμοποιούνται για τους διάφορους χειρισμούς των τροφίμων, θα πλύνονται καθημερινά με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό. Για τον σκοπόν αυτόν στο κατάστημα θα υπάρχει νιπτήρας (μπορεί να χρησιμοποιείται ο ίδιος και για το πλύσιμο των χεριών) και εγκατάσταση ζεστού νερού (θερμοσίφωνας ή, στα μικρά καταστήματα, ηλεκτρικό «μάτι» με κατσαρόλα).
Ιδιαίτερα στα κρεοπωλεία το ξύλο κοπής κρέατος θα καλύπτεται μετά από κάθε χρήση με κάλυμμα από λαμαρίνα και μετά το τέλος της εργασίας θα ξύνεται και ακολούθως θα πλύνεται με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο απορρυπαντικό.
18. Οι πωλητές τροφίμων θα είναι υγιείς και απόλυτα καθαροί και θα φορούν λευκή ή ανοιχτόχρωμη καθαρή μπλούζα. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει σε καταστήματα του παρόντος άρθρου την πρόσληψη υπαλλήλου ταμία, αν κρίνει ότι η πελατειακή κίνησή τους παρέχει τέτοιες δυνατότητες.
19. Γενικά οι διατάξεις των άρθρων 32,33,34,35 και 36 της παρούσας σχετικά με την καθαριότητα, τη συγκέντρωση κλπ. των απορριμμάτων, τα κατοικίδια ζώα, την εντομοκτονία και μυοκτονία και το προσωπικό των καταστημάτων τροφίμων, εφαρμόζονται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου.

382 Responses to Άρθρο 43 (Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεως τους)

 1. Ο/Η Leo Triantis λέει:

  ε. Τα πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής και τα αμιγή γαλακτοπωλεία με καταστήματα τυποποιημένων ειδών παντοπωλείου, εφόσον, κατά την κρίση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, δεν απαγορεύεται τούτο από τη σχετική νομοθεσία άλλων Κρατικών Φορέων.
  Εξάλλου, επιτρέπεται η συστέγαση κρεοπωλείου και ψητοπωλείου η οβελιστηρίου υπό τον όρο ότι τα καταστήματα αυτά θα είναι χωρισμένα μεταξύ τους με τοίχο, επικοινωνούντα με εσωτερική θύρα, και το καθένα θα πληρεί τους όρους που περιγράφονται στα οικεία άρθρα της παρούσας

  Δεν υπαρχει διαταξη για ενα μικτο καταστημα παντοπωλειο και καφενειο σε ενα χωριο κατω των 2000 κατοικων?χωρισμενο στα 2 με τοιχο και επικεινωνεια με πορτα ….ολα με τουαλετα με προθαλαμο κτλπ. Η αλως ενα κεφενειο με παντοπωλειο σε διπλανο χωρο.

 2. κ. Τριάντη συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν μπόρεσα να σας απαντήσω αμέσως.
  Σωστά αναφέρετε ότι για χωριά κάτω των 2000 κατοίκων και εφόσον δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικά , αρχαιολογικοί χώροι κλπ.
  προβλέπεται συστέγαση καταστημάτων :
  Άρθρο 51 παράγραφος 3
  3. Επιτρέπεται να λειτουργούν ως µικτά δύο ή περισσότερα καταστήµατα µιας από
  τις ανωτέρω οµάδες καταστηµάτων:
  α. Παντοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, κρεοπωλείο ή άλλο παρόµοιο κατάστηµα. β. Παντοπωλείο, καφενείο, καφέ µπαρ, οινοπωλείο.
  γ. Καφενείο, καφέ µπαρ, εστιατόριο, οινοµαγειρείο, ψητοπωλείο, οβελιστήριο ή
  άλλο παρόµοιο κατάστηµα.
  δ. Κρεοπωλείο, ψητοπωλείο, οβελιστήριο.
  ε. Καφενείο, καφέ µπαρ, ζαχαροπλαστείο.
  Αν το σχόλιό σας αναφέρεται στην απάντηση μου θεωρώ ότι το Πήλιο είναι τουριστική περιοχή επομένως δεν υπάγεται στο άρθρο 51 της Α1β8577/83 υγειονομικής διάταξης.

 3. Ο/Η eustathios λέει:

  kalispera emis theloume na anixoume ena mikro pandopolio stinngitnia 24 t.m kai apli aporia mas einai poso tha mas vgi sinolika i adia euxaisto poli ek ton proteron.

 4. ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ .

  ΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΩΡΩ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 5. Ο/Η Αννα Αποστολακη λέει:

  καλημερα να ρωτησω κατι,
  μπορουμε να επεκτεινουμε ενα παντοπωλειο με οπωροπωλειο; επισης, επιτρεπεται η πωληση χυμα οπριων, ξηρων καρπων και κρασιου σε παντοπωλειου;

  ευχαριστω θερμα

 6. Καλησπέρα κ. Άννα

  η απάντηση στο ερώτημα είναι ναι σύμφωνα με το άρθρο 43 και συγκεκριμένα :

  4. Επιτρέπεται η λειτουργία στον ίδιο χώρο περισσότερων του ενός καταστημάτων του παρόντος άρθρου, κατά τρόπο που να αποτελούν ένα ενιαίο κατάστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσα τμήματα, όσα είναι τα είδη των λειτουργούντων στον ίδιο χώρο καταστημάτων (μικτό κατάστημα), με τον όρο ότι σε κάθε τμήμα θα απασχολείται ιδιαίτερο προσωπικό. ‘Ολα τα τμήματα του μικτού καταστήματος θα ανήκουν στον ίδιο επιχειρησιακό φορέα. Από τα καταστήματα του παρόντος άρθρου μπορούν να λειτουργήσουν ως μικτά:
  α. Τα παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία (με την προυπόθεση ότι τα λαχανικά θα είναι απαλλαγμένα από τις ρίζες τους), κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία αυγοπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων προιόντων, καταστήματα προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας και πρατήρια ελαίου και μαγειρικών λιπών.

  Θα διαθέτουν τους εξής χώρους:
  1. Αίθουσα πωλήσεων (κυρίως κατάστημα) επαρκούς χωρητικότητας, ανάλογα με την πελατειακή κίνηση του καταστήματος, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η άνετη κυκλοφορία των πελατών και ο εύκολος καθαρισμός της, και πάντως δεν θα είναι μικρότερη των 15 τ.μ. πλην των κρεοπωλείων, στην οποία η αίθουσα πωλήσεων θα είναι 30 τ.μ. τουλάχιστον. Εξαιρούνται, ως προς το ανωτέρω ελάχιστο εμβαδόν: – τα καταστήματα του παρόντος άρθρου, που στεγάζονται σε δημοτικές ή Κοινοτικές αγορές ή σε κτιριακά συγκροτήματα, που έχουν ανεγερθεί ειδικά για τη στέγαση τέτοιων καταστημάτων από Συνεταιρισμούς Καταστηματαρχών Λαϊκών Αγορών. – Μικρά Καταστήματα, στα οποία πωλούνται μόνον εμφιαλωμένα ποτά ή ξηροί καρποί, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. – τα κρεοπωλεία, που ιδρύονται σε κωμοπόλεις και πόλεις με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, στα οποία η αίθουσα πωλήσεων μπορεί να είναι μικρότερη μέχρι 20 τ.μ. τουλάχιστον. – Τα πρατήρια άρτου, των οποίων το ελάχιστο εμβαδόν ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου (12 τ.μ.).
  Προκειμένου για μικτό κατάστημα, το κάθε τμήμα του (συστεγαζόμενο κατάστημα) θα είναι εγκαταστημένο σε ιδιαίτερο χώρο, νοητώς χωρισμένο από τα άλλα τμήματα, εμβαδού ίσου με το ανωτέρω καθοριζόμενο για κάθε είδος καταστήματος ελάχιστο εμβαδόν (15 τ.μ. πλην των κρεοπωλείων, για τα οποία ορίζεται εμβαδόν 30 τ.μ. ή αν βρίσκονται σε κωμοπόλεις και πόλεις κάτω των 10.000 κατοίκων 20 τ.μ.). Η συνολική έκταση της αίθουσας πωλήσεων του μικτού καταστήματος θα είναι ίση με το άθροισμα, τουλάχιστον, των απαραίτητων για κάθε τμήμα του ελάχιστων εμβαδών.

  Αποθήκη, ανάλογης με την εμπορική κίνηση του καταστήματος εκτάσεως. Η αποθήκη δεν είναι απαραίτητη στα μικρά καταστήματα εμβαδού 20 τ.μ., αν είναι αμιγή, ή 40 τ.μ., αν είναι μικτά ή κρεοπωλεία.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 7. Ο/Η Λουλος Ηλιας λέει:

  στα ειδη παντοπωλειου μη εδωδιμα περιλαμβανονται τα καλυντικα η οχι΄΄ επιτρεπεται σε κατοχο αντιστοιχης αδειας να τα πωλει σε λαικες αγορες΄΄

 8. Κύριε Ηλία
  Στα παντοπωλεία επιτρέπεται να πωλούνται και είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας γενικά (κάθε είδους σαπούνια, απορρυπαντικά, σφουγγάρια, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, οδοντόπαστες κ.τ.ομ.), αποσμητικά χώρων, είδη Κρατικού Μονοπωλείου, οινόπνευμα, βενζίνη και υγραέριο σε φιάλες, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, χαρτικά κ.τ.ομ. με την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά θα εκθέτονται σε μικρές ποσότητες, ώστε να μην προκαλείται συμφόρηση στο κατάστημα, και θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο του καταστήματος μακρυά από τα τρόφιμα. β. Οπωρολαχανοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται είδη οπωρικών και κηπευτικών, νωπών ή και συντηρημένων (κονσέρβες οπωρικών ή κηπευτικών, κατεψυγμένα κηπευτικά κ.τ.ομ.).Όσο αφορά το ερώτημα σας σχετικά με τις λαϊκές αγορές Ορισμός: Λαική Αγορά είναι υπαίθριος χώρος, στον οποίο γίνεται η απευθείας διάθεση αγροτικών προιόντων από τους παραγωγούς, καθώς και η διάθεση και άλλων τροφίμων ή και ειδών άσχετων με τα τρόφιμα, σε χαμηλές τιμές με σκοπό την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Η έννοια της Λαικής Αγοράς είναι διαφορετική από εκείνη της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αγοράς ή του Κτιριακού Συγκροτήματος Συνεταιρισμού Καταστηματαρχών λαικών Αγορών, που αναφέρεται στο εδάφιο α της παραγράφου 5 άρθρου 43 της παρούσας.

  2. Τα είδη, που επιτρέπεται να πωλούνται στις Λαικές Αγορές καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορίου.

 9. Ο/Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΑΛΑΝΗ λέει:

  Είναι δηλαδη σίγουρο ότι σε ένα κατάστημα 50 τ.μ. που θέλω σίγουρα να γίνει πρατηριο αρτου δε μπορω να βάλω κάποια γλυκα; όπως γλυκα του κουταλιου, συροπιαστα, λουκούμια;

 10. Η Νομοθεσία ισχύει όπως διαβάσατε το άρθρο (βέβαια βρίσκεται σε διαβούλευση )
  Το κατάστημα είναι μεγάλο γιατί δεν προχωράτε σε κάποιο μικτό κατάστημα του ίδιου άρθρου ??

 11. Ο/Η χρηστος κλαδος λέει:

  Καλησπερα,σκεφτομαι να ανοιξω ενα παντοπωλειο.Λογω του οτι το μαγαζιπου εχω ειναι μονο 24 τετραγωνικα μου επιτρεπεται βαση νομοθεσιας μονο μια κατηγορια να επιλεξ.ω.Ετσι επελεξα το παντοπωλειο.Εχω διαβασει τι επιτρεπεται και τι οχι απλα εχω καποιες απορίες.Οταν ενοουμε οτι επιτρεπονται ορισμενα ειδη αρτοποιιας τι εννοειται?επισης ποια ποτα μπορω να βαλω?το γαλα εβαπορε επιτρέπεται?

 12. Καλησπέρα το παντοπωλείο πουλά σε μικρές ποσότητες όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα άρα και γάλα εβαπορέ .
  Το ορισμένα είδη αρτοποιίας εννοεί συσκευασμένα αρτοσκευάσματα.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 13. Ο/Η Christos λέει:

  Καλησπέρα σας,

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε σύμφωνα με την εμπειρία σας. Θέλω να ανοίξω πρατήριο άρτου γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής. Πόσα τετραγωνικά χρειάζομαι; Διαθέτω 37 τμ. και μικρό κλειστό βοηθητικό πατάρι 18 τμ. μπορώ να ψήνω κάποιεσ σφολιάτες; Έχω δει άδεια με 30 τετραγωνικά περίπου στο σύνολο που έχει στην άδεια του όλα τα παραπάνω + καφε + ξηρούς καρπούς + κάβα + πίττες + μπουγατσάδικο. Το μαγαζί που σας λέω είναι πολύ μικρό και μετα βίας 30 τμ.΄Ευχαριστώ.

 14. Ο/Η xristos klados λέει:

  Κυριε Παπαδάκη συγνωμη αν γινομαι κουραστικός. Σχετικα με τα είδη παντοπωλειου στα επιτρεπόμενα αρτοσκευάσματα περιλαμβάνεται ψωμι για τοστ και παξιμαδι(συσκευασμενα σε καθε περίπτωση)Σχετικα με τα ποτά τι ισχύει?

 15. Σε μικρές ποσότητες θεωρώ ο Νομοθέτης σας παρέχει την δυνατότητα μιας και αναφέρει σε μικρές ποσότητες συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά . Όχι όμως να είναι περισσότερα τα ποτά (δηλαδή να είναι κάτι σαν κάβα).

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 16. Ο/Η Κλειώ Μαδέση λέει:

  Καλησπερα κυριε Παπαδακη. Θελω να σας κανω μια ερωτηση. Καταρχην εχω ενα ψιλικατζιδικο και προκειται να μεταφερθω ακριβως στο διπλανο μαγαζι το οποιο ειναι 140τ.μ. Σε αυτο το καταστημα θελω να βαλω ειδη παντοπωλειου, οπωρολαχανοπωλειο, κατεψυγμενα προιοντα (τα οποια πειλαμβανονται στο παντοπωλειο ετσι;) , γαλακτοκομικα, ψωμι, να φτιαχνω καφε και τσαιγαρα και τυπο. Γνωριζω οτι ολα μαζι δε γινονται. Και ετσι αποφασισα να χωρισω το μαγαζι στη μεση και το ενα κομματι να γινει μικτο καταστημα (παντοπωλειο, οπωολαχανοπωλειο και αρτοποιειο) κια το αλλο ψιλικα οπου να μπορω να βαλω τα τσιγαρα και ολα τα υπολοιπα. Διαβασα πριν απο λιγο στο site της Διευθυνσης Δημοσιας Υγειας Χανιων οτι σε ενα παντοπωλειο επιτρεπεται και η πωληση τσιγαρων και καπνοβιομηχανικων προιοντων, ισχυει αυτο; Κατι ακομα στο πρατηριο αρτου επιτρεπεται η πωληση καφε; και αν δεν επιτρεπεται μπορω να βγαλω αδεια αναψυκτηριου για να πουλαω; και κατι τελευταιο το παντοπωλειο επιτρεπεται να πουλαει γαλακτοκομικα προιοντα; Ξεω οτι οι ερωτησεις μου ειναι πολλες αλλα τρεχω για το μαγαζι απο το Δεκεμβριο του 2010, τα ενοικια τρεχουν εδω και 1,5 χρονο και κανεις δε γνωριζει να μου απαντησει υπευθυνα. Σας παρακαλω μπορειτε να με βοηθησετε;
  Σας ευχαριστω
  Με εκτιμηση Κλειω Μαδέση

 17. Καλημέρα

  1) όσο αφορά τα τσιγάρα σε παντοπωλείο επιτρέπονται αν αυτό δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις πλην των υγειονομικών .Υπάρχει μια προϋπόθεση που θέτει ο νέος αντικαπνιστικός νόμος να μην είναι σε εμφανή θέση .
  2) Στα παντοπωλεία επιτρέπεται η πώληση όλων των συσκευασμένων τροφίμων και ποτών όταν αυτά είναι σε μικρές ποσότητες .Σε αντίθετη περίπτωση με χώρο 15 τμ ανά τμήμα μπορείτε να προσθέσετε τμήματα
  .α. Παντοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται όλα γενικά τα είδη τροφίμων και ποτών, πλην των αναφερομένων στο επόμενο εδάφιο ειδών, καθώς και τα οριζόμενα κατωτέρω άσχετα με τα τρόφιμα είδη.
  Δεν επιτρέπεται να πωλούνται στα παντοπωλεία: – Νωπά ή κατεψυγμένα κρέατα, ορνιθοειδή και ψάρια. – Οπωρικά και κηπευτικά, πλην των ξηρών καρπών, των πατατών και των ξηρών κρεμμυδιών. – Είδη ζαχαροπλαστικής πλην των τυποιημένων γλυκισμάτων (μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά κουταλιού, λουκούμια, κουραμπιέδες κ.τ.ομ.) και τυποποιημένων προιόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποίας. – Γάλα χύμα, εμφιαλωμένο παστεριωμένο γάλα και παραδοσιακή γιαούρτη. – Είδη αρτοποιίας, πλην των επιτρεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις.
  Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η πώληση στα παντοπωλεία τυποιποιημένων κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών, θηραμάτων, ψαριών, χορταρικών κ.τ.ομ., συσκευασμένων κατάλληλα σε πλαστικά σακίδια ή σε άλλες επιτρεπόμενες συσκευασίες, εφόσον τα είδη αυτά προσφέρονται σε μικρές ποσότητες και περισσεύει στο κατάστημα χώρος επαρκής για την τοποθέτηση των απαραίτητων, ιδιαίτερων για κάθε είδος, θαλάμων καταψύξεως. Στα παντοπωλεία επιτρέπεται να πωλούνται και είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας γενικά (κάθε είδους σαπούνια, απορρυπαντικά, σφουγγάρια, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, οδοντόπαστες κ.τ.ομ.), αποσμητικά χώρων, είδη Κρατικού Μονοπωλείου, οινόπνευμα, βενζίνη και υγραέριο σε φιάλες, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, χαρτικά κ.τ.ομ. με την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά θα εκθέτονται σε μικρές ποσότητες, ώστε να μην προκαλείται συμφόρηση στο κατάστημα, και θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο του καταστήματος μακρυά από τα τρόφιμα.
  β. Οπωρολαχανοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται είδη οπωρικών και κηπευτικών, νωπών ή και συντηρημένων (κονσέρβες οπωρικών ή κηπευτικών, κατεψυγμένα κηπευτικά κ.τ.ομ.).
  Στο οπωρολαχανοπωλείο επιτρέπεται επίσης η πώληση και αυγών.
  Οπωροπωλείο είναι το κατάστημα, το οποίο πωλεί μόνον οπωρικά, νωπά ή οπωσδήποτε συντηρημένα (κονσέρβες κ.τ.ομ.) και ξηρούς καρπούς, καθώς και αυγά.
  γ. Κρεοπωλείο, είναι το κατάστημα στο οποίο πωλούνται κάθε είδους νωπά και κατεψυγμένα κρέατα (ολόκληρα σφάφια ή τμήματα τούτων των θερμόαιμων ζώων και πτηνών κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση), καθώς και παραπροιόντα σφαγίων (εδώδιμα σπλάχνα, γλώσσα, κεφαλή κλπ.). Στο κρεοπωλείο επιτρέπεται επίσης η πώληση και αλλαντικών, τα οποία παρασκευάζονται σε νομίμως λειτουργούντα αλλαντοποιεία και προσφέρονται σε ολόκληρα τεμάχια.
  δ. Πτηνοπωλείο – αυγοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο σφαγμένα ορνιθοειδή κλπ. πτηνά, νωπά και κατεψυγμένα καθώς και αυγά.
  ε. Ιχθυοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται νωπά και κατεψυγμένα ψάρια αλλά και αλιεύματα.
  στ. Καφεκοπτείο είναι το κατάστημα, στο οποίο γίνεται φρύξη, κοπή και πώληση καφέ.
  Εκτός του κομμένου, σε χύμα ή τυποποιημένου καφέ, στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται η πώληση και προϊόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας, καθώς και φυτικών προϊόντων ή σκευασμάτων αυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ροφημάτων (τσάι κ.τ.ομ.) και μπαχαρικών.
  ζ. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται γάλα εμφιαλωμένο παστεριωμένο, γάλα αποστειρωμένο, γάλα αφυδατωμένο (εβαπορέ) και συμπυκνωμένο (σακχαρούχο) σε κουτιά, προϊόντα γάλακτος (πλην των τυροκομικών), αυγά, παγωτά τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, σύμφωνα με την παρ. 14 άρθρου 39 της παρούσας, και γλυκίσματα, προϊόντα σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας, αρτοσκευάσματα, εμφιαλωμένα ποτά, οινοπνευματώδη και μη, κ.τ.ομ..
  Στα πρατήρια άρτου με επιπλέον 8 τμ από τα 12 που απαιτούνται μπορείτε να προσφέρετε καφέ σε όρθιους πελάτες

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 18. Ο/Η Κλειώ Μαδέση λέει:

  Σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση. Χωρισ να γινομαι κουραστικη μηπως θα μπορουσατε να μου δειξετε και ενα επισημο εγγραφο δηλαδη καποιο φεκ η καποιο νομο πουαναγραφονται αυτα? Γιατι πηγα στο υγειονομικο σημερα το πρωι και μου ειπαν πωσ απαγορευεται ρητα να πουλαω τσιγαρα στο παντοπωλειο, και οσο για τον καφε μου ειπαν πωσ μονο τα πρατηρια αρτου μπορουν να πωλουν. Εγω επειδη εχω και παντοπωλειο απαγορευεται. Ευχαριστω εκ των προτερων.

 19. Καλό μεσημέρι

  το ΦΕΚ που ζητήσατε https://epoptes.files.wordpress.com/2012/03/2007.pdf

  22. Στην υποπαράγραφο ιγ της παραγράφου 2, του
  άρθρου 43 της αναφερομένης Υ.Δ., προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
  «Επίσης επιτρέπεται και η πώληση τσιγάρων και καπνοβιομηχανικών προϊόντων εφόσον δεν απαγορεύεται
  από άλλες Διατάξεις.».

  Τώρα όσο αναφορά για την προσφορά καφέ σύμφωνα με την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ 128529/09, (2077/Β/25.9.09):
  ΄Αρθρο 43
  Προστίθεται
  Στο εδάφιο ι.(πρατήριο άρτου) της παραγράφου 2
  «Στα καταστήματα των εδαφίων στ. (Καφεκοπτείο),
  ζ. (Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής), η.
  (Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου), θ. (Αμιγές
  γαλακτοπωλείο), ι. (Πρατήριο άρτου), καθώς και στα
  πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρ−
  τοποιείων, επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ
  πάσης φύσεως σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες,
  με τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 (αναψυκτήρια χωρίς
  καθίσματα) ως προς τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό
  εφόσον διαθέτουν επιπλέον ξεχωριστό χώρο, νοητά δι−
  αχωρισμένο, εμβαδού τουλάχιστον 8 τ.μ. Η κατανάλωση
  των ανωτέρω ειδών απαγορεύεται μέσα στα καταστήματα και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τοποθέτησης
  δοχείων απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 33 της
  Α1β/8577/1983 Υ.Δ.»

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 20. Ο/Η Κλειώ Μαδέση λέει:

  Σας υπερευχαριστω. Και μια τελευταια ερωτηση Οταν γραφει εκτος αν απαγορευεται απο αλλες διαταξεις , ποιες διαταξεις εννοει; Το οτι ειμαι στην αττικη αλλαζει κατι; Ευχαριστω πολυ.

 21. Εννοεί αν υπάρχει κάποια άλλη απαγόρευση πχ Δημοτική απόφαση κλπ . Θεωρητικά δεν υπάρχει εμπόδιο μιας και πριν αυτή την τροποποίηση η υγειονομική νομοθεσία ήταν αυτή που το απαγόρευε !!!!!

 22. Ο/Η sotiris λέει:

  Καλησπερα σας.
  Θελω να ανοιξω ενα ζαχαροπλαστειο (αρθρου 39 με εργαστηριο και με τραπεζοκαθισματα μεχρι 0-50) και θελω να βάλω μεσα και πρατηριο αρτου.Γινεται αυτο;

 23. Καλημέρα
  συγγνώμη για την ιδιαίτερα καθυστερημένη απάντηση

  «Πώληση άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων από Ζαχαροπλαστεία»
  Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (γ) αναφορικά με το θέμα, και μετά από συνεργασία
  με την Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου μας ,σας γνωρίζουμε ότι:
  Σύμφωνα με το σχετικό (α) στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ορίζεται ότι «Η πώληση
  των προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται μόνο από τα αρτοποιεία και τα πρατήρια άρτου.
  Κατ΄ εξαίρεση, η πώληση προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται και στα
  ζαχαροπλαστεία, στα γαλακτοπωλεία, στα καταστήματα τροφίμων και ζαχαρωδών
  προϊόντων, στα μεικτά καταστήματα τροφίμων και στις υπεραγορές τροφίμων, με τις
  προϋποθέσεις που απαιτούνται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4,
  εφόσον χορηγηθεί για τα καταστήματα αυτά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
  πρατηρίου άρτου. Ο χώρος πώλησης των προϊόντων αρτοποιίας στα καταστήματα
  τροφίμων, στα μεικτά καταστήματα τροφίμων και στις υπεραγορές τροφίμων διαχωρίζεται
  υποχρεωτικά από τον υπόλοιπο χώρο των καταστημάτων αυτών, σύμφωνα με το
  τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4, και ο χώρος πώλησης των προϊόντων
  αρτοποιίας στα ζαχαροπλαστεία, στα γαλακτοπωλεία και στα καταστήματα ζαχαρωδών προϊόντων διαχωρίζεται υποχρεωτικά κατά τρόπο που αποτρέπει την επαφή των
  προϊόντων αρτοποιίας από τα λοιπά προϊόντα……».
  Επομένως στα καταστήματα που διαθέτουν άδεια ζαχαροπλαστείου με παρασκευαστήριο
  ή άνευ παρασκευαστηρίου, με τραπεζοκαθίσματα (άρθρο 39 σχετ. β) καθώς και
  πρατήριο ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο ή άνευ παρασκευαστηρίου, (άρθρο 43
  σχετ. β) εφόσον διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο όπως ορίζεται σαφώς στο σχετ. (α)
  μπορεί να επιτραπεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου προκειμένου να
  εφοδιάζουν τους πελάτες τους με ψωμί.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 24. Ο/Η manolis λέει:

  Καλησπερα σκεφτομαι να ανοιξω ενα σφαγειο ζωων, μηπως ξερετε ποιες προδιαγραφες πρεπει να πληρουνται;;Ευχαριστω πολυ!!

 25. Καλημέρα είναι αρμοδιότητα της κτηνιατρικής υπηρεσιας και δεν γνωριζω ξερω μονο οτι για τα υγρα αποβλητα και τα στερεα πρεπει επισης να υπαρξει έγκριση

 26. Ο/Η Εφη Ασπιωτη λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη,

  Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: έχω ένα κατάστημα περίπου 20 τμ. και σκέφτομαι να ανοίξω πρατήριο άρτου. Εκτός από τα συναφή προϊόντα (παξιμάδια, κουλούρια, σφολιατοειδη) και τον καφέ, τι άλλο μπορώ να έχω? Π.χ. Επιτρέπεται να έχω συσκευασμένα κρουασάν-μπισκότα-νερό-αναψυκτικά-γάλα-χυμούς-παγωτά?

  Σας ευχαριστώ

 27. Καλημέρα κυρία Ασπιώτη

  Σύμφωνα με την υγειονομική Νομοθεσία :
  Πρατήριο άρτου είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται ΜΟΝΟ άρτος και άλλα προϊόντα αρτοποιίας και κουλουροποιίας όπως αυτά καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα Αγορανομική Νομοθεσία.
  «Στα καταστήματα αυτά, επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ
  πάσης φύσεως σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες,
  με τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 (αναψυκτήρια χωρίς
  καθίσματα) ως προς τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό
  εφόσον διαθέτουν επιπλέον ξεχωριστό χώρο, νοητά δι−
  αχωρισμένο, εμβαδού τουλάχιστον 8 τ.μ. Η κατανάλωση
  των ανωτέρω ειδών απαγορεύεται μέσα στα καταστήματα και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τοποθέτησης
  δοχείων απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 33 της
  Α1β/8577/1983 Υ.Δ.»

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 28. Ο/Η Εφη Ασπιωτη λέει:

  Αγαπητέ κύριε Παπαδάκη,

  Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση σας.
  Θα ήθελα μια ακόμη διευκρίνιση: ψυγείο αναψυκτικών μπορώ να έχω; επίσης, ολα τα προϊόντα που αναφέρω προορίζονται μόνο για πώληση και όχι για κατανάλωση εντός του καταστήματος.
  Επιτρέπεται ή όχι;

  Σας ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σας.

 29. Ο/Η giannis kriakou λέει:

  θελω να μαθω αν χρειάζομαι άδεια στο να καθαρίζω τα φιστικά στο χωράφι μου και να τα στεγνώνω ,

 30. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά βρισκόμουν εκτός για μεγάλο διάστημα

  Όπως σας έγραψα τον ορισμό πρατήριο άρτου είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται ΜΟΝΟ άρτος και άλλα προϊόντα αρτοποιίας και κουλουροποιίας .
  (κάποιοι ναι έχουν ψυγεία αναψυκτικών ….).
  Κάνοντας όμως χρήση την τροποποίηση του νόμο για πώληση καφέ ναι θα μπορείτε να έχετε και ψυγείο

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 31. θΕΩΡΏ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΓΕΩΠΌΝΩΝ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 32. Ο/Η Αλεξίου Μελίνα λέει:

  Καλησπέρα σας συγχαρητήρια για το blog και για τις τεκμηριωμένες απαντήσεις σας .
  Πραγματικά με τις γνώσεις σας βοηθάτε σημαντικά στην σωστή αδειοδότηση επιχειρήσεων και την εφαρμογή της νομοθεσίας.
  Καφετερια- πιτσαρία ή καφετέρια- εστιατόριο μπορεί να αδειοδοτηθεί ως μικτό κατάστημα με πρατήριο άρτου 12 τμ το οποίο θα διαχωρίσει με τζαμαρία και πόρτα?

 33. Καλημέρα κα Αλεξίου

  με την παρούσα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπεται τέτοιο μικτό κατάστημα . Είναι σε διαβούλευση η νέα υγειονομική διάταξη όπου μπορείτε να το ζητήσετε .
  Αυτό που ισχύει είναι ότι 2 διαφορετικής χρήσης καταστήματα πρέπει να είναι ενιαία και ανεξάρτητα (είσοδος wc κλπ) .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 34. Ο/Η Γιωργος λέει:

  Καλησπερα, επειδη εχω ιδια περιπτωση: σε καταστημα 55τμ μπορω να ιδρυσω μικτο καταστημα που να εχει εναν ξεχωριστο χωρο με πορτα 12τμ για πρατηριο αρτου και το υπολοιπο να ειναι ψιλακτατζιδικο (δεν ξερω πως λεγεται επισημα το ψιλικατζιδικο? – παντοπωλειο?? πως λεγεται?) που να πουλαει και περιοδικα και τσιγαρα?

 35. Καλησπέρα

  ναι και δεν απαιτείται ξεχωριστή πόρτα . Το κατάστημα που μπορεί να είναι μικτό είναι παντοπωλείο . Τα ψιλικά είναι άλλη κατηγορία που δεν αποτελεί μικτό με πρατήριο άρτου . Σύμφωνα με την νέα τροποποίηση επιτρέπονται τα τσιγάρα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 36. Ο/Η ΚΩΣΤΑΣ λέει:

  ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΚΑΦΕΔΕΣ Ή ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΩ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΦΕΔΩΝ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 37. Καλό μεσημέρι

  πρέπει να προσθέσετε τμήμα σε κάποιο από τα παρακάτω είδη καταστημάτων στα οποία έδωσαν την δυνατότητα να παρασκευάζει και διαθέτει καφέ σε περαστικούς :
  «Στα καταστήματα των εδαφίων στ. (Καφεκοπτείο), ζ. (Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής), η. (Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου), θ. (Αμιγές
  γαλακτοπωλείο), ι. (Πρατήριο άρτου), καθώς και στα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ
  πάσης φύσεως σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 (αναψυκτήρια χωρίς
  καθίσματα) ως προς τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό εφόσον διαθέτουν επιπλέον ξεχωριστό χώρο, νοητά διαχωρισμένο, εμβαδού τουλάχιστον 8 τ.μ. Η κατανάλωση
  των ανωτέρω ειδών απαγορεύεται μέσα στα καταστήματα και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τοποθέτησης
  δοχείων απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 33 της Α1β/8577/1983 Υ.Δ.» .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 38. Ο/Η Λαυράνος Γιάννης λέει:

  Αν δεν είναι πολύ αργά, θα ήθελα να θέσω υπόψη του φίλου Κώστα τον προβληματιμό που διατυπώνω στο σχόλιο μου στο άρθρο 39…

 39. Ο/Η harris pap λέει:

  Καλησπέρα σε όλους,
  Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαδικασία για άδεια λειτουργίας (αν χρειάζεται) για αποθήκη χονδρικής πώλησης χαρτικών, απορρυπαντικών κλπ (χωρίς τρόφιμα) . ο χώρος είναι αυτή τη στιγμή κατοικία και θέλω να κάνω την αλλαγή χρήσης. πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης σε κατάστημα ή σε αποθήκη; απευθύνομαι στο δήμο ή στη διεύθυνση υγείας; νομοθεσία που μπορώ να ανατρέξω;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 40. Καλησπέρα

  αν δεν είναι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος πιστεύω είναι θέμα μόνο εφορίας αλλά επιβεβαιώστε το πρώτα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 41. Ο/Η Γιαννατος Εμ.. λέει:

  Καλησπερα και συγχαρητηρια για την προσφορα σας.
  Ως μικρομεσαιοι επιχειρηματιες, προσπαθουμε να μειωσουμε το κοστος λειτουργιας για να επιβιωσουμε.Θελω να ρωτησω για συστεγαση επιχειρησεων ( οχι μικτο καταστημα ) π.χ. μιας ατομικης παντοπωλειου με μια αλλη οπωροπωλειου σε καταστημα συνολικα 50 τ.μ., τι πρεπει να προβλεφθει για το wc ? Με ενα ατομο ανα βαρδια για καθε επιχειρηση ( 2 συνολικα στον ενιαιο χωρο, αρκει κοινο wc η πρεπει καθε επιχειρηση να εχει δικο της ? Ο προθαλαμος ειναι απαραιτητος ? Μπορουν τα δυο καταστηματα να εχουν κοινη εισοδο ?

 42. Καλησπέρα

  με την ισχύουσα Νομοθεσία απαγορεύεται η συστέγαση – συνένωση καταστημάτων . Επομένως δεν έχει νόημα να σας απαντήσω στα παρακάτω ερωτήματα . Ακαδημαϊκά πάντως προθάλαμος πάντα χρειάζεται στις τουαλέτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος .Αν ήταν ένα ενιαίο κατάστημα τα τετραγωνικά θα επαρκούσαν 15+15 για τα δύο αυτά είδη του άρθρου 43 .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 43. Ο/Η Σωτήρης Χρήστου λέει:

  Καλημέρα
  Θα ηθελα να μου πειτε αν ειναι νόμιμο ή αν προβλέπεται απο την Υ.Δ. ενα οπωροπαντοπωλειο (μικτό κατάστημα), να πουλά μαγειρευτά φαγητα (φαβα, πατσα, σαλάτες ζυμαρικών) σε πακέτο, συσκευασμένα. επισημαίνω ότι μιλάμε για μαγειρεμένα ή επεξεργασμένα τροφιμα προς άμεση κατανάλωση (εκτός του χώρου διάθεσης)
  Ευχαριστώ

 44. Νομίζω ότι το γνωρίζεται και εσείς ήδη : ΟΧΙ σύμφωνα με την ισχύουσα Α1β 8577/83 μπορεί όμως να αλλάξει αυτό στη νέα διάταξη .
  Παντοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται όλα γενικά τα είδη τροφίμων και ποτών, πλην των αναφερομένων στο επόμενο εδάφιο ειδών, καθώς και τα οριζόμενα κατωτέρω άσχετα με τα τρόφιμα είδη.
  Δεν επιτρέπεται να πωλούνται στα παντοπωλεία: – Νωπά ή κατεψυγμένα κρέατα, ορνιθοειδή και ψάρια. – Οπωρικά και κηπευτικά, πλην των ξηρών καρπών, των πατατών και των ξηρών κρεμμυδιών. – Είδη ζαχαροπλαστικής πλην των τυποιημένων γλυκισμάτων (μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά κουταλιού, λουκούμια, κουραμπιέδες κ.τ.ομ.) και τυποποιημένων προιόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποίας. – Γάλα χύμα, εμφιαλωμένο παστεριωμένο γάλα και παραδοσιακή γιαούρτη. – Είδη αρτοποιίας, πλην των επιτρεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις.
  Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η πώληση στα παντοπωλεία τυποιποιημένων κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών, θηραμάτων, ψαριών, χορταρικών κ.τ.ομ., συσκευασμένων κατάλληλα σε πλαστικά σακίδια ή σε άλλες επιτρεπόμενες συσκευασίες, εφόσον τα είδη αυτά προσφέρονται σε μικρές ποσότητες και περισσεύει στο κατάστημα χώρος επαρκής για την τοποθέτηση των απαραίτητων, ιδιαίτερων για κάθε είδος, θαλάμων καταψύξεως. Στα παντοπωλεία επιτρέπεται να πωλούνται και είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας γενικά (κάθε είδους σαπούνια, απορρυπαντικά, σφουγγάρια, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, οδοντόπαστες κ.τ.ομ.), αποσμητικά χώρων, είδη Κρατικού Μονοπωλείου, οινόπνευμα, βενζίνη και υγραέριο σε φιάλες, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, χαρτικά κ.τ.ομ. με την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά θα εκθέτονται σε μικρές ποσότητες, ώστε να μην προκαλείται συμφόρηση στο κατάστημα, και θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο του καταστήματος μακρυά από τα τρόφιμα.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 45. Ο/Η Κωνσταντίνα Σιάκα λέει:

  Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το πρατήριο άρτου , αν θα μπορούσα να παράγω και πίτες ( τυρόπιτες, σπανακόπιτες κλπ) σπιτικές και όχι κατεψυγμένες , αν απαιτείται ειδική άδεια
  ή μήπως δεν επιτρέπεται. Επίσης εάν δεν επιτρέπεται , τότε πως μπορώ να ψήνω κατεψυγμένα έτοιμα από άλλον προμηθευτή , περιλαμβάνονται στην άδεια του πρατηρίου ?
  Και μία τελευταία ερώτηση, πρέπει να έχω πτυχίο ή άδεια αρτοποιού για να ανοίξω πρατήριο άρτου?
  Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας 🙂

 46. Πρατήριο άρτου είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται μόνον άρτος και άλλα προϊόντα αρτοποιίας και κουλουροποιίας όπως αυτά καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα Αγορανομική Νομοθεσία.
  Τα πωλούμενα στα καταστήματα του παρόντος άρθρου τρόφιμα και ποτά, τα οποία είναι προιόντα κατεργασίας ή αναμείξεως τροφίμων ή έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία (παστερίωση, συσκευασία κλπ.), πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών. Η προέλευση των ανωτέρω ειδών θα αποδεικνύεται κάθε φορά βάσει των τιμολογίων πωλήσεως.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 47. Ο/Η Ευρυδίκη λέει:

  Γειά σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τη συσκευασία μπομπονιέρων καθώς και την παρασκευή κάποιων γλυκισμάτων σπιτικών για βαπτίσεις (μπισκότα και μικρά σπιτικά κέικ). Καθώς η οικονομική συγκυρία είναι δύσκολη για μεγάλα ανοίγματα, η ενοικίαση ειδικού χώρου είναι υποχρεωτική? Η κουζίνα στο σπίτι μου είναι πλήρως εξοπλισμένη, ανακαινισμένη και σύγχρονη ενώ πάντα διατηρείται σε άριστη κατάσταση καθαριότητας και οργάνωσης. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι επιτρεπτό. Έπειτα απαιτούνται πιστοποιητικά εκπαίδευσης σε διαχείριση τροφίμων? Γενικά ποιά είναι τα απαραίτητα βήματα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη αυτού του εγχειρήματος? Σας ευχαριστώ εκ τω προτέρων για την απάντηση και τον χρόνο σας.

 48. Καλό μεσημέρι

  δυστυχώς με την ισχύουσα υγειονομική Νομοθεσία επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μόνο σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως κυρίας χρήσεως . Επομένως οι οικίες αποκλείονται . Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και του ΕΦΕΤ πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν λάβει σεμινάρια γύρω από την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 49. Ο/Η ΦΩΤΕΙΝΗ λέει:

  Κύριε παπαδακη καλησπέρα.θα ήθελα κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα κάτωθι.σε ένα κατάστημα 29 τ.μ (μαζί με την τουαλέτα) θα ήθελα να ίδρυσω μικτό κατάστημα (καφεκοπτειο και κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδων προϊόντων.ειναι δυνατό να εκδοθεί η σχετική αδεια; Απαιτείται και τουαλέτα;ευχαριστω

 50. Καλησπέρα τα καταστήματα του άρθρου 43 (Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεως τους) απαιτούν πέραν της τουαλέτας 15 τμ για κάθε τμήμα με εξαίρεση το πρατήριο άρτου που απαιτεί 12 και το κρεοπωλείο που απαιτεί 30 . Επομένως δεν σας καλύπτει και για τις δύο δραστηριότητες .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 51. Καλημέρα.
  Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά! Σε κατάστημα που ήδη λειτουργεί ως «παντοπωλειο – εμφιαλωμενων ποτων – ξηρων καρπων και ζαχαρωδων» θα θέλαμε να προστεθούν στα προϊόντα εποχιακά και είδη ένδυσης / παιχνιδια / σχολικά είδη. Θα πρέπει να αλλάξουμε την άδεια λειτουργίας σε νέα «υπεραγορές» ή μπορούμε και διαφορετικά να προχωρήσουμε;

 52. Βρισκόμαστε μια μέρα από την παρουσίαση της νέας υγειονομικής διάταξης (η οποία δεν έχει έρθει ακόμα στα χέρια μου ) και δεν μπορώ να σας απαντήσω με σαφήνεια .
  Με τα παλιά δεδομένα μόνο οι υπεραγορές (super market ) έχουν αυτή τη δυνατότητα .
  Πρέπει να δούμε τι φέρνει η νέα διάταξη .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 53. σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση, θα περιμενω να διαβάσω και εγω την νεα διάταξη και για οποιαδήποτε απορία θα ξαναεπικοινωνήσω.

 54. Ο/Η Πετρος λέει:

  Χαιρετε θα ηθελα να σας ρωτησω αν επιτρεπεται η πωληση συμπληρωματων διατροφης σε σνακ μπαρ
  Ευχαριστω

 55. Ο/Η Λαυράνος Γιάννης λέει:

  Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία δεν επιτρέπεται. Ορίζεται ρητά στους ορισμούς των ειδών καταστημάτων του άρθρου 38 της Υγειονομικής Διάταξης τι ακριβώς επιτρέπεται να προσφέρεται από το Σνακ Μπαρ.

 56. Βρισκόμαστε μετά από την παρουσίαση της νέας υγειονομικής διάταξης και δεν μπορώ να σας απαντήσω με σαφήνεια μέχρι να εκδοθεί το ΦΕΚ .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 57. Θα περιμένουμε γιατί η νέα υγειονομική διάταξη δεν ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις και δεν θέτει απαγορεύσεις στα προϊόντα ( Μπορεί να μην υπάρξουν και ποτέ .. αυτή την φιλοσοφία έχει μέχρι τώρα )
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 58. Ο/Η ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗ λέει:

  Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΛΥΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΩ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 78ΤΜ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ? ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΩ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑ/ΚΟΥΖΙΝΑ?
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 59. Συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά έχουμε μεγάλη αλλαγή στην υγειονομική νομοθεσία .
  Θα περιμένουμε λοιπόν γιατί η νέα υγειονομική διάταξη δεν ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις και δεν θέτει απαγορεύσεις στα προϊόντα ( Μπορεί να μην υπάρξουν και ποτέ .. αυτή την φιλοσοφία έχει μέχρι τώρα ) . Θέματα κόστους δεν τα γνωρίζω και πρέπει να μιλήσετε με μηχανικό που θα σας χρειαστεί .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 60. Ο/Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ λέει:

  ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΕΙΑ.Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΩ ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΩ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΑΙ ΑΠΟ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΑ.Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΠΡ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 61. Καλησπέρα κ. Ιορδάνη

  με τη νέα υγειονομική διάταξη ( δεν υφίσταται το άρθρο 43 που διαβάσατε μιας και καταργήθηκε όλη η παλιά διάταξη ) προβλέπεται το εξής :
  Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα
  καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση.
  Για να ισχύσει βέβαια αυτό πρέπει να εναρμονιστείτε με την νέα αυτή διάταξη όπως ούτως αλλιώς προβλέπεται .
  ΑΡΘΡΟ 18 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη
  ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς
  τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω
  όρους, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι
  εφικτές βελτιώσεις.
  2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων
  ή/και ποτών η Υγειονομική Υπηρεσία θα ορίσει εύλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία,
  που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα
  υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
  3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα
  επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της παρούσας
  και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα, όπως είναι ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων,
  που είναι δυνατό να αναπτύσσονται στην αίθουσα πελατών των καταστημάτων της
  κατηγορίας «επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής», ο οποίος έχει υπολογισθεί με
  βάση τις ισχύουσες κατά τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
  υγειονομικές διατάξεις.
  Για τα παραπάνω καταστήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς τα
  προσφερόμενα είδη με βάση την άδεια λειτουργίας τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη
  κατηγορία της νέας κατάταξης του είδους του καταστήματος.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 62. Ο/Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ λέει:

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.Η ΑΛΕΣΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ?Η ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ?

 63. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη επιτρέπεται (αλλά δεν είναι δεσμευτική η απάντηση μου μιας και περιμένουμε ερμηνευτική εγκύκλιο )

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 64. Ο/Η Apostolis λέει:

  Καλησπερα!
  Εχοντας διαβασει ολα τα παραπανω ακομα εχω καποιες αποριες.
  Ενα παντοπωλειο μπορει να πουλαει τα παρακατω?
  – συσκευασμενα γαλακτοκομικα
  -συσκευασμενα τυροκομικα και αλλαντικα
  -αρτοσκευασματα
  – εμφιαλωμενα ποτα
  – γενικα ειδη τροφιμων.

  ρωταω γιατι ενδιαφερομαι να ανοιξω ενα μινι μαρκετ βιολογικων και παραδοσιακων προιοντων. Και δεν ξερω τι αδεια θα με καλυψει ακριβως.
  Η βοηθεια σας πολυτιμη! Περιμενω νεα σας!
  Ευχαριστω

 65. Καλησπέρα

  το άρθρο που διαβάσατε έχει καταργηθεί μαζί με όλη τη διάταξη . Όπως μπορούσατε και με την παλιά μπορείτε και με την καινούργια και συγκεκριμένα :
  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση.

  Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.

  Επιτρέπεται η διάθεση συσκευασμένων – τυποποιημένων νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, ψαριών και άλλων αλιευμάτων, τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα ψυγεία στους χώρους των τροφίμων χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης και λειτουργίας κρεοπωλείου ή ιχθυοπωλείου.

  Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκατάσταση περάτωσης έψησης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας.

  Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως μικτές με επιχειρήσεις εστίασης ή/και αναψυχής, όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν για κατ’ οίκον κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που ορίζονται από τα σχετικά άρθρα της παρούσας.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 66. Ο/Η ΤΟΝΙΑ λέει:

  Καλησπέρα.
  Είμαστε μια ομάδα παραγωγών αγροτικών προιόντων που αποτελείτε από γυναίκες.Ασχολούμαστε με τη παραγωγή αγροτικών προιόντων(σπιτικά γλυκά,σπιτικές χυλόπιτες,παστές ελιές,λικέρ και διάφορα άλλα).Και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το τι χρειάζεται για να πάρουμε άδεια και να τα πουλάμε νόμιμα.Πόσα τετραγωνικά εργαστήριο χρειάζεται;Μας καλύπτει η ασφάλεια του Ο.Γ.Α;Τι άλλες διαδικασίες χρειάζονται για να γίνει αυτό;
  Σας ευχαριστούμε.

 67. Καλησπέρα
  εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών … Αδειοδοτεί ο Δήμος . Σε περίπτωση ειδών ζωικής προέλευσης αρμόδια Υπηρεσία είναι η Κτηνιατρική και σε περίπτωση αρτοποιητικής αδειοδότησης η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 68. Ο/Η Sofia λέει:

  Χαίρετε. Ενδιαφέρομαι να ανοίξω κατάστημα πώλησης παραδοσιακών προιοντων, στο οποίο θέλω να πουλάω δικά μου προϊόντα, όπως λάδι, αλκοολούχα, φρούτα, καθώς και τυποποιημένα προϊόντα άλλων εταιρειών. Τι άδεια χρειάζομαι για να πουλάω χύμα προϊόντα και τι άδεια για τυποποιημένα; Χρειάζομαι ΑΦΜ παραγωγού, αλλά και ΑΦΜ εταιρείας;

 69. Ο/Η θωμας κ λέει:

  Καλησπέρα σας. Διαθέτω κατάστημα 62 τμ και διατίθεμαι να ανοίξω ζαχαροπλαστείο (με παρασκευαστήριο)-πρατήριο άρτου ενώ θέλω να τοποθετήσω και τραπεζοκαθίσματα. Υπάρχουν περιορισμοί σε τετραγωνικά μέτρα;Σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη μπορώ να το πραγματοποιήσω;Ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν συνοπτικά;Σας ευχαριστώ πολύ.

 70. Καλησπέρα

  σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη μπορείτε . Η διάταξη αυτή δεν αναφέρει συγκεκριμένα τετραγωνικά . Οι προϋποθέσεις δεν είναι κάτι απλό πλέον .
  Η νέα κατηγορία που θα ανήκει το κατάστημά που σας ενδιαφέρει είναι :
  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος(ζεστής και κρύας κουζίνας )
  1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.

  2. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος.

  Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται και διατίθενται σε καθισμένους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, πλήρη γεύματα(ζεστής ή κρύας κουζίνας)τα οποία περιλαμβάνουν κάθε είδος τροφίμου, γλυκίσματος, ροφήματος, αναψυκτικού ή αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Όλες οι επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής, εκτός των γενικών όρων που περιγράφονται στο άρθρο 7 πρέπει

  να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους.

  Αίθουσα πελατών Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής που διαθέτουν αίθουσα πελατών ή και υπαίθριο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων ή όρθιων πελατών η δυναμικότητά τους σε εξυπηρετούμενα άτομα προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού του καθαρού χώρου δια του 1,20 τ.μ. Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων καθορίζει τη δυναμικότητα της επιχείρησης.

  Χώρο ανάλογης παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών (ξηρή αποθήκη- ψύξη- κατάψυξη)και ειδών συσκευασίας

  Χώρο επεξεργασίας, μεριδοποίησης, διατήρησης ετοίμων φαγητών

  Χώρο πλύσεως σκευών Ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και των σκευών που χρησιμοποιούνται , σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

  Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής σε συνδυασμό και με την ύπαρξη ή μη πλυντηρίου, ενώ απαιτείται και ένας ποδοκίνητος νεροχύτης για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.

  Ο χώρος πλύσης σκευών να είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και των χρησιμοποιουμένων σκευών , σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση

  Στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει:

  Όλες οι πρώτες ύλες να προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές.

  Η παραλαβή και η αποθήκευση των πρώτων υλών να γίνεται σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004, Κεφ. ΙΧ (διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα).

  Ο χώρος επεξεργασίας – μεριδοποίησης και διατήρησης ετοίμων φαγητών (παρασκευαστήριο) για τις επιχειρήσεις προσφοράς πλήρους γεύματος θα πρέπει να είναι κατάλληλος και επαρκής, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.

  Για τις επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς πρόχειρων γευμάτων καθώς και αναψυχής ο χώρος επεξεργασίας (παρασκευαστήριο) θα πρέπει να είναι κατάλληλο και επαρκή, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.

  Ο χώρος αποθήκης να είναι ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τα αποθηκευόμενα είδη ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.
  Τώρα για το πρατήριο άρτου απαιτούνται σε ξεχωριστό χώρο + 12 τμ .

  Οφείλω όμως να σας ενημερώσω ότι η διάταξη είναι νέα δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί με σχετική εγκύκλιο και μπορεί να αλλάξει επομένως δεν είναι δεσμευτικά όσα σας αναφέρω σε άλλες Υγειονομικές Υπηρεσίες . Αυτό που σας προτείνω είναι να περιμένετε μερικές μέρες μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 71. Ο/Η taniakosma λέει:

  κ. Παπαδάκη

  συγχαρητήρια για την πολύτιμη προσφορά σας

  έχουμε έναν χώρο ο οποίος είναι υπό κατασκευή με μικτή χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (υπεραγορά τροφίμων σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη του 1983) με παιδότοπο [σύμφωνα με την Απόφ.36873 (ΦΕΚ.1364-2007)]. Υπάρχει μια τουαλέτα & δύο νιπτήρες αποκλειστικής χρήσης των παιδιών στον οριοθετημένο χώρο του παιδότοπου, ενώ οι συνοδοί εξυπηρετούνται από της τουαλέτες του παρακείμενου χώρου της υπεραγοράς. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό καθήμενων συνοδών (δυναμικότητα του χώρου) & τις απαιτήσεις βοηθητικών χώρων στις δυο παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Εάν στον παιδότοπο υπάρχουν μόνο αυτόματοι πωλητές τροφίμων & ποτών συνεπώς και σκεύη μιας χρήσης για τα παιδιά & τους συνοδούς, υπάρχει περιορισμός στη δυναμικότητα του χώρου των συνοδών στον εξωτερικό υπαίθριο χώρο (εσωτερικός χώρος 1 κάθισμα / 1,4μ2 λόγω του ότι υπάρχει και υπαίθριος χώρος) εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις τουαλετών?

  2. Στην περίπτωση που έχει μικρό κυλικείο στον εσωτερικό χώρο, με παρασκευαστήριο 4 μ2 λόγω δυναμικότητας > 50 καθισμάτων. Μπορεί να απαλλαχτεί της υποχρέωσης ιδιαίτερου χώρου πλύσεως σκευών εφόσον χρησιμοποιεί σκεύη μιας χρήσεις και έχει ένα μονό νεροχύτη? [στη διάταξη του 1983 Άρθρο 37, παρ.4 α) (3) αναφέρεται περιορισμός: εάν η δυναμικότητα του χώρου είναι κάτω από 20]?

  Με εκτίμηση

  Τάνια Κοσμά

 72. Ο/Η Διαμαντάκης Κώστας λέει:

  Γειά σας, ονομάζομαι Διαμαντάκης Κώστας και θέλω να ανοίξω σε ένα χώρο που είναι χαρακτηρισμένος στην άδεια της πολεοδομίας σαν αποθήκη,οπωροπολείο. Αυτό μπορεί να γίνει.

 73. Καλησπέρα

  μόνο εάν έχετε πάρει προ έγκριση για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος η άδεια εκδίδεται με την παλιά νομοθεσία του 83 .Πλέον οι προδιαγραφές των καταστημάτων δεν προβλέπουν ελάχιστα τετραγωνικά όμως τα 4 είναι λίγα πιστεύω .
  Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής − πώλησης τροφίμων και ποτών
  Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής − πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση συνθήκες (προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα ανωτέρω μετά από εντολή που δίδεται με κέρμα ή άλλο τρόπο.
  Οι ανωτέρω πωλητές τοποθετούνται σε δημόσιους ανοικτούς ή στεγασμένους χώρους (π.χ. έμπροσθεν επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως, σταθμούς, χώρους αναμονής κ.λπ. ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ. καταστήματα, γραφεία, κ.λπ.), εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νοσοκομεία, χώρους υποδοχής κοινού για υπηρεσίες ή χώρους δημοσίων θεαμάτων με μακροχρόνια παραμονή κοινού.
  1. Οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου είναι οι εξής:
  • Να διασφαλίζει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και νερού για ανθρώπινη κατανάλωση όταν απαιτείται από το τρόφιμο που διατίθεται μέσω των μηχανημάτων.
  • Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες.
  • Να μην στεγάζεται σε σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα προσφερόμενα τρόφιμα ή ποτά όπως διαδρόμους τουαλετών, χώρους υψηλού κονιορτού, αναθυμιάσεων
  κ.α.
  2. Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
   Να διαθέτουν μέσω των πωλητών τρόφιμα ή να τους ανατροφοδοτούν με πρώτες ύλες κατάλληλες για την παρασκευή ροφημάτων ή και τροφίμων.
   Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή έτοιμα ροφήματα ή τρόφιμα ή να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
   Να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη ή θέρμανση) ώστε το τελικώς διατιθέμενο τρόφιμο ή ποτό να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας για την κατηγορία του.
   Την συντήρηση, καθαρισμό και απολύμανση των διαχειριζόμενων αυτομάτων πωλητών.
   Να αποδεικνύουν την επαρκή εκπαίδευση των ιδίων ή του απασχολούμενου προς τούτο προσωπικού που θα διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας.
   Την τήρηση των απαραίτητων για τα ανωτέρω αρχεία.
   Τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ή του υπεύθυνου του χώρου όπου τοποθετείται το μηχάνημα και ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τους όρους που περιγράφονται στο σημείο 1 και να διευκολύνει τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών.
  Όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών πρέπει να φέρουν κατάλληλη μεταλλική πλάκα, σε εμφανές σημείο, με χαραγμένο το ονοματεπώνυμο του κατόχου με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειας του, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
  3. Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματα μηχανήματα κάθε κατηγορίας αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται
  α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία.
  β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.
  γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων και ποτών.
  Οι επιχειρήσεις ή ιδιώτες που διαχειρίζονται μηχανήματα αυτόματης πώλησης για κάθε εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση μηχανήματα αυτόματης πώλησης τηρούν μαζί με τα προαναφερόμενα αρχεία και επικαιροποιημένο τοπογραφικό σχέδιο όπου σημειώνονται οι θέσεις των εν λειτουργία μηχανημάτων αυτόματης πώλησης.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 74. Καλησπέρα
  πρέπει ο χώρος να είναι κυρίας χρήσεως .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 75. Ο/Η Κώστας Κουλουμπιώτης λέει:

  κε Παπαδάκη,
  κατ’ αρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και -δεν θα ήταν και υπερβολή να πω- την ευγνωμοσύνη μου για την ύπαρξη του ιστότοπου σας και της βοήθειας που αφιλοκερδώς και με τόση γενναιοδωρία προσφέρετε στους πολιτες…
  Τι άλλο να πω; ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ και καλή συνέχεια στο Λειτούργημα σας….!!!

  Θα συνεχίσω εκφράζοντας τον λόγο για τον οποίο επικοινωνώ μαζί σας…
  Ετοιμαζόμουν να ξεκινήσω ένα παντοπωλείο και είχα ενημερωθεί για τα σχετικά περί άδειας από το άρθρο 43 (και το 25 )…
  Μόλις προχτές πήγα να κάνω την σχετική αίτηση και πληροφορήθηκα για την ύπαρξη της νέας διάταξης…

  Οι απορίες μου είναι κυρίως 2, οι εξής:
  1) Τα ελάχιστα μέτρα για την λειτουργία παντοπωλείου παραμένουν τα 15 τ.μ.;
  2) Για την ύπαρξη τουαλέττας συνεχίζουν να ισχύουν τα <> ;
  ( που ακριβώς -άρθρα-μπορώ να τα δω αυτά στην νέα διάταξη; )

  …να διευκρίνίσω ακόμη πως,
  α) το παντοπωλείο που επιθυμώ να ανοίξω θα βρίσκεται σε χωριό κάτω των 2000 κατοίκων ( μόνο 300 κάτοικοι)
  β) Θα εργάζεται μόνο 1 άτομο ( δηλαδή εγώ…και ίσως κάποιες ώρες να με αντικαθιστά κάποιο πρόσωπο της οικογενείας μου )
  γ) περί τουαλέτας μπορώ να εξυπηρετούμαι από το σπίτι μου που βρίσκεται στα 30 μέτρα, αλλά και από το σπίτι του πεθερού μου που βρίσκεται στα 20 μέτρα απόσταση από το κατάστημα….

  σας Ευχαριστώ!

  Με εκτίμηση,
  Κώστας Κουλουμπιώτης.

 76. Καλησπέρα

  ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια

  Δεν υπάρχουν πλέον ελάχιστα τμ αλλά θεωρώ ότι κανένας επιθεωρητής δεν θα αποδεχτεί λιγότερα από όσα απαιτούσε η παλαιά υγειονομική διάταξη . Επίσης δεν υπάρχουν για την ώρα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για χωριά κάτω των 2000 κατοίκων όπως παλιά . Επίσης και στις τουαλέτες δυστυχώς με την νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο όπως στην Α1β8577/83 (απαλλαγή σε καταστήματα μικρότερα των 15 τμ ). Επιπρόσθετα μάλιστα απαιτούνται και αποδυτήρια ( μέχρι 5 άτομα προσωπικό 1) .
  Περισσότερα εδώ …
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 77. Ο/Η Κώστας Κουλουμπιώτης λέει:

  κε Παπαδάκη,
  θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την -άμεση και επαρκώς κατατοπιστική- απάντηση σας.

  Καλή συνέχεια στο «έργο» σας!

  Υ.Γ.
  ..δίχως βέβαια τα παρακάτω σχόλια μου να έχουν να κάνουν κάτι με εσάς προσωπικά,
  θα ήθελα να εκφράσω/μοιραστώ μία διαπίστωση μου…

  Δεν θα είχα αντίρρηση για καλλίτερη και πιο αυστηρή ΕΦΑΡΜΟΓΗ των διατάξεων που έχουν να κάνουν με Δημόσια Υγεινή/Καθαριότητα…αντιθέτως, ως υπεύθυνος πολίτης, θα το επικροτούσα!

  …αν συνυπολογίσουμε όμως την οικονομική κατάσταση των περισσότερων μικρομεσαίων οικογενειών, με την απαίτηση τέτοιου πρόσθετου (αλλά και άχρηστου, κατά την άποψη μου) κόστους κατασκευής είναι σαν να λέει το κράτος -εμμέσως πλην σαφώς -μην ανοίγετε μικρές επιχειρήσεις στα χωριά…
  …ή -αν έχετε ήδη- ετοιμαστείτε να την κλείσετε, αφού μάλλον σε αυτήν την οικονομική κρίση και με τα πρόσθετα επιβαλλόμενα «χαράτσια» αποκλείεται να βρείτε τα έξτρα χρήματα που απαιτούνται…

  …μου φαίνεται αλήθεια πως για περιπτώσεις σαν την δική μου (ένα μικρό μίνι μάρκετ 15-20 τ.μ., σε ένα χωριό 300 κατοίκων ) που θα απασχολεί μόνο 1 άτομο ( εμένα- προσωπική επιχείρηση) η απαίτηση τουαλέτας ( την στιγμή μάλιστα που υπάρχει διαθέσιμη πλησίον και το άρθρο 43 έκανε την προφανή διάκριση ) και ειδικότερα η απαίτηση Αποδυτηρίων ( για ποιόν; να κάνει τι;) σηματοδοτεί την εξόντωση των μικρών/οικογενειακών επιχειρήσεων….

  …τι άλλο να πω;
  …μας εύχομαι ΚΑΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ από την ύπουλη «Οικονομική Δικτακτορία και Κατοχή»…..
  ( εννοώ όλους εμάς, την συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων, είτε υπάλληλοι είτε ελεύθεροι επαγγελματίες είτε αγρότες είτε…..)

  ….και πάλι σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που μου διαθέσατε τον «χώρο» και τον χρόνο σας.

  Με εκτίμηση.
  Κώστας Κουλουμπιώτης.

 78. Καλησπέρα

  κοιτάξτε δεν διαφωνώ σε ότι σχολιάσατε . Είναι όντως άδικο για τα μικρά χωριά αυτή η κατά τα άλλα ευνοϊκότερη αντιμετώπιση πλέον της αδειοδότησης των καταστημάτων . Να ξέρετε ότι περιμένουμε διευκρινιστικές εγκυκλίους που ίσως φέρουν κάποια νέα δεδομένα . Θα έλεγα λοιπόν να περιμένουμε λίγο .

  Ευχαριστώ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 79. Ο/Η Κώστας Κουλουμπιώτης λέει:

  Να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά κε Παπαδάκη για την ανταπόκριση σας.

  …θα «κρατήσω» την γνώμη σας περί ολίγης αναμονής ακόμη…

  Με εκτίμηση.
  Κώστας Κουλουμπιώτης.

 80. Ο/Η taniakosma λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη

  σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας
  αλλά θα ζητήσω και πάλι την άποψή σας σχετικά με το πόσα τετραγωνικά πρέπει να είναι ο χώρος σερβιρίσματος / μπαρ στο χώρο διαμονής των συνοδών?

  – στη νομοθεσία περί παιδότοπων [Απόφ.36873 (ΦΕΚ.1364-2007), Άρθρο 1, Παρ.4 αναφέρει ότι «στο χώρο διαμονής του παιδότοπου επιτρέπεται η διάθεση των ειδών κυλικείου στους συνοδούς και στα παιδιά, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της Αιβ/8577/1983, χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας κυλικείου.»

  – ο σαφώς διαχωρισμένος (από την υπεραγορά τροφίμων) χώρος του παιδότοπου είναι 70μ2
  εκ των οποίων 30μ2 είναι χώρος παιχνιδιών
  3,6μ2 τουαλέτα / προθάλαμος για τα παιδιά
  22μ2 χώρος με τραπέζια & σκαμπό για τους συνοδούς
  4,4μ2 χώρος μπαρ /πάσο σερβιρίσματος

  Θεωρείτε ότι ο χώρος του μπαρ/ πάσο σερβιρίσματος πρέπει να είναι μεγαλύτερος όταν ο υπόλοιποι χώροι τόσο περιορισμένοι? αν ναι πόσα τετραγωνικά θα πρέπει να είναι?

  με εκτίμηση

  Κοσμά Τάνια

 81. Καλημέρα

  όπως θα έχετε διαπιστώσει η νέα υγειονομική διάταξη δεν δεσμεύει κανένα θέτοντας ελάχιστα τετραγωνικά . Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη η λειτουργία και η σωστή προετοιμασία δεν οφείλεται αποκλειστικά στην ευρυχωρία , αν και είναι σημαντικός παράγοντας . Επομένως θα ήταν άτοπο να σας ορίσω εγώ τετραγωνικά . Μια καλή ιδέα θα ήταν η χρησιμοποίηση , ως μπούσουλας, των απαιτήσεων που έθετε η καταργημένη διάταξη αφού για πολλά χρόνια όριζε ελάχιστες απαιτήσεις και δεν είχαν παρουσιαστεί προβλήματα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 82. Ο/Η ΧΟΥΡΣΑΛΆΣ ΝΙΚΟΣ λέει:

  Θα ήθελα να υποβάλλω το εξής ερώτημα: επειδή είμαι παραγωγός που συμμετέχω στο κίνημα χωρίς μεσάζοντες από πέρυσι, ήθελα να ξέρω αν μπορούμε να μισθώσουμε έναν υπαίθριο χώρο μαζί με άλλους παραγωγούς αγροτικών προιόντων και να πουλάμε τα προιόντα μας από τα αγροτικά όπως ΄σημερα;;Αν ναι, τι προυποθέσεις πρέπει να ΄χει ο χώρος;

 83. Η δραστηριότητά σας είναι αρμοδιότητα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εμπλέκονται όσο αφορά την αδειοδότηση επιχειρήσεων Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών που συμπεριλαμβάνουν και οπωροκηπευτικά κλπ . σε καταστήματα ΠΧ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΛΠ .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 84. Ο/Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ λέει:

  Καλησπέρα σας και καλή χρονιά!
  Θα ήθελα, πραγματικά, να σας συγχαρώ για την ιστοσελίδα σας γιατί δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για έναν νέο επιχειρηματία που θέλει να ανοίξει κάτι καινούριο!

  Διατηρώ ένα κατάστημα με είδη λαϊκής τέχνης στις Κυκλάδες και θα ήθελα να ρωτήσω εάν θα μπορούσα παράλληλα να έχω και διάφορα προϊόντα οικιακής χρήσης προς πώληση στο ίδιο κτίριο….

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων…

 85. Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά

  σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη μπορείτε
  Άρθρο 13
  Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 86. Ο/Η ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ ΕΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ MONO DELIVERY ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΑΙ ΠΟΣΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΛΥΚΑ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 87. Καλημέρα

  η Νέα υγειονομική διάταξη δεν αναφέρει πλέον ελάχιστα τετραγωνικά για παρασκευαστήρια , ελάχιστο αριθμό αποχωρητηρίων . Φέρνει όμως νέες απαιτήσεις οι οποίες επιγραμματικά είναι :
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  Τι νέο φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά :
  • Από τώρα και μετά με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος.Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις :
  o Εκπαίδευσης του προσωπικού.
  o Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
  o Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
  o Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
  • Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
  • Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ. Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
  • Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 88. Ο/Η ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣ λέει:

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΥΠΟΓΕΙΟ Η ΠΑΤΑΡΙ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 89. Καλησπέρα

  Πέρα από απαιτήσεις φωτισμού και αερισμού πρέπει οι χώροι παρασκευαστηριων να ειναι χαρακτηρισμενοι ως χώροι κυρίας χρήσεως.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 90. Ο/Η Δημήτρης 29 λέει:

  Καλησπέρα,θα ήθελα να ρωτήσω 2 πράγματα κι εγώ με την σειρά μου.
  Εχω 300 στρέμματα ελιές και σκέφτομαι να ξεκινήσω να ασχολούμαι με την παραγωγή λαδιού.
  Μπορώ να ανοίξω κάποιο κατάστημα και να πουλάω το λάδι τις ελιές και διάφορα άλλα προϊόντα όπως : τυρί,αυγά,κοτόπουλα και λαχανικά μαζί;
  Πρέπει να κάνω έναρξη ατομικής επιχείρησης;
  Χρειάζεται κάποια άδεια;
  Τα προϊόντα θα είναι όλα απτά χωράφια μου…
  Επίσης μπορώ να πάρω κάποια επιδότηση ;

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ!!

 91. Καλησπέρα

  ναι μπορείτε θα είναι ένα κατάστημα που με την παλιά νομοθεσία θα λέγονταν παντοπωλείο ή σούπερ μάρκετ .
  Με τη νέα διάταξη η κατηγορία αυτή ονομάζεται : Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών .
  Περισσότερα εδώ

  Επιγραμματικά :
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  Τι νέο φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη :
  • Από τώρα και μετά , με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος.Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις :
  o Εκπαίδευσης του προσωπικού.
  o Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
  o Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
  o Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
  • Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
  • Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ. Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
  • Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 92. Ο/Η Maria λέει:

  Καλησπέρα και χρόνια πολλά!

  Άνοιξα μαγαζί πρόσφατα και έχω βγάλει άδεια για παντοπωλείο – πρατήριο άρτου και καφέ για περαστικούς και ορθίους (στο χέρι – δεν θα έχω καθίσματα). Επειδή δεν έχω καταλάβει ακριβώς, με την άδεια πρατήριο άρτου, μπορώ να βάλω έναν φούρνο και να αγοράζω με τιμολόγιο πίτες και να τις ψήνω? Κάτι μου είχαν πει ότι χρειάζετε 20 τετραγωνικά για παρασκευαστήριο, αλλά εφόσον δεν θα παρασκευάζω, απλα θα αγοράζω κατεψυγμένα και θα τα πουλά, επιτρέπετε αυτο? Βλέπω πόσα άλλα πρατήρια τα οποία είναι ούτε 15 τετραγωνικά και πουλάνε πίτες, και ξέρω ότι είμαστε στην Ελλάδα και αυτό μπορεί απλά να σημαίνει ότι λειτουργούν παράνομα, αλλά τόσοι πολλοί πια δεν νομίζω?! Το διευκρινίζει κάπου αυτό σχετικά με τις πίτες? Θα ήθελα να είμαι σίγουρη προτού κάμω κάποιο τέτοι βήμα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

 93. Καλησπέρα τα 20 τμ σας τα ανέφεραν για bake off . Το πρατήριο άρτου όμως σημαίνει άλλο πράγμα : να πουλάτε άρτο και αρτοσκευάσματα . Για τα υπόλοιπα έχετε απαντήσει μόνη σας … Ελλάδα είμαστε και κάνει ο καθένας ότι θέλει . Με τη νέα όμως υγειονομική διάταξη αφού εναρμονιστείτε με αυτή (πλέον το κατάστημα σας δεν θα ονομάζεται παντοπωλείο αλλά επιχείρηση χονδρικού και λιανικού εμπορίου ) μπορείτε να εντάξετε τμήμα μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Επιγραμματικά :
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  Τι νέο φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη :
  • Από τώρα και μετά , με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος.Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις :
  o Εκπαίδευσης του προσωπικού.
  o Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
  o Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
  o Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
  • Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
  • Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ. Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
  • Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 94. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  Κύριε Παπαδάκη σκέφτομαι να υπενοικιάσω ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί εποχιακά, το καλοκαίρι, σε παραλία. Με τι μορφή μπορώ να το κάνω? Η επιχείρηση θα παραμείνει στο όνομα του παλιού ιδιοκτήτη πρέπει να κανουμε καποιο ιδιωτικό συμφωνητικό? Και, το κυριότερο, ποιος θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της επιχείρησης απέναντι στις αρχές για, ενδεχόμενες, παραβάσεις? Εγώ, ο επινοικιαστής, η ο παλιός ιδιοκτήτης στο όνομα του οποίου θα παραμείνει η επιχείρηση τουλάχιστον για μια σαιζόν, στην επόμενη σκέφτομαι να την αγοράσω αν πάει καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας

 95. κΑΛΗΜΈΡΑ

  μου αναφέρετε αόριστα την δραστηριότητα (υγειονομικού ενδιαφέροντος ) και δεν μπορώ να απαντήσω τι κατάστημα μπορεί να αναπτυχθεί . Αν η άδεια είναι στο όνομα του παλιού ιδιοκτήτη αυτός είναι και ο υπεύθυνος για την λειτουργία του αλλά και σε περίπτωση ποινικών ευθυνών . Βέβαια αν η παράβαση διαπιστωθεί από την Αστυνομία και είναι αυτόφωρη τότε και εσείς που θα είστε εκεί θα την υποστείτε .
  Γνώμη μου είναι για να είστε νομικά σωστός να σας μεταβιβαστεί η άδεια άλλωστε αυτό μετά την απλούστευση γίνεται χωρίς παρέμβαση της Υγειονομικής Υπηρεσίας . Επίσης να σας αναφέρω ότι η υγειονομική διάταξη έχει αλλάξει μαζί και οι κατηγορίες καταστημάτων και ακόμα και τα παλιά καταστήματα πρέπει να εναρμονιστούν και προσαρμοστούν σε αυτή .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 96. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  Να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά κε Παπαδάκη για την ανταπόκριση σας και να μου επιτρέψετε να καταχραστώ λίγο ακόμα από τον χρόνο σας. Η επιχείρηση είναι παραλιακή, δουλεύει Μάιο-Οκτώβριο και έχει άδεια καφέ μπαρ-ψησταριά. Σερβίρει καφέδες, ποικιλίες με ούζο-κρασί και το βράδυ διάφορα της ώρας.Ο λόγος που θέλω να το δουλέψω με επινοικίαση για μια σαιζόν είναι διότι δεν μπορώ να βασιστώ στα οικονομικά δεδομένα που μου λέει ο ιδιοκτήτης, δεν αποδεικνύονται. Θέλω να έχω ο ίδιος άποψη από μέσα πριν κάνω την κίνηση αγοράς. Όσον αφορά για παραβάσεις εννοώ, σαν ενδεχόμενο όχι πρόθεση, σδοε, ικα και υγειονομικό. Επίσης δεν μου είπατε αν αυτή η επινοικίαση μπορεί να γίνει με ιδιωτικό συμφωνητικό μόνο. Ευχαριστώ και πάλι!

 97. Καλημέρα

  δεν εννοούσα φυσικά ότι υπάρχει πρόθεση από εσάς να παρανομήσετε . Σας κατέγραψα απλά όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και φυσικά εύχομαι να μην σας χρησιμεύσουν αυτές οι πληροφορίες . Δυστυχώς όμως , πέρα από την Υγειονομική Νομοθεσία δεν γνωρίζω σχετικά με ιδιωτικά συμφωνητικά κλπ τα οποία καλό είναι να συμβουλευτείτε Δικηγόρο .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 98. Ο/Η Τουβλατζή Στέλλα λέει:

  εχω ενα καταστημα 26tmκαθαρο μπορω να βγαλω αδεια πρατηριου αρτου και γαλακτοπολειου και τι μπορω να πουλαω με αυτη την αδεια?

 99. Καλησπέρα

  η νέα υγειονομική διάταξη δεν υποχρεώνει σε ελάχιστα τετραγωνικά . Επιπλέον οι κατηγορίες των καταστημάτων άλλαξαν και υπάρχει σαφέστατο πνεύμα που ευνοεί την επιχειρηματικότητα .
  Επομένως η νέα κατηγορία που σας καλύπτει είναι : α) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών
  Το πρατήριο άρτου επειδή αδειοδοτείται από άλλη νομοθεσία έχει ακόμα ελάχιστα τετραγωνικά (θεωρώ ότι σύντομα και αυτό θα αλλάξει )
  Για την ίδρυση και λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται αυτοτελής ισόγειος χώρος, επιφάνει­ας δώδεκα (12) τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποιον­δήποτε άλλο χώρο. Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου και άλλα προϊόντα από τα αναφερό­μενα στην περίπτωση ιε΄ του άρθρου 1, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε είκοσι (20) τ.μ.. [Αρχή Τροποποίησης] Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται μέσα σε χώρο κατα­στήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δώδεκα (12) τ.μ., αν όμως στο πρατήριο αυτό διατίθεται αποκλειστικά άρτος η απαιτούμενη ελά­χιστη επιφάνεια ορίζεται σε δέκα (10) τ.μ.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 100. Ο/Η Μουστακα Βασια λέει:

  Καλησπερα σας ,θέλω να ανοίξω ενα καταστημα επιχειρησης λιανικου και χονδρικού εμποριου (με ολη την αντιστοιχηση του αρθρου 43της παλιας διαταξης ), τα ερωτηματα μου ειναι τα εξης:α)υπαρχει δεσμευση αριθμου εργαζομένων στο καταστημα β)τα προιοντα ειναι τυποποιημενα μονο ή και χυμα και γ) η σωστη διαταξη ειναι η αποφαση Υ1γ/ΓΠ96967/12 την οποια θα συμβουλευτω ? Ευχαριστω εκ των προτερων…

 101. Καλημέρα

  ναι η διάταξη αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι η Υ1γ/ΓΠ.οικ96967/8-10-2012
  Στα ερωτήματα σας τώρα δεν υπάρχει δέσμευση για ελάχιστο αριθμό εργαζομένων ούτε απαίτηση για μόνο συσκευασμένα τρόφιμα .
  Βέβαια πρέπει να διαβάσετε τη διάταξη για να δείτε τις νέες απαιτήσεις .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 102. Ο/Η val λέει:

  Kαλησπέρα και συγχαρητήρια για το έργο σας.
  Θα ηθελα νας ρωτήσω για περίπτωση καταστήματος με Άδεια του 2006.»Γαλακτοπωλείο,Μπουγατσατζίδικο με παρασκευαστήριο για τις αναγκες του κατ/τος»
  Ο πελάτης θέλει να επεκταθεί στον ίδιο χώρο για χονδικό εμπόριο μπουγάτσας. Η Αδεια θέλει τροποποίηση?Τι προδιαγραφες χρειαζονται για το χονδρικό εμπόριο στον ίδιο χώρο??

 103. Καλημέρα

  θεωρώ , και αυτό είναι άποψη μου , ότι σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για την χονδρική πώληση σύμφωνα και με την αντιστοίχηση με την παλιά νομοθεσία πρέπει να εφοδιαστείτε με άδεια του άρθρου : ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.
  Στην κατηγορία παρασκευαστών-συσκευαστών ανήκουν τα εργαστήρια ή εργοστάσια παρασκευής ή επεξεργασίας ή και συσκευασίας τροφίμων και ποτών των οποίων τα προϊόντα προορίζονται να διατεθούν κατά κύριο λόγο σε καταστήματα λιανικής πώλησης και τα οποία αδειοδοτούνται (με γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας) από τις Δ/νσεις ανάπτυξης σύμφωνα με το Ν.3325/05 (ΦΕΚ68/τΑ/11-3-2005, άρθρο 4) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο σχεδιασμός των χώρων και ο εξοπλισμός στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι σύμφωνος με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους .

  Περισσότερα εδώ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 104. Ο/Η ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ λέει:

  θα ηθελα αγαπητε να ρωτησω το εξης το κατηστημα μου διαθετει αδεια καφε μπαρ ψησταρια μπορω να λειτουργησω ψησταρια εντος του καταστηματος που να βρισκεται στην ακρη της αιθουσας πελατων χωρις αυτη(η ψησταρια) να επικοινωνει με την κουζινα; η ψησταρια δηλαδη να βρισκεται μεσα στο κτιριο.χρειαζομαι τροποποιηση της αδειας μου;Υποψιν οτι το καταστημα μου διαθετει τον νομιμο χωρο παρασκευαστηριου(κουζινα)

 105. Θεωρώ ότι εφόσον είναι μέσα στο κατάστημα και άρα προστατεύεται από ρύπους και επιμόλυνση από αυτούς δεν υπάρχει πρόβλημα . Πάντως επειδή αυτό αποτελεί την άποψη μου που βέβαια βασίζεται στην νέα νομοθεσία καλό θα είναι να μιλήσετε και με την Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 106. Ο/Η ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ λέει:

  ευχαριστω παρα πολυ

 107. Ο/Η Marianna λέει:

  θα θελα να ρωτησω το εξης.Διαθετω καταστημα με ζωοτροφες για κατοικιδια ζωα και σκεφτομαι να βαλω στο μαγαζι και καποια ειδη παντοπλειου οπως καθαρυστικα απορρυπαντικα χαρτικα και καποια ειδη τροφιμων οπως οσπρια ρυζι μακαρονια σαλτσες κλπ.Μπορει αυτο να γινει?

 108. Καλησπέρα με την νέα Νομοθεσία αυτό μπορεί να γίνει με κάποιες προϋποθέσεις πχ εκπαίδευση , αποδυτήρια κλπ . Αυτό ισχύει εάν έχετε μόνο ζωοτροφές και όχι και κάτι σαν pet shop που πιστεύω δεν θα το επέτρεπε λόγω κινδύνου επιμόλυνσης .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 109. Ο/Η Marianna λέει:

  Σας ευχαριστω παρα πολυ για την απαντηση σας.Το καταστημα εχει μονο ζωοτροφες.Αυτο που θα θελα να ρωτησω ακομη ειναι που μπορω να βρω την νεα νομοθεσια.Σας ευχαριστω και παλι.

 110. Καλημέρα

  ολόκληρη η νέα Νομοθεσία κατ΄άρθρο είναι εδώ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 111. Ο/Η Karolos λέει:

  Κύριε παπαδάκη καλησπέρα, σε ποιά κατηγορία καταστήματος υπάγετε ενα πρατήριο άρτου-ειδών ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο το οποίο θέλει να σερβίρει και καφέ σε περαστικούς καί καθήμενους στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος (πρασιά σε αποκλ. χρήση) και με ποιόν τρόπο υπολογίζονται τα ελάχιστα εμβαδά, αποχωρητήρια?

 112. Καλημέρα

  η νέα νομοθεσία δεν απαιτεί πλέον ελάχιστα τετραγωνικά παρασκευαστηρίων αλλά έχει νέες απαιτήσεις που θα σας αναφέρω παρακάτω :
  Η μόνη απαίτηση σε τετραγωνικά είναι αυτή του πρατηρίου άρτου και συγκεκριμένα 12τμ λόγω της αρτοποιητικής νομοθεσίας .
  Το κατάστημα που σας καλύπτει είναι :
  Επιχειρήσεις λιανικής & χονδρικής διάθεσης τροφίμων (πρατήριο άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής ) και Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου
  γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας ) που θα σας δώσει την δυνατότητα εργαστηρίου (αφορά μόνο τους πελάτες σας και όχι χονδρική διάθεση ) και την δυνατότητα ανάπτυξης καθισμάτων για προσφορά καφέ και γλυκών κλπ.
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων .
  Τι αλλαγές φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά :
  • Από τώρα και μετά ,με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος. Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις:
   Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης του προσωπικού.
   Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
   Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
  Σελίδα 10 από 240
   Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
   Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
   Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ.
   Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
   Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 113. Ο/Η vassia λέει:

  καλημερα!!
  θα ηθελα να ρωτησω αν μπορω σε καταστημα με αδεια λειτουργιας παντοπωλειου-προιοντων αλαντοποιας και τυροκομιας εμβαδου 40 τμ, να αναπτυξω κατα τους θερινους μηνες τραπεζοκαθισματα στον υπαιθριο χωρο εμπροσθεν του καταστηματος, για σερβιρισμα ποτων με «μεζεδακια(κρυα πιατα)».αν ναι?? θα πρεπει να γινει αλλαγει της αδειας λειτουργιας? τι ακριβως απαιτειται???

 114. Καλημέρα

  με τη νέα υγειονομική διάταξη αυτό πλέον είναι εφικτό όμως πρέπει να προστεθεί νέα δραστηριότητα που απαιτεί χώρους παρασκευαστηρίου , εκπαίδευση κλπ Θεωρώ ότι πρέπει να επισκεφτείτε την αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για περισσότερες λεπτομέρειες .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 115. Ο/Η Παπαδόπουλος Δημητρης λέει:

  Καλησπέρα ερώτηση για κατάστημα 14τμ που προορίζεται για μαζικής εστιασης -προχειρου φαγητού ( παγωμένο γιαούρτι ) χωρις παρασκευαστηριο και χώρο αποθήκευσης και με μια μικρή λαντζα ειναι απαραίτητος ποδοκινητος νιπτηρας για πλύσιμο χεριών μόνο;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 116. Ο/Η ΨΥΓΟΓΥΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΘΕΤΩ ΑΔΕΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘΡΟΥ 43 ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΨΗΝΩ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΩ ΦΡΕΣΚΑ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΔΙΑΘΕΤΩ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΩ ΕΙΝΑΙ 22.40 Τ,Μ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 117. Ο/Η Marianna λέει:

  Καλημερα.Θελω να ρωτησω το εξης.Μπορει καποιος να προσθεσει κωδικο δραστηριοτητας Παντοπολειο χωρις να εχει αδεια υγειονομικου ενδιαφεροντος?

 118. Ο/Η crisos λέει:

  Θέλω να φτιάξω ένα κατάστημα πώλησης – κατασκευής
  Σφολιατοηδων (κατεψυγμένα απλά ψήσιμο)
  Πρόχειρου φαγητού ( τοστ σάντουιτς)
  Κρέπα , Ζεστα & κρύα ροφήματα
  αίτημα προϊόντα (γάλα αναψυκτικά παγωτά κλπ)
  Η Χρήση γης δεν μου επιτρέπει την έκφραση αναψυκτήριο – εστιατόριο
  Παρακαλώ δώστε μου ένα χαρακτηρισμού που να μπορώ να πάρω την ανάλογη άδεια
  Μου επιτρέπει : Παντοπωλεία Γαλακτοπωλεία Ψιλικά είδη Πρατήρια άρτου Αρτοποιία
  Ζαχαροπλαστική

 119. Ο/Η George λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΜΟΝΟ DONUTS. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΣΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΑΡΤΟΥ , ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ?). ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 120. Ο/Η kostas λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΕΧΩ ΕΝΑ ΧΟΡΟ 120τμ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΫΠΙΡΕΣΙΑ Ή ΚΑΠΟΙΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΟΣΩ ΑΔΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.

 121. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά οι ερωτήσεις πλέον είναι τόσες πολλές που αδυνατώ να απαντήσω ΑΜΕΣΑ .
  Έχω πει πολλές φορές εδώ ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους ΚΑΔ (κωδικούς δραστηριότητας ) της εφορίας με τις απαιτήσεις της Υγειονομικής Νομοθεσίας . Πολλοί επιχειρηματίες ξεκινούν δραστηριότητες μόνο με την έναρξη στην εφορία και θεωρούν ότι είναι νομικά κατοχυρωμένοι κάτι που φυσικά είναι λανθασμένο .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 122. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά οι ερωτήσεις πλέον είναι τόσες πολλές που αδυνατώ να απαντήσω ΑΜΕΣΑ .
  Δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι αλλάζοντας τον τίτλο μιας και μετά από την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου αναφέρεται ότι μπορεί να γίνεται χρήση των νέων κατηγοριών αλλά μέσα σε παρένθεση θα αναγράφονται οι παλιές κατηγορίες ακριβώς για να ελέγχεται αν πληρούνται οι χρήσεις γης .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 123. Καλημέρα

  εγώ θα σας απαντήσω από πλευράς υγειονομικής νομοθεσίας και θα σας πω ότι σύμφωνα με την νέα νομοθεσία :

  Απαιτείται Πιστοποιημένη Εκπαίδευση του προσωπικού. Το πιστοποιητικό
  εκπαίδευσης του υπεύθυνου της επιχείρησης από πιστοποιημένο για το
  αντικείμενο εκπαίδευσης φορέα είναι απαραίτητο κατά τον έλεγχο αδειοδότησης.
  Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων ορίζεται σύμφωνα με
  την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 . Από την παραπάνω
  εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο
  τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος
  εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος
  είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου
  καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.
  Με την εγκύκλιο 3 δίδεται μεταβατικό στάδιο προσαρμογής έξι μηνών από την
  ημερομηνία έκδοσης της εγκυκλίου (4/2/2013 – 4/8/2013) .
  Παρακαλούμε, τις αρμόδιες αρχές για το ως άνω χρονικό διάστημα (6 μηνών), σε
  περίπτωση μη ύπαρξης του σχετικού πιστοποιητικού εκπαίδευσης να γίνεται
  δεκτή αίτηση δήλωση του ενδιαφερομένου με συνημμένη βεβαίωση του φορέα
  εκπαίδευσης, στην οποία να αναφέρεται το πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να
  παρακολουθήσει σύμφωνα με την ΥΑ 14708/17-8-2007(ΦΕΚ 1616/τΒ/2007)
  ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης της επιχείρησης.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 124. Καλημέρα

  με την νέα υγειονομική διάταξη δεν υπάρχουν απαιτήσεις σε ελάχιστα τετραγωνικά . Βέβαια υπάρχουν νέες απαιτήσεις .
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των
  επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό
  που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των
  επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας –
  υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων .
  Τι αλλαγές φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά :
  • Από τώρα και μετά ,με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την
  αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την
  εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το
  σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου,
  Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου
  τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων
  προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία
  για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του
  είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή
  προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του
  προϊόντος. Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις:
   Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης του προσωπικού.
   Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης
  μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών ,
  χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
   Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό
  ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων
  πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές
  των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η
  ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση
   Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία
  Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της
  επιχείρησης .
   Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα
  Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
   Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη
  ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη
  τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι
  μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα
  ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά
  και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ.
  Σελίδα 8 από 199 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
   Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές
  διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και
  γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα
  ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε
  περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
   Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα
  πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής
  κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές
  μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής,
  Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων
  ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και
  ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Μιλήστε λοιπόν με την αρμόδια Υπηρεσία που ανήκετε για να σας ενημερώσουν ΕΠΙΣΗΜΑ αν υπάρχει κυρίως η κτιριακή δυνατότητα και φυσικά όλα τα υπόλοιπα που ανέφερα παραπάνω

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 125. Ο/Η George λέει:

  Σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Μια διευκρίνηση , η Υπηρεσία που εκδίδει την άδεια λειτουργίας είναι ο εκάστοτε Δήμος , ή στην συγκεκριμένη περίπτωση επείδή αφορά τρόφιμα η Υγειονομική Υπηρεσία ??

 126. ΚΑΛΗΜΕΡΑ

  ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΒΡΙΣΚΟΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΑΖΙ ΜΟΥ .

  ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙ ΑΛΛΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ . ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ , Η Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ , Ο ΕΟΤ , ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ κλπ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 127. Ο/Η Eva Kotronaki λέει:

  καλήσπερα.θα ηθελα να σας ρωτησω,αν μπορειτε να μου απαντησετε,διοτι ξεκινησα την ερευνα αγορας με τοση χαρα και 1 εβδομαδα μετα,εχω παγωσει -απλουστατα αλλα μου λεει ο ενας-αλλα ο αλλος…θελω να ξεκινησω μια επιχειρηση..η επιχειρηση θελω να εχει 2 ψυγεια(1γαλατα και γιαουρτια 2 αναψυκτικα-μπυρες )και 2 καταψυκτες (1πιτες,πιτσεςκτλ 2ψαρια κρεατα)ΟΛΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ…επισης τα ραφια να ναι με διαφορα τυποποιημενα προιοντα απο πχ μπισκοτα μεχρι στυλο…ΚΑΙ τελος θελω να βαλω να πουλαω και ψωμι….μονο…αυτα…(οχι τσιγαρα -οχι περιοδικα κτλ) ΤΙ ΑΔΕΙΑ πρεπει να βγάλω;στα σιγουρα μικτου καταστηματος αλλα τι;μινι μαρκετ και πρατηριο αρτου;παντοπωλειο και πρατηριο αρτου;ποια η διαφορα του μινι μαρκετ -με το παντοπωλειο;τι μπορεις να πουλας στο ενα -τι στο αλλο;ποια η διαφορα τους(διοτι εγω νομιζα πως η αδεια ειναι η ιδια αλλα τελικα δεν βγαζω ακρη)σας παρακαλω βοηθηστε με..ευχαριστω προκαταβολικα ,και μονο που με ακουσατε..

 128. Καλημέρα

  δεν νομίζω να είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα στην περίπτωσή σας .
  Η αρχική κατηγορία που ανήκει το κατάστημα που θέλετε να ιδρύσετε είναι :
  Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων &
  ποτών

  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν
  πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις
  τροφίμων και ποτών.
  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους
  υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου
  που διαχειρίζονται.

  Τώρα για το ψωμί απαιτούνται επιπλέον 12 τμ διαχωρισμένος χώρος για την ίδρυση πρατηρίου άρτου .
  Απαιτούνται βέβαια και αυτά που προβλέπει η νέα διάταξη πχ εκπαίδευση , διάγραμμα ροής κλπ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 129. Ο/Η artsistafotini λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη.
  Θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα εδώδιμων-αποικιακών. Σε ποιά κατηγορία καταστημάτων ανήκει; Υπάρχει ελάχιστος αριθμός τετραγωνικών μέτρων που πρέπει να καλύπτει το κατάστημα ; Μπορώ να πουλάω χύμα αλκοολούχα ποτά πχ. κρασί, τσίπουρο κ.α. από βαρέλι; Επίσης μπαχαρικά, βότανα, τσάι και σαπούνι χύμα; Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τη σωστή φύλαξη και διάθεση των βρώσιμων προϊόντων;
  Ευχαριστώ

 130. Καλημέρα
  η κατηγορία που αναφέρετε ήταν τα παλιά μπακάλικα . Επομένως και με τα υπόλοιπα είδη που επιθυμείτε να διαθέτετε προς πώληση σας καλύπτει η κατηγορία :
  Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών .
  Σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη θα χρειαστείτε και επιμόρφωση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων επομένως θα σας λυθούν οι όποιες απορίες .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 131. Ο/Η vasilis λέει:

  καλημερα κ Παπαδάκη,
  Διαθέτω μια αδεια οπωρολαχανικων για λαικη αγορα και θέλω να την αλλάξω και να πουλάω φρεσκοκομενο ελληνικό καφε και τα υπολοιπα ειδη καφεκοπείου.μπορω?

 132. Ο/Η jon samaras λέει:

  για να ανοιξω πρατιριο αρτου χρειαζεται αδεια εξασκησεις επαγγελματος? μπωρω να φιαχνω ο ιδιος το ψωμι και τα προιοντα σφολιατας? που μπωρω να απευθυνθω?? ευχαρηστω!

 133. Ο/Η Eva stamataki λέει:

  καλησπερα κυριε παπαδακη..παιρνω το θαρος να σας ρωτησω,διοτι ειναι λιγο νεα τα πραγματα και στα χανια της κρητης υπαρχει ετσι μια συγχιση μεταξυ δημου-υγειονομικου…τελος παντων θα στρωσουν τα πραγματα αλλα ως τοτε..θελω τη γνωμη σας..λοιπον,προσπαθω να βρω τι χρειαζεται για να ανοιξω ενα καταστημα κατεψυγμενων προιοντων..στο δημο μου ειπαν πως δεν χρειαζετε πια το μαγαζι να εχει πλακακια στους τοιχους οπως παλια απλα οτι θα κανω κατι μαθηματα… -στο υγειονομικο μου ειπαν πως χρειαζοντε να ειναι τα πλακακια στους τοιχους ,οπως και οτι δεν εχει αλλαξει κατι σε αυτον τον τομεα.(ναι μονο που μιλαμε και για χιλια ευρω διαφορα τουλαχιστον τωρα).λιγο χαμος προς το παρον (απο τους ευγενικοτατους κατα τα αλλα υπαλληλους )μπορειτε να μου πειτε οσες λεπτομερειες μπορειτε στο τι πρεπει να κανω για το μαγαζι κατεψυγμενων προιοντων;;ευχαριστω πολυ που με ακουσατε..

 134. Καλησπέρα

  τα θέματα με τις λαϊκές δυστυχώς δεν τα γνωρίζω . Ρωτήστε στο φορέα που εκδίσει την άδεια αν αλλάζει είναι καθαρά δικό τους θέμα και όχι υγειονομικής νομοθεσίας .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 135. ΚΑλησπέρα όχι δεν απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αλλά φυσικά απαιτούνται πολλά άλλα και βέβαια για να φτιάχνεται μόνος σας απαιτείται άδεια αρτοποιείου .
  Εδώ θα βρείτε την αρτοποιητική νομοθεσία .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 136. Καλησπέρα

  Θεωρώ ότι η Υγειονομική Υπηρεσία έχει δίκιο . Η νέα νομοθεσία αναφέρει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν νέα υλικά που όμως θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με τα πλακάκια και σίγουρα δεν αναφέρει ότι οι τοίχοι μπορεί να είναι μόνο με το σοβά .

  ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΙ, ΟΡΟΦΕΣ, ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ
  Οι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων , των οροφών, των θυρών και των παραθύρων πρέπει να είναι καλής κατασκευής, να διατηρούνται σε καλή
  κατάσταση, να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα.
  και η εγκύκλιος 3 αναφέρει σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες πχ υλικών τοιχοποιίας :
  Επίσης στις περιπτώσεις νέων τεχνολογιών να λαμβάνουν υπόψη τυχόν νεώτερα επιστημονικά στοιχεία και να
  ξεφύγουν από τη στείρα αναφορά του τύπου «δεν προβλέπεται ή δεν επιτρέπεται»
  Κάθε απόκλιση ή απαγόρευση θα πρέπει να αιτιολογείται ότι δεν πληροί τους όρους
  της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 137. Ο/Η ΒΑΣΙΛΗΣ λέει:

  Ευχαριστώ πολύ για την διευκρίνηση!

 138. Ο/Η elenaki λέει:

  Καλησπέρα σας,

  Καταρχήν συγχαρητήρια καθώς έχετε την υπομονή και απαντάτε στις ερωτήσεις μας..

  Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Έχω κατάστημα με είδη μητρικού θηλασμού (θήλαστρα, αποστειρωτές, μπιμπερό, επιθέματα στήθους κ.λ.π. όλα συσκευασμένα από τις εταιρείες κατασκευής τους). Θέλω να προσθέσω συμπληρώματα διατροφής, σαμπουάν, καθώς και κάποια βιολογικά προιόντα συσκευασμένα (πχ τσάι, όσπρια, μακαρόνια, γάλα σόγιας, αναψυκτικά-ποτά, μέλι κλπ). Μπορεί να γίνει; Πρέπει να κάνω επέκταση δραστηριότητας και με τι κωδικό; Τι προδιαγραφές πρέπει να έχει το κατάστημα; Πρέπει να πάω στον Δήμο για κάποια άδεια; Χρειάζεται κάτι άλλο; Ενημερώστε με σας παρακαλώ γιατί δεν έχω καθόλου υπ’ όψιν μου πως πρέπει να κινηθώ
  .
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 139. Καλησπέρα

  από την στιγμή που εμπλέκονται τρόφιμα έστω και συσκευασμένα απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον Δήμο . Ευτυχώς για εσάς η νέα υγειονομική διάταξη προβλέπει την συστέγαση ενώ παλαιότερα αυτό δεν ήταν δυνατόν .
  Περισσότερα : ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 140. Ο/Η elenaki λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση…

 141. Ο/Η Yannis λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη.
  Ένα υπάρχον κατάστημα το οποίο αυτή τη στιγμή παραλαμβάνει έτοιμα (άψητα) σφολιατοειδή προιόντα, και εν συνεχεία τα ψήνει και τα πουλάει, θέλει να κάνει ριζικές αλλαγές ώστε να δημιουργήσει και παρασκευαστήριο εντός του καταστήματος.
  Ερώτηση: Χρειάζεται να αλλάξει η άδεια του καταστήματος; Αν ναι, σε ποια υπηρεσία του δήμου να απευθυνθεί;

  Υ.Γ. Το κατάστημα αυτό είναι περίπου 30 τ.μ.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων..

 142. Καλημέρα

  θεωρώ ότι προτιμότερο είναι να επισκεφθεί την Υγειονομική Υπηρεσία προσκομίζοντας την παλιά άδεια και ενημερώνοντας τι νέο επιθυμεί να προσθέσει . Έτσι θα προκύψει αν απαιτείται νέα γνωμοδότηση ή απλά προσθήκη τμήματος με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχει προσαρμοστεί στις νέες υγειονομικές απαιτήσεις πράγμα που ούτως αλλιώς προβλέπεται για τις ήδη λειτουργούντες επιχειρήσεις .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 143. Ο/Η angeliki antonakopoulou λέει:

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την πολυτιμη βοήθεια σας

  Η ερώτηση μου είναι η εξής: συνεργάτης μου σκοπέυει να βρει και να ανοίξει μαγαζι, το οποίο θα είναι παρασκευαστήριο για bagels- ειδός κουλουριου (αρα πρατήριο φούρνου?), στο οποίο εκτός απο το να τα πουλάει στους πελάτες ως take away , θέλει και τραπεζοκαθίσματα για να σερβίρει κιολας. Έπίσης θα σερβίρει και καφε, ανθρακούχα ποτα κλπ. Σε τι κατηγορία ανήκει? και πόσα είναι τα ελάχιστα τ.μ. μιας και θέλει και το παρασκευαστήριο μεσα. Aυτα τα κριτήρια θα την βοηθήσουν και να βρει τον κατάλληλο χωρο. Ευχαριστω πολυ!

 144. Καλησπέρα

  με τη νέα υγειονομική διάταξη δεν ορίζονται ελάχιστα τμ παρασκευαστηρίου αλλά διαφορετικές και πιο σύγχρονες απαιτήσεις . Η κατηγορία που θα ανήκει αυτό που θέλετε να ξεκινήσετε δεν είναι πρατήριο άρτου αφού θα γίνεται και παρασκευή του τροφίμου . Η κατηγορία που εγώ θεωρώ ότι ανήκει είναι : Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 145. Ο/Η angeliki antonakopoulou λέει:

  σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση απάντησή σας!

 146. Ο/Η Δέσποινα λέει:

  Καλησπερα σας! Μια ερωτηση θα ηθελα να κανω για κατι πολυ συγκεκριμενο. Θελω να ανοιξω καταστημα (περιπου τα 25τ.μ. ειναι) το οποιο να πουλαει μπαχαρικα αλλα μονο συσκευασμενα, οχι χυμα. Θα τα προμηθευομαι συσκευασμενα και θα τα διαθετω με τον ιδιο τροπο. Ειναι υγειονομικου ενδιαφεροντος με αυτο τον τροπο; Σας ευχαριστω για το χρονο σας καλη σας μερα και καλο Πασχα!

 147. Ο/Η Αλεξανδρος λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ Κ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.ΕΧΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 150 Τ.Μ. ΤΟ 2005 ΕΓΙΝΕ ΤΟ Ο.Τ. ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΩΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΩΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΛΛΑ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΕΩΣ 80 Τ.Μ. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΒΓΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΙΝΕ ΑΜΙΓΗΣ ΤΟ 2005. Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ;

 148. ΚΑΛΉ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

  Ναι είναι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα : Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών
  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 149. ΚΑΛΉ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

  Το ερώτημά σας είναι περισσότερο πολεοδομικό . Η νέα υγειονομική διάταξη απαιτεί ο χώρος να είναι χαρακτηρισμένος ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , όμως έχει εξαλείψει απαιτήσεις του τύπου ενιαίο και ανεξάρτητο και απαγορεύσεις μικτών καταστημάτων (τρόφιμα με μη τρόφιμα ).

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 150. Ο/Η Αλεξανδρος λέει:

  Ευχαριστώ πολύ.Καλη ανασταση

 151. Ο/Η Δεσποινα λέει:

  Ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας. Μηπως θα ηταν ευκολο να μου πειτε ποιο αρθρο και σε ποια κατηγορια να κοιταξω ωστε να δω ακριβως τις προυποθεσεις που χρειαζεται ενα τετοιο καταστημα; Ευχαριστω και παλι προκαταβολικα! Καλη σας ημερα!

 152. ΑΡΘΡΟ 13 :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ – Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  α) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

 153. Ο/Η Δεσποινα λέει:

  Υπαρχει αυτο το αρθρο εδω; Κοιταξα στο μενου και ξεκιναει απο το αρθρο 15. Τι δεν βλεπω σωστα; Συγγνωμη αν σας κουρασα απλα μπερδευτικα. Καλημέρα σας! 🙂

 154. Καλησπέρα

  το άρθρο που διαβάζετε είναι της παλιάς υγειονομικής διάταξης που έχει καταργηθεί .

  ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

  α) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

 155. Ο/Η Δεσποινα λέει:

  Ευχαριστω πολυ για την κατανοηση και τη βοηθεια σας! Καλη σας ημερα!

 156. Ο/Η Maria λέει:

  Καλησπέρα σας. Πάνω σε αυτό, εάν κάποιος θέλει παραγωγή και πώληση τι ακριβώς χρειάζεται-απαιτείται??? Πόσα Τετραγωνικά? Πίσω εργαστήρι-παρασκευαστήριο, μπροστά φάτσα μαγαζιού με καθίσματα για 30 άτομα περίπου… Ευχαριστώ 🙂

 157. Καλημέρα

  πλέον δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις σε τετραγωνικά . Εδώ θα βρείτε περισσότερα ..

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 158. Ο/Η θοδωρης ραπτης λέει:

  καλησπερα και μπραβο σας για τη βοηθεια που προσφερετε.θα ηθελα να σας ρωτησω τι μπορω να πουλαω με αδεια αναψυκτηριου.σας ευχαριστω

 159. Καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση
  Η νέα υγειονομική διάταξη σε αντίθεση με την παλιά δεν αναφέρει τα τρόφιμα που επιτρέπεται να προσφέρονται ανά κατηγορία καταστήματος.
  Ενδεικτικά σας αναφέρω αυτά που αναγράφονταν στην 8577 (ενδεικτικά και μόνο )

  Αναψυκτήρια καταστήματα με καθίσματα είναι τα καταστήματα, στα οποία προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε περαστικούς πελάτες ορισμένα γλυκίσματα (γλυκά ταψιού, πάστες, κωκ, εκλαίρ, παγωτά κ.τ.ομ.), τοστ και άλλα σάντουιτς, πίττες και άλλα παρόμοια παρασκευάσματα, καθώς και καφές και κάθε είδους ποτά, οινοπνευματώδη και αναψυκτικά. Τα είδη αυτά, αν δεν παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστημα, θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά με βάση τα τιμολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής.

 160. Ο/Η Δημήτρης λέει:

  Καλησπέρα, ο πατέρας μου παράγει 3 τόνους λάδι κάθε 2 χρονια και θα ήθελα να ρωτήσω….
  Ανοίγω ενα παραδοσιακό παντοπωλειο το Σεπτέμβρη και θέλω να μάθω πως μπορώ να το πουλάω ενώ ο πατέρας μου δεν ειναι δηλωμένος αγρότης!

  Ευχαριστώ!!

 161. Καλησπέρα
  σε ποιά μορφή θα πουλάτε το λάδι ; χύμα φαντάζομαι .. καταρχήν πρέπει να υπάρχουν παραστατικά αγοράς ( εφοριακό θέμα ) . Υγειονομικά η διάταξη αναφέρει : Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

 162. Ο/Η KIKH λέει:

  έχω ΄ένα κατάστημα με άδεια για πρατήριο γάλακτος και είδη ζαχαροπλαστικής.. έκανα αίτηση στο δήμο παραχώρησης άδειας χρήσης πεζοδρομίου για ψυγείο παγωτών κ ένα μικρό σταντ με δυο σκαμπό. δεν μου χορηγήθηκε. μου είπαν άλλαξε ο νόμος (ΦΕΚ 2718/Τ.Β/8-10-2012.
  Επίσης το κατάστημα μου το λειτουργώ μέχρι τις 2 το βράδυ. υπάρχει κάποια απαγόρευση ως προς το ωράριο?

 163. Καλημέρα

  δεν είναι υγειονομικό θέμα η τήρηση ωραρίου . Στο άλλο θέμα δεν επιτρέπεται εκτός καταστήματος ανάπτυξη ψυγείων

 164. Ο/Η KIKH λέει:

  Καλημέρα! Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση σας!
  -ωστόσο, τα περισσότερα τέτοιου είδους μαγαζιά διατηρούν ψυγείο εκτός καταστήματος. θεωρητικά όλοι παρανομούν έτσι?

 165. Δυστυχώς η μισή Ελλάδα είναι και ένα παράνομο κατάστημα . Το γιατί δεν κλείνουν είναι ένα μεγάλο ερώτημα που δεν μπορώ να απαντήσω

 166. Φυσικά
  έχω ξαναγράψει ότι σχεδόν τα περισσότερα καταστήματα έχουν τουλάχιστον μια υγειονομική παράβαση

 167. Ο/Η ANNITA λέει:

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την πολυτιμη βοήθεια σας.
  Θέλω να ανοίξω ενα μικτό κατάστημα 30τμ και θέλω να πουλάω συσκευασμένα αρτοσκευάσματα
  να φτιάχνω καφε μόνο για έξω σε πλαστίκο, να έχει τσιγάρα και τύπο , τυποποιημένα, καβα, αναψυκτίκα. Θέλω να ρώτησω αν μπορώ να βγάλω άδεια που να περιλαμβάνει όλα αυτα, και τι άλλο επιπλέον μπόρει να περιλαμβάνει.

 168. Καλημέρα

  θα πρέπει να μιλήσετε με την υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για να σας ενημερώσουν για τις προδιαγραφές καθώς και για το τι επιτρέπεται ή όχι
  και αν ο χώρος που έχετε επιλέξει σας αρκεί .

 169. Ο/Η Παναγιώτα λέει:

  Κε Παπαδάκη,
  καλημέρα

  η ερώτησή μου είναι η εξής: τελικά με τό νέο ΦΕΚ του 2012 επιτρέπεται η πώληση καφέ στα αρτοποιεία – πρατήρια άρτου, σε καθήμενους και ορθίους πελάτες;
  Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας στην ενημέρωση του κοινού μέσω της ιστοσελίδας σας και ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  με εκτίμηση

 170. Καλημέρα

  εκτός και χωρίς διαδίκτυο καθυστέρησα να ανταποκριθώ στην ερώτησή σας ….

  με την παλιά νομοθεσία επιτρέπονταν στα πρατήρια άρτου να σερβίρεται καφές σε όρθιους με κάποιες προϋποθέσεις σε τμ . Με την νέα νομοθεσία αυτό προβλέπεται μόνο αν υπάρξει προσθήκη νέας κατηγορίας ( επιχείρηση αναψυχής ) .Τα αδειοδοτημένα βέβαια καταστήματα με πρατήριο άρτου δεν χάνουν αυτό το πλεονέκτημα μιας και ο νέος νόμος δεν καταργεί κεκτημένα δικαιώματα .

 171. Ο/Η Χαρίδημος λέει:

  Kαλησπέρα κύριε Παπαδάκη.
  Ήθελα να σας ρωτήσω εάν είναι υποχρεωτική αποθήκη σε ΚΥΕ (παντοπωλείο) και εάν υπάρχει η δυνατότητα αντί για αποδυτήρια να τοποθετηθεί ένα ερμάριο στον προθάλαμο το wc καθώς το κατάστημα θα έχει έναν υπάλληλο. Τέλος ήθελα να ρωτήσω εάν επιτρέπεται για την κατασκευή εσωτερικής αποθήκης η χρήση γυψοσανίδας ή πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλου είδους τοιχοποιία όπως τούβλο.
  Με εκτίμηση Χάρης

 172. Καλημέρα

  στο άρθρο της υγειονομικής διάταξης δεν γίνεται ρητά μνεία για αποθήκη . Το θέμα του αποδυτηρίου μόνο η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας μπορεί να σας απαντήσει επίσημα .
  Σας παραθέτω το άρθρο που αφορά τους τοίχους .

  ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΙ, ΟΡΟΦΕΣ, ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ

  Οι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων , των οροφών, των θυρών και των παραθύρων πρέπει να είναι καλής κατασκευής, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα.

  Όταν από τη δραστηριότητα απαιτείται υγρός καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών τοίχων αυτές να είναι στεγανές, μη απορροφητικές και από μη τοξικά υλικά, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται επαρκώς.

  Οι οροφές (ή, εάν δεν υπάρχουν οροφές, η εσωτερική επιφάνεια της στέγης) και ότι είναι στερεωμένο σ’ αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες έτσι, ώστε να μη συσσωρεύονται ρύποι και να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και η πτώση σωματιδίων.

  Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. Εκείνα τα οποία μπορούν να ανοίγουν προς το ύπαιθρο, όταν είναι αναγκαίο, να είναι εφοδιασμένα με

  κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για προστασία από τα έντομα, τα οποία να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. Όταν το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να προκαλέσει μόλυνση, τα παράθυρα πρέπει να παραμένουν κλειστά και σφραγισμένα κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

 173. Ο/Η xristina λέει:

  κινητες καντινες επιτρέπεται να ψηνουν σουβλακια και εντος και εκτος κατοικημενης περιοχης? ποιος ειναι αρμοδιος για τον ελεγχο και την επιβολη ποινων η αστυνομια ή η δ/νση υγιεινης?

 174. Ο/Η athanasios λέει:

  Για ιχθυοπωλείο,’οσον αφορά τους χώρους , χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο ή ότι ισχύει στα ΚΥΕ?

 175. Ο/Η ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΩ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ.ΓΙΑΤΙ ΤΡΕΧΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΚΡΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ……..

 176. Όσο αφορά κυρώσεις όλοι μπορούν Υγειονομικό , Αστυνομία , τουριστική Αστυνομία , Δημοτική Αστυνομία (;) , ΕΦΕΤ .Η παλιά υγειονομική διάταξη απαγόρευε τα σουβλάκια εντός κατοικημένης περιοχής … η νέα δεν απαγορεύει

  Α.Καντίνες αυτοκινούμενες ή μη
  Β.Σκηνές, πάγκοι, περίπτερα, τροχήλατα οχήματα, σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια,
  Πλατείες, κ.λ.π. – Πλανόδιοι – στάσιμοι μικροπωλητές.
  Α. Καντίνες
  Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα
  διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα) τα οποία σταθμεύουν προσωρινά
  σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λ.π., για την εξυπηρέτηση
  αποκλειστικά και μόνο περαστικών, λουομένων και γενικά ατόμων που επισκέπτονται τους
  χώρους αυτούς παρασκευάζοντας και διαθέτοντας υπαίθρια τρόφιμα και ποτά.
  Οι ανωτέρω κινητές καντίνες (οχήματα) από τη συγκρότησή τους δεν δύνανται να
  αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, οι προδιαγραφές τους δε, ορίζονται από το Υπουργείο
  Μεταφορών και υπόκεινται στις Διατάξεις του Υπουργείου εμπορίου καθώς και στις
  Διατάξεις των αρμοδίων Υπουργείων ανάλογα με το χώρο στάθμευσης.
  Οι κινητές καντίνες κατατάσσονται σύμφωνα με το αρ.14 A,παρ. 3 της σχετικής (Α) στις
  επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή
  και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και
  αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  Για την αδειοδότησή τους απαιτείται εκτός των άλλων και η χορήγηση βεβαίωσης
  καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία για την οποία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να
  υποβάλλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι:
  – Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο, αριθμός πλαισίου, κ.λ.π).
  – Σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής καντίνας – διάγραμμα ροής εις τριπλούν.
  – Τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυμεί να προσφέρει.
  – Ο τρόπος υδροδότησης (δεξαμενή νερού, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου. Κ.λ.π.)
  – Ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων (δεξαμενή ακαθάρτων, περιγραφή της, ή σύνδεση
  δικτύου, κ.λ.π.)
  – Ο τρόπος ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση με δίκτυο, περιγραφή, κ.λ.π.)
  – Που και πως δραστηριοποιείται.
  Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας.
  Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο ανθεκτικό και αδιαπότιστο υλικό, που
  επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των
  τροφίμων και ποτών, να εμποδίζεται η επιμόλυνση από το περιβάλλον και να προστατεύονται τα
  τρόφιμα και ο εξοπλισμός από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κ.λ.π.
  ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ03
  Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη πάγκου εργασίας από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς
  φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει και ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου
  προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα
  διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
  Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες (ερμάρια, ντουλάπια) για την προστασία των τροφίμων από
  έντομα και σκόνη.
  Πρέπει να εξασφαλίζεται, η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο
  καθαρισμό και όπου απαιτείται η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των τμημάτων
  του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ λαβίδες, μαχαίρια κ.λ.π).
  Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται, προέρχονται από
  νόμιμες επιχειρήσεις.
  Όλα τα τρόφιμα θα παρασκευάζονται (ψήσιμο, βράσιμο κ.λ.π) και θα προσφέρονται για άμεση
  κατανάλωση.
  Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Τα σκεύη μιας χρήσης για το σερβίρισμα
  ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων .θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση αυτή.
  Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή
  συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων κ.λ.π.
  Θα εξασφαλίζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ γεννήτρια, δίκτυο της ΔΕΗ κ.λ.π) ώστε
  τυχόν ευαλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται σε κατάλληλα ηλεκτρικά ψυγεία.
  Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον
  έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.

 177. Καλησπέρα

  αυτό το άρθρο που διαβάζετε έχει καταργηθεί μαζί με την διάταξη . Εδώ θα βρείτε τη νέα

 178. Ο/Η amalia λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΣΕ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Κ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ (ΜΙΚΤΟ) ΝΑ ΨΗΝΩ ΚΑΤΕΨΗΓΜΕΝΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ? ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΜΕΣΑ.

 179. Καλησπέρα

  πρέπει να γίνει προσθήκη νέου τμήματος με τις απαραίτητες προϋποθέσεις βέβαια

 180. Ο/Η Κασαπογλου Γρηγορης λέει:

  Καλησπέρα Κ .Αντώνη θέλω να ανοίξω τυποποιητηριο ελαιόλαδου και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω και τι προδιαγραφές πρέπει να πληρώ εγώ.

 181. Ο/Η Αντωνης λέει:

  Καλησπερα Κ.Αντωνη.Σε καταστημα πωλησης αξεσουαρ αυτοκινητων και μπισκοτοειδων καραμελοειδων κλπ.Επιρεπεται να εχω ψυγειο αναψυκτικων νερων?Πρεπει να ειναι σε ξεχωριστει θεση ?Επιτρεπεται διπλα στα αξεσουαρ/λαδια αυτοκινητου κλπ?Αν ναι μπορειτε να μου υποδειξετε νομοθεσια ?Σας ευχαριστω

 182. Καλημέρα

  δεν είναι θέμα αρμοδιότητας μας . Θεωρώ ότι είναι αρμοδιότητα Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης

 183. Καλημέρα

  αν έχετε άδεια για τα μπισκότα τότε σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε και νερά . Αν τα τρόφιμα αυτά τα διαθέτετε χωρίς άδεια τότε σημαίνει ότι πρέπει να πάτε στο Δήμο και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά διότι δεν επιτρέπεται διάθεση τροφίμων και ποτών χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας .

 184. Ο/Η Αντωνης λέει:

  Καλημερα σας κ.Αντωνη.Αδεια για τα μπισκοτα κλπ βγαζουμε τωρα.Ηρθε γιΑ ελεγχο το υγειονομικο και μας ειπε οτι τοψυγειο με τα νερα δεν μπορει να ειναι διπλα σε αξεσουαερ και λιπαντικα.Ο προβληματισμος μου ειναι ,αφου τα προιοντα ειναι τυποποιημενα ποιο προβλημα δημιουργειται?
  Σας ευχαριστω και παλι

 185. Ok τώρα κατάλαβα …. λοιπόν η νομοθεσία επιτρέπει τη συστέγαση αλλά απαιτεί τα τρόφιμα και ποτά άσχετα αν είναι συσκευασμένα ή μη να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα είδη

 186. Ο/Η Αντψνης λέει:

  Α μαλιστα.Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση.καλη συνέχεια

 187. Ο/Η Natasa λέει:

  Kαλησπέρα,

  Παρακαλώ πολύ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν επιτρέπεται απέναντι απο σχολείο να ανοίξω κατάστημα καφέ και πώλησης σφολιατοειδών και αναψυκτικών ενώ ήδη μέσα στο σχολείο υπάρχει κυλικείο που παρέχει τα πάντα στα παιδιά. Το σχολείο είναι γυμνάσιο και λύκειο.

 188. Καλησπέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά βρισκόμουν μια εβδομάδα στην Αθήνα για σεμινάρια και δεν υπήρχε χρόνος αλλά και υπολογιστής να σας απαντήσω μιας και μόνος προσπαθώ να ανταποκριθώ στις ερωτήσεις των αναγνωστών .

  Αυτό είναι καθαρά θέμα του Δήμου … αν περάσει την προ έγκριση τότε θα πρέπει να μιλήσετε με την υγειονομική Υπηρεσία για τους υγειονομικούς όρους

 189. Ο/Η Eva Kotronaki λέει:

  καλησπερα κυριε παπαδάκη…παρακαλω πολυ μια ερώτηση…θελω να ανοιξω ενα καφεκοπτειο….ξέρω πως Καφεκοπτείο αν δεν κάνω λάθος είναι το κατάστημα, στο οποίο γίνεται φρύξη, κοπή και πώληση καφέ. Εκτός του κομμένου, σε χύμα ή τυποποιημένου καφέ, στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται η πώληση και προϊόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας, καθώς και φυτικών προϊόντων ή σκευασμάτων αυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ροφημάτων (τσάι κ.τ.ομ.) και μπαχαρικών….Αν κάνω λάθος διορθώστε με…εγώ που θέλω να βάλω και βότανα ….μπορώ;;;;ή πρέπει να βγάλω την άδεια διαφορετικά…εάν βάλω βότανα σαν τί πρεπει να βγάλω την άδεια….; μικτου καταστήματος;;;σας ρωταω γιατι στο Δήμο τον είδα τον υπάλληλο διστακτικο στην απαντηση του και καπως προβληματιστικα..μη παω να βγαλω την άδεια σαν καφεκοπτειο και μετα μου πουν οτι δεν μπορω να βαλω τα μισα απο οσα σας γραφω και χτυπαω το κεφαλι μου στο τοιχο!!!!Σας ευχαριστώ πολυ….

 190. Καλησπέρα

  όπως διαπιστώνω διαβάσατε το άρθρο της υγειονομικής νομοθεσίας που έχει καταργηθεί . Πλέον υπάρχουν νέες απαιτήσεις αλλά και νέες κατηγορίες καταστημάτων . Μιλήστε με την υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για λεπτομέρειες .
  Εδώ είναι η νέα κατηγορία που ανήκει αυτό που μου περιγράψατε :ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

 191. Ο/Η Eva Kotronaki λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ κ Παπάδακη….Πήγα σήμερα και στην υγειονομική υπηρεσία Χανίων και μου είπαν ακριβώς αυτα που μου γράφεται και εσείς….Ετσι λοιπόν ξεκινάμε απο Δευτέρα..Σας ευχαριστώ παρα,μα πάρα πολύ…

 192. Ο/Η demetra λέει:

  kalispera kai polla polla mpravo gia tn douleia sas!!!
  8a i8ela na mathw tis proupo8eseis gia na anoiksw ergastiririo paraskeuis sapouniou kai me ti adeia 8a prepei na einai to magazi pou tha ta poulaw!!k an to ergastirio me to katastima boroun na einai mazi…..euxaristw gia to xrono sas!

 193. καλησπερα διαθετω αμιγες πρατήριο ειδων ζαχαροπλαστειου
  50 τμ με προθαλαμο και τουαλετα
  χωρις καθημενους
  θελω τωρα να βαλω μια λουκουμαδιερα μονο για πακετο (take away) ηλεκτρικη και εναν φουρνο ηλεκτρικο να ψηνω μονο κεικ
  πρεπει να αλλαξω την αδεια?
  σε πιο άρθρο θα πρεπει να υπαχθώ μετα?
  θα διαμορφώσω εναν χωρο περιπου 20 τμ με εξαερισμο,λαντζα 1 ανοξοιδοτο παγκο,αμπαρι για το αλευρι κτλ
  και καφε μπορω να πουλαω και καφε στο χερι?

 194. Καλημέρα

  δεν είναι επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος οπότε δεν γνωρίζω αν απαιτείται άδεια και από που .

 195. ΚΑλημέρα πρέπει να προσθέσετε επιχείρηση του άρθρου ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

  Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

  Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ταξινομούνται, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους ως ακολούθως:

  1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.

 196. Ο/Η ντινα λέει:

  καλησπερα διαθετω 30 τμ και θα ηθελα να ανοιξω αμιγες πρατήριο ειδων ζαχαροπλαστειου. μου αρκουν τα τμ που διαθετω? και θα μπορω να ψηνω κεικ στον ιδιο χωρο να τα διακοσμω και να τα πουλαω? αυτη ειναι η κυρια εργασια μου στο εξωτερικο λεγομαστε ζαχαροτεχνες στην Ελλαδα ακομα δεν υπαρχει , ενδιαφερομαι μονο να ψηνω κεικ και μπισκοτα και να τα διακοσμω με ζαχαροπαστα.φιλοι απο Αθηνα εχουν βγαλει την ιδια αδεια και μου ειπαν οτι γινετε.

 197. Ο/Η ντινα λέει:

  ο χωρος δεν ειναι διαμορφομενος ακομα οποτε δεν υπαρχει και τουαλετα.

 198. Καλημερα το πρατήριο ζαχαροπλαστικής δεν μπορει να παρασκευαζει …αν μιλαμε μονο για λιανικη τοτε πρέπει να εφοδιαστητε με αδεια επιχειρησης προχειρου γευματος… ρωτηστε το υγειονομικο της περιοχης σας αν σας καλυπτει και τι απαιτείται

 199. Ο/Η σωτηρης φραγγος λέει:

  καλησπερα..θελω να ανοιξω καφεκοπτειο με εμπορια τροφιμων(ξηροι καρποι).χωρις τραπεζοκαθησματα…παιρνεις οτι θελεις και φευγεις.χρειαζεται wc?

 200. Ο/Η maria gika λέει:

  καλησπερα ! μενουμε σε χωριο με λιγοτερους απο 500 κατοικους και σκεφτομαστε να ανοιξουμε ενα καφενειο παντοπωλειο .γνωριζετε αν υπαρχουν καποιες διευκολυνσεις στις ασφαλειες εφοριακα και ποσο στοιχιζει η αδεια του ? επισης υπαρχουν καποιες λεπτομερειες που θα πρεπει να γνωριζουμε σχετικα με το χωρο (τμ,
  τουαλετες, κουζινες κτλ)?

 201. Καλημέρα

  δυστυχώς οικονομοτεχνικά δεδομένα δεν γνωρίζω . Επίσης από πλευράς υγειονομικής νομοθεσίας δεν υπάρχουν πλέον διευκολύνσεις για μικρά χωριά . Τώρα οι απαιτήσεις για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρέπει να σας αναφερθούν από την αρμόδια Υγειονομική υπηρεσία που θα ελέγξει και την επιχείρησή σας .
  Για να έχετε μια αρχική ενημέρωση σας παραπέμπω στην σελίδα μου όπου αναγράφονται λεπτομέρειες . Αυτό που ζητάτε είναι μικτό κατάστημα
  α) ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
  Στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού όπου εκτός της απλής πώλησης υπάρχει επεξεργασία θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

  β) ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

  Επιχειρήσεις Αναψυχής

  Οι επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία, open bar, αναψυκτήρια και τα όμοια).

  Στην κατηγορία αυτή οι προϋποθέσεις είναι αντίστοιχες με τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης υποκατηγορίας παρασκευής ή και προσφοράς προχείρου γεύματος.

 202. Ο/Η μιχαπης πικος λέει:

  Καλησπέρα θέλω να ανοίξω ζαχαροπλαστείο ή αρτοποιιο,αλλα δεν εχω τελειωσει καποια σχολή π.χ δημόσιο Ι.ΕΚ. αρτοποιας- ζαχαροπλαστικής ,γίνεται να ανοιξω? ή θα πρεπει να έχω τελιώσει καποιου συνναφους αντικειμένου σχολή.

 203. Καλημέρα

  θα πρέπει να απευθύνετε το ερώτημα στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ( Δ/νση Ανάπτυξης ή Δήμος αν μιλάμε για Ζαχαροπλαστείο )αν απαιτείται κάτι που δεν το γνωρίζω . Η υγειονομική νομοθεσία απαιτεί σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων από τους ιδιοκτήτες αρχικά αλλά και από το προσωπικό κατά την λειτουργία της επιχείρησης .

 204. Ο/Η Λυκουργος Μισιτζις λέει:

  Καλημερα Κυριε Παπαδακη.
  Ενδιαφερομαι να κανω ενα παρασκευαστηριο καπνιστων και παστων ψαριων και κρεατων.Μπορειτε να με ενημερωσετε για την νομοθεσια αλλα και τις υπηρεσειες που μπορω να απευθυνθω?
  Σας ευχαριστω εκ των προτερων

 205. Ο/Η παπαγιαννης αντωνης λέει:

  Κυριε Παπαδακη,διαθέτω κατάστημα κατεψυγμένων προϊόντων 26 τ.μ. επιθυμώ να προσθέσω τα εξής. Α) φούρνο για να ψήνω τυρόπιτες ( όχι να τις παράγω) Β) ψυγείο αναψυκτικών Γ)να παρασκευάζω καφέδες Δ)να πουλάω επιπλέον παραδοσιακά προϊόντα (π.χ. συσκευασμένα μέλια,χυλοπίτες κ,α), .Μπορώ να τα προσθέσω όλα κι αν όχι ποια από αυτά, με τροποποίηση άδειας? αρκούν τα τετραγωνικά ? και αν δεν αρκούν σε πόσα τετραγωνικά θα πρέπει να μετεγκατασταθω για να τα συνδυάσω, Ευχαριστώ,,,,,,

 206. κΑΛΗΜΈΡΑ

  δεν μου διευκρινίζετε τι ακριβώς θα κάνετε οπότε πρέπει να σας απαντήσω γενικά .

  Αν μιλάμε για λιανική διάθεση των παρασκευαζομένων ειδών τότε πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο ο οποίος μετά από γνωμοδότηση της υγειονομικής Υπηρεσίας θα σας χορηγήσει άδεια ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

  Αν μιλάμε για εργαστήριο (χονδρική πώληση ) τότε αδειοδοτούσα αρχή είναι η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας . Αν τα τρόφιμα είναι ζωικής προέλευσης γνωμοδοτεί η Κτηνιατρική . Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις τροφίμων : ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.

 207. Καλημέρα
  πρέπει να γίνει προσθήκη νέας κατηγορίας μετά απο γνωμοδότηση της υγειονομικής Υπηρεσίας για επιχείρηση :
  ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.

 208. Ο/Η ΤΣΑΤΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ λέει:

  Καλησπέρα κύριε Αντώνη Παπαδάκη.Συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα σας.Εχω κάποιες απορίες που θα ήθελα αν μπορέσετε να μου διευκρινίσετε.Λοιπον,ο θείος μου έχει αδεια λαικών αγορών στον τομέα των ψαριών τώρα μας δόθηκε μια ευκαιρία να ενοικιάσουμε ένα ιχθυοπωλείο το οποίο είναι ήδη εξοπλισμένο αναλόγως,θα ήθελα να μάθω αν χρειάζεται κάποια επιπλέον άδεια ή κάποια επιπλέον προυπόθεση για να ξεκινήσουμε ή αν πρέπει να ανοιχτεί σε κάποιο αλλο πρόσωπο.

 209. ΚΑλησπέρα

  απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από τον Δήμο που βρίσκεται η επιχείρηση και όλη η διαδικασία που από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος .

  Ανήκει στην κατηγορία του ΑΡΘΡΟΥ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

 210. Ο/Η Ειρήνη Β. λέει:

  Γεια σας! Είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα γράφετε, όμως έχω μπερδευτεί λιγάκι. Είμαι ζαχαροτέχνης (όχι ζαχαροπλάστης, έχει διαφορά), και θέλω να ανοίξω εργαστήριο ζαχαροτεχνείας (διακόσμησης δηλαδή για τούρτες μπισκότα κλπ, όχι παρασκευή) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σπιτιού μου. Ήθελα να ρωτήσω καταρχήν αν γίνεται ν’ανοίξεις οικοτεχνείο σ’αυτό τον κλάδο, τί προυποθέσεις πρέπει να πληρεί και που πρέπει ν’αποτανθώ για να ξεκινήσω μια τέτοιου είδους επιχείρηση. Είμαι νέα (και στην ηλικία και στο επάγγελμα) και δεν έχω πείρα με επιχειρήσεις κλπ. Σας υπερευχαριστώ

 211. Καλησπέρα
  για μια ακόμη φορά ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά βρισκόμουν εκτός Κρήτης και αδυνατούσα να απαντήσω .

  Δυστυχώς μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει πρόβλεψη για ανάπτυξη επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος (τρόφιμα και ποτά) σε σπίτι παρά μόνο σε επαγγελματικό χώρο .

  Έπεσε στην αντίληψή μου ότι κάτι ετοιμάζει ο ΕΦΕΤ για να δώσει δυνατότητα σε σπίτια με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια και με κάποια όρια σε σχέση με την ποσότητα αλλά αυτό μόνο ξέρω γενικά …. ούτε πότε θα γίνει ούτε λεπτομέρειες .

 212. Ο/Η Θάνος λέει:

  Καλημέρα σας!
  Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που μπορεί να μην άπτεται στις γνώσεις σας.
  Είμαι γεωπόνος και θέλω να ανοίξω ένα γεωπονικό κατάστημα με φυτοφάρμακα, λιπάσματα, φυτά ζωοτροφές, εργαλεία κήπου.
  θα κάνω νέα μεταλλική κατασκευή 150 τ.μ. με πάνελ σε ιδιόκτητο κτήμα.
  Μου ζητάνε να φτιάξω 2 τουαλέτες. Μία wc κανονική και μία wc ΑΜΕΑ.
  Θεωρείται το γεωπονικό κατάστημα……κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος? Για ποιό λόγο πρέπει να φτιάξω wc AMEΑ?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τυχόν απάντηση βάσει της εμπειρίας σας πάνω σε παρόμοιο θέμα.

 213. Καλημέρα

  όσο γνωρίζω το Υγειονομικό δεν εμπλέκεται πλέον στα γεωπονικά καταστήματα μιας και ενώ ήμουν στην επιτροπή αδειοδότησης εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχω ενημέρωση και όσο γνωρίζω ο νόμος άλλαξε . Τώρα όσο αφορά τα ΑΜΕΑ όσο έχω διαβάσει είναι πλεον απαίτηση για όλους τους χώρους όταν πρόκειται για νέα κατασκευή

 214. Ο/Η pantelis λέει:

  καλημερα, θα ηθελα να ρωτησω εαν χρειαζεται να βγαλω αδεια υγειονομικου για καταστημα- αποθηκη χονδρικης συσκευασμενου καφε, ζαχαρης και γενικα ειδη καφετεριας ολα συσκευασμενα. αποτι ηξερα επρεπε να βγαλω αδεια αλλα βρηκα προχτες μια ιδια επιχειρηση που δουλευει χωρις τετοιου ειδους αδεια και μου ειπε οτι επειδη ειναι ολα συσκευασμενα και μονο χονδρικη-τροφοδοσια καφετεριας δεν χρειαζεται.
  κατα ποσο στεκει κατι τετοιο? ευχαριστω προκαταβολικα!

 215. Καλημέρα

  η επιχείρηση που μου αναφέρετε είναι πιθανά παράνομη μιας και καμία δραστηριότητα που ασχολείται με τρόφιμα και ποτά (συσκευασμένα ή μη ) απαιτεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή κατά περίπτωση .
  ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

  Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα νωπά ή επεξεργασμένα συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο .Επίσης ανήκουν οι Μεταφορείς – Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών και τα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

  Στη νέα ΥΔ προσδιορίζεται ο ορισμός , οι χώροι τοποθέτησης των μηχανημάτων και οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου καθώς και οι προϋποθέσεις των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή έτοιμα ροφήματα ή τρόφιμα κ.λ.π.

  Η όλη λειτουργία της κατηγορίας αυτής θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

 216. Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.
  Πρόσφατα πήρα δύο καταστήματα. Στο ένα άνοιξα ένα παντοπωλείο 17τ.μ.
  Δίπλα στο άλλο 40 τ.μ θέλω να βάλω είδη όχι υγειονομικού ενδιαφέροντος( είδη αυτοκινήτου )
  Θέλω να τα ενώσω και να γίνουν ένα ή έστω να τα χωρίσω με μικρό ( κοντό χώρισμα ) ώστε να μπορώ να ελέγχω και τα δύο. Είναι νόμιμο? ή πρέπει να είναι χωρισμένα και ανεξάρτητα?

 217. Ο/Η Ευαγγελία Πατεράκη λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Είμαστε στη διαδικασία αδειοδότησης για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παντοπωλείο). Θα εμπορευόμαστε μόνο 5 βασικές κατηγορίες τροφίμων, Ρύζι, όσπρια, ζυμαρικά, λάδι και αλεύρι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε για παράδειγμα να αγοράζουμε όσπρια σε μεγάλες ποσότητες (τσουβάλι 25 κιλά) και να τα συσκευάζουμε μόνοι μας σε σακουλάκια του κιλού ή μισόκιλα και να τα πουλάμε λιανικώς. Χρειάζονται ιδιαίτερες προϋποθέσεις συσκευασίας; μπορούμε να ετοιμάσουμε για παράδειγμα μονόκιλα σακούλια και να τα τοποθετήσουμε στα ράφια μας;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Ευαγγελία Πατεράκη

 218. Ο/Η Ειρήνη Β. λέει:

  σας ευχαριστώ πολύ!

 219. Ο/Η ritzeri λέει:

  Ευαγγελια,
  Επειδη ειμαι ακριβως στην ιδια φαση με εσενα,
  επικοινωνησι αν θες μαζι μου στο ritzeri@yahoo.gr να ανταλλαξουμε αποψεις.

 220. Ο/Η Μελετης Κατρακουλης λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη, θέλω να σας ρωτήσω αν επιτρέπεται κατάστημα που να πουλά είδη μπάκαλικής (παραδοσιακά προιόντα) και τύπο – τσιγάρα.Ευχαριστώ πολύ.

 221. Σύμφωνα με τελευταία γνωμοδότηση του Νομικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ και στα εξειδικευμένα καταστήματα καπνικών προϊόντων .

  Αρ.Πρωτ.: ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ. 82881

  ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων.

  Σχετ.: 1. Ο Νόμος 3420/05 (ΦΕΚ 298, τ. α΄/6-12-2005) « Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού», 2. Ο Νόμος 3730/2008 (ΦΕΚ 262 τ.Α/23.12.2008) για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ, 3. Ο Νόμος 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ.Α/2.3.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», 4. Ο Νόμος 3919/2011 (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/2.3.2011) « Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», 5. Ο Νόμος 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», 5. Η ΚΥΑ 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/Τ.Β΄/25-08-2010) «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010», 5. Η με αρ. Φ. 900/13/158602, Σ. 797/5-9-12 εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας, Γενική Δ/νση Οικονομικού, Σχεδιασμού & Υποστήριξης (ΑΔΑ : Β4Θ46-ΨΚ8), 6. Η με αρ. πρωτ. 151/2013/ 26-3-2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τμήμα Δ΄, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας

  Σε εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (για τον έλεγχο του καπνού), την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον Νόμο 3420, (Φ.Ε.Κ. 298/τ.α. 76-12/2005) (σχετ. 1) και συγκεκριμένα του άρθρου 8 και του άρθρου 16 αυτής (σχετ. 1), εκδόθηκε ο Νόμος 3730/23.12.2008, για την προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά (σχετ. 2). Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, απαγορεύεται η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών τους και σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης.

  Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες καταστημάτων, εξαιρουμένων των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, των περιπτέρων και των καταστημάτων που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού.

  Με αφορμή εγκύκλιο (σχετ. 5) η οποία εκδόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας και αφορά στην εφαρμογή του Ν.3919/2011 σύμφωνα με τον οποίο αίρονται οι περιορισμοί που αφορούν στην λιανική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, τέθηκε ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για το αν οι περιορισμοί που τίθενται στις διατάξεις του Ν. 3730/2008 για τα σημεία πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων εξακολουθούν ισχύουν. Σε συνέχεια του ανωτέρου ερωτήματος μας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τμήμα Δ΄, εξέδωσε γνωμοδότηση η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας και η οποία σας επισυνάπτεται, κατά την οποία αποφαίνεται ότι οι περιορισμοί του νόμου 3730/2008 στα σημεία πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων δεν έχουν καταργηθεί από τις διατάξεις του νόμου 3919/2011. Εξαίρεση αποτελούν οι διατάξεις του νόμου 4093/ 2012 όπου επιτρέπεται η πώληση προϊόντων καπνού στις υπεραγορές τροφίμων σε κλειστές προθήκες εντός του καταστήματος μετά τα ταμεία.

  Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες για την πιστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας

 222. Ο/Η Μελετης Κατρακουλης λέει:

  Καλημέρα κ.Παπαδάκη, είχα πάει πρίν δύο μέρες στην υγειονομική υπηρεσία στην Αθήνα για να ρωτήσω το ίδιο,μου απάντησε ένας κύριος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και μπορεί να υπάρξει αυτό το κατάστημα.Το μόνο που πρέπει να γίνει να υπάρχει μια νοητή ή ένας πραγματικός διαχωρισμός μεταξύ των δύο ειδών(καπνός και μπακαλίκη) και μου έδωσε και ένα φεκ που αναφέρεται αυτό (2718 τόμος Β του 2012) αν και δεν μπόρεσα να το καταλάβω.Αν μπορείται απαντήστε μου πάλι,ευχαριστώ πολύ.

 223. Ο/Η vaggelis λέει:

  κ.Παπαδακη.γεια σας.
  Εχω την εντυπωση απο οσα καταλαβα οτι με την γνωμοδοτηση αλλα και με την εγκυκλιο το υπουργειου υγειας που ακολουθησε , καθοριζεται ο τροπος πωλησης στα σημεια πωλησης και οχι η πωληση. » Απαγορευεται η τοποθετηση ….σε προθηκες κ.λ.π. » οχι η πωληση.
  .ΔΥΓ6/Γ.Π.89816 14/11/13 εγκυκλιος του υπουγειου υγειας . Ποια ειναι η γνωμη σας;

 224. Ο/Η vaggelis λέει:

  κ.Παπαδακη γεια σας .
  Εχω την εντυπωση απο οσα καταλαβα οτι τοσο στην γνωμοδοτηση οσο και στην εγκυκλιο του υπουργειου υγειας ΔΥΓ6/Γ.Π89816 14/11/13 καθοριζεται ο τροπος πωλησης και οχι απαγορευση πωλησης. » Απαγορευεται η τοποθετηση προιοντων καπνου σε προθηκες στα σημεια πωλησης……..» και παρακατω » Η πωληση προιοντων καπνου επιτρεπεται……..με την προυποθεση οτι δεν τοποθετουνται σε προθηκες…..εφοσον πωλουνται απο καταστηματα που δεν περιλαμβανονται στις εξαιρεσεις που προαναφερθηκαν» δηλ. περιπτερα κ.λ.π.
  Ποια ειναι η γνωμη σας;

 225. ΚΑλημέρα

  θυμίστε μου παρακαλώ την ερώτηση

 226. Ο/Η Μελετης Κατρακουλης λέει:

  Καλησπέρα κ.Παπαδάκη σας είχα ρωτήση αν επιτρέπεται τύπος-τσιγάρα και είδη μπακαλικής(παραδοσιακά είδη). Ρώτησα στην υγειονομική υπηρεσία και μου απάντησαν ότι είναι δυνατό αυτό,αρκεί να υπάρχει ένας διαχωρισμός έστω και νοητός και μου έδωσε και ένα φεκ που αναφέρεται αυτό (2718 τόμος Β του 2012) αν και δεν μπόρεσα να το καταλάβω.Αν μπορείται απαντήστε μου πάλι,ευχαριστώ πολύ.

 227. Καλησπέρα σύμφωνα με : την Αρ.Πρωτ.: ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ. 82881

  ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων.

  Σχετ.: 1. Ο Νόμος 3420/05 (ΦΕΚ 298, τ. α΄/6-12-2005) « Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού», 2. Ο Νόμος 3730/2008 (ΦΕΚ 262 τ.Α/23.12.2008) για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ, 3. Ο Νόμος 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ.Α/2.3.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», 4. Ο Νόμος 3919/2011 (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/2.3.2011) « Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», 5. Ο Νόμος 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», 5. Η ΚΥΑ 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/Τ.Β΄/25-08-2010) «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010», 5. Η με αρ. Φ. 900/13/158602, Σ. 797/5-9-12 εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας, Γενική Δ/νση Οικονομικού, Σχεδιασμού & Υποστήριξης (ΑΔΑ : Β4Θ46-ΨΚ8), 6. Η με αρ. πρωτ. 151/2013/ 26-3-2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τμήμα Δ΄, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας

  Σε εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (για τον έλεγχο του καπνού), την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον Νόμο 3420, (Φ.Ε.Κ. 298/τ.α. 76-12/2005) (σχετ. 1) και συγκεκριμένα του άρθρου 8 και του άρθρου 16 αυτής (σχετ. 1), εκδόθηκε ο Νόμος 3730/23.12.2008, για την προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά (σχετ. 2). Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, απαγορεύεται η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών τους και σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης.

  Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες καταστημάτων, εξαιρουμένων των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, των περιπτέρων και των καταστημάτων που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού.

  Με αφορμή εγκύκλιο (σχετ. 5) η οποία εκδόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας και αφορά στην εφαρμογή του Ν.3919/2011 σύμφωνα με τον οποίο αίρονται οι περιορισμοί που αφορούν στην λιανική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, τέθηκε ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για το αν οι περιορισμοί που τίθενται στις διατάξεις του Ν. 3730/2008 για τα σημεία πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων εξακολουθούν ισχύουν. Σε συνέχεια του ανωτέρου ερωτήματος μας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τμήμα Δ΄, εξέδωσε γνωμοδότηση η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας και η οποία σας επισυνάπτεται, κατά την οποία αποφαίνεται ότι οι περιορισμοί του νόμου 3730/2008 στα σημεία πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων δεν έχουν καταργηθεί από τις διατάξεις του νόμου 3919/2011. Εξαίρεση αποτελούν οι διατάξεις του νόμου 4093/ 2012 όπου επιτρέπεται η πώληση προϊόντων καπνού στις υπεραγορές τροφίμων σε κλειστές προθήκες εντός του καταστήματος μετά τα ταμεία.

  Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες για την πιστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας

 228. Ο/Η Σοφία λέει:

  Καλησπέρα και καλή χρονιά. Θελουμε να ανοίξουμε καταστημα πώλησης τσαγιού στο οποίο θα υπάρχουν και τραπεζοκαθίσματα για να πίνει ο κόσμος τσάι ή καφέ. Το τσάι θα το αγοράζουμε σε συσκευασία 10 κιλών και θα πωλείται σε συσκευασία ανάλογα με την ποσότητα που θέλει ο πελάτης. Τι είδους κατάστημα θα είναι και τι άδεια θα χρειαστούμε.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,
  Σοφία

 229. Καλημέρα

  ευτυχώς που άργησα να σας απαντήσω μιας και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στα καταστήματα όσο αφορά την αδειοδότησή τους .
  Για την πώληση του τσαγιού πλέον μπορείτε να ανοίξετε την επιχείρησή σας με απλή δήλωση έναρξης (βέβαια υπάρχει σχετική διαδικασία ) .Για να μπορούν τώρα να πίνουν και τσάι οι πελάτες σας απαιτείται και 2 κατηγορία καταστήματος (πχ καφενείο ή αναψυκτήριο ) . Μιλήστε με την Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για λεπτομέρειες .

 230. Ο/Η Σοφία λέει:

  Με Αντώνη αρχικά σας ευχόμαστε καλή χρονιά και χρόνια καλά. Σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας.

 231. Ο/Η κωστας λέει:

  Καλημερα κ.Παπαδακη ειμαι λιγο μπερδεμενος με τις κατηγοριες που υπαρχουν και θα ηθελα μια βοηθεια.Ενα μαγαζι που θα πουλα οπωρικα,κατεψηγμενα προιοντα οπως πιτες ,γαλακτοκομικα και συσκευασμενα αλλαντικα και τυροκομικα ειδη και γλυκα του κουταλιου ,μελι και κονσερβες σε ποια κατηγορια ανηκει?

 232. Ο/Η Karahanidis iordanis λέει:

  καλησπερα!θα ηθελα να σας ρωτησω, αν σε καταστημα 70 τμ, θα μπορουσε να βγει αδεια » καπνος-καφες-τσαι » για πωληση λιανικη-χονδρικη.ευχαριστω,ιορδανης(πατρα)

 233. Καλημέρα
  συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά Υπηρεσιακές υποθέσεις με κράτησαν μακρυά όλες αυτές τις μέρες …

  θεωρώ ότι μπορείτε τα υπόλοιπα αλλά όχι καπνικά προϊόντα μιας και πλέον δεν προβλέπεται

 234. Ο/Η κατερινα λέει:

  καλησπερα σας,εχω αδεια αρτοποιειου-εργαστηριου ζαχαροπλαστικης ,το πρατηριο μου ειναι 60 τ,μ.και θελω να ρωτησω αν επιτρεπεται να πουλαω αναψυκτικα,κρασια,ποτα,ξηρους καρπους τσιπς,σοκολατοειδη,μπισκοτοειδη,γαλακτοκομικα, τυρια,αυγα.,αλλιως τι μπορω να κανω?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

 235. Θεωρητικά πρέπει να εντάξετε νέο τμήμα :Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
  Αυτό όμως που δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι αν η αρτοποιητική νομοθεσία το απαγορεύει . Καλό είναι να ρωτήσετε στην Δ/νση Ανάπτυξης που σας χορήγησε την άδεια .

 236. Ο/Η Κατερίνα λέει:

  Γεια σας κύριε Παπαδάκη, έχω ένα ισόγειο κάτω από το σπίτι μου. Χαρακτηρισμένο ως αποθήκη. Είναι 25 τετραγωνικά και ενδιαφέρομαι να ανοίξω ένα μικρό παρασκευαστήριο γλυκών κουταλιού. Γνωρίζετε μήπως τι διαδικασίες χρειάζονται;;
  Ευχαριστώ!

 237. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη που δεν σας απάντησα … δεν υπάρχει θεωρητικά δικαιολογία .. όμως από την μια η παραμονή στον Έβρο αλλά και τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου μου με απέτρεψαν να απαντήσω ως όφειλα .
  Θα σας στεναχωρήσω αλλά δεν προβλέπεται χώρος λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος σε οικία και γενικά σε χώρο που δεν έχει χαρακτηριστεί ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 238. Ο/Η Κατερίνα λέει:

  Ευχαριστώ πολύ!

 239. Ο/Η giannis113 λέει:

  kalispera,vrika na noikiasw ena magazi 14 tm kai endiaferomai na to kanw pratirio artou koulourio ktl kai endiaferomai na valw kai fournaki mikro gia pites opws episeis kai kafetiera,vgainei kapoia adeia i de me kaliptoun ta tetragwnika;eyxaristw

 240. Ο/Η giannis113 λέει:

  episeis prepei na exw ypoxrewtika toualeta apo tin stigmi pou den tha exw katholou kathismata;;euxaristw

 241. Σε 14 τετραγωνικά όλα αυτά μου ακούγεται μικρό . Για απλό πρατήριο άρτου καλύπτεστε αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη .

 242. Φυσικά πρέπει … πλέον όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών απαιτείται να έχουν .

 243. Ο/Η Κώστας Παπαδόπουλος λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα. Διαθετω καταστημα με τσιγαρα-περιοδικα-ειδη δωρου. Η αποδειξη που βγαζω απο την ταμειακη μηχανη, γραφει επανω «ΨΙΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ». Μπορω να βαλω στο μαγαζι μου χυμα ξηρους καρπους και βιολογικα προιοντα (πχ τσαι του βουνου σε σακουλακι συσκευασμενο)? Μηπως χρειαζεται να διαμορφωσω διαφορετικο χωρο με χωρισμα μεσα στο μαγαζι ή μπορω να το κανω και σε ενα ενιαιο μαγαζι σαν το δικο μου? Ευχαριστω προκαταβολικα για την απαντηση. Συνεχιστε τοσο προθυμα να βοηθατε τον κοσμο. Ποτε και κανενας δεν εχασε κατι βοηθοντας…

 244. Ο/Η kikhgian λέει:

  Σαν εργαστήριο χαμηλής όχλησης θα το πάτε.Στο υπουργείο ανάπτυξης της περιοχής που υπάγεστε θα πάρετε πληροφορίες.
  Κ.Γιάνναρη
  Πτυχ.Μηχανολόγος Μηχανικός

 245. Καλησπέρα

  έχουμε τεράστιες αλλαγές στην κατηγορία του καταστήματος σας οι οποίες έχουν σκοπό την διευκόλυνση των επιχειρηματιών και την πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη . Θεωρώ όμως ότι πρέπει να προσέλθετε στην Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας ώστε να προσκομίσετε την άδεια και να σας ενημερώσουν επίσημα για το τι προβλέπεται πλέον . Θεωρώ ότι αν τα προϊόντα είναι ήδη συσκευασμένα θα πρέπει απλά για να τύχετε των ευνοϊκών ρυθμίσεων να προσαρμοστείτε στην νέα νομοθεσία και να αδειοδοτήσετε την επιχείρησή σας ξανά . Να σας ενημερώσω για αρχή ότι πλέον με μια διαδικασία μέσω Δήμου και ΑΜΕΣΑ ξεκινάτε και η δήλωση συμμόρφωσης επέχει θέση αδείας .

  Περισσότερα εδώ

 246. Ο/Η Θωμάς Ρούσης λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλήμερα.
  Θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν σε κατάστημα καφεκοπτείο μπορεί να παρασκευάζεται και να πωλείται καφές σε όρθιους και διερχόμενους.

  Σας ευχαριστώ πολύ..

 247. Ο/Η κρανιδιωτης Κανελλος λέει:

  καλησπερα κυριε Παπαδακη θα ηθελα να σας ρωτησω το εξης εχω μια ταβερνα της οποιας ο χωρος της τραπεζαριας[εσωτερικη] ειναι 80 τετραγωνικα και μου ειναι ουσιαστικα περιτη διοτι το μαγαζι λειτουργει μονο το καλοκαιρι και με χρηση πεζοδρομιου.μπορω να αφαιρεσω καποιον απο τον χωρο των 80τετρ. και χωριζοντας τον φυσικα να φτιαξω ιχθυοπωλειο?

 248. Με την προηγούμενη διάταξη αυτό προβλέπονταν (απαιτούνταν ειδικός χώρος 8 τμ και εξοπλισμός) . Η νέα υγειονομική διάταξη το επιτρέπει μεν αλλά δεν ξεκαθαρίζει ρητά όρους και προϋποθέσεις .Συγκεκριμένα αναφέρει :Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο φρούτων για παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.

  Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

 249. Θεωρητικά πλέον όλα μπορούν να γίνουν . Όμως υπάρχουν προϋποθέσεις που ΜΟΝΟ η υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε μπορεί να σας ενημερώσει επίσημα

 250. Ο/Η Θοδωρής λέει:

  Καλησπέρα σας,
  έχω μία ερώτηση, γίνεται να πωλούνται τοπικά προϊόντα σε καντίνα η οποία βρίσκεται εντός Κάμπινγκ; Με την άδεια πώλησης τοπικών προϊόντων ή θα πρέπει να γίνει σε χώρο παντοπωλείου; Ευχαρστώ.

 251. Καλησπέρα

  μια καντίνα δεν μπορεί να πουλά προϊόντα ενός παντοπωλείου …
  Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα
  διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα) τα οποία σταθμεύουν προσωρινά
  σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λ.π., για την εξυπηρέτηση
  αποκλειστικά και μόνο περαστικών, λουομένων και γενικά ατόμων που επισκέπτονται τους
  χώρους αυτούς παρασκευάζοντας και διαθέτοντας υπαίθρια τρόφιμα και ποτά.
  Οι ανωτέρω κινητές καντίνες (οχήματα) από τη συγκρότησή τους δεν δύνανται να
  αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, οι προδιαγραφές τους δε, ορίζονται από το Υπουργείο
  Μεταφορών και υπόκεινται στις Διατάξεις του Υπουργείου εμπορίου καθώς και στις
  Διατάξεις των αρμοδίων Υπουργείων ανάλογα με το χώρο στάθμευσης.

 252. Ο/Η Κώστας λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
  σε ισόγειο χώρο που μέχρι πρότινος (2008-2012) λειτουργούσε ως φυσικοθεραπευτήριο πρόκειται να ενοικιαστεί εκ νέου για ίδρυση παντοπωλείου.
  – το φυσικοθεραπευτήριο λειτουργούσε ως ΚΥΕ?
  – αν ναι τότε δε θα χρειαστεί αλλαγή χρήσης απο καταστημα σε ΚΥΕ?
  – αν όχι, θα χρειαστεί αλλαγή χρήσης ή τα παντοπωλεία θεωρούνται εμπορικά καταστήματα επειδή δεν έχουν χώρο συνάθροισης κοινού και άρα δε χρειάζεται η αλλαγή χρήσης?
  – η οικ. άδεια του κτιρίου είναι το 2004, παραβάσεις που αφορούν αλλαγές στη διαρρύθμιση στον εσωτερικό χώρο (η τουαλέτα είναι χτισμένη σε άλλη θέση) πρέπει να τακτοποιηθούν με τον 4178 πρώτα ή δεν επηρεάζουν τη διαδικασία?

 253. Ο/Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΥ λέει:

  Καλημέρα,έχω πρατήριου άρτου.Η αδεια λεει ακριβως «ΕΠΙΧ.ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡ.ΑΡΤΟΥ)».Μπορώ να πουλάω όσπρια χύμα,και χυλοπίτες,τραχανα και αλλα ζυμαρικά συσκευασμένα?Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 254. Ο/Η Irene Ouggarezou λέει:

  Καλημέρα,έχω πρατήριου άρτου.Η αδεια λεει ακριβως “ΕΠΙΧ.ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡ.ΑΡΤΟΥ)”.Μπορώ να πουλάω όσπρια χύμα,και χυλοπίτες,τραχανα και αλλα ζυμαρικά συσκευασμένα?Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 255. Καλησπέρα

  έστω και καθυστερημένα (φόρτος εργασίας και σπουδές ) θα σας απαντήσω ότι πλέον τα παντοπωλεία ανοίγουν με υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και μηχανικού . Σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν Πολεοδομικές παραβάσεις και ο χώρος να είναι χαρακτηρισμένος ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ . Τα φυσιοθεραπευτήρια δεν ανήκον στα ΚΥΕ αλλά δεν γνωρίζω από το αν απαλλάσσονται από το να αναπτύσσονται σε χώρους ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ αυτό πρέπει να το διαπιστώσει μηχανικός .

  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β:Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

 256. Καλησπέρα

  πρέπει να εντάξετε τμήμα παντοπωλείου … λεπτομέρειες θα ρωτήσετε στον Δήμο που σας έχει εκδόσει την άδεια

 257. Ο/Η ΟΛΥΜΠΙΑ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΕΝΑ ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΟ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ (ΤΟ ΛΕΩ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΧΟΡΟΣ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 10TM)ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 258. Ο/Η Irene Ouggarezou λέει:

  Ρωτησα αλλα δυστυχως δεν ηξεραν να μου απαντησουν!!!!

 259. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση ,
  ο νόμος έχει πρόσφατα αλλάξει και πλέον πάτε στο Δήμο και αφού προσκομίσετε τα έγγραφα που θα σας ζητήσουν μπορείτε να ξεκινήσετε χωρίς αρχικό έλεγχο από την υγειονομική Υπηρεσία

 260. Ο/Η Μπρίκας Χαράλαμπος λέει:

  Προσπαθώ να ανοίξω ένα κατάστημα – παντοπωλείο – στο Βαθύ της Σάμου. Το κατάστημα θα πουλάει μόνο σε περαστικούς – δεν θα γίνεται κατανάλωση εντός του – τυποποιημένων παραδοσιακών προϊόντων – λάδια, μέλια, παστέλια, κεραμικά κ.λ.π. – . Το εμβαδόν είναι 19 τ.μ. + μία τουαλέτα περίπου 2,2 τμ. Χωρίς προθάλαμο. Μας έχει σταματήσει το υγειονομικό διότι ζητάει προθάλαμο στην τουαλέτα και αυτό δεν είναι δυνατόν από την διαρρύθμιση του χώρου. Να διευκρινίσω ότι η υπάρχουσα τουαλέτα είναι σε εξαιρετική κατάσταση – σαν τουαλέτα σπιτιού – με νιπτήρα λεκάνη πλακάκια κλπ.
  Διάβασα στο άρθρο 43 που παραθέτετε ότι σε καταστήματα που απασχολούνται έως 2 άτομα ανά βάρδια – σε αυτή την κατηγορία εντάσσομαι – δεν απαιτείται προθάλαμος.
  Παρακαλώ ενημερώστε με αν ο συγκεκριμένος κανονισμός είναι σε ισχύ και πως μπορώ να τον βρω ολόκληρο.
  Ευχαριστώ

 261. Καλημέρα

  δυστυχώς διαβάσατε καταργημένο άρθρο μιας και η νομοθεσία έχει αλλάξει . Μάλιστα τέλος Δεκέμβρη του 2013 άλλαξε και απλουστεύτηκε η διαδικασία για την κατηγορία των καταστημάτων που σας ενδιαφέρει . Βέβαια ο προθάλαμος σαν απαίτηση παραμένει . Εδώ θα βρείτε το νέο νόμο

 262. Ο/Η Μπρίκας Χαράλαμπος λέει:

  Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Το συγκεκριμένο φεκ το έχω μελετήσει, δεν αναφέρει όμως σχεδόν τίποτα συγκεκριμένο. Σχεδόν παντού λέει ότι τα πράγματα θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα μπορούσατε να μου πείτε που θα την βρω. Σαφείς προδιαγραφές βρήκα στην ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α1β/8577/83, αλλά μου φαίνεται λίγο παλιά. Αυτά ισχύουν ακόμα;
  Το ότι ο προθάλαμος μπορεί να μην υπάρχει αν η επιχείρηση απασχολεί λιγότερα από δύο άτομα έχει πάψει να ισχύει ή είναι στην κρίση του ελεγκτή;
  Ευχαριστώ
  Χάρης

 263. Ο/Η Δημητρης λέει:

  Κυριε Παπαδακη καλημερα διατηρω ενα καταστημα με αδεια Παντοπωλειου – πρατηριο γαλακτος κ ειδων ζαχαροπλαστικης-Προιοντων αλλαντοποιιας κ τυροκομιας – Κατεψυγμενων προιοντων. Θα ηθελα να προσθεσω και την κατηγορια οπωροπωλειο. Η ερωτηση ειναι εαν χρειαζεται νεος ελεγχος Υγειονομικου ή γινεται απλα με μια υπευθυνη δηλωση στον οικειο Δημο.
  Ευχαριστω εκ των προτερων

 264. Ο/Η Δημητρης λέει:

  Επισης θα ηθελα να προσθεσω και πρατηριο αρτου! Ευχαριστω και παλι!

 265. Καλημέρα

  η Α1β/8577/83 έχει καταργηθεί από την 96967/2012 . «Το ότι ο προθάλαμος μπορεί να μην υπάρχει αν η επιχείρηση απασχολεί λιγότερα από δύο άτομα»

  που το έχετε ΒΡΕΙ ?? όσο γνωρίζω δεν υφίσταται κάτι τέτοιο . Υπήρχε απλά ελάχιστος αριθμός προσωπικού για την υποχρέωση αποχωρητηρίων προσωπικού

 266. Καλημέρα

  μιλήστε με τον Δήμο σας μιας και είναι καθαρά θέμα δικιάς του αρμοδιότητας . Η μόνη αναφορά πάντως που γίνεται στο νέο ΦΕΚ είναι Για την αντικατάσταση της γνωστοποίησης ίδρυσης
  και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέ−
  ροντος, όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα
  η οποία εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 1 της
  παρούσας, υποβάλλονται στον οικείο δήμο, σε ΚΕΠ που
  λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή
  μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (ΕRΜIS−EUGO)

 267. Και αυτό ανήκει στην ίδια κατηγορία οπότε ότι ισχύει για το ένα ισχύει και για περισσότερα του ενός της ίδιας κατηγορίας

 268. Ο/Η ΟΛΥΜΠΙΑ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩ ΟΜΩΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟ B ΜΕΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΙΛΙΚΑ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ- EIΔΗ ΚΑΠΝΟΥ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΙΠΟΤΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΡΩΤΩ ΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΩ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΑΠΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΩ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΩ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΕ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΡΟΣΚΕΛΕΣ ΜΗΝΥΜΑ

 269. Καλησπέρα … μα αυτό σας είχα πει …. δηλαδή ότι πλέον πάτε στο Δήμο …. σας δίνει κάποια έγγραφα τα οποία με την βοήθεια του Μηχανικού σας τα συμπληρώνετε …. Η λογίστρια σας έχει λάθος … δεν αρκεί η έναρξη από την ΕΦΟΡΙΑ

 270. Ο/Η kostas λέει:

  Καλησπέρα και από εμένα.
  Εδώ και ένα χρόνο άνοιξα ένα οινοπωλείο το οποίο σύμφωνα με τον νέο υγειονομικό κανονισμό κατατάχτηκε στα καταστήματα διάθεσης τροφίμων και ποτών. Σαν καβα

  Το βασικό μου ερώτημα είναι το εξής .
  Τι ισχύει με την χύμα διάθεση αλκοολούχων ποτών ?
  Στον ορισμό του άρθρου 43 αναφέρει .
  ιγ. Κατάστημα εμφιαλωμένων ποτών (κάβα) είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους εμφιαλωμένα ποτά, οινοπνευματώδη και μη, και εμφιαλωμένοι ή και εγκυτιωμένοι χυμοί φρούτων, καθώς και οινοπνευματώδη ποτά σε χύμα για κατ’ οίκον μόνον κατανάλωση.
  Επίσης σύμφωνα με το νέο υγειονομικό (επιτρέπετε η διάθεση από μεγαλύτερες σε μικρότερης συσκευασίες τροφίμων και ποτών )
  Το υπουργείο οικονομικών όμως έχει άλλη άποψη η οποία έρχεται σε σύγκρουση με τα παραπάνω στην εγκύκλιο με αριθ. 30/077/1574 Αθήνα, 24-5-2012
  ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή.

  http://eteropolikos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_9259.html

  παρακαλώ για τα «φώτα» σας ευχαριστώντας σας ταυτόχρονα για τον πολύτιμο χρόνο σας.

  Κ.Ζ.

 271. Καλημέρα έχω να κάνω 2 σχόλια .
  1) Η νομοθεσία 8577/83 άρα και το άρθρο 43 έχουν καταργηθεί
  2) Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για τα αλκοολούχα ποτά επομένως υπερισχύουν οι απαιτήσεις του .

 272. Ο/Η arxontoyla λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΔΙΝΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΜΗΣ ΠΟΥ 8Α ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ.ΕΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ…

 273. Καλημέρα Χριστός Ανέστη

  για το πρατήριο Διαβάστε εδώ :
  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β:Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

  Για το εργαστήριο τώρα πρέπει να μιλήστε με την υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής μιας και είναι αρκετά τα θέματα που πρέπει να δείτε πχ πρόκειται για λιανική ή για χονδρική διάθεση κλπ

 274. Ο/Η Manolis λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,
  ενα καταστημα λιανικου εμποριου τοπικων προιοντων σε νησι κατω των 2000 κατοικων έχει την δυνατότητα να πουλαει σε μικρες ποσότητες συσκευασμενα τροφιμα σε βαζα όπως α)σπιτικα γλυκα κουταλιού,μαρμελαδες και τουρσια β)τοπικα ποτά όπως λικερ και κρασια γ)ντόπια τυριά δ)αλίπαστα ε)κηραλοιφες και χειροποιητα σαπουνια και στ) βοτανα σε σακουλακια
  τα οποία δεν προερχονται φυσικα απο καποια πιστοποιημενη μοναδα παραγωγης αλλα από ντόπιους παραγωγους? Αν δεν κανω λαθος φορολογικά το μαγαζί καλύπτεται με ενα τιμολογιο αγορας αλλα απο υγειονομική πλευρά είναι επιτρεπτο κατι τετοιο?
  Ευχαριστω εκ των προτερων για τις πολυτιμες πληροφοριες και τον χρονο σας.

 275. Καλημέρα

  ναι έχει δικαίωμα αρκεί η συσκευασία που αγοράστηκαν να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για τα τρόφιμα (σήμανση , άδεια παραγωγού κλπ )

 276. Ο/Η Manolis λέει:

  Ευχαριστώ και πάλι.
  Καλημέρα και καλό μήνα.

 277. Ο/Η Evelyn λέει:

  Καλησπέρα Κε. Παπαδάκη,
  φτιάχνω ένα κατάστημα Delicatessen, κοινώς παντοπωλείο, στα Ιωάννινα. Μου ζήτησαν από το Υγειονομικό στο χώρο των αλλαντικών κ’ τυροκομικών να έχω ξεχωριστό νεροχύτη, πράγμα το οποίο με παραξένευσε . Υπάρχει ένας διπλός νεροχύτης στην αποθήκη, η οποία είναι σε κοντινή απόσταση από το χώρο πώλησης των προϊόντων αυτών.
  Η κάθε άποψή σας θα μου ήταν ανεκτίμητα χρήσιμη. Σας ευχαριστώ .

 278. Ο/Η Κατερίνα λέει:

  Kαλημέρα κε Παπαδακη.
  Για μαναβικο 14,50 τ.μ. χρειαζεται w.c. ? ειναι ισογειο καταστημα και υπαρχουν κοινοχρηστα w.c. στο ισογειο για τα καταστηματα που δεν εχουν w.c.

 279. Ο/Η Κατερίνα λέει:

  Συγνώμη λάθος. Έχει δικό του w.c. στο υπόγειο αλλά δεν επικοινωνεί με το καταστημα, πρέπει να μπεις από την εισοδο της πολυκατοικίας.

 280. Καλημέρα

  συγγνώμη και από εσάς για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά έχω κρατήσει ανοικτό την ενότητα των ερωτήσεων παρόλο που ο φόρτος εργασίας και ακαδημαϊκές υποχρεώσεις που έχω θα έπρεπε να το είχα κλείσει….

  η νέα υγειονομική διάταξη δίνει την δυνατότητα στην υγειονομική Υπηρεσία να ζητήσει ότι θεωρεί αναγκαίο για την αποφυγή της διασταυρούμενης επιμόλυνσης .

 281. Καλημέρα
  συγγνώμη και από εσάς για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά έχω κρατήσει ανοικτή την ενότητα των ερωτήσεων παρόλο που εξαιτίας φόρτου εργασίας και σπουδών θα έπρεπε να την είχα κλείσει….
  Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:

  α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

  β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων.

  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .

 282. Ο/Η Evelyn λέει:

  Σας ευχαριστώ θερμά για την απάντηση κατανοώντας το φόρτο εργασίας σας και συγχαρητήρια για την άψογη δουλειά που κάνετε .

 283. Ο/Η Βαλεντίνη λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια άδεια για διακοσμητική ζαχαροπλαστική. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να προμηθεύεται έτοιμα γλυκά (πχ. μπισκότα και κέικ) να τα στολίζει με ζαχαρόπαστα, γλάσσο κτλ. και να τα μεταπουλά?
  Ευχαριστώ πολύ!

 284. Ο/Η Anastasia Dede λέει:

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ.ΑΝΟΙΓΩ ΣΕ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΦΕΡΕΣΤΩΡΑΝ .ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑς ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΤΣΙΓΑΡΑ Η ΚΑΙ ΨΩΜΙ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 285. Καλησπέρα

  όταν επεξεργαζόμαστε συντηρούμε και πουλάμε τρόφιμα απαιτείται άδεια ανάλογα με την περίπτωση

 286. Καλησπέρα πρατήριο άρτου μπορεί πλέον να λειτουργήσει χωρίς περιορισμούς σε υπόλοιπα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με εξαίρεση :Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη με κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία, ιχθυοπωλεία, περίπτερα και καταστήματα ψιλικών . Για τα τσιγάρα ισχύουν οι απαγορεύσεις και περιορισμοί του αντικαπνιστικού νόμου

 287. Ο/Η ΚΩΣΤΑΣ λέει:

  Γειας θελω να ανοιξω ενα καταστημα λιανικης πωλησεις το οποιο ειναι 53τ.μ. και θελω να συστεγασω καφεκοπτειο καταστημα ξηρων καρπων και πρατηριο αρτου θα ηθελα να μου διευκρινισετε αν μπορουνε να συστεγαστουνε αυτες οι τρεις κατοιγοριες στον ιδιο χορο και αν μπορω να κανω και παρασκευη καφε σε ορθειους και περαστικους….ευχαριστω εκ των προτερον

 288. Ο/Η Αθανασια λέει:

  Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν επιτρέπεται να ανοίξει κάποιος μαγαζί με συμπληρωματα διατροφης και διατροφικά είδη ή είναι αποκλειστικοτητα των φαρμακείων;

 289. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά βρισκόμουν εκτός για μια εβδομάδα χωρίς υπολογιστή λόγω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων …….

  δυστυχώς δεν είναι ζήτημα υγειονομικής νομοθεσίας και δεν το γνωρίζω

 290. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά βρισκόμουν εκτός για μια εβδομάδα χωρίς υπολογιστή λόγω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων …….δεν είναι θέμα υγειονομικών υπηρεσιών πιθανά πρέπει να ρωτήσετε ΕΟΦ

 291. Ο/Η Χρήστος λέει:

  Καλησπέρα.
  Έχουμε ένα κατάστημα ψιλικών/μινι μάρκετ.
  Υπάρχει η δυνατότητα πώλησης ψωμιού; Δεν μιλάω για συσκευασμένο ψωμί πχ φέτες παπαδοπούλου κρις κρις κλπ, αλλά για φρέσκο ψωμί από φούρνο.
  Και αν ναι ποιες οι προϋποθέσεις;

  Ευχαριστώ.

 292. *Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της παρ. Η της
  υποπαραγρ. Η1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) σύμφωνα με την
  οποία, η ίδρυση Πρατηρίου άρτου δεν επιτρέπεται σε κρεοπω−
  λεία, πτηνοπωλεία, ιχθυοπωλεία, περίπτερα και καταστήματα
  ψιλικών

 293. Ο/Η Κατερινα λέει:

  Καλησπερα εχω ενα μαγαζι 25τ.μ και το εχω σαν παντοπωλειο αλλα επειδη ηταν σε τουριστικη περιοχη και ειχα περισσοτερα ειδη για τουριστες τι μπορω να βαλω τωρα για τους ντοποιους πελατες τι μου προτείνεται

 294. Καλημέρα τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από αυτά που ένα παντοπωλείο προσφέρει .. Η νέα υγειονομική διάταξη δεν αναφέρει αλλά αν έχουμε ως μπούσουλα την παλιά τότε :
  Παντοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται όλα γενικά τα είδη τροφίμων και ποτών, πλην των αναφερομένων στο επόμενο εδάφιο ειδών, καθώς και τα οριζόμενα κατωτέρω άσχετα με τα τρόφιμα είδη.
  Δεν επιτρέπεται να πωλούνται στα παντοπωλεία: – Νωπά ή κατεψυγμένα κρέατα, ορνιθοειδή και ψάρια. – Οπωρικά και κηπευτικά, πλην των ξηρών καρπών, των πατατών και των ξηρών κρεμμυδιών. – Είδη ζαχαροπλαστικής πλην των τυποιημένων γλυκισμάτων (μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά κουταλιού, λουκούμια, κουραμπιέδες κ.τ.ομ.) και τυποποιημένων προιόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποίας. – Γάλα χύμα, εμφιαλωμένο παστεριωμένο γάλα και παραδοσιακή γιαούρτη. – Είδη αρτοποιίας, πλην των επιτρεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις.
  Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η πώληση στα παντοπωλεία τυποιποιημένων κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών, θηραμάτων, ψαριών, χορταρικών κ.τ.ομ., συσκευασμένων κατάλληλα σε πλαστικά σακίδια ή σε άλλες επιτρεπόμενες συσκευασίες, εφόσον τα είδη αυτά προσφέρονται σε μικρές ποσότητες και περισσεύει στο κατάστημα χώρος επαρκής για την τοποθέτηση των απαραίτητων, ιδιαίτερων για κάθε είδος, θαλάμων καταψύξεως. Στα παντοπωλεία επιτρέπεται να πωλούνται και είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας γενικά (κάθε είδους σαπούνια, απορρυπαντικά, σφουγγάρια, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, οδοντόπαστες κ.τ.ομ.), αποσμητικά χώρων, είδη Κρατικού Μονοπωλείου, οινόπνευμα, βενζίνη και υγραέριο σε φιάλες, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, χαρτικά κ.τ.ομ. με την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά θα εκθέτονται σε μικρές ποσότητες, ώστε να μην προκαλείται συμφόρηση στο κατάστημα, και θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο του καταστήματος μακρυά από τα τρόφιμα.

 295. Ο/Η Γεώργιος λέει:

  Γεια και χαρά. Αυτό που δεν είδα κάπου είναι το πού μπορεί να γίνεται η φρύξη του καφέ, αφού » Καφεκοπτείο είναι το κατάστημα, στο οποίο γίνεται φρύξη, κοπή και πώληση καφέ…». Παίρνοντας μία νέα άδεια καφεκοπτείου, επιτρέπεται στο κατάστημα που θα ανοίξει κάποιος να κάνει και φρύξη;

 296. Καλημέρα

  θεωρώ ναι μιας και η νέα υγειονομική διάταξη δεν το εξειδικεύει όπως η παλιά 8577/83 αλλά και ούτε το απαγορεύει …

 297. Ο/Η Κώστας Ιωακειμ λέει:

  Καλησπέρα σας. Εχω μαγαζι με τσιγαρα,περιοδικα και ζαχαρωδη. Μπορω να βαλω μεσα στο μαγαζι
  α)τυποποιημενα φαγωσιμα προιοντα(πχ μουσταρδα, μακαρονια τυποποιημενα κτλ)?
  β)χυμα προιοντα (πχ φακες, φασολια κτλ)
  γ)ψωμι?
  δ)Καποιος μου ειπε πως επιτρεπεται ακομη και η βενζινη! Ισχυει?
  Τι αδειες χρειαζεται για ολα αυτα και που πρεπει να απευθυνθω?

 298. Καλημέρα

  για την βενζίνη δεν γνωρίζω αν επιτρέπεται ή απαγορεύεται από άλλη νομοθεσία (μη υγειονομική ) .
  Αν διαθέτετε άδεια – αναγγελία έναρξης για κατάστημα ψιλικών τότε μπορείτε ενδεικτικά να διαθέτετε :
  α. Τυποποιημένων προιόντων καραμελλοποιίας, σοκολατοποίιας και μπισκοτοποιίας.
  β. Τυποποιημένων παγωτών.
  γ. Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών πο­τών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών ή συμπυκνωμέ­νων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή λαχανικών καθώς και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων μπυρών, τυποποιημένου έτοιμου καφέ και παστεριωμέ­νου γάλακτος, γιαούρτης και προϊόντων γαλακτοβιομη­χανίας (πλην τυροκομικών), φρουτοσαλάτας, σάντουιτς, κ.τ.ομ, σε τυποποιημένες μορφές.

 299. Ο/Η Αλίκη λέει:

  κ. Παπαδάκη καλησπέρα!
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν σε αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής – παντοπωλείο μπορώ να πουλάω χύμα λουκούμια, γλυκά κουταλιού και ξηρούς καρπούς και αν επιτρέπεται η κοπή καφέ!
  Ευχαριστώ!

 300. Καλησπέρα

  αν και ανήκουν στην ίδια κατηγορία θεωρώ πρέπει να γίνει προσθήκη καφεκοπτείου και κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προ­ϊόντων . Αν έχετε κάνει γνωστοποίηση είναι απλό αν έχετε αδειοδοτηθεί παλαιότερα από το Δήμο πάλι είναι εύκολο γιατί θα γίνει προσθήκη τμήματος χωρίς παρεμβολή της υγειονομικής Υπηρεσίας .

 301. Ο/Η Ευγενια λέει:

  κ. Παπαδάκη καλημέρα,
  είμαι μηχανικός και εχω την εξής περίπτωση: Σε χώρο στον οποίο έχω εκδόσει αδ. λειτ. ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (με τη διαδικασια τηε κοινοποιησης), ενδιαφερεται ο ιδιοκτητης να προσφερει και μαγειρεμενα τα ψαρια στα καρβουνα. Οπως καταλαβαινω η νεα υγειονομικη διαταξη το επιτρεπει αυτο, όμως δεν εχω καταλαβει ποιες ειναι οι προϋποθεσεις «επαρκους χώρου & εξοπλισμού». Επίσης, πως θα προσθεσω την νεα αυτη δραστηριοτητα στην υφισταμενη αδεια λειτουργιας? Μηπως χρειαζεται καινουρια άδεια μεικτης χρήσης?

 302. Ο/Η Κώστας Ιωακειμ λέει:

  Στα παντοπωλεία επιτρέπεται να πωλούνται και είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας γενικά (κάθε είδους σαπούνια, απορρυπαντικά, σφουγγάρια, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, οδοντόπαστες κ.τ.ομ.), αποσμητικά χώρων, είδη Κρατικού Μονοπωλείου, οινόπνευμα, βενζίνη και υγραέριο σε φιάλες, κτλ κτλ… το αποσπασμα ειναι απο τη σελιδα σας… μαλλον ετσι θα ειναι… ακομη και βενζινη επιτρεπεται! Κανω καποιο λαθος? Δεν ενδιαφερομαι για βενζινη απλα ρωταω πληροφοριακα..

 303. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη αλλά δεν κατόρθωσα να σας απαντήσω εξαιτίας συμμετοχής μου σε σεμινάριο εκτός έδρας .
  Καταρχήν ναι απαιτείται νέα άδεια μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας . Εξαιτίας του μη ορισμού επακριβώς των ειδικών απαιτήσεων πρέπει να μιλήστε με την αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής προσκομίζοντας σχετικό διάγραμμα κάτοψης όπου θα εξηγήστε την δραστηριότητα , τους χώρους και ότι άλλο σας ζητηθεί προκειμένου να λάβετε επίσημη απάντηση .

 304. Καλημέρα

  αυτό το άρθρο που διαβάζετε έχει καταργηθεί όπως και όλη η συγκεκριμένη διάταξη . Η νέα δεν αναφέρει κάτι νομίζω όμως αν υπάρχει πρόβλημα αυτό θα είναι όχι υγειονομικό αλλά της Δ/νσης Εμπορίου

 305. Ο/Η ψαθας Νικολας λέει:

  Καλησπερα,,, ακουσα για εναν καινουργιο νομο με τα τοπικα προιοντα τυροκομιας που θα μπορουν να πουλιονται στον τοπο χωρις να προμηθευονται απο τυροκομια αλλα απο απλα παραδοσιακα τυροκομια…. μπορειται να μου πειτε τι ειδος καταστηματος και τι αδεια χρειαζεται για να ανοιξω ενα μικρο πραντηριο πωλησης τοπικου τυριου

 306. Ο/Η Τάσος Π. λέει:

  Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
  Σε κατάστημα ψιλικών επιτρέπεται η πώληση ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας;

 307. Καλημέρα δεν γνωρίζω κάτι μιας και δεν είναι υγειονομική διάταξη …

  Αν μιλάμε για απλή πώληση τότε απαιτείται άδεια πώλησης τροφίμων σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου της ισχύουσας υγειονομικής διάταξης .

  Αν μιλάμε για πλανόδιο εμπόριο ή λαϊκές τότε :

  Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας πωλητή σε Λαϊκές Αγορές της χώρας «Τυροκομικών Προϊόντων», προερχομένων από γάλα δικής τους παραγωγής, υποβάλουν πλέον των προβλεπομένων δικαιολογητικών των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 (Α΄53), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2008 (Α΄ 179) και τα εξής δικαιολογητικά:

  1) Κατά τη χορήγηση της παραγωγικής άδειας τυροκομικών προϊόντων.

  α) Αντίγραφο χορηγηθείσας άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής ενότητας εντός των ορίων της οποίας είναι εγκαταστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση του άρθρου 3 του Ν. 4056/2012 (Α΄52) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», συνοδευόμενη από αντίγραφο της αίτησης του ενδιαφερομένου της παρ. 3α του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, στην οποία γίνεται αναφορά της δυναμικότητας της εγκατάστασης εκφρασμένης σε αριθμό εκτρεφόμενων ζώων.

  β) Απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 3 του ιδίου νόμου και ειδικότερα των υποπεριπτώσεων (αα), (ββ) και (γγ) της περίπτωσης β΄, συνοδευόμενη από βεβαίωση «περί καλής υγείας του ζωικού κεφαλαίου».

  γ) Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος από την αρμόδια αρχή, ως το εδάφιο ιε της παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 (Α΄53) όπως ισχύει.

  δ) Αντίγραφο της άδειας της αρμόδιας αρχής περί καταλληλότητας του ειδικά διασκευασμένου μέσου, από το οποίο διενεργούνται οι πωλήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Υγείας με αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8-10-2012 (Β΄ 2718).

  ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προς πώληση προϊόντα θα φέρουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία επισήμανση Περί Τροφίμων, καθώς και τη σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης) της μονάδας μεταποίησης του γάλακτος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004.

  2) Κατά την ανανέωση της παραγωγικής άδειας τυροκομικών προϊόντων υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των περ. β και στ, της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 ως έχει, και τα υπό στοιχεία β, γ, δ και ε που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

  3) Για την έκδοση- ανανέωση της εν λόγω παραγωγικής άδειας αρμόδια είναι και η Τριμελής Επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006, η οποία εκδίδει τη σχετική βεβαίωση, αφού λάβει υπ’ όψη της όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 308. Καλημέρα

  ναι προβλέπεται

 309. Ο/Η kristi λέει:

  Καλησπέρα σας. Διαθετω μαγαζι ψιλικων και επιθυμω να μπορω να φτιαχνω καφε σε περαστικους. Τι πρεπει να κανω??

 310. Ο/Η ματινα λέει:

  κυριε Παπαδακη καλησπερα σας ευχαριστουμε για την εξαιρετικη αυτη δουλεια που κανετε με ολους εμας και για το χρονο που αφιερωνεται ωστε να μας βοηθατε.ενδιαφερομαι να ανοιξω ενα καταστημα που να εχει πωληση ξηρων καρπων,τσαγια-βοτανα,μπαχαρικα,ζαχαρωδη,και να εχω διαφορα προιοντα παραδοσιακα οπως ζυμαρικα σαλτσες ,κτλ.θα ηθελα να μαθω πως λεγεται αυτου του ειδους η επιχειρηση (π.χ παντοπωλειο,ξηροι καρποι-ζαχαρωδη)ωστε να διαβασω τα αντιστοιχα δικαιολογητικα που χρειαζοντια για την αδεια και να ξερω ποσα τμ μαγαζι να βρω.επισης ποιο ειδος επιχειρησης θα καλυψει περισσοτερους καδ το παντοπωλειο ή κατι αλλο?ευχαριστω παρα πολυ …..εκ τωων προτερων

 311. Ο/Η xarisithaki λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπιδάκη και σας ευχαριστούμε για το χρόνο και την ενημέρωση.ηθελα να σας ρωτήσω έχω ένα κατάστημα αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής-πρατήριο άρτου 60 τετραγωνικά και σε μια άλλη περιοχή έχω το εργαστήριο μου,μπορώ να βάλω στο υποκατάστημα κρέπα χωρίς να αλλάξω κάτι διότι δεν υπάρχει χώρος,και να έχω και σκαμπό με πάσα δεν θέλω πολλά 10 με 15 σκαμπό ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 312. Καλημέρα

  με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να γίνει προσθήκη τμήματος με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς χώρων , συστήματος πλύσεως σκευών κλπ .
  Υπάρχει η περίπτωση βέβαια όπου επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών
  ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

 313. Καλημέρα

  δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε οπότε θα πιθανολογήσω . Αν εννοείται να φτιάχνεται τη κρέπα στο εργαστήριο και να την πουλάτε στο πρατήριο θεωρώ δεν υπάρχει πρόβλημα .. αν όμως η παρασκευή της κρέπας θα γίνεται στο πρατήριο τότε απαιτείται προσθήκη τμήματος μετά από γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς χώρων εξοπλισμού κλπ .

 314. Ο/Η xarisithaki λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση σας ναι ήταν για το πρατήριο η ερώτηση μου..και όσον αφορά τα σταντ?μπορώ να τα έχω με κάποια άδεια από το δήμο η κάτι άλλο η είναι παράνομο να έχω σταντ στο πρατήριο εφόσον λέει η άδεια καφέ σε διερχομενους και περαστικούς ?

 315. Ο/Η xarisithaki λέει:

  Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας.. Και κάτι τελευταίο μπορώ να έχω σταντ και σκαμπό από την στιγμή που η άδεια μου γράφει καφέ σε διερχομενους και περαστικούς ?μπορώ να κάνω κάτι με καμιά ενέργεια από το δήμο η κάτι άλλο να είναι νόμιμα..τουαλέτα έχω μια πάντως χωρίς προθάλαμο για να ξέρετε και το μαγαζί είναι είναι αρκετά γεμάτο δεν χωράει αλλαγές εσωτερικά και προσθήκες… Ευχαριστω εκ των προτέρων Χαρίλαος δενδρινος

 316. Ο/Η Ste λέει:

  Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να πουλάω είδη ζαχαροπλαστικής σε πρατήριο άρτου – παντοπωλείο ; Αν όχι τι μπορώ να κάνω ;

 317. Καλημέρα

  έχετε μόνος σας απαντήσει ότι διερχόμενος σημαίνει άνευ καθισμάτων . Η μόνη περίπτωση είναι αν προστεθεί νέα δραστηριότητας (με ότι απαιτήσεις αυτό συνεπάγεται) . Η τουαλέτες των ΚΥΕ πρέπει να διαθέτουν προθάλαμο .

 318. Καλημέρα

  συγγνώμη αλλά αυξημένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να σου απαντήσω ΑΜΕΣΑ .

  προσθήκη πρατηρίου ειδών ζαχαροπλαστικής

 319. Ο/Η Κατερίνα λέει:

  Καλησπέρα κύριε παπαδακη, σε άδεια λιανικού εμπορίου για παντοπωλείο 60τμ μπορώ να εκδίδω τιμολόγια για χονδρικής πώληση ? δεν θέλω άδεια υπεραγοράς δεν εχω τμ για μεγαλύτερο κατάστημα , υπάρχει πρόβλημα στην χονδρικής πώληση ;;;

 320. Ο/Η glykeria λέει:

  Κυριε παπαδακη καλησπερα σας,πολλα συγχαρητηρια για το εργο σας,εχω διαβασει σχεδον ολα οσα γραφεται κ ειναι πολυτιμα για ολους μας.προσωπικα,ειμαι σε μια διαδικασια οπου εχω ενοικιασει ενα καταστημα σε τουριστικη περιοχη στην οποια ειμαι μονιμος κατοικος κ το προοριζω για πωληση γαλακτοτυροκομικων οχι συσκευασμενων,μεχρι στιγμης,εχω ενημερωθει απο δημο κ υγειονομικη υπηρεσια,μηχανικο για την αδεια κλπ.βαδιζωσωστα.το προβλημα μου ομως ειναι,πως μου προτεινε καποιος φιλος ο οποιος εχει τυροκομειο κ θα ειναι προμηθευτης μου στο τυρι,να σταματησω την διαδικασια της παρουσας αδειας και να ψαξω τροπο για να βγαλω μια αδεια για εργαστηριο παραγωγης γιαουρτιου και πωληση λιανικης χονδικης γιαουρτιου κ τυριου (οχι παραγωγης του τυριου.θα το εμπορευθω),
  στο ιδιο καταστημα.δεν μπορεσε να με κατατοπισει επιπλεον κ επειδη σας παρακολουθω γενικα,θελω αν εχετε καταλαβει τι αδεια εννοω,να μου εξηγησεται σε ποιο φεκ ανηκει,η’ αρθρο κλπ.ποσα τμ χρειαζονται.ρωτησα στον δημο αλλα δνηταν ενημερωμενοι. Μονο κατι εχουν ακουσει κ θα το ψαξουν.ισως να με βοηθουσατε. Σας ευχαριστω Γιατι ηδη μας βοηθατε με τις γνωσεις σας!

 321. Ο/Η Katerina λέει:

  Καλησπερα ηθελα να ρωτησω αν επιτρεπεται σε παντοπωλειο 30 τ.μ που χωριζεται σε 2 χωρους 15 τ.μ. να συνυπαρχουν Τσιγαρα – τυπος – τυποποιημενα ειδη – φωτοτυπικο – παγωτομηχανη και καποια χυμα προϊοντα και αν οχι τι θα επρεπε να ανοιξω για να συνυπαρξουν..Επισης η λαντζα που ζητειται για παντοπωλεια πρεπει να ειναι διπλη και να εχει γυρω της πλακακια?? ευχαριστω πολυ!!

 322. Ο/Η Κατερίνα Μπουθ λέει:

  Καλησπέρα, ενδιαφέρομαι να αγοράσω ένα μαγαζί που ήδη υπάρχει, πουλάει χύμα κρασί, το οποίο δεν έχει άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά άδεια λιανικού εμπορίου. Μπορώ να βγάλω εγώ την άδεια, και αν ναι, τι χρειάζεται να κάνω? Ευχαριστώ.

 323. Καλημέρα

  και συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά στην παρούσα φάση οι δραστηριότητες που τρέχουν με απέτρεψαν .. η χονδρική πώληση δεν ξέρω αν σας επιτραπεί από τις χρήσης γης του Δήμου . Θεωρητικά αφού το άρθρο αναφέρει ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου θα μπορούσατε υπό προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων πιθανά και φορολογικών απαιτήσεων ) . Η υπεραγορά δεν σημαίνει μόνο χονδρική (αλλά super market )
  Για καθαρά χονδρική πώληση το άρθρο που ορίζει τα σχετικά είναι το 12 α) Διανομείς – Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών.

  Ως αποθήκες τροφίμων και ποτών νοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο.

  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν αυτά μετά από εντολή τους (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο.

  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

 324. Ο/Η Theo λέει:

  Καλησπέρα , παντοπωλειο κατω των 70τμ δεν μπορει να εκδίδει τιμολογια πως θα εξυπηρέτηση τα εστιατόρια ?η αδεια λεει λιανικο εμποριο τροφημων .
  Ευχαριστω

  Sent from my iPad

  >

 325. Καλημέρα

  αν και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα περισσότερο οικονομοτεχνικό ζητήστε να προσαρμοστείτε στην νέα υγειονομική διάταξη που αναφέρει στην κατηγορία αυτή :ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
  βέβαια είναι και θέμα χρήσεων γης από το Δήμο …

 326. Ο/Η beez z λέει:

  Καλησπέρα σας!
  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω ένα εργαστήρι ζαχαροτεχνίας (παραγωγή κεικ τούρτες καπκεικς , μπισκότα και παρεμφερή είδη καθώς και καραμέλας με διακόσμηση από ζαχαρόπαστα).Ίσως αργότερα επεκτείνω και σε πώληση ειδών ζαχαροτεχνίας. Ο πελάτης θα παραλαμβάνει από το χώρο τις παραγγελίες και δεν θα γίνεται στο χώρο κατανάλωση. Είμαι ιδιοκτήτης ενός υπογείου χώρου περίπου 40 τμ σε διόροφη κατοικία (ο ιδιοκτήτης του ενός οφόφου είμαι εγώ). Ο άλλος ιδιοκτήτης δεν έχει αντίρρηση για την χρήση του υπογείου ως εργαστήριο. Μπορώ να το διαμορφώσω και να το χρησιμοποιήσω? Επιτρέπει ο νόμος τέτοια χρήση? Που θα πρέπει να κοιτάξω για να βρω τις απαραίτητες προυποθέσεις για το άνοιγμα μιας τέτοιας επιχείρησης?

  Σας ευχαριστώ πολύ

 327. Καλησπέρα

  όλα τα καταστήματα – επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος αναπτύσσουν τα εργαστήρια – παρασκευαστήρια τους σε χώρους που πολεοδομικά χαρακτηρίζονται ως κύριας χρήσεως … τα υπόγεια και οι οικίες δεν είναι τέτοιοι χώροι

 328. Ο/Η eliasbarbi λέει:

  Καλησπέρα,
  θα ήθελα να ρωτήσω αν ο κάτωθι συνδυασμός μικτού καταστήματος είναι εφικτός:
  2A,2Β,2Γ, 2ΣΤ,2Ζ,2Ι,2ΙΑ
  ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ των 2 και 5.
  Απαιτούμενα Τετραγωνικά = 7 χ 15 = 105 τ.μ.
  Η αποθήκη σε ένα τέτοιο μικτό κατάστημα είναι απαραίτητη?
  Αν ναι πόσα τετραγωνικά είναι το ελάχιστο ?
  Επίσης η αποθήκη μπορεί να είναι στο υπόγειο του κτιρίου κάτω από τα κατάστημα που όμως
  δεν επικοινωνούν εσωτερικά (δηλαδή βγαίνεις έξω – κατεβαίνεις μια μικρή σκάλα και μπαίνεις στο υπόγειο).
  Ευχαριστώ Πολύ εκ των προτέρων
  Ηλίας

 329. Ο/Η eliasbarbi λέει:

  Θα ήθελα να συμπληρώσω στην ανωτέρω ερώτηση μήπως αυτοί οι συνδυασμοί έχουν
  καταργηθεί με την
  Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012)
  και ο νέος τύπος
  επιχείρηση λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών καλύπτει όλα τα ανωτέρω προϊόντα που περιγράφονται στον συνδυασμό 2A,2Β,2Γ, 2ΣΤ,2Ζ,2Ι,2ΙΑ με την έννοια «πάσης φύσεωσ» που αναφέρεται στον ορισμό
  «Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.»

  Στην ουσία ενδιαφέρομαι για ενα mini market σε χώρο 115 τμ όπου 6 τμ είναι 1 τουαλέτα και 1 αποδυτήριο.

  Σας ευχαιστώ

 330. Καλημέρα

  το άρθρο 43 που αναφέρετε έχει καταργηθεί και δεν υπάρχει απαίτηση σε συγκεκριμένα τμ αλλά βέβαια υπάρχουν άλλα προαπαιτούμενα ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

 331. Καλημέρα

  το άρθρο 43 που αναφέρετε έχει καταργηθεί και δεν υπάρχει απαίτηση σε συγκεκριμένα τμ αλλά βέβαια υπάρχουν άλλα προαπαιτούμενα ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
  επίσης ισχύει πλέον η απλούστευση και προτυποποίηση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β:Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

 332. Ο/Η eliasbarbi λέει:

  Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις, το πρόβλημα μου είναι το εξής:
  «Κατεβάζω» μια πρόταση για ένα Leader και αυτοί επιδοτούν επιχείρηση Παντοπωλείου,

  σύμφωνα όμως με το ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β, όταν αυτή η επιχείρηση πάρει άδεια θα ονομάζετε :
  «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παντοπωλείο)» Δραστηριότητα με αριθμό 3.

  Αν υποθέσουμε ότι έτσι βγει η άδεια ποιος νόμος καθορίζει τι πουλάει το Παντοπωλείο αφού το άρθρο 43 και έχει καταργηθεί και μαζί και οι ορισμοί.

  Δηλαδή το κατάστημα με τον ανωτέρω τίτλο και δραστηριότητα νομιμοποιείται να πουλάει
  προϊόντα όπως
  Οπωρικά-Κηπευτικά, εμφιαλωμένο-παστεριωμένο γάλα ή άλλα προϊόντα που δεν «πούλαγε το Παντοπωλείο» με το άρθρο 43 που όμως καταργήθηκε.

  Δηλαδή το κατάστημα με τον τίτλο:
  «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παντοπωλείο)»
  μπορεί να πουλάει: Τυροκομικά-Αλλαντικά-Κατεψυγμένα Λαχανικά-Τυρόπιτες-Σπανακόπιτες-Ψάρια-Κρέατα, Γάλα, Αναψυκτικά, Ποτά, Οπωρικά-Κηπευτικά, Ψωμί Τυποποιημένο σε Ράφι, Ξηρούς καρπούς ζαχαρώδη τυποποιημένα …

  ή πρέπει να μπουν επιπλέον δραστηριότητες στην παρένθεση για να μην υπάρχει πρόβλημα σε μετέπειτα έλεγχο όπως
  «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παντοπωλείο, Οπωροπωλείο, Γαλακτοπωλείο, …)»

  καθώς ο δεύτερος τίτλος είναι πιθανόν να μην είναι επιλέξιμος για επιδότηση και από την άλλη αν δεν πουλάς με το Παντοπωλείο εμφιαλωμένο-παστεριωμένο γάλα δεν είσαι επιχειρηματικά βιώσιμος.

  Συνοψίζοντας τι δεν Πουλάει το κατάστημα με μόνη δραστηριότητα Παντοπωλείο
  «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παντοπωλείο)»
  σε σχέση με Τρόφιμα και Ποτά – συζητάμε για ένα χώρο 100 τ.μ. όπου όλα τα προϊόντα θα είναι σε μικρές ποσότητες φυσικά.

  Ευχαριστώ Πόλύ
  Ηλίας

  Υ.Γ. Βέβαια είναι σαφές ότι οι νέες διατάξεις ήρθαν να απλουστεύσουν τις διαδικασίες και να ανοίξουν την αγορά όμως το Leader που τρέχει από το 2009 δεν έχει επικαιροποιηθεί, τους έκανα ένα σχετικό ερώτημα και δεν μπορούν και αυτοί να απαντήσουν καθώς δεν γνώριζαν την νέα νομοθεσία που εσείς αναλύετε τόσο διεξοδικά και επιμένουν στο εξής. «Εμείς επιδοτούμε δραστηριότητα Παντοπωλείου» και επίσης να αναφέρω ότι από την σύμβαση που υπογράφεις δεσμεύεσαι για 5 έτη να περνάς από την έγκρισή τους για οποιαδήποτε αλλαγή στην επιχείρηση όπως π.χ. να ξεκινήσεις με Παντοπωλείο και μετά να προσθέσεις δραστηριότητες …

 333. Ο/Η eliasbarbi λέει:

  Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω,
  στο Αρθρο 13 του νέου νόμου ΦΕΚ 2718, δεν αναφέρεται η ανάγκη για ύπαρξη αποθήκης σε ένα
  «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών»
  μπορεί όμως ένα τέτοιο ισόγειο κατάστημα να διαθέτει αποθήκη σε υπόγειο χώρο ακριβώς κάτω από το κατάστημα , όπου η επικοινωνία θα γίνεται από τον ακάλυπτο χώρο μέσω σκάλας καθώς το υπόγειο δεν επικοινωνεί με το κατάστημα και έχει ξεχωριστή είσοδο.

  Ευχαριστώ Πολύ

 334. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  αν ο αποθηκευτικός χώρος απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα (είναι χώρος του καταστήματος ) κατά την αδειοδότηση τότε ναι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αποθηκευτικός χώρος .

 335. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  ναι και εγώ θεωρώ ότι η νέα διάταξη προσπαθεί να απλουστεύσει την διαδικασία και την κατηγοριοποίηση .. όμως εξαιτίας άλλων Υπηρεσιών και νομοθεσιών αναγκάστηκε να επαναφέρει έστω σε παρένθεση τις παλιές κατηγορίες . Το παντοπωλείο όπως αναφέρει και ο τίτλος μπορεί να διαθέτει όλα τα είδη τροφίμων και ποτών πλην όμως επειδή ακριβώς δεν έχει πολλούς χώρος και εξοπλισμούς (ψυγεία κλπ ) οι ποσότητες που αποθηκεύει πρέπει να είναι μικρές σε αντίθεση με τις υπεραγορές τροφίμων (super Market )

 336. Ο/Η notbadtodoeverything λέει:

  Γεια σου..Είναι νόμιμη η πώληση τσιγάρων σε καφεκοπτειο;

 337. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στον χρόνο απάντησης αλλά αδυνατούσα λόγω φόρτου εργασίας και επιμορφωτικών υποχρεώσεων ,

  αν εξαιρέσουμε τον αντικαπνιστικό νόμο (απαγόρευση για ανήλικους και να είναι σε εμφανή σημείο ) με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο επιτράπηκε : ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

  α. Στην παράγραφο Η.4. του ν. 4093/2012 με τίτλο «ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής: «1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32) εφαρμόζονται στην πώληση προϊόντων καπνού υπό τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσης που ορίζονται στο ν. 3730/2008.»
  β. Η Εγκύκλιος ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ./82881/5.9.2013 «Εφαρμογή Γνωμοδότησης του ΝΣΚ για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων» καταργείται.

  Αυτό σημαίνει δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί πώλησης προϊόντων καπνού στα ΚΥΕ (ψιλικά παντοπωλεία κλπ ) με τους περιορισμούς βέβαια του Ν .3730/2008 – Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

 338. Ο/Η loco8019 λέει:

  Κύριε Παπιδάκη καλησπέρα θελω να ανοίξω παντοπωλείο με τυποποιημένα προϊόντα πέρα απο την τουαλέτα με προθάλαμο! χρειάζεται αποδυτήριο για το προσωπικό να αλλάζει και αποθήκη υποχρεωτικά? το κατάστημα δεν θα εχει προσωπικό θα ειναι μόνο ο ιδιωκτητης ο χώρος ειναι 43 τμ

 339. Ο/Η loco8019 λέει:

  Κύριε Παπιδάκη καλησπέρα θελω να ανοίξω παντοπωλείο με τυποποιημένα προϊόντα πέρα απο την τουαλέτα με προθάλαμο! χρειάζεται αποδυτήριο για το προσωπικό να αλλάζει και αποθήκη υποχρεωτικά? το κατάστημα δεν θα εχει προσωπικό θα ειναι μόνο ο ιδιωκτητης ο χώρος ειναι 43 τμ

 340. Ο/Η loco8019 λέει:

  Και αν μπορείτε να μου αποστείλετε στο email iliasdamigos@hotmail.com

 341. Ο/Η loco8019 λέει:

  Και αν μπορείτε να μου αποστείλετε στο iliasdamigos@hotmail.com τι προβλέπεται με τον υπάρχον νόμο ποιες ειναι προϋποθέσεις για έκδοση άδεια λειτουργείας παντοπωλείου σας ευχαρηστω θερμά….

 342. Γεια σας και παλι κυριε Αντωνη!!θελω βοηθεια,αν ανοιξω ενα καταστημα πωλησης ψαριων,φρεσκων και κατεψυγμενων,τι αλλα καταναλωτικα ειδη μπορω να διαθετω ταυτροχρονα με τα ψαρια,χρειαζεται κατι σαν χωρισμα αν επιτρεπεται;σας ευχαριστω εκ των προτερων!!

 343. Ο/Η THE DRUGSTORE λέει:

  καλησπέρα και συγχαρητήρια για τον ιστοχώρο σας. Έχω δύο ερωτήσεις αν μπορείτε να με διαφωτήσετε:
  1. Επιτρέπεται συστέγαση επιχείρησης κάβας και κανονικού καφενείου (ή καφέ μπαρ ή αναψυκτηρίου)? Ή έστω κι αν το καφενείο είναι μόνο για περαστικούς και χρησιμοποιεί σκεύη μιας και μόνο χρήσης? Η ερώτηση αφορά μεγάλο Δήμο της χώρας αν αυτό παίζει ρόλο
  2. Όταν ο νόμος αναφέρει πως στην κάβα επιτρέπεται να πωλούνται μη εμφιαλωμένα ποτά για οικιακή χρήση, τι ακριβώς εννοεί? πχ χύμα τσίπουρο, κρασί, τσικουδιά, ούζο αλλά και όλα τα οινοπνευματώδη που νόμιμα παράγονται και πωλούνται χύμα? Υπάρχει κάποιος περιορισμός στα χύμα οινοπνευματώδη?
  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας

 344. Ο/Η Vicky Kipraki λέει:

  Αγαπητέ κε Παπαδάκη
  διαθέτω ένα χώρο 150τμ στην Α.Γλυφάδα το οποίο θέλω να λειτουργήσω ως παντοπωλείο.Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη άδεια που πρέπει να βγάλω για την λειτουργώ και τις Κυριακές?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

 345. Καλημέρα

  δεν είναι θέμα υγειονομικής νομοθεσίας και δεν το γνωρίζω

 346. Ο/Η speros kulurides λέει:

  Αξιότιμε κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.Εύχομαι να είστε καλά.
  Η ερώτηση μου είναι κατά πόσο μπορεί να υποστούν οσφρητική αλλοίωση τα εκτεθειμένα τρόφιμα σε ένα σύστημα που βρίσκεται σε απόσταση πλέον των 3-4 μέτρων από αυτά, λειτουργεί με αεροσυμπιεστή που στην εξαγωγή του ο ατμοσφαιρικός αέρας αρωματίζεται. Η ποσότητα που εκλυεται είναι 1 γραμμάριο την ώρα σε ένα χώρο 150.000 m3. Σας ευχαριστώ πολύ

 347. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση (ιδιαίτερα μεγάλη αυτή τη φορά). Το ερώτημά σας είναι ιδιαίτερα τεχνικό και επιστημονικό και δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Με τον όρο οσφρητική αλλοίωση επίσης δεν γνωρίζω τι εννοείτε μιας και δεν τον ξέρω.

 348. Ο/Η sperosk λέει:

  Καλημέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Εννοώ επιμόλυνση με μυρωδιά που να αλλοιώνει την πρωτογενή μυρωδιά π.χ. ενός εκτεθειμένου τρόφιμου. Ευχαριστώ και πάλι

 349. Καλησπέρα σας κ.Παπαδάκη
  Συγχαρητήρια για την τεράστια συμβολή σας στην τηρηση της νομοθεσίας με τις εγκυρες και τεκμηριωμένες απαντήσεις που δινεται σε αυτό το site.
  Πρατήριο γάλακτος και ειδων ζαχαροπλαστικής έχει κάνει γνωστοποίηση και αντικατάσταση της παλαιάς άδειας με επιχειρηση λιανικης διαθεσης τροφίμων και ποτών (πρατήριο γάλακτος και ειδων ζαχαροπλαστικής ).
  Μπορεί να ψήνει τυροπιτες σφωλιάτες με αυτή την άδεια ? που έρχονται απο το κεντρικό του εργαστήριο ζαχαροπλαστικής που βρίσκεται σε άλλη περιοχή σε ξεχωριστό κατάστημα?
  Αν οχι τι άδεια πρέπει να βγάλει?

 350. Ο/Η Menelaos Sikakis λέει:

  Καλησπέρα σας κ.Παπαδάκη
  Η περίπτωση μου είναι λίγο περίεργη. Έχω κατάστημα με μουσικά όργανα και αγαπώ ιδιαίτερα την Κρήτη και τα κρητικά προϊόντα. Το κατάστημα μου είναι περίπου 70τ.μ. Σκέφτομαι σε μια εσοχή του καταστήματος να φτιάξω μια «κρητική γωνιά» , όπου θα έχω εκτός από κρητικές λίρες ( που άπτονται του αντικειμένου μου ) ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ προϊόντα αρτοποιίας ( κριτσίνια , κριθαροκούλουρα , σφακιανά παξιμάδια , κρητικό μέλι κλπ ) . Εκτός από τροποποίηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος , μπορώ να τα συστεγάσω ? και τι υγειονομικές προϋποθέσεις απαιτούνται ? Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Μενέλαος Συκάκης

 351. Καλησπέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά πλέον λόγω υπηρεσιακού και εκπαιδευτικού φόρτου δεν υπάρχει περίπτωση μόνος μου να κατορθώσω να απαντάω στα ερωτήματα. Μπορεί να γίνει αυτό μιας και η νομοθεσία αναφέρει: Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Ρωτήστε στην υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε για τις απαιτήσεις και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

 352. Ο/Η Alter Ground λέει:

  γεια σας και Χρόνια Πολλά,

  μπορείτε να μου εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει η φράση «οινοπνευματώδη ποτά χύμα για κατ’ οίκον μόνον κατανάλωση» που αφορά στην πώληση προϊόντων από κάβες? Ποια οινοπνευματώδη ποτά επιτρέπεται να πωλούνται χύμα και πως προσδιορίζεται η κατ’ οίκον κατανάλωση?

  Ευχαριστώ

 353. Καλημέρα και καλή χρονιά

  Καταρχήν το άρθρο που διαβάσατε δεν είναι σε ισχύ. Τώρα πλέον οι κάβες λιανικής διάθεσης διέπονται από τον νέο νόμο που δεν αναφέρει τέτοιες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα : ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

 354. Ο/Η Errikos Vagger λέει:

  Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την πολυετή και απλόχερη ενημέρωση στον απλό πολίτη πράγμα δύσκολο στις μέρες μας.Θα ήθελα να ανοίξω μικτό κατάστημα παντοπωλείου – οπωρολαχανοπωλείου και πρατηρείου άρτου.Τα προιόντα που θέλω να έχω μέσα προς πώληση είναι τα εξής και παρακαλώ να μου πείτε αν έχετε κάποια «ένσταση» η διευκρίνηση σε αυτά.

  1)τυποποιημενα τρόφιμα , τυποποιημενα κατεψυγμένα τρόφιμα (αρακάς ,φασολάκια κλπ)τυποποιημενα κατεψυγμένα κρέατα ή/και ψαρικά ,τυποποιημενα αλλαντικά και τυριά (σε μικρές ποσότητες όλα αυτά.Τυποποιημένα γάλακτομικά προιόντα πχ φρέσκο γάλα ΔΕΛΤΑ , γιαούρτι φάγε κλπ
  2)Αναψυκτικά και οινοπνευματώδη ποτά πχ μπίρες , κρασιά , βότκα όλα σε μικρές ποσότητες.
  3)Είδη υγιεινής και απορριπαντικά.Ζωοτροφές τυποποιημένες ή/και χύμα
  4)Χύμα όσπρια
  5)Μηχάνημα άλεσης και τυποποίησης καφέ.
  6)Περιοδικά – Τσιγάρα
  7)Άρτος , παξιμάδια , κουλούρια ασυσκεύαστα καθώς και παρασκευή καφέ μόνο σε όρθιους.
  8)Λαχανικά ,φρούτα και αυγά
  9)Παιχνίδια
  10)Πώληση τυρόπιτας και λοιπών ειδών τα οποία αν και εφόσον είναι δυνατόν να έρχοντε ψημένα έτοιμα για πώληση σε μένα αλλιώς με φούρνο μόνο για ψήσιμο (κατεψυγμένα)

  Όλα τα παραπάνω πάντα σε μικρές ποσότητες .Η ερώτηση μου είναι αν οι 3 ΚΑΔ που επέλεξα αρκούν για να πουλάω τα παραπάνω η χρειάζομαι για κάποιο απο αυτά κάποιον ΚΑΔ επιπλέον.Ο χώρος μου είναι περισσότερος απο 100τμ , ισογείου με τουαλέτα και επιπλέον χώρο για αποθήκες και διαθέτη 1 γενική είσοδο.Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 355. Καλημέρα

  ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια… άργησα να σας απαντήσω μιας και βρισκόμουν εκτός και χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  Κατά την άποψή μου πάντα αυτά που χρήζουν προσοχής και πιθανά απαιτούν το αντίστοιχο τμήμα είναι:

  1) Μηχάνημα άλεσης και τυποποίησης καφέ.
  2) παρασκευή καφέ μόνο σε όρθιους
  3) Πώληση τυρόπιτας και λοιπών ειδών τα οποία αν και εφόσον είναι δυνατόν να έρχοντε ψημένα έτοιμα για πώληση σε μένα αλλιώς με φούρνο μόνο για ψήσιμο (κατεψυγμένα)

 356. Ο/Η biobaxes λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη,
  Θα ήθελα να μου πείτε αν επιτρέπεται η τοποθέτηση ψυκτικού μηχανηματος επαγγελματικού ψυγείου εκτός του χώρου του καταστήματος.

 357. Καλησπέρα

  σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία αυτό δεν επιτρέπεται. Συγκεκριμένα το άρθρο 13 της 96967/2012 σχετικής διάταξης αναφέρει:
  Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών (πχ Ψυκτικοί θάλαμοι ανάλογης δυναμικότητας για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα με καταγραφικά μηχανήματα) έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.

 358. Ο/Η Iraklis Panagoulis λέει:

  καλησπέρα
  θέλω να ανοίξω παντοπωλείο σε χωριό με κατοίκους κάτω των 2000. Ο χώρος είναι περίπου 70 τετραγωνικά χωρισμένος απο το σπίτι μου με τοίχο αλλά και πόρτα επικοινωνίας. Θα το δουλεύω μόνος μου. 1)χρειάζομαι τουαλέτα και νιπτήρα? 2) μπορώ για αποθήκη να χρησιμοποιώ άλλο χώρο σε κοντινή απόσταση?

  ευχαριστώ

 359. Ο/Η Nikos Alexiou λέει:

  Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Δεν έχω κάποια ερώτηση. Απλώς θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνετε σε αυτή τη σελίδα και την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρετε σε όλους μας.

 360. Ο/Η vanaskafe λέει:

  Καλημερα κυριε παπαδακη.Θελω να ανοιξω καταστημα πρατηρειο αρτου σε αμιγες κατοικια, μου επιτρεπει ο νομος να πουλαω και καφε για εξω? Ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σασ Μιχαλης.

 361. Καλησπέρα

  αν εννοείται ότι το κατάστημα θα είναι σε κατοικία αυυό δεν προβλέπεται. Αν εννοείται ότι θα είναι σε περιοχή πολεοδομικά χαρακτηρισμένη για χρήση ως αμιγή κατοικία ο Δήμος που ανήκει διοικητικά το κατάστημα θα σας απαντήσει αν προβλέπεται. Τέλος τα πρατήρια άρτου μόνο των ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ μπορούν να διαθέτουν καφέ σε περαστικούς χωρίς κάτι το επιπλέον από πλευράς αδειοδότησης.

 362. Ο/Η Marina Karagianni λέει:

  Καλησπέρα Κ. Παπαδάκη.

  Θέλω να ανοίξω ένα παρασκευαστήριο, πωλητήριο σιροπιαστών γλυκών και έχω βρει ένα μαγαζί περίπου 34τμ στο Ρέθυμνο. Χρειάζεται να πληρεί κάποιες προδιαγραφές όσων αφορά το μέγεθος των χώρων, αν ναι είναι εφικτό στα 34τμ. Επίσης θα με ενδιέφερε να έχει δυνατότητα να εξυπηρετεί 4-5άτομα που θέλουν να καθίσουν σε κάποιο πάγκο για να εξυπηρετηθούν.
  Γενικά κάθε πληροφορία που αφορά την αδειοδότηση θα ήταν ευπρόσδεκτη.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 363. Καλησπέρα

  καταρχήν δεν μου διευκρινίζεται αν το συσκευαστήριο που λέτε θα τροφοδοτεί και άλλα καταστήματα οπότε μιλάμε για εργαστήριο και απαιτείται άδεια από την /νση ανάπτυξης και βεβαίωση καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία. Αν μιλάμε μια δραστηριότητα που θα εξυπηρετεί μόνο περαστικούς ή καθήμενους πελάτες τότε μιλάμε για άλλη δραστηριότητα που αδειοδοτείται από τον Δήμο. Μιλήστε με τους συναδέλφους στο Ρέθυμνο να ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς θέλετε και με μια κάτοψη του χώρου με τον εξοπλισμό όπως τον φαντάζεστε να δείτε αν οι χώροι αυτοί επαρκούν.

 364. Ο/Η Marina Karagianni λέει:

  Ευχαριστώ πολυ για την αμεση απάντηση

 365. Ο/Η Vagelis Koukouras λέει:

  Χαίρετε!

  Σε ιχθυοπωλείο που πουλά νωπά ψάρια, είναι απαραίτητο να υπάρχει και να λειτουργεί ψυγείο/καταψύκτης?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 366. Καλησπέρα

  δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση ειδικά αν από το διάγραμμα ροής αποδεικνύεται ότι δεν πουλάτε κατεψυγμένα. Σίγουρα πάγος όμως απαραίτητα.
  Ο εξοπλισμός των ανωτέρω επιχειρήσεων θα είναι ανάλογος της δραστηριότητας αυτών και ειδικότερα:

  Ψυκτικοί θάλαμοι ανάλογης δυναμικότητας για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα με καταγραφικά μηχανήματα
  Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, από κατάλληλα υλικά που θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται
  Μηχανικός εξοπλισμός (μηχανές κοπής κιμά, αλλαντικών, τυριών κ.λπ.) ανάλογα με τη δραστηριότητα
  Μηχανές έμψησης όπου απαιτούνται
  Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά
  Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων με κατάλληλη σήμανση
  Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων με ανάλογη σήμανση
  Επαρκής αριθμός νιπτήρων για το πλύσιμο των χεριών
  Συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού
  Τήρηση των ορθών συνθηκών αποθήκευσης

  Παροχή νερού

  1. α) Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή πόσιμου νερού, το οποίο πρέπει να

  χρησιμοποιείται οσάκις χρειάζεται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν μολύνονται τα τρόφιμα.

  β) Για ολόκληρα αλιευτικά προϊόντα είναι δυνατό να χρησιμοποιείται καθαρό νερό.

  Για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνοφόρα και τα θαλάσσια γαστερόποδα είναι δυνατό να χρησιμοποιείται καθαρό θαλάσσιο νερό· είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιείται καθαρό νερό για το εξωτερικό πλύσιμο.

  Όταν χρησιμοποιείται καθαρό νερό, πρέπει να υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις και διαδικασίες για την παροχή του ώστε να εξασ