Άρθρο 41 (Κέντρα Διασκεδάσεως)


‘Άρθρο 41

Κέντρα Διασκεδάσεως

1. Ορισμός. Κέντρο Διασκεδάσεως είναι ο στεγασμένος ή ακάλυπτος χώρος συγκεντρώσεως του Κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού, προγράμματος σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή / και ποτών, πέρα δε από τον χώρο αυτόν υπάρχουν οπωσδήποτε και οι προβλεπόμενοι από τα οικεία άρθρα, αναλόγως των προσφερομένων ειδών (άρθρα 37 ή 38 ή 39 της παρούσας), στεγασμένοι χώροι με την απαραίτητη συγκρότηση και εξοπλισμό.
Δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκεδάσεως τα καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39, στα οποία, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις, γίνεται χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.τ.ομ.), χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα, ή στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος, ανάλογης με τον χώρο, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στο κατάστημα.
Στα καταστήματα αυτά δεν επιτρέπεται ο χορός.
2. Στα Κέντρα Διασκεδάσεως, στα οποία είναι δυνατό να αναπτυχθούν περισσότερα από 200 καθίσματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Νομοθεσίας για τα θέατρα και τους κινηματογράφους ή άλλης ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Για όσους υγειονομικούς όρους και προυποθέσεις δεν καλύπτουν οι διατάξεις αυτές, στα ανωτέρω Κέντρα Διασκεδάσεως εφαρμόζονται και οι διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου και οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 37 ή 38 ή 39 της παρούσας, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του Κέντρου Διασκεδάσεως με βάση τα προσφερόμενα σ’ αυτό είδη.
3. Τα Κέντρα Διασκεδάσεως, που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι 200 καθίσματα, θα πληρούν τους όρους και τις προυποθέσεις, που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου και του άρθρου 37 ή 38 ή 39, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του Κέντρου Διασκεδάσεως με βάση τα προσφερόμενα σ’ αυτό είδη, καθώς και τους ακόλουθους ειδικούς όρους και προυποθέσεις:
α. Για την εγκατάσταση Κέντρων Διασκεδάσεως δεν θα χρησιμοποιούνται χώροι πολυκατοικιών, αν ο Κανονισμός τούτων απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία σ’ αυτές τέτοιων καταστημάτων.
β. Η αίθουσα πελατών σταγασμένου Κέντρου Διασκεδάσεως θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένη, ώστε να παρέχει πλήρη ηχομόνωση. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας ή δήλωση Ν.Δ. 105/69 του κατασκευαστή Μηχανικού για την αποτελεσματικότητα της ηχομονώσεως.
γ. Οι χώροι του Κέντρου Διασκεδάσεως θα πληρούν τους όρους Πυρασφαλείας, καθώς και της ασφαλούς και άνετης διαφυγής των θαμώνων σε περιπτώσεις κινδύνου. Τούτο ελέγχεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, της οποίας σχετική βεβαίωση επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματός του. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται τα Κέντρα Διασκεδάσεως, που λειτουργούν σε υπαίθριους χώρους, πλην των δωμάτων ξενοδοχείων ή άλλων κτιρίων, εκτός αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από τις Πυροσβεστικές Διατάξεις.
δ. Στα στεγασμένα Κέντρα Διασκεδάσεως θα υπάρχει οπωσδήποτε μηχανολογική εγκατάσταση τεχνητού αερισμού, ικανή να ανανεώνει πλήρως και συνεχώς τον αέρα σε όλους τους χώρους και κυρίως στην αίθουσα πελατών, όπως ορίζει το άρθρο 21 της παρούσας. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να επιβάλει την τοποθέτηση εγκαταστάσεως κλιματισμού. Κατά την τοποθέτηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων θα λαμβάνονται μέτρα πλήρους εξασφαλίσεως των θαμώνων και του προσωπικού από τα ρεύματα και των περιοίκων από τους θορύβους ή άλλου είδους ενοχλήσεις.
ε. Προκειμένου για Κέντρα Διασκεδάσεως, που ιδρύονται σε υπαίθριους χώρους, η απόσταση τούτων από ενταγμένη στο εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού κατοικία ή από ξενοδοχείο γενικά θα είναι τουλάχιστον 300 μ. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξομειώνεται κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αναλόγως των ειδικών τοπικών συνθηκών (παρεμβολή άλλων κτιρίων μεταξύ Κέντρου Διασκεδάσεως και κατοικίας, εγκατάσταση Κέντρου Διασκεδάσεως σε δώματα πολυόροφων ξενοδοχείων κλπ.). Κατά παρέκκλιση της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί να χορηγηθεί άδειας λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως σε υπαίθριο χώρο, αν από επίσημα έγγραφα (βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας κ.α.) προκύπτει ότι τούτο είχε ιδρυθεί στον χώρο, που βρίσκεται σήμερα, πριν από τη δημοσίευση της ΑΙΒ/11261/81 (ΦΕΚ 46/8-2-82 τ.Β’) Υγειονομικής Διατάξεως και ότι λειτουργεί από τότε υπό τον ίδιο φορέα.

4. Σε περιπτώσεις χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως, που έχει δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι 200, το πολύ, καθισμάτων, η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ή, εν ελλείψει, Υγειονομική Υπηρεσία, αφού διαπιστώσει την καταλληλότητα των χώρων, της συγκροτήσεως και του εξοπλισμού του καταστήματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας, γνωματεύει για τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως με ανάλογη συγκρότηση, η οποία πρέπει να είναι συνάρτηση, των προσφερόμενων σ’ αυτό ειδών (εστιατορίου, μπάρ, αμαψυκτηρίου κ.τ.ομ.).
Για τον περαιτέρω ειδικότερο χαρακτηρισμό του Κέντρου Διασκεδάσεως ως χορευτικού, κοσμικής ταβέρνας, καμπαρέ, δισκοθήκης κλπ. για τον οποίο εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της Αγορανομικής Νομοθεσίας, η Υγειονομική Επιτροπή ή, εν ελλείψει, η Υγειονομική Υπηρεσία είναι αναρμόδια.

7 Responses to Άρθρο 41 (Κέντρα Διασκεδάσεως)

 1. Ο/Η sotirislamprou λέει:

  dia8eto ena ypai8rio kentro diaskedasis kai 8a i8ela na kano ston ekso xoro mia skepi-perkola 280m2.8a mporouse kapoios na mou pei ti adeia xreiazete?

 2. Ο/Η Athena Nikolopoulou λέει:

  σας παρακαλώ πολύ θα ήθελα να με ενημερώσετε αν μαγαζί που έχει ζωντανή μουσική (συγκροτήματα με όργανα, ενισχυτή και μικρόφωνα) κάθε Παρασκευή & Σάββατο βράδυ καθώς και κάθε Κυριακή απόγευμα θεωρείται ή όχι κέντρο διασκέδασης.
  σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθειά σας.
  Με εκτίμηση,
  Α.Νικολοπούλου

  • Καλημέρα

   σε ερώτηση που είχαμε κάνει ως Υπηρεσία στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με τα κέντρα διασκέδασης, είχαμε λάβει την απάντηση:
   ΘΕΜΑ : Απάντηση σε έγγραφό σας.

   ΣΧΕΤ : α. Η με αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/τ.β./8-10-2012) Υγειονομική Διάταξη με ΑΔΑ Β43ΡΘ-ΤΑΦ και με διόρθωση σφαλμάτων αυτής με ΦΕΚ 3007/τ.β.13-11-2012.

   Β. Η με αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011 (ΦΕΚ τ.β. 2496) « Αττλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Καταστήματος υγειον. ενδιαφέροντος».

   γ. Η Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/τ.β. 2-10-1985) Υγειονομική Διάταξη της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας. δ. Το με αρ. πρωτ. οικ.7242/4-7-2013 έγγραφό σας προς την Υπηρεσία μας

   Σε απάντηση του ανωτέρω δ’ σχετ. εγγράφου σας, το οποίο παρελήφθη από τη Δ/νσή μας στις 5/9/2013, αναφορικά με τη χρήση μουσικής σε Κέντρα Διασκέδασης & λοιπές επιχειρήσεις, σας γνωρίζουμε ότι τα καταστήματα των άρθρων 37,38, 39 της καταργηθείσας Υγειον. Διάταξης Α1Β/8577/83Υ.Δ. σύμφωνα με το παράρτημα II της νέας Υγειον. Διάταξης (α’ σχετ.) περιγράφονται στο άρθρο 14 αυτής.

   Μετά την κατάργηση της Αιβ/8577/86 Υγειον. Διάταξης καταργήθηκε το άρθρο 41 αυτής και τα κέντρα διασκέδασης ορίζονται ως εξής «ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκέντρωσης του κοινού για την παρακολούθηση

   καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος , με μεγίστη επιτρεπόμενη Α- ηχοστάθμη 100 dc, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών».

   Συνεπώς πλέον, κριτήριο διαχωρισμού των δύο κατηγοριών αποτελεί το όριο εκπομπής ήχου των 80dcb στις λοιπές επιχειρήσεις καταστήματα και των 100dcb στα κέντρα διασκέδασης. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι προβλέπεται από την ανωτέρω γ’σχετ. Υγ. Διάταξη.

   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/Α

   Περισσότερα εδώ

 3. Ο/Η Elena Kaneli λέει:

  Παρακαλώ πολύ θα ήθελα να με ενημερώσετε για την διάταξη που αν δεν κάνω λάθος ψηφίστηκε πρόσφατα και επιτρέπει σε κέντρα διασκεδάσεως να έχουν ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε εξωτερικό χώρο όταν δεν έχουν ζωντανή μουσική. Σας ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για τον κόπο σας!

  • Δυστυχώς κάνετε λάθος το έγγραφο του Υπ. Υγείας αναφέρει το αντίθετο και συγκεκριμένα:
   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετ.(γ) εγγράφου σας, αναφορικά με την δυνατότητα λειτουργίας καφέ –μπαρ με ανάπτυξη καθισμάτων στον εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας την συγκρότηση της ήδη αδειοδοτημένης επιχείρησης «Κέντρο διασκέδασης» το οποίο βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, σας γνωρίζουμε ότι:
   Τα Κέντρα διασκέδασης αποτελούν ανεξάρτητη δραστηριότητα Επιχείρησης της οποίας οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφονται στην ανωτέρω σχετ. (α) και ειδικότερα στο άρθρο 14 υποκατηγορία Β παρ. 2 και η άδειά τους χορηγείται μετά από γνωμοδότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου Θεάτρων και κινηματογράφων.
   Η δεύτερη δραστηριότητα που επιθυμεί να αναπτύξει η ίδια επιχείρηση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτοτελούς συγκρότησης (παρασκευαστηρίου, αποχωρητηρίων κ.λ.π), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.Εκτός των ανωτέρω τα στεγασμένα κέντρα διασκέδασης για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την ηχορύπανση σύμφωνα και με το σχετ.(β) η λειτουργία τους προϋποθέτει ηχοαπομονωτική ικανότητα με κλειστές πόρτες και παράθυρα για την εξυπηρέτηση των θαμώνων του.

 4. Ο/Η Argyris Marianos λέει:

  Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η αδεια μπαρ δισκοθήκη είναι ίδια με το κέντρο διασκέδασης όσον αφορά τα ωράρια που παρέχονται.
  Επίσης εάν επιτρέπεται να βγαίνει άδεια κέντρο διασκέδασης σε εστιατόρια καφέ -beach bar σε νησί των Κυκλάδων, δηλαδή ανοιχτός χώρος.

  • Καλημέρα

   τα ωράρια λειτουργίας και οι ώρες κοινής ησυχίας διέπονται από αστυνομικές διατάξεις. Το κέντρο διασκέδασης αδειοδοτείται (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που σύντομα αλλάζουν) από επιτροπή και έχουν πολλές απαιτήσεις ανάλογα με την κάθε Υπηρεσία που μετέχει στις επιτροπές.
   Η χωροθέτηση αφορά τον εκάστοτε Δήμο και τις χρήσεις ΓΗΣ

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s